Oproep aan alle gelegaliseerde panden om hun infrastructuur terug te geven aan de beweging!

Hier kun je discussieren over Oproep aan alle gelegaliseerde panden om hun infrastructuur terug te geven aan de beweging!.
Een paar 30-50-jarigen die nu een zekere baan hebben (bij voorkeur in een of ander links project). Zij vinden politiek werk nog steeds goed, maar hebben zich volledig gedistantieerd van de mensen die het doen en vinden jonge actieve mensen vervelend. Hun wilde begin 20 fase is voorbij en nu is het tijd om het goede leven te leven. Hoe handig dat ze al in een gelegaliseerd pand wonen en hun vrienden hebben laten intrekken. De oorspronkelijke politieke reden voor de oprichting van het project is vergeten. Er zijn hier al heel lang geen soli-avonden of vergaderingen van externe groepen geweest. Wat overblijft is de goedkope huur voor enkelen. Het gebruik van het gelegaliseerde pand voor radicale projecten of andere emancipatorische doeleinden zijn verloren gegaan.
Wij, de auteurs, kennen deze omstandigheden meer dan goed. Onze manifestaties en projecten in de publieke ruimtes van de gelegaliseerde panden werden afgewezen omdat de bewoners niet in hun burgerlijke rust verstoord wensten te worden of bang werden van mogelijke conflictualiteit. Er was altijd een gebrek aan geld, tijd of gewoonweg interesse om betere geluidsisolatie aan te brengen. Linkse mensen zijn niet vrijgesteld van het in de rol van eigenaar kruipen wanneer zij wel eigendom hebben. De publieke/sociale/’bedrijfs’ ruimten staan dan dagen en weken leeg, hoewel er wel degelijk belangstelling is om ze te gebruiken. Mensen mogen dergelijke ruimten sowieso nooit spontaan gebruiken, omdat elke aanvraag voor een evenement moet worden goedgekeurd door wekelijkse of maandelijkse vergaderingen van het pand.

Het spant de kroon wanneer projecten niet bereid zijn hun goedkope huur met 10€ per maand te verhogen om groepen de mogelijkheid te geven gratis vergaderen. Wij kennen voorbeelden van groepen die de keuze kregen om ofwel elke maand honderden euro's uit te geven aan een plenaire ruimte ofwel aan het eind van het jaar te worden opgeheven. Toen de groepen zich dit niet konden veroorloven (de barruimte in de zaal ernaast kon natuurlijk niet worden gebruikt), moesten de groepen vertrekken. Nu zijn er bureaus die gehuurd kunnen worden. Grote coworking space van links.

Velen van ons konden niet in gelegaliseerde panden gaan wonen omdat de 35-plussers die daar wonen de vrije plaatsen reserveren voor hun (hedonistische) vrienden. Weinig mensen verhuizen uit gelegaliseerde panden wanneer zij zich een gewone huurflat kunnen veroorloven, terwijl hun salaris gedeeltelijk door de beweging wordt betaald (vaste banen in linkse zalen, verenigingen, stichtingen, kranten). Dit is onrechtvaardig! Velen van ons hebben problemen om de huur te betalen, zijn gedwongen om schijtlonen te aanvaarden en komen daardoor nauwelijks aan strijd toe. De luxe van goedkope huisvesting en dus minder werktijd, in (zogenaamd) politieke huisprojecten, wordt genoten door verrotte kunststudenten.

Het minste wat wij eisen is dat gelegaliseerde panden trouw blijven aan waar ze vandaan komen: strijd. Net zoals er een clausule is tegen het teruggeven van huizenprojecten aan de markt, zou er ook een clausule tegen depolitisering moeten zijn. Huisprojecten zijn geen bourgeois toevluchtsoorden, maar er is door mensen veel tijd, geld en zweet in geïnvesteerd om dergelijke plaatsen van solidariteit te creëren.

En ja, zelfs de barzalen zouden zichzelf niet moeten financieren. Het is een schande dat groepen die er evenementen organiseren, alle diensten draaien en de boel schoonhouden, niet eens de inkomsten van de bar krijgen. Solidariteitsruimtes moeten ook echt solidariteitsruimtes zijn. Drankinkomsten zijn er niet zodat je hippievriendjes hun DJ-carrière kunnen uitleven. Op veel plaatsen ontbreekt het aan geld voor repressie, acties en strijd.

Om het nog eens met alle scherpte te zeggen: er zijn momenteel weinig anti-autoritaire en anarchistische ruimtes in het kapitalisme die collectief gebruikt kunnen worden. Het moet dan ook niet als een plezier worden beschouwd, maar als een taak en een last om in een gelegaliseerd pand te wonen. In plaats van te genieten van de veilige broedplaats en de goedkope huur, zouden de bewoners meer geld moeten uitgeven om zalen, plenaire ruimtes, radicale projecten enz. mogelijk te maken. Gelegaliseerde panden moeten plaatsen zijn waar onze ideeën worden uitgedragen, wederzijdse hulp wordt beleefd en nieuwe structuren worden gecreëerd. Inactieve projecten zonder politieke output en waarbij nieuwe levensmodellen niet eens worden uitgeprobeerd, zijn niets anders dan verspilling. Gelegaliseerde panden moeten schuilplaatsen zijn, antagonistische brandhaarden, ziekenopvang, wapendepots, leerplekken, schietbanen en opvangcentra voor daklozen, en niet alleen goedkope huisvesting voor ex-actieve linksen. En natuurlijk moeten er in alle panden ook kamers zijn voor mensen in precaire situaties.

Iedereen die in dergelijke panden woont, moet zich afvragen of hij het huis als zijn eigendom beschouwt en of hij het afgelopen jaar niets heeft gedaan. Als dit het geval is, moet de persoon verhuizen. De woonruimte zou er moeten zijn voor 19-jarige punks die gewoon elke week een actie doen en wier droom het is om in een gelegaliseerd pand te wonen in plaats van voor "chille" medestudenten die geen heil zien in autonome ideeën.

Wij die niet in dergelijke projecten wonen, moeten proberen slapende panden nieuw leven in te blazen of over te nemen. Misschien hebben we niet meer kraakpanden nodig om de vele vrije plaatsen te vervangen die de afgelopen jaren verloren zijn gegaan, maar gewoon een nieuwe wind in de oude.

De weinige gelegaliseerde panden die hun taak als vrije ruimte serieus vervullen hoeven zich niet aangevallen te voelen en de voorbeeldleeftijden zijn polemisch gekozen en niet bedoeld om te verhullen hoeveel coole, actieve, sympathieke 30-plussers er wel niet zijn :)

(vrij vertaald en aangepast door anarchisten)


Waarom hebben jullie de

Waarom hebben jullie de moeite genomen om deze tekst überhaupt te vertalen. Hij was in het Duits al slecht... Het spijt me maar bewegingsinfrastructuur voor de beweging behouden en beschermen ja, maar "De woonruimte zou er moeten zijn voor 19-jarige punks die gewoon elke week een actie doen en wier droom het is om in een gelegaliseerd pand te wonen in plaats van voor "chille" medestudenten die geen heil zien in autonome ideeën."

Ten eerste is het waanzinnig te denken dat activisten of politiek actieve mensen 'punks' moeten zijn. Daarin zit een afgrenzing van de zogenaamd gedepolitiseerde samenleving die aan de basis ligt van de hele isolatie van de radicale politiek in Nederland. Is het niet belangrijk juist radicale politiek ook te injecteren op de plekken waar we zijn?

Er kan zeker iets van deze strekking geschreven worden, maar deze tekst is ronduit elitair. Dan nog een andere punt: misschien is het tijd om nieuwe plekken te creeeren ipv mensen hun betaalbare woonruimte af te nemen?

waarom niet?

Welke dinosaurus heeft het nu nog over politiek?
Fuck jouw (elitaire) buitenparlementair links comfortabel groepje.

Voor meer losgeslagen jongeren!
Voor meer, nieuwe en oude, autonome ruimtes vrij van politiek en vol met wilde ideeën en avonturen.
Voor meer punks!

(Ga posters plakken voor Claudio!)

Vers! Nieuw! Punks! Schat,

Vers! Nieuw! Punks!

Schat, kun jij even naar de biowinkel en wat verse onbespoten punks halen voor het ontbijt?

Nieuwe frisse ideeën uit de subcultuur die eeuwig jong is! PUNKS!

Zelf een beweging opbouwen? Je organiseren tegen speculanten en overheid? Kraken, actievoeren? Waarom? Allemaal veel te veel werk, lastig, moeilijk! Ga gewoon wat ouwe krakers pesten! Dat zal ze leren!

Hoewel ik het op bepaalde

Hoewel ik het op bepaalde aspecten eens ben met de strekking 'een gemeenschappelijke ruimte zou de gemeenschap moeten dienen', begrijp ik niet waarom hier zo'n generatiekloof gecreëerd zou moeten worden. De stompzinnige generalisaties. Het gelijkschakelen van één subcultuur met 'het' anarchisme / activisme / you name it. De belachelijke tankie-uitspraken over schietbanen lijken zo uit een communicé van de RAF getrokken te zijn. Oh zeker, iedereen onder de dertig staat in de rij om punkers magazijnen leeg te laten knallen door een woonruimte. Trek de hond een scherfvest aan en gaan! Wat me brengt bij mijn voornaamste kritiek: wat was de reden om een pand te kraken? Veel panden zijn nu eenmaal gekraakt omwille van bewoning. Wie geeft jou als activist dan het recht achteraf een andere functie toe te kennen aan zo'n pand? Wat let je om zelf een pand te kraken voor het doel dat jouw groep voor ogen heeft?

ik geloof dat je het niet

ik geloof dat je het niet helemaal begrijpt. Amsterdam barst van de gelegaliseerde panden, en stuk voor stuk zijn die op een bepaald moment van "de beweging" geworden door strijd. als al die panden vervolgens schaamteloos bewoond worden door mensen die al jaren geen fuck meer uitvoeren en inmiddels genoeg verdienen of lang genoeg op een wachtlijst staan om ergens anders woonruimte te gaan zoeken, is dat een schande. (nee leeftijd zegt niks over hoe actief je bent, maar het heeft zeker wel iets te maken met opties voor woonruimte)

actieve activisten die hun tijd en energie steken in strijd voor wat zij belangrijk en noodzakelijk vinden zijn dakloos omdat de panden die door een beweging eigen zijn gemaakt bewoond worden door mensen die daar al jaren niks meer te zoeken hebben. (of misschien wel nooit iets te zoeken hadden)

"wat let je om zelf een pand te gaan kraken" is een uitspraak die alleen iemand doen die of is blijven hangen in de jaren 80, of al jaren geen idee meer hoeft hoe kraken er in deze tijden aan toe gaat. kraken gaat door, want wat niet mag kan - als je alle tijd en energie die je hebt investeert in een pand kraken- nog steeds -meestal voor een paar dagen, dan een nachtje cel en met een beetje pech een flinke boeten-

strijd is niet comfortabel en stabiel. plekken die gecreëerd zijn door strijd mogen geen tehuizen worden voor linkse activisten die met pensioen zijn van de straat en van de strijd!

Ik heb over de acties in de

Ik heb over de acties in de jaren '80 vooral van mijn moeder gehoord. Zelf was ik er toen nog niet. En inderdaad, sinds 2010 is het - in Nederland - niet erg makkelijk meer iets te kraken. Kijk je naar bijvoorbeeld Italië, of Griekenland, dan is het nooit makkelijk geweest. De Nederlandse situatie (en naar ik begrepen heb ook die op een paar andere plekken, bijvoorbeeld Berlijn) was juist redelijk uniek. Onder meer doordat er in de jaren '70 en '80 mensen waren die behoorlijk wat klappen hebben gevangen en toch doorzetten.
Strijd is niet comfortabel en stabiel, daar geef ik je 100% gelijk in. Maar dat is toch precies wat je in de alinea daarboven omschrijft? Ik kom zelf uit het Utrechtse, waar recent de Reactor na (pin me er niet op vast) twee jaar ontruimd is, waar 3x3 nu echt het pandje uit moet waar ze al een aantal maanden zitten, en de Croesepoezen er bij mijn weten ook nog zitten (actiekraak van het woonprotest in november). Stabiliteit? Niet direct. Een paar dagen? Ook niet per se. 'Mijn' generatie, als het dan toch over generatieconflicten gaat, had het relatief makkelijk. Ik weet nog dat ik behoorlijk onder de indruk was van de situatie in Griekenland, waar de MAT doodleuk de deur in kwam stampen en iedereen de verrekking in sloeg, gewoon, omdat het kon. Maar de conclusie dat een nieuwe generatie dan 'dus' maar een andere uit huis moet stampen, begrijp ik niet. Die lijkt te berusten op een nogal burgerlijke notie: als mensen ouder worden gaan ze veel geld verdienen en kunnen ze zich terugtrekken voor een rustig leven. Zelf woon ik in een huurhuisje, waarvoor ik belachelijk lang ingeschreven heb gestaan en me te conformeren heb aan belachelijke regeltjes. Ik ken er zat (die een stuk ouder zijn), die die luxe niet hebben. Dat alle panden in Amsterdam 'schaamteloos bewoond worden door mensen die al jaren geen fuck meer uitvoeren' geloof ik botweg niet. Hier in de buurt hadden we één pand dat uiteindelijk vrijwel alleen bewoond werd door mensen die niets met de strijd hadden. De meesten daarvan waren aanzienlijk jonger dan ik. We hebben regelmatig discussie gehad over 'die studenten'. Hadden ze dan aan huisjesmelkers overgeleverd moeten worden?

"de beweging"

Puur nieuwsgierigheid hoor, maar waar staan die aanhalingstekens eigenlijk voor als je het hebt over "de beweging"?

ja we moeten het egt van de

ja we moeten het egt van de punkers hebben hier in NL, die apolitieke zuipers

oorspronkelijke tekst die vertaald en aangepast is?

Als je op het eind zegt "vrij vertaald en aangepast door anarchisten", zou je dan de oorspronkelijke tekst ook kunnen vermelden?

Dat kan voor het bepalen van de context af en toe nog eens relevant zijn ;)

Ik heb gezocht maar misschien is mijn duits te slecht - ik heb het hoe dan ook niet gevonden

Eventueel als iemand het weet, kan het misschien in de "aanvullingen" ? Thanks alvast!

Originele tekst

De originele tekst komt uit Leipzig en is ook in Berlijn gepubliceerd.
De tekst verdiend misschien geen schoonheidsprijs maar het onderwerp is wel juist. Veel activisten gaan met pensioen in huisprojecten en dat is jammer. In Berlijn heeft een oudere generatie een huisproject overgedragen aan jonge actieve mensen en dat is te merken. Het huis is actief en leeft itt vele huisprojecten die slapen of waar oudere generatie nieuwe acties blokkeren omdat ze hun eigen ass willen redden. De ontruiming van Køpi Wagenplatz is daar een voorbeeld van. Hieronder de link van de originele tekst en de discussie die na de ontruiming van Køpi Wagenplatz is ontstaan:

https://knack.news/1371

https://kontrapolis.info/6003/

bedankt!

bedankt!

put this at every legalised

put this at every legalised place in Amsterdam please

HaHaHa...

Sneeuwvlokjes die in een gespreid bedje terecht willen komen.

Kraak de (gelegaliseerde) kraakpanden, niet de spekulanten ?

Het hier geschetste onderliggend probleem is duidelijk een schaarste en dus een verdelingsprobleem: er zijn kennelijk niet genoeg ruimtes ter beschikking. De vraag is dan ter beschikking voor wat precies en in een breder zin, wat dan eigenlijk de functie van de 'beweging' in deze samenhang eigenlijk is.

Veronderstellende dat het dus om de kraakbeweging gaat, was de functie in de tijd waar de nu gelegaliseertde panden gekraakt werden altijd tweeledig: namelijk het aanzwengelen van een bredere maatschappelijke verdelingsdiscussie, ondermeer van woon en werkruimte en het direct veroveren van zulke ruimtes. Het tweede deelstuk had (en heeft) de nodige rechtvaardiging (buiten de hoofden van de subcultuur tenminste) altijd in het eerste: je heeft ruimtes nodig om te organiseren zodat je voldoende slagkracht kan vergaren voor de eigenlijke directe aktie, zonder die niemand naar jou gaat luisteren.

Wat voor claim de beweging van nu op reeds (door eerdere generaties) veroverde ruimtes kan leggen, vloeit dan ook uit de aard en omvang van de impact die een (ander) gebruikt van zulke ruimtes zou kunnen hebben: moeten deze ruimtes dan gebruikt om te organiseren of om te consumeren? Ho kan men aan de 19 jarige punk van toen , die nu zogenaamd zit te grutten in een door hen en hun kameraden verovert pand woont, uitleggen dat ze moeten verhuizen voor de 19 jarige punk van nu, di een keer per week met een vlag zit te zwaaien maar helemaal niks meer verorvert ?

In deze samenhang gaat het argument van 'vroeger was het makkelijker' helemaal niet op. Het was weliswaar anders, maar geenzins makkelijker. Het feit dat panden 'toen' niet zomaar door platten petten werden leeggetrokken, was nooit het resultaat van minder harde verboden, nog meer maatschappelijk acceptatie, maar van een krachtenbalans gecreeerde door millitante en politieke actie door de 'beweging', ondanks legale en maatschappelijk tegenwind. In feite was de maatschappelijke acceptatie evengoed resultaat ervan, en de legale interpretatie van grondrechten zoals huisvrede het resultaat van intellectuelle inspanningen van de beweging zelf.

Dat dit soort patroon om een vergelijkbare manier van toepassing wordt uit de uitkomst van recente acties best duidelijk: zo werd hotel mokum NIET op basis van heterdaad om het kraakverbod ontruimd, maar werd eerst uitgebreid gekeken naar de maatschappelijke rechtvaardiging die door de kraakgroep na voren werd gebracht, en moest de politieke steun uit buurt en stad gewoon meegenomen in de overweging. Uiteindelijk is de flauwekul excuse van 'brandgevaar' gebruikt, al dat desondanks de wettelijke situatie.

De actie heeft dan ook nog een breder platform voor debat beschikbaar gemaakt. Zowel de sympathieke als de vijandelijke pers had het weer eens niet alleen over kraken maar ook op de reden ervoor, tot met fundamentele kwesties rond de rechtvaardiging van het absolute eigendomsrecht. Een van de hoogte (en helaas diepte) punten van het debat in de 'foute' balie, die 'de beweging' gapend leeg heeft laten stand, terwijl er een overgroot boord van 'te kraak' op de gevel werd gehangen. Daarbij is het opmerkelijk dat daar niet eens serieuze tegenwind te verwachten was. Het gapende gat werd namelijk gevuld door uitsluitend sympathisanten van het6 kraken aan zich, ook was het maar slechts derde keuze (wat men de balie niet kan verwijtend). In iedere gevel heeft de beweging met een stuitend gebrek aan taktisch verstand daar een gelegenheid laten varen 2 uur + ongebreideld propaganda de maatschappelijke discussie in te bleren.

Wat rest is dan de vraag waarvoor gelegaliseerde panden deze infrastructuur aan 'de beweging' moet overlaten ? Zodat deze geen nieuwe ruimte hoeft te veroveren ? Of als podium voor subculturele navelstaarderij ? Of als verzamelplek voor de volgende radikale actie .....

'

Misschien een beetje

Misschien een beetje confronterend, maar het is wel waar.

Zat gelagiseerde panden met ex-krakers die nu goed betaalde NGO banen hebben, voor hun PhD gaan etc.

Vind het persoonlijk ook goed als krakers in een gelegaliseerd pand kunnen wonen zodat ze kunnen studeren, op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan de beweging.
Dat een lage huur ze in staat stelt om meer tijd en energy in de beweging te steken.

Maar als de lage huur je vooral in staat stelt om meer te sparen, lekker met je andere exkraker vrienden te wonen, veel te feesten etc. Als je eenmaal boven een bepaald bedrag gaat verdienen, en je werkt 40 uur, verhuis dan. Maak ruimte voor iemand zodat die persoon ook minder hoeft te lenen, even een beetje stabiliteit kan ervaren.

Zijn zelfs gelegaliseerde panden in Amsterdam waar je makkelijker tussen komt als niemand je kent, je uit een andere stad/land komt, omdat als je daadwerkelijk actief bent in Amsterdam de kans groter is dat je ooit iemand tegen het verkeerde been hebt getrapt, en op basis van die roddel kan je er dan niet komen wonen.

Op die manier dragen die panden ook mee aan het feit dat mensen in Amsterdam zijn geboren en getogen hier niet kunnen blijven, ookal hebben ze zich jaren ingezet voor de stad.

Zelfs gehoord van gelegaliseerde panden die hun concert of ontmoetingsplekken ombouwen naar opslag voor bewoners.
Als je geen zin hebt om in een pand te wonen met een sociale functie, doe dat dan ook niet.

lifestyle anarchism vs social anarchism ?

Aan een 'beweging' die niet in eerste instantie effectief voor de rechten van haar eigen leden weet op te staan heeft niemand iets. Ten opzichte van de woningnood (en bredere ruimtenood) die duidelijk het bewuste stuk en diens vertaling heeft ingegeven, lijken andere themas namelijk vooral een manier om zichzelf van een 'identiteit' te voorzien, en dan zonder de mogelijke kosten van een directe confrontatie met de eigen uitbuiters en de staat die diens eigendomsrechten met geweld verdedigd. Een soort life style/new age revolutie dan , zeg maar.

geen misverstanden, gaa es kraken

Voor hier een misverstand onstaat: de genoemde 19 jarige punks kunnen dus better gaan kraken, dan op gelegaliseerde pandjes te gaan aazen

sure

hetzelfde kan je tegen de mensen zeggen die in gelegaliseerde panden wonen en niet actief zijn. meeste hebben het pand waar ze in wonen niet gekraakt maar zijn er via via in gekomen, terwijl het met politieke doeleinden gekraakt was.

Nee

Gekraakt om te wonen.

gratis zwaaierij

Ik denk niet dat 'de beweging' zich uberhaupt tegen deze lui moet aanbemoeien en haar energie beter kan steken in het aanvallen van huiseigenaren die van de woningnood profiteren. Hoe moet een bewoner van een gelegaliseerd pand rechtvaardigen waar en hoe die woont, maar niet de koopwoningbewoner ernaast ?

En de spekulanten, hun leegstand en hun kraawachten laten we dan uberthaupt ongemoeid 'omdat de politie van alles mag en kan hedendags'?

Hoe is iemand die niet in staat is hun uitbuiters met directe actie aan te pakken politiek actief ?

Dit soort ruimtes zijn vaak

Dit soort ruimtes zijn vaak duistere drankholen vol rook waar je soms onhygenisch bereid voedsel kan krijgen en waar een normaal mens met een grote boog omhheen loopt. Dan is het maar beter als het een berghok wodrt, een coworkspace of zoals in Tetterode een bloemenwinkel in het voormalig autonoom centrum is gekomen

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels.

Chic, Tettenrode bashen,

Chic, Tettenrode bashen, alsof alle andere panden een uitzondering zijn op de kritiek in het stuk

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech