Kraaienest Blijft! Krakers in Groningen winnen kort geding!

Hier kun je discussieren over Kraaienest Blijft! Krakers in Groningen winnen kort geding!.
We, a group of homeless international students and others who need a home, squatted the Heerenhuis at Spilsluizen in Groningen. In the past, the house functioned as a christian youth organisation, and it hosted two different restaurants with meeting and event rooms. At the beginning of the pandemic the famous real estate owner Joshua Camera, under the name Stichting Valquest, bought the building. Shortly after that the restaurant Heerenhuis quit, and the huge building has been empty for 2 years until we moved in. Camera is known in Groningen and beyond, for demanding too high rent, illegal management costs and intimidation. In 2019 he won the Rood Huisjesmelker van het jaar, and his shady reputation was confirmed by the media (Boos, Sikkom and SBS6). Camera owns hundreds of properties under different names, such as Pex Real Estate. In the meantime, the building of the Heerenhuis has been left to deteriorate: breaks in windows, water leaks, moist places... The neighborhood also does not like Camera. His plans to make 'luxurious' student housing didn't get a permit from the municipality. Some parts like the attic in the back stem from the 17th century and got monumental status. At the Ossenmarkt side of the building, are many lawyers and office, and at the other side people who have been living there for decades, and a homeless shelter. So, contact with the neighbors for us has been positive so far. Our group moved from Zuiderkuipen, the squat where 'social' housing corporation Patrimonium basically kicked us on the street in the middle of a pandemic in winter.
On Friday, January 28, we WON the 'kort geding', the court case, against Stichting Valquest! That's a huge win for us and for the squatting movement in the whole country. The win makes for good case law and gives us a home for the time being.
We would love to use the front space with the big bar as a social space where people can come for a drink, a game and learning from each other. We have many dreams that we could make possible here: bar nights, concerts, a library, workshops and skillshares, meetings, a bike repair cafe, open kitchens (voku's)...
Each year in Groningen thousands of students look for a home. The city and university invite them but can't provide them with the basic right of living. Every year that leads to many homeless students, especially internationals in the first months. This September SOS (Shelter Our Students) occupied the Academy building as a protest against these conditions and the bigger underlying housing crisis in the Netherlands. In the past months, we have seen growing resistance to homelessness, high rents, squatting criminalization, the housing policy of the ruling parties, gentrification, discrimination on the housing market and other symptoms of this system. Squatting stays a direct way to get what we need and strengthen the broader struggle against domination with it.

We want to express our solidarity with housing projects and squats threatened with eviction: Ivicke blijft, Köpi, AFGA, and many others!

We look forward to welcoming people, dreaming, building, and living a new world where we break down hierarchies and help each other. We hope that the material needs, community, lessons, skills and resistance that we nurture here will live beyond the project. Solidarity is very welcome!

Geen grenzen, geen landen, kraak alle panden!

Email: rosazolder@riseup.net

Some sources:
https://www.oogtv.nl/2018/02/camera-huisjesmelker-van-het-jaar-volgens-r...

https://dvhn.nl/groningen/Ken-je-het-oude-Grand-Caf%C3%A9-Het-Heerenhuis...

https://www.sikkom.nl/krakers-heerenhuis-winnen-rechtszaak-camera-en-van...
https://www.sikkom.nl/het-heerenhuis-gekocht-door-joshua-camera-is-gekra...

Benefit for het Kraaienest: https://joesgarage.nl/archives/15764


Wij, een groep dakloze

Wij, een groep dakloze internationale studenten en anderen die een thuis nodig hebben, hebben het Heerenhuis aan de Spilsluizen in Groningen gekraakt. In het verleden fungeerde het huis als een christelijke jongerenorganisatie, en waren er twee verschillende restaurants met vergader- en evenementenruimtes in gevestigd. Aan het begin van de pandemie kocht de bekende vastgoedeigenaar Joshua Camera, onder de naam Stichting Valquest, het pand. Kort daarna stopte restaurant Heerenhuis ermee, en het enorme pand heeft 2 jaar leeggestaan totdat wij erin trokken. Camera staat in Groningen en daarbuiten bekend om het vragen van een te hoge huur, illegale bemiddelingskosten en intimidatie. In 2019 won hij de Rood Huisjesmelker van het jaar, en zijn louche reputatie werd bevestigd door de media (Boos, Sikkom en SBS6). Camera bezit honderden panden onder verschillende namen, zoals Pex Real Estate. Inmiddels is het gebouw van het Heerenhuis vervallen: breuken in ramen, waterlekken, vochtige plekken... Ook de buurt is niet blij met Camera. Zijn plannen om 'luxe' studentenappartementen te maken, kregen geen vergunning van de gemeente. Sommige delen zoals de zolder aan de achterkant stammen uit de 17e eeuw en kregen een monumentale status. Aan de Ossenmarktzijde van het gebouw, zijn veel advocaten en kantoren, en aan de andere kant mensen die er al tientallen jaren wonen, en een daklozenopvang. Het contact met de buren is voor ons tot nu toe positief geweest. Onze groep is verhuisd uit Zuiderkuipen, het kraakpand waar 'sociale' woningcorporatie Patrimonium ons in feite midden in een pandemie tijdens de winter op straat heeft geschopt.
Op vrijdag 28 januari hebben we het 'kort geding', de rechtszaak, tegen Stichting Valquest gewonnen! Dat is een enorme overwinning voor ons en voor de kraakbeweging in het hele land. De overwinning zorgt voor goede jurisprudentie en geeft ons voorlopig een thuis.
We zouden de voorruimte met de grote bar graag gebruiken als sociale ruimte waar mensen kunnen komen voor een drankje, een spelletje en om van elkaar te leren. We hebben veel dromen die we hier mogelijk zouden kunnen maken: baravonden, concerten, een bibliotheek, workshops en skillshares, vergaderingen, een fietsreparatiecafé, volkskeukens...
Elk jaar zoeken in Groningen duizenden studenten een woning. De stad en de universiteit nodigen hen uit, maar kunnen hen niet voorzien van het basisrecht op wonen. Dat leidt elk jaar weer tot veel dakloze studenten, vooral internationals in de eerste maanden. In september bezette SOS (Shelter Our Students) het Academiegebouw als protest tegen deze omstandigheden en de grotere onderliggende huisvestingscrisis in Nederland. In de afgelopen maanden hebben we een groeiend verzet gezien tegen dakloosheid, hoge huren, criminalisering van kraken, het huisvestingsbeleid van de regeringspartijen, gentrificatie, discriminatie op de woningmarkt en andere symptomen van dit systeem. Kraken blijft een directe manier om te krijgen wat we nodig hebben en daarmee de bredere strijd tegen overheersing te versterken.

We willen onze solidariteit betuigen met woonprojecten en kraakpanden die met ontruiming bedreigd worden: Ivicke blijft, Köpi, AFGA, en vele anderen!

We kijken ernaar uit om mensen te verwelkomen, te dromen, te bouwen en een nieuwe wereld te beleven waarin we hiërarchieën afbreken en elkaar helpen. We hopen dat de materiële behoeften, de gemeenschap, de lessen, de vaardigheden en het verzet die we hier voeden ook na het project zullen voortleven. Solidariteit is zeer welkom!

Geen grenzen, geen landen, kraak alle panden!

Ja hartstikke goed het wordt

Ja hartstikke goed het wordt tijd dat Groningen weer beetje wakker wordt na corona.

jurisprudentie

Iemand een link naar de uitspraak? Ben benieuwd wat de beredenering van de rechter geweest is en in welke vorm dit jurisprudentie oplevert.

Overigens is het doorgaans zo dat uitspraken in eerste aanleg nog weinig opleveren qua jurisprudentie, het wordt pas echt interessant na een beroep of cassatie.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech