Rechtse stalker en querulant Droog betrapt op plagiaat

Hier kun je discussieren over Rechtse stalker en querulant Droog betrapt op plagiaat.
Droogs plagiaat, zo ontdekte Tzum, heeft te maken met de zg. 'Nederlandse poëzie encyclopedie', die Droog zegt samen te stellen. Hij 'leende' daarvoor volgens Tzum materiaal van de Koniklijke Bibliotheek.
https://web.archive.org/web/20220209171646/https://www.tzum.info/2013/06...

Verder voerde Droog de afgelopen vier jaar een hetze met zeer persoonlijke en verbeten aanvallen op auteurs, met name Ad van Liempt en de laatste twee jaar vooral op de antifascist en columnist Arthur Graaff. Daarvoor misbruikte Droog meestal Indymedia en Reporters Online. Hij verklaarde openlijk dat zijn doel was Graaff, sinds 1967 actief als journalist en later als schrijver, het zwijgen op te leggen. Graaff werkte o.m. voor de Volkskrant, Het Parool, HP/deTijd, the Financial Times, als uitgever in Warschau en als correspondent voor Poolse bladen. Hij was ook acht jaar hoofdredacteur van een dagelijkse website over WO-II, Nieuws-WO2. https://web.archive.org/web/20151019020050/http://nieuwswo2.tk/

Graaff was ook lid van het bestuur van de NVJ en als bestrijder van auteursrechtschendingen en mede-oprichter van de Freelancers Associatie, samen met o.m. Max Pam, schrijver Nicolaas Matsier en schaakgrootmeester Hans Ree. Hij schreef vijf boeken, zoals 'Rembrandt voor Dummies' (2de druk, samen met dr M. Roscam Abbing).
https://nl.wikisage.org/wiki/Freelancers_Associatie

Ook lukte het Droog ruzie te krijgen met schrijver, tv-persoonlijkheid en NRC-columnist Gerrit Komrij, die Droog onophoudelijke gestook aan de kaak stelde. Droog raakte ook verwikkeld in een smaadproces rond de dood van een kraker, dat vorig jaar uitliep op ontslag van rechtsvervolging - iets anders dan vrijspraak.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_FM_Droog

Vier jaar terug viel Droog schrijver Ad van Liempt aan - in eerste instantie terecht vanwege diens vreemde aanbeveling van een verdraaiend boek van Isabelle van Boetzelaar over haar zeer foute vader. Van Liempt maakte daarvoor zijn excuses. Droog bleef echter op Van Liempt jagen wegens vermeende onzorgvuldigheden in diens dissertatie over de SS'er en Westerbork-directeur Gemmeker. De universiteit van Groningen zowel als een landelijk beroepsorgaan wezen die klachten af.

Daarop startte Droog een hetze tegen de antifascist Arthur Graaff. Droog heeft in twee jaar ruim 50 negatieve artikelen en reacties over hem gepubliceerd. Graaff, zoon van een gedecoreerd verzetsman, was sinds 2014 actief in de AFVN-BvA en breikte dat bijv. in kamp Amersfoort géén herdenking zou plaatsvinden van SS-bewonderaar Armando. En dat de jarenlange holocaustontkenning op de enorme SS-begraafplaats Ysselsteyn (Venray) afgelopen november stopte, o.m. met steun van o.m. opperrabbijn Jacobs. Droog had daar zware kritiek op en noemde de opperrabbijn 'idioot' en Graaff 'gek en gestoord'. Droog publiceerde ook zonder toestemming gegevens van Graaffs broer en zuster, opa's en oma's en zelfs van zijn overleden babyzusje. https://www.droog-mag.nl/2020/ag/Kwartierstaat-van-Arthur-Graaff.pdf

Droog blijkt ook niet standvastig in zijn meningen. In een mail van drie jaar terug over de handel in nazi- en holocaustspullen noemde Droog die 'walgelijk'. Aanleiding was een item in het tv-programma Kassa daarover, in augustus, aangekaart door Graaff. Kassa wijdde een lang item aan een nazibeurs in Houten, waarop het Centr. Joods Overleg en het CIDI aangifte tegen die beurs deden wegens aanzetten tot discrminatie. Droog begon toen echter opeens de nazibeurs en -handel te prijzen. Graaff en de AFVN verwijten Droog 'huichelarij'.
https://www.indymedia.nl/node/51361

Graaff heeft aangifte tegen Droog gedaan van stalking, smaad en laster.


Help!

Help!

Weer nieuwe verzinsels van

Weer nieuwe verzinsels van Arthur Graaff van de antisemieten van de afvn?

Kan die man alsjeblieft een publicatieverbod krijgen?

Graaf vs Dreoog

Wat is er dan niet goed aan stukje boven?
Je kunt via re rechter iemand ene publicatieverbod opleggen, maar dat is héél klastig.
Waarom wil je dit eigenlijk? Zo te zien is het allemaal gedocumenteerd en waar...
het lijkt me dat die droog met zijn 'digitale stalking' het zelf heeft uitgelokt - wie kaatst...Én dan dat gescheld van die man op Graaff en zijn medestanders... vind je dat dan OK?

oh kom op Graaff je laat je

oh kom op Graaff je laat je wel heel erg kennen nu. De hele wereld ziet al tijden dat je rijp bent voor opname, dit soort stukjes met verdraaide waarheden laat precies zien wie je bent. Gek he dat op enig moment een echte journalist eens ging onderzoeken wat er allemaal niet klopt aan de verzinsels van jou.

De nieuwste grap: columnist? Eerst was het woordvoerder van de afvn, toen was het rapporteur van de VN, nu is het ineens columnist? van wat dan? Je krankzinnige stukjes zonder enige inhoud op Krapuul? Of Hier?

En toon nu eens je 5 boeken? Er komt nooit antwoord omdat die boeken niet bestaaaaaaaaaaan! ;-)

Indymedia maakt zichzelf bespottelijk met deze berichten

Gôh, wéér een wereldschokkende ontdekking door Arthur - Sherlock Holmes - Graaff. Eerder deze week "ontdekte" hij door naar een tv-documentaire te kijken het opzienbarende nieuws dat Willem Alexander "op camera" ruim twintig jaar geleden leugens had verkondigd. Chapeau!

Nu brengt hij het "nieuws" dat tien jaar geleden de literaire roddeltjessite Tzum mij van plagiaat beschuldigde. Waarom? Omdat men van Tzum niet wist dat overname met bronvermelding iets anders is dan plagiaat. Ik heb daar in het grijze verleden al twee keer eerder op gewezen, iets wat molwezen blinde vink Graaff in al zijn gegraaf kennelijk niét heeft weten te ontdekken;

in 2012: https://web.archive.org/web/20220211142446/https://nederlandsepoezie.wor...
in 2017: http://www.bartfmdroog.com/droog/plagiaat/#lpb

Het is Graaff kennelijk ook ontgaan dat mijn artikelen over Ad van Liempt het vervolg waren op klachten van een groot aantal journalisten en historici - o.a. Frits Barend, Lodewijk Brunt, Max Dohle, Lotte Bergen, Regina Grute e.v.a. over de werkwijze van deze met andermas veren pronkende tv-maker. Zie: https://www.droog-mag.nl/2019/vl/index.html

En het is hem in al zijn gewroet kennelijk ook ontgaan dat zowel de Commissie Wetenschappelijke Integretiteit van de Rijksuniversiteit Groningen en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit met mij constateerden dat er in het proefschrift van Vab Liempt een groot aantal "onzorgvuldigheden" zaten, die hij vervolgens moest corrigeren.

Helemaal bizar maakt Graaff het met deze opmerking:

"Droog raakte ook verwikkeld in een smaadproces rond de dood van een kraker, dat vorig jaar uitliep op ontslag van rechtsvervolging - iets anders dan vrijspraak. https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_FM_Droog

Ik maakte aan de hand van mij door nabestaanden ter beschikking getelde processen-verbaal uit drie politieonderzoeken (uit 1990, 1999 en 2003/2004) een reconstructie van de gang van zaken rond de mysterieuze dood van Marco, een ex-bewoner van het WNC-kraakpand in Gromningen, 1990. Dat was een uitgebreid onderzoek, dat na publicatie (in 2016) zelfs tot Kamervragen leidde.

Uit dat onderzoek ( https://www.bartfmdroog.com/droog/wnc/index.html ) kwam naar voren dat een drietal lieden in 1990 de vermoedelijke dadergeholpen hadden uit Groningen te ontkomen en het politieonderzoek belemmerd hadden. Met als gevolg dat de hoofdverdachte, tijdens onderduik in kraakpanden in de Randstad en later Duitsland, nog meer onheil heeft kunnen aanrichten.

Een van die drie deed aangifte tegen mij wegens smaad - een aangifte die eerst geseponeerd werd, waarop de persoon die de aangifte deed een artikel-12 procedure begon, wat leidde tot een rechtszaak, waarbij zowel de officier van justitie als de rechter meenden dat ik van rechtsvervolging ontslagen moest worden - hetgeen dat ook gebeurde.

Bij dit alles verwijst Graaff naar een Wikipediapagina over mij, die hij de laatste maanden volkalkt met allerhande nonsens over mij, met gebruikmaking van o.a. deze twee IP-adressen:

84.35.53.112
194.151.127.162

De Wikipedia-geschiedenis van die pagina spreekt boekdelen: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&action=history

Dan: de zogenaamde aangiftes die Graaff claimt tegen me gedaan te hebben (augustus 2020 en november 2021): ik heb vanuit Justitie daar nooit iets over vernomen. Nogal logisch, want Graaff doet de ene na de andere onzinnige aangifte, puur en alleen om in het nieuws te komen.

Op de verdere kolder die het zulthoofd verder opdist ga ik niet in. Het is genoeg om te melden dat ik nooit een woord over Graaff heb geschreven, voordat hij mij (en de volledige Nederlandse pers) in de waan wilde brengen dat hij tot speciaal VN-rapporteur benoemd was - en dat was voor mij de trigger me te verdiepen in en te berichten over wat deze "doorgedraaide actievoerder" (dixit Hans knoop) verder uitspookt.

Het is te krankzinnig voor woorden dat deze gek op Indymedia ruim baan krijgt - want als iemand de geloofwaardigheid van dit medium ondergraaft
dan is het Arthur-pias-Graaff wel.

Arthur is het levende bewijs

Arthur is het levende bewijs van de stelling dat er meer gekken vrij lopen dan dat er vast zitten.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Reaguren op een posting die al 5 maanden geleden in de Ruis verdwenen is, heeft echt geen zin.

Waar horen we Graaff niet over?

1: het abominabel slechte boek dat een Joodse Notaris beschuldigt van het verraad van Anne Frank
2. De FvD en PVV
3. De NVU en andere neonazi organisaties
4. De opkomst van extreemrechts in. Het voormalige Oostblok
5. Hedendaags antisemitisme en discriminatie van Joodse medeburgers
6. Politieke verrechtsing binnen eerdere linkse partijen
7. Gedegen onderzoek zonder schreeuwerij naar de WOII verzamelaarswereld

Nee, mijnheer Graaff vindt het leuker om iedereen en alles die niet geheel inZijn belevingswereld aan -en lastig te vallen, op een manier die in Goebbels' Propagandaministerium niet misstaan had. Pesten/bullying, haatzaaierij, zinloze
aangiftes doen alsmede schaamteloze zelfpromotie over de ruggen van holocaustslachtoffers heen
Is zijn werkwijze. En dat die werkwijze binnen onze Linkse wereld nog steeds geaccepteerd wordt noch aan
Wordt gesteld geeft te denken....

[quote]Indymedia heeft geen

[quote]Indymedia heeft geen redactie. Het is een platform voor jouw berichtgeving en achtergrondinformatie over politieke en sociale themas. De berichten, foto's en videos worden door jou gemaakt en door jou zelf op de website gepubliceerd. Het vrijwilligerscollectief beheert de berichtenstroom. Het collectief probeert de site zo overzichtelijk mogelijk te houden, zodat nieuwsberichten of achtergrondverhalen niet over het hoofd worden gezien.

Het collectief heeft moderatiecriteria opgesteld, aan de hand waarvan bepaalde berichten naar de middenkolom worden geplaatst en berichten met sexistische, racistische, fascistische of anderzijds discriminerende inhoud verwijderd worden, omdat ze niks op de website te zoeken hebben.

Om te voorkomen dat hieruit een machtspositie ontstaat, wisselt het collectief regelmatig van samenstelling, en worden er uitsluitend criteria gebruikt die zijn vastgesteld in consensus. Aangezien iedereen in het collectief op vrijwillige basis werkt, kan helaas niet gegarandeerd worden dat elk bericht ook echt gelezen wordt. Mocht je dus artikelen tegenkomen die overduidelijk niks op Indymedia te zoeken hebben, meld dit dan aan het collectief via het contactformulier of de chat.

Indymedia is een grassroots nieuwsplatform. Indymedia probeert het emancipatorische gebruik van informatie en media te bevorderen. Wij werken uit liefde en respect voor mensen die opkomen voor een meer leefbare, betere wereld. Het idee achter Indymedia is dat de mediaconsument een mediamaker wordt.

Het gaat er dus niet om, alle interessante informatie uit commerciele massamedia te verzamelen, maar om daar eigen media tegenover te zetten met een eigen visie. Dit door bijvoorbeeld te berichten over gebeurtenissen die door de massamedia genegeerd worden. Het collectief probeert deze wijze van berichtgeving te ondersteunen.[/quote]

Zou er eindelijk eens een fatsoenlijk onderbouwde reactie kunnen komen van de Indymedia moderatoren? Een blinde kan nog zien dat Arthur Graaff hier het forum gekaapt heeft en niks dan leugens post en MAG BLIJVEN posten. Waarom mag deze man topics met opzettelijke beschadigingen van echte antifascisten blijven maken? Waarom staat Indymendia dit toe? Welke agenda zit hier achter? Dit is beschamend voor alle activisten die zichzelf wegcijferen en zich WEL inzetten voor een betere wereld. Arthur Graaff is overduidelijk de verpersoonlijking van alles waar wij tegen op moeten treden. Als je een inclusieve samenleving wilt zonder racisme, fascisme, waarom dan is het schandalig dat uitgerekend wij iemand steunen die dit alles juist voorstaat. Waarom staan de moderatoren dit toe? Wat is de verborgen agenda dit te toleren of zelfs (overduidelijk!) te promoten? Rechts wordt steeds groter en Indymedia lijkt dit maar al te gretig te facilitieren. Dit is de totale ondergang van Indymedia. De lezers verdienen hier een antwoord op, want dit kan echt niet zo doorgaan. Dus... Moderatoren? Kan er misschien eindelijk een uitspraak komen waarom jullie Graaff faciliteren in zijn overduidelijke leugens en een platform blijven bieden? Geen antwoord geven en weigeren dit te stoppen, is het zelfde als toegeven dat dit forum officieel dood is en rechts gewonnen heeft.

Duh

Ahum, lieverd: "Wat is de verborgen agenda dit te toleren of zelfs (overduidelijk!) te promoten?"
Je reageert met je vraag op een posting die door de moderatoren verplaatst is naar de RUIS afdeling. Je hoeft echt niet de hele spelregels te quoten, je mag aannemen dat deze genoeglijk bekend zijn. Ik denk dat als je persé heel erg graag een verklaring wil krijgen van de mods over waarom ze sommige stukken wegruisen en andere stukken laten staan, je beter je best moet doen over de formulering van je vraag, want hier kan men zelfs met een beetje goede wil toch geen chocola van maken.

De "totale ondergang van Indymedia" wordt echt niet veroorzaakt door een posting van Graaff meer of minder (of door een posting van Bart Droog meer of minder, at that) - maar je zou kunnen stellen dat overtrokken reacties als de jouwe wel een soort laagtepunt vormen in de toch al tamelijk beroerde discussie-cultuur hiero. Gelukkig hebben de meeste lezers door dat mensen die heel graag verder discussieren onder topics die al naar de Ruis zijn verplaatst, vooral met zichzelf aan het kletsen zijn.

Dit is vast niet de verklaring waarop je gehoopt had, maar als je hierdoor besluit dat jij nooit meer op Indymedia gaat reageren, is dat waarschijnlijk als winst te beschouwen.

Dank je wel.

Wat is de verborgen agenda?

Het lijkt me inderdaad sterk dat "men" van Indymedia een verborgen agenda heeft, maar Graaff heeft een duidelijke en allerminst verborgen agenda. Hij plaatst hier een trits aan onzinnige berichten, die, in zoverre ze over mij gaan, maar één doel hebben. Ze als bron gebruiken bij onzinnige uitlatingen over mij, waarmee hij de aan mij gewijde Wikipediapagina volkalkt.

Zie de geschiedenisversie van die pagina, dd 9 februari: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bart_FM_Droog&oldid=61062792
En kijk dan ook speciaal naar dit: "Critici duiden dit aan als een hetze.[11]" - wie zijn die critici? Juist ja, Arthur, Graaff en de spatie ertussen. En wat is de bron? Weinig verrassend een in de ruis geplaatste Indymedia-pagina.

Je schrijft: "Een posting van Graaff meer of minder (of door een posting van Bart Droog meer of minder, at that)". Kennelijk is het je ontgaan dat ik alleen maar reageer op Graaffs onzin. Reacties die helaas moeten gebeuren - niet omdat ik hem serieus neem (allerminst), maar omdat die krankzinnige postings van Graaff wel via Google opduiken en alleen daarom al, net als zijn al even krankzinnige acties, steevast van commentaar voorzien moeten worden. Om te voorkomen dat allerhande onnozelaars ze wél serieus nemen.

Toch moeten we de

Toch moeten we de amusementswaarde van de stukjes van Graaff niet onderschatten. Ieder serieus medium heeft een pagina met cartoons, mopjes en ander vermaak. Zolang we de stukjes van Graff als de Indy Moppentrommel beschouwen is het best leuk. Dan wel voorbijgaand aan het feit dat hij mensen serieus probeert te beschadigen op een manier die Goebbels niet zou misstaan: herhalen, herhalen, herhalen, er blijft vanzelf iets hangen bij het 'domme volk'.
Er blijft inderdaad iets hangen: de weldenkende mens volgt de onzin van deze nar, attendeert elkaar er op en onderneemt stappen om verspreiding te voorkomen.
Veel vermaak vond ik in het schokkende bericht: 'Verkopers gebruiken de code XX op MP! Dat heeft Graaff ontdekt na 15 jaar diepgaand onderzoek!'
Geheimpje verklappen, ouwe speurneus? Dat is ontstaan bij de buren omdat de lettercombinatie SS daar verboden is in combinatie met verkopen.
// gebruiken ze daar ook regelmatig. Dat is helemaal niet op MP ontstaan. Reken er maar op dat ze in Germanij jou met je spandoek met SS runen daar direct opgepakt hadden, je in je eigen spandoek gewikkeld hadden en je in de isoleer gegooid hadden tot je bij zinnen gekomen was.
Nog een geheimpje verklappen? Als 'Het Oude Testament' wordt aangeboden op MP, dan bedoelt met een originele druk van Mein Kampf. Het 'Nieuwe Testament' is een nieuwe druk. Je kunt het aan de prijzen vaak zien! Als een Christus kruis aangeboden wordt, dan bedoelt met een IJzeren Kruis 1e Klasse. Kruis zonder Christus is een IJzeren Kruis 2e Klasse. En de ergste is, daar heb ik lang over moeten doen om die truc te doorzien, de beruchte 'jodensterren' worden volop verkocht op MP onder de code 'astley', naar de 1e Joodse Nederlander die dit haatsymbool uitgereikt kreeg. (Moest kopen, moet ik zeggen. Ze kregen dit Caïnsteken helemaal niet, ze moesten het kopen) En zo ben ik nog meer dingen op het spoor, ik zal ze tzt hieronder publiceren. Doe er je voordeel mee, scheelt je weer jaren van diepgaand onderzoek.

Het IP van Graaff van de Rebellenclub

Zo leuk om de wiki historie en logging te bekijken.
Dat zouden meer mensen moeten doen!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/B...

Wordt het niet eens tijd antifascist Arthur Graaff te vermelden, nu zijn voornaamste belager Bart 'FM' Droog ook een uitgebreide bio heeft? Of trap ik nu op teveel eksteroogjes? Hij is verreweg de bekendste antifascist van NL. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 217.120.14.28 (overleg · bijdragen)

-Of een 'belager' een artikel heeft, doet niet terzake voor een andere persoon. Met het oog op de diverse voorgaande discussies wijs ik dit verzoek derhalve direct af vanwege geen nieuwe relevante argumenten. (De laatste zin zegt niet zonder bronvermelding.) Encycloon (overleg) 11 feb 2022 17:43 (CET)

Even winkelen bij Nord VPN:
https://nordvpn.com/nl/ip-lookup/
217.120.14.28 -> Adres gebruikt in Bussem
Internetprovider: Ziggo
Land: Netherlands, North Holland, Bussum
Stad: Bussum
Hostnaam: ziggo.nl
Regio/provincie: North Holland
Gebiedscode: 1403

Goh, Thuurke! Wordt het misschien eens tijd dat je iets leert over IP-versleuteling?
Dit is gewoon je handtekening zetten hoor!

Nee, Wiki heeft meer dan

Nee, Wiki heeft meer dan terecht zijn oude zelfbevlekkende wikipediapagina's verwijdert. Jammer dat ze hem echter nog elders zijn gang laten gaan. Zijn grootste hobby is om wikipedia vol te blaffen met NAZI, NAZI, NAZI, in de meest uiteenlopende artikelen. De man is zelf meer fascist en antisemiet dan waar hij anderen voor uitmaakt.

Arthur Graaff: Als je maar lang genoeg in je eigen leugens blijft geloven dan worden ze vanzelf waar
De rest van de wereld: kan iemand deze man even tegen zichzelf beschermen?

Graaff oud-bestuurslid NVJ?

't Is een beetje mosterd na de maaltijd, maar toch. Arthur Graaff beweert hier (en elders): "Graaff was ook lid van het bestuur van de NVJ".

De NVJ, dat is de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Bestudering van de jaarverslagen ( https://www.nvj.nl/nvj/nieuwe-nvj/statuten-en-jaaroverzichten/jaarverslagen ) en krantenarchieven leert dat Graaff daar nimmer bestuurslid van is geweest.

Mosterd is lekker!

Welnee, alles met betrekking tot de Belhamel van Bussum blijft fascineren, kom maar door hoor!

Overigens las ik een interessante persoonlijkheidsbeschrijving van Tuurke, hij staat model bij Parnassia:

Narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken
Veel voorkomende narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken zijn:

- Overdreven zelfwaardering: mensen met deze stoornis zijn ervan overtuigd dat zij ‘bijzonder’ zijn in vergelijking met andere mensen. Dit laten zij ook graag aan anderen merken.
- Bewonderd willen worden: iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis wil constant bewonderd worden.
- Gebrek aan inlevingsvermogen: iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis toont vaak een gebrek aan empathie. Er is weinig meegevoel voor anderen.
- Andere narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken kunnen zijn:
- Gespeeld charmant zijn
- Verslaafd aan aandacht
- Hooghartig naar anderen
- Gebrek aan emoties
- Macht willen hebben
- Extreem jaloers zijn
- Egoïstisch en egocentrisch
- Wil bewonderd worden

Gewoon 1:1 Mijnheer Graaff!!! En dat bedoel ik niet grappig, maar bloedserieus. Helaas is het een hele verdrietige stoornis wanneer je er in gevangen bent en er is eigenlijk geen oplossing voor. Ik zocht naar de beschrijving omdat de stoornis bij een collega van toepassing was maar gaandeweg begon ik steeds meer achter elk punt ' Arthur' te lezen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech