Oorlog begint hier (antimilitaristische poster uit Duitsland vertaald)

Opinie, gepost door: nn op 22/04/2023 04:12:21

De lage landen hebben een rijke traditie aan antimilitarisme, met als grootste onenigheid de discussie over het gebruik van geweld. Maar de afwijzing van staten, kapitalisme en alle profiteurs van oorlog en de ideeën die aan de ellende ten grondslag liggen.. zijn nog altijd actueel. In omliggende landen heeft de antimilitaristische beweging een opleving, laat ook hier de oorloghitsers en onderdrukkers niet stilletjes winst boeken.


War starts here..
...in the military industry that produces the means for killing
… in the stock market where investors profit from the bloodbath
… in the jobcenters where soldiers are being hired
… in the parliaments where politicians decide on wars
… in the polling booth where these wars are being approved
… in the economy which generally always profits from war and destruction and which rest upon a global colonial structure and hierarchy
… in the institutions that decide upon deportations and destroy the lives of people
… in racist politics that reinforces borders to keep refugees away – even if they die
… in the train logistics which every day transports thousands of soldiers as well as war materials
… in the barracks where obedience, discipline and patriotism is being preached
… in the media propaganda which brings the logic of war into the living rooms and heads
… in the nationalist rhetoric that speaks of ‘us’ as a nation, as europeans and as faithful citizens – and in the end as soldiers of a state
… in the logic of nationalism which constructs nations to conceive them in the case of war as something to be protected or to be eliminated
… in the patriarchal roles that perceive men only as cannon fodder for the war machinery and women only as baby producer which have to be protected
… in the propaganda that pretends democracies would not wage wars
… in every mindset which suggests that states could in any case bring peace or freedom – cause actually their power always rests on violence, domination, war and colonialism

… let’s question, attack and sabotage it! (A)

Oorlog begint hier...
… in de militaire industrie die de middelen voor het doden produceert...
… op de aandelenmarkt waar investeerders profiteren van het bloedbad...
… in de uitzendbureaus waar soldaten worden aangenomen...
… in de parlementen waar politici over oorlogen beslissen...
… in het stemhokje waar deze oorlogen worden goedgekeurd...
... in de economie die over het algemeen altijd profiteert van oorlog en vernietiging en die rust op een wereldwijde koloniale structuur en hiërarchie
... in de instellingen die beslissen over deportaties en die het leven van mensen vernietigen
... in de racistische politiek die grenzen versterkt om vluchtelingen weg te houden - zelfs als ze sterven
... in de treinlogistiek die elke dag duizenden soldaten en oorlogsmateriaal vervoert.
... in de kazernes waar gehoorzaamheid, discipline en patriottisme worden gepredikt.
... in de mediapropaganda die de logica van de oorlog in de huiskamers en hoofden brengt
... in de nationalistische retoriek die spreekt over "ons" als natie, als europeanen en als trouwe burgers - en uiteindelijk als soldaten van een staat
... in de logica van het nationalisme die naties construeert om ze in geval van oorlog op te vatten als iets dat beschermd of uitgeschakeld moet worden
... in de patriarchale rollen die mannen alleen zien als kanonnenvoer voor de oorlogsmachine en vrouwen alleen als babyproducenten die beschermd moeten worden
... in de propaganda die doet alsof democratieën geen oorlogen zouden voeren
… in elke denkwijze die suggereert dat staten in ieder geval vrede of vrijheid kunnen brengen - want in werkelijkheid berust hun macht altijd op geweld, overheersing, oorlog en kolonialisme.

...laten we het bevragen, aanvallen en saboteren! (A)

Tags: antimilitarisme oorlog

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech