Oorlog begint hier (antimilitaristische poster uit Duitsland vertaald)

Hier kun je discussieren over Oorlog begint hier (antimilitaristische poster uit Duitsland vertaald).
War starts here..
...in the military industry that produces the means for killing
… in the stock market where investors profit from the bloodbath
… in the jobcenters where soldiers are being hired
… in the parliaments where politicians decide on wars
… in the polling booth where these wars are being approved
… in the economy which generally always profits from war and destruction and which rest upon a global colonial structure and hierarchy
… in the institutions that decide upon deportations and destroy the lives of people
… in racist politics that reinforces borders to keep refugees away – even if they die
… in the train logistics which every day transports thousands of soldiers as well as war materials
… in the barracks where obedience, discipline and patriotism is being preached
… in the media propaganda which brings the logic of war into the living rooms and heads
… in the nationalist rhetoric that speaks of ‘us’ as a nation, as europeans and as faithful citizens – and in the end as soldiers of a state
… in the logic of nationalism which constructs nations to conceive them in the case of war as something to be protected or to be eliminated
… in the patriarchal roles that perceive men only as cannon fodder for the war machinery and women only as baby producer which have to be protected
… in the propaganda that pretends democracies would not wage wars
… in every mindset which suggests that states could in any case bring peace or freedom – cause actually their power always rests on violence, domination, war and colonialism

… let’s question, attack and sabotage it! (A)

Oorlog begint hier...
… in de militaire industrie die de middelen voor het doden produceert...
… op de aandelenmarkt waar investeerders profiteren van het bloedbad...
… in de uitzendbureaus waar soldaten worden aangenomen...
… in de parlementen waar politici over oorlogen beslissen...
… in het stemhokje waar deze oorlogen worden goedgekeurd...
... in de economie die over het algemeen altijd profiteert van oorlog en vernietiging en die rust op een wereldwijde koloniale structuur en hiërarchie
... in de instellingen die beslissen over deportaties en die het leven van mensen vernietigen
... in de racistische politiek die grenzen versterkt om vluchtelingen weg te houden - zelfs als ze sterven
... in de treinlogistiek die elke dag duizenden soldaten en oorlogsmateriaal vervoert.
... in de kazernes waar gehoorzaamheid, discipline en patriottisme worden gepredikt.
... in de mediapropaganda die de logica van de oorlog in de huiskamers en hoofden brengt
... in de nationalistische retoriek die spreekt over "ons" als natie, als europeanen en als trouwe burgers - en uiteindelijk als soldaten van een staat
... in de logica van het nationalisme die naties construeert om ze in geval van oorlog op te vatten als iets dat beschermd of uitgeschakeld moet worden
... in de patriarchale rollen die mannen alleen zien als kanonnenvoer voor de oorlogsmachine en vrouwen alleen als babyproducenten die beschermd moeten worden
... in de propaganda die doet alsof democratieën geen oorlogen zouden voeren
… in elke denkwijze die suggereert dat staten in ieder geval vrede of vrijheid kunnen brengen - want in werkelijkheid berust hun macht altijd op geweld, overheersing, oorlog en kolonialisme.

...laten we het bevragen, aanvallen en saboteren! (A)


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. usual zielepoot.

" ... in de patriarchale

" ... in de patriarchale rollen die mannen alleen zien als kanonnenvoer voor de oorlogsmachine en vrouwen alleen als babyproducenten die beschermd moeten worden " jammer genoeg nauwelijks nog genoemd in NL tegenwoordig. Ik heb het idee dat we niet eens meer als kannonenvoer worden gezien. Trouwens zulke dichterljke omschrijvingen daar word niet aan gedaan door heersende orde. Ik heb destijds militaire dienst geweigerd in NL . Geen spijt van . Dat bevragen en saboteren als je dat buiten groep doet die dat aanhangt wat voor een leven heb je dan vraag ik me af terugkijkend. Het moet je liggen dat groeps leven ik heb er altijd buiten gestaan en in een niet politiek bewuste omgeving geleefd met alle gevolgen voor mij.

ook vrouwen

Nieuwsbericht | 20-10-2020 | 10:00: "Defensie verstuurt vandaag, zoals elk jaar, de zogenoemde Dienstplichtbrief. Nederlandse Jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, lezen hierin dat ze van hun 17e tot hun 45e levensjaar staan ingeschreven voor de dienstplicht. Bijzonder is dat voor het eerst ook vrouwen de brief ontvangen. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor hen."

Of dit een verbetering of een verslechtering van de situatie is, laat ik graag over aan het oordeel van de lezer.
Feit is wel dat in de restanten van de restanten van de anti-militairistische beweging dit geen enkele rimpel heeft gegeven.
Opvallend dat van de dames-dienstplichtigen tot nu toe nog niemand de dienstplicht heeft geweigerd. Blijkbaar zien ze het belang in van de verdedinging van landsgrenzen en koningshuis.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. 666.

Mooi, als Poetin en de

Mooi, als Poetin en de debielen van Isis bij jou op de stoep staan en wat uit willen blazen met je dochter en vrouw dan zeg je tegen hun: wees gegroet, ik ben een veganistische ruimdenkende progressieve pacifist. Ik ben tegen het systeem, ik ben tegen geweld, ik wil niet vechten. Als jullie mij pijn doen dan doet dat zeer. Boehoehoe. Ik eis dat jullie onmiddelijk weggaan en ophouden met oorlog voeren. Oorlog is gemeen. Ook eis ik dat jullie voortaan veganistisch eten en de vogeltjes voeren. Potverdikkeme nogantoe. Ik ben overigens tegen landsgrenzen want grenzen zijn burgerlijke trutten uitvindingen. Desalniettemin ben ik ontzettend boos dat jullie zomaar voor mijn deur staan. Potverdikkeme nogantoe. Op de aankomende Pinkster Landdagen hebben we besloten dat jullie niet welkom zijn. Jullie zijn gemeneriken, jullie moeten weg.

Alleen oorlog stopte Hitler..

Alleen oorlog kan de nieuwe Hitler stoppen.
Poetin en zijn Nederlandse handlangers van FvD, PVV, JA21 en BBB.

WE WANT WAR!

Poetin is een klootzak

Nou ja, let maar even niet op de reclame. Ignore the commercial. Putin is an asshole!
https://www.youtube.com/watch?v=SWrDpjjrg-s

Verademing om hier Normaal

Verademing om hier Normaal fans tegen te komen.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Oh ja joh.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech