FLITSAKTIE /NIET TE KOOP/Gibraltarstraat 32,h

Aankondiging, gepost door: nn op 12/05/2023 05:09:22

Wanneer: 13/05/2023 - 15:00

DE VOLKSHUISVESTELIJKE TAAK VAN DE KEY


Het begrip 'volkshuisvestelijk'.
De gemeente heeft zich op het standpunt gesteld dat de corporaties alleen mogen verkopen als dat 'volkshuisvestlijk wenselijk is'. Zelfs een kind ziet meteen dat de corporaties hier een andere invulling aan zullen geven dan de gemeente bedoelt. De gemeente redeneert: als een complex al grotendeels is verkocht, zeg voor 90%, dan is het vanuit beheersoptiek logisch dat je de rest ook verkoopt. De corporatie: als uit een complex is verkocht, zeg een kwart, dan is het beter om de rest ook van de hand te doen. Het werken met een VVE is bewerkelijk, de opbrangst van de verkoop kan mooi worden gebruikt voor verduurzaming van andere complexen en voor nieuwbouw.
Conclusie: we zien dat na termen als 'inspanningsverplichting' en 'terughoudendheid' er een nieuwe term op het toneel is verschenen: 'volkshuisvestelijk'. Bij de komende prestatieafspraken zal dit begrip scherp gedefinieerd moeten worden opdat ie niet voor velerlei uitleg vatbaar is.

Flitsactie 130
Zo voert de actiegroep Niet Te Koop haar 130ste flitsactie tegen de verkoop door De Key van benedenwoning Gibraltarstraat 32-huis. Een woning die onderdeel uitmaakt van een complex van 157 woningen waar De Key er nog 110 van in bezit heeft. Zal De Key deze woning in 2024, als de prestatieafspraken 2024-2027 van kracht zijn, ook te koop mogen aanbieden, wethouder Zita Pels?

Argumenten tegen:
De corporatie heeft verreweg de meerderheid in de VVE. Maakt verduurzaming en energietarnsitie veel eenvoudiger;
Het is een benedenwoning, zeer geschikt voor de gemeentelijke regeling Van Hoog Naar Laag;
De sociale voorraad is al teveel gekrompen.

Argumenten voor:
Werken in een VVE is onhandig, duur en bewerkelijk;
Verkoop maakt geld vrij voor andere leuke dingen: nieuwbouw en opknappen/verduurzamen complexen die wel voor 100% corporatiebezit zijn;
De Key wil er trouwens alleen zijn voor starters, niet voor de zittende bewoner.
Waarom verkoop?
Altijd schermen corporaties met het argument dat zij wel moeten verkopen om met dat geld te kunnen bouwen: verkoop van één woning zou twee tot drie nieuwe sociale huurwoningen opleveren. Is dit waar? Onlangs werd dit staatje door de Amsterdamse Federatie Woning Corporaties gepubliceerd:

De tabel roept vragen op. Er zijn ook corporaties die niet verkopen: Habion, Woonzorg en Duwo. Toch doen zij aan nieuwbouw. De komende vier jaar gepland liefst 1352. Hiervoor is practisch niets geliberaliseerd, gesloopt of verkocht.

KOMT ALLEN.
Actiegroep Niet Te Koop gaat door met haar flitsacties tot het doel is bereikt: een stop van de verkoop. Zij roept iedereen op te komen naar de flitsactie tegen de verkoop van Gibraltarstraat 32-huis en tegen de voortdurende afname van de sociale voorraad. Elke week wordt een verslag van de actie verstuurd naar politiek, pers, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onze acties houden het vuurtje brandend. Een journalist van dagblad Trouw komt voor een reportage. Trek daarom je knappe actiekleding aan! Het belooft droog te blijven.

Plaats van actie Gibraltarstraat 32-huis, Bos en Lommer, zaterdag 13 mei, aanvang 15.00.
De flitsactie zal ongeveer een half uur duren en bestaat uit 1. beflyeren van de buurt en voorbijgangers ; 2. het beplakken van de woning en 3. het maken van opnames voor de publiciteit.

Actiegroep Niet Te Koop zorgt voor spandoeken, affiches en wat niet meer. Maar u mag zelf natuurlijk ook materiaal meenemen.


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech