Kraakpand op Rokin ontruimd na Viering van 1 jaar Takland [AMSTERDAM]

Nieuws, gepost door: nn op 16/06/2024 06:06:14

Waar: Amsterdoom, Netherlands
Wanneer: 16/06/2024 - 17:08

Takland is een jaartje ouder en dat vieren wij! Met verzet in de vorm van een nieuw gekraakt pandje. Na een jaar vol actie, discussie, films en feestjes zal deze nieuwe aanwinst voor de taksteeg het revolutionaire artje van Amsterdam weer even kloppen. Het nieuwe gekraakte pand op de hoek van Taksteeg/Rokin stond al jaren leeg en heeft dezelfde eigenaar (Axel P Nielsen BV) als het al gekraakte Taksteeg 6.

De politie wou er niets van weten, na om 19:00 op vrijdag toegezegd hebben dat ze niet zullen ontruimen kwamen ze later in de avond om 23:30 tijdens ons festival met 10 bus ME, hondenbrigade, popo te paard en BraTra even hun tanden laten zien. Een illegale ontruiming in Amsterdam, wat niet meer is gebeurd sinds de kraak van de Waldeck Pyrmonkade in januari 2022.
Aangezien ze met veel meer waren was verzet minimaal, een paar mensen hebben klappen gekregen en de spullen zijn gered.

In tijden van rechts populisme, genocides, repressie en het prevaleren van kapitaal boven de mensen hebben wij ook de groei van de Amsterdamse beweging meegemaakt, in de vorm van opstanden, bezettingen en meer kraakpanden dan we in jaren hebben zien. Veel mensen in deze stad willen een andere discours, een rechtvaardigere wereld, en Takland maar daar deel van uit. Wij vechten voor een autonome plek in de stad, waarin wij kunnen discussieren, bouwen, vechten, wonen, leren en feesten. Een plek waaruit wij de strijd kunnen aangaang tegen de infrastructuren van oorlog en kapitaal en een thuis kunnen bieden aan idealisme en vrijheid.

Deze nieuwe plek kreeg de naam Tikland en zou naast de twee ander gekraakte panden (Takland en Tekland) in de straat als sociaal centrum worden gefunctioneerd. Wij gingen meteen van start met een 3 daags festival, wat na de ontruiming verder ging in Takland. Iedereen die boos is en mee wilt doen met onze programma hebben wij uitgenodigd.

Ook is er een nieuw takkrant geschreven, te verkrijgen in de Taksteeg 6! Voor alternatieve media!

---

auto translate;

Squat on Rokin evicted after celebration of 1 Year Takland.

Takland is a year older and we are celebrating! With resistance in the form of a new squat. After a year full of action, discussion, films and parties, this new addition to the taksteeg will make Amsterdam's revolutionary art beat again for a while. The new squatted property on the corner of Taksteeg/Rokin had been vacant for years and has the same owner (Axel P Nielsen BV) as the already squatted Taksteeg 6.

The police wanted nothing to do with it, after promising at 19:00 on Friday that they would not vacate, they came later in the evening at 23:30 during our festival with 10 bus ME, dog brigade, popo on horseback and BraTra to show their teeth. An illegal eviction in Amsterdam, which hasn't happened since the Waldeck Pyrmonkade squat in January 2022.
Since there were many more of them, resistance was minimal, a few people got hit and stuff was saved.

In times of right-wing populism, genocides, repression and the prevalence of capital over people, we have also seen the growth of the Amsterdam movement, in the form of uprisings, occupations and more squats than we have seen in years. Many people in this city want a different discourse, a more just world, and Takland but part of that. We are fighting for an autonomous place in the city where we can discuss, build, fight, live, learn and party. A place from which we can fight the infrastructures of war and capital and provide a home for idealism and freedom.

This new place was named Tikland and would function alongside the two other squatted properties (Takland and Tekland) in the street as a social center. We immediately launched a 3-day festival, which continued in Takland after the eviction. Everyone who was angry and wanted to join our program we invited.

A new Takkrant (our own newspaper )has also been written, available at Taksteeg 6! For alternative media!


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech