Arrestatie woordvoerder Sharia4Belgium/Hypocrisie Belgische Staat

Opinie, gepost door: Astrid Essed op 28/06/2012 06:07:57

Met haar criminalisering van de islamitisch fundamentalistische organisatie
Sharia4Belgium tracht de Belgische Staat de aandacht af te leiden van de
werkelijke haatzaaiers in de Belgische samenleving
Vlaams Belang en de Staatsdiscriminatie
Sharia4Belgium is een bedreiging, omdat zij op de haar eigen wijze de vinger
op de rotte plekken van de Belgische Staat legt/xenofobie/materialisme/Islamofobie

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE VAN DE BELGISCHE STAAT

Geachte Redactie en lezers

Op 7 juni anno Domini 2012 werd Fouad Belkacem, woordvoerder van de islamitische organisatie
Sharia4Belgium, in zijn woning aangehouden door een arrestatieteam [1]
Aanleiding was zijn commentaar op de rellen in Molenbeek, die plaatsvonden vanwege
de arrestatie van een moslima in Niqaab [2]
In Belgie is immers het dragen van Boerka's en Niqaabs sinds juli 2011 verboden [3]
In een youtube filmpje en een persconferentie zei Belkacem, achter het Molenbeek
protest te staan, waarbij een politiebureau was vernield en enkele agenten gewond waren
geraakt
Ook prees hij de gearresteerde vrouw, die aan een politieagente een
kopstoot had uitgedeeld
Verder riep hij moslims op in het geweer te komen tegen deze misdaad [Boerkaverbod]
en zich te verzetten tegen iedereen, die een vinger uitsteekt naar een moslima,
die wordt bedreigd
Een vorm van zelfverdediging dus, al is het nogal bloemrijk verwoord
Het is trouwens merkwaardig, dat de vrouw, die de kopstoot
gaf, niet werd aangehouden en Belkacem, die haar daad verheerlijkte, wel [4]
Overigens wordt Belkacem ook vaak aangeduid met de naam ''Abu Imran'' [Arabisch
voor ''vader van Imran. Imran is de zoon van Belkacem]
Sharia4Belgium is opgericht op 3 maart 2010

I

DE AANKLACHT

De aanklacht tegen hem luidde:het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen ''niet-moslims'' [5]
ondanks het feit, dat hier sprake was van een reactie NADAT de rellen al hadden plaatsgevonden

II

O, O, O, WAT ZIJN WE EENSGEZIND!
POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE MASSAHYSTERIE ROND SHARIA4BELGIUM

DAT was het sein voor de nationale Belgische massahysterie, waarbij
politiek, pers, veiligheids en maatschappelijke organisaties over elkaar heen
struikelden om het grote ''gevaar'' van Sharia4Belgium te benadrukken en
aan de kaak te stellen
Een militaire aanval van een buitenlandse Mogendheid was er niets bij

Onder andere premier Di Rupo, de Franstalige Parti Socialiste, De sociaal democraten
[SPA] en de Belgische Veiligheidsdienst vroegen om een verbod
van Sharia4Belgium, wat trouwens al eerder was geeist [6]
In het Parlement werd er luid gekraaid om de ''late aanhouding'' van Belkacem,
wat werd gedeeld door het extreen-rechtse Vlaams Belang [7]
Vlaams Belang en minister Turtelboom van ''Justitie'' vonden elkaar ook
in het streven, Belkacem de Belgische nationaliteit af te nemen [8]
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding diende een klacht
tegen Sharia4Belgium in [9]
Het enige genuanceerde geluid was te horen van Mohammed Chakkar, woordvoerder
van de Federatie van Marokkaanse verenigingen, die weliswaar Sharia4Belgium hekelde
maar ook kritisch stond tegenover de politieke hysterie zoals hierboven beschreven [10]

Ook de pers liet zich niet onbetuigd
Media en perscommentaren struikelden over elkaar om het ''gevaarlijke''
karakter van Sharia4Belgium te benadrukken
Zo werd er gewag gemaakt
van de ''gevaarlijke'' en ''radicale'' boodschappen van Sharia4Belgium, waarbij
termen als een ''razende'' en ''tierende'' Belkacem niet werden geschuwd [11]

III

HET ''GEVAAR'' VAN SHARIA4BELGIUM
FUNDAMENTALISME OF ''GEWELDDADIG EXTREMISME''
FEITEN EN FICTIE

Politiiek, Veiligheidsdiensten, Pers, het zogeheten Centrum voor Gelijke Kansen en
voor Racismebestrijding en anderen
blazen beurtelings warm en koud over het ''gevaarlijke'' en ''extremistische'' karakter van
Sharia4Belgium,
eisen een verbod van de organisatie en doen minstens alsof er een militaire aanval
op Belgisch grondgebied wordt gelanceerd
Maar hoe ''gevaarlijk'' is Sharia4Belgium nu werkelijk?

Om dat te beoordelen moet naar de standpunten en doelstellingen
gekeken worden, zowel op de website als in activiteiten/uitspraken

1

Doelstellingen Sharia4Belgium

De intentie van Sharia4Belgium is de verspreiding van de Islam ''in haar zuiverste
vorm'' [12] met als einddoel de vorming van een Islamitische Staat in Belgie en ook
in de rest van de wereld, waarin de
Sharia [de Islamitische Wetgeving] geldt [13]

Een duidelijke missiedrang dus, die even ongevaarlijk is als die
van christenfundamentalistische of andere fundamentalistische stromingen
Het valt dan ook onder vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid

Een voorbeeld van de Belgische politieke hysterie is in dit verband de arrestatie van
''islamisten'' [Sharia4Belgium/toevoeging Astrid Essed] in Antwerpen, die blaadjes
uitdeelden en mensen probeerden te overtuigen van hun religieuze gelijk
Ik citeer Elsevier

''
''In de namiddag deed een aantal mensen hun beklag bij de politie over het gedrag van de moslimactivisten. Die deelden pamfletten uit in de Offerandestraat, nabij het Centraal Station van Antwerpen.
Ook probeerden ze voorbijgangers te overtuigen van de voordelen van het islamitische geloof en van de nadelen van de westerse samenleving. [14]

Als dat strafbaar is, zou men in Belgie ook Jehova Getuigen en andere christenbekeerders
moeten oppakken, want die doen niet anders
En ook zij kunnen soms heel vervelend en opdringerig worden

2

De website:

Ik heb de website van Sharia4Belgium doorgespit en ben nergens enige oproep
tot geweld tegengekomen [15]
Wat ik wel aantrof waren behalve de reeds genoemde doelstelling,
een aantal artikelen en thema's zoals over de Moslimvrouw,
Democratie, de Tien Factoren, die tot Ongeloof Leiden [16],
die vanuit orthodox religieus oogpunt worden belicht.
De democratie wordt vanuit religieus oogpunt verworpen

Een ander aspect is de maatschappijkritiek uit, zoals op materialisme, de wijze waarop
met ouderen wordt omgegaan en het gebruiken van de vrouw als sex en lustobject [17]

Dit is allemaal vrijheid van meningsuiting
Geen extremisme, maar orthodox fundamentalisme, spreekt uit de website

3

Enkele Sharia4Belgium incidenten uitgelicht

Dat de Belgische Staat Sharia4Belgium incidenten opblaast
tot onzinnige proporties blijkt wel uit enkele door mij
uitgelichte incidenten/uitlatingen van Sharia4Belgium

Het Atomium incident

Op een youtube filmpje werd door Belkacem opgeroepen, het Atomium
af te breken, als Belgie een Islamitische Staat was geworden [18]
Volgens Belkacem had hij daar nooit toe opgeroepen, omdat
het fimpje zou zijn bewerkt [19]
Maar ook al was het wel zo, dan kan dat toch bezwaarlijk als bedreigend worden
genoemd, gezien de verwijzing naar Belgie, 'wanneer het een Islamitische Staat zou zijn''
Zo gespeend van politieke realiteitszin kan de Belgische Staat toch niet zijn
Toch werd het incident enorm opgeblazen [20]

Het incident de Crem

Toegegeven, Sharia4Belgium heeft zich in youtube filnpjes in felle taal
uitgelaten over de minister van Defensie de Crem vanwege diens politiek-militaire
verantwoordelijkheid voor de Belgische deelname aan
de Westerse militaire interventie in Libie [21]
Er werd de wens uitgesproken, dat Allah zijn vrouw weduwe zou maken
Heftige taal, maar een doodsbedreiging, zoals dat er door de pers/politiek en Belgische
Justitie van gemaakt werd, is zwaar overdreven [22]

Het incident Morel

Na de dood van de aan kanker overleden ex Vlaams Belang politica Marie Rose
Morel deed Sharia4Belgium voorman Belkacem de uitspraak, dat haar dood
''een straf van Allah'' was
Ook verheugde hij zich over de lijdensweg van Morel
Volgens Belkacem mocht Vlaams Belang politicus Filip
de Winter, Bert de Wever, voorzitter van de Nieuwe Vlaamse Alliantie en
PVV leider Wilders, hetzelfde lot als Morel treffen [22]
Dit veroorzaakte grote ophef
O.a. het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding liet zich
hierover verontwaardigd uit [23]

Ik ben het met het Centrum voor Gelijke Kansen eens, dat het zich verheugen
over de slechte gezondheidstoestand van iemand choquerend is
MAAR WAT IK CHOQUEREND AAN HET CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN
VOND WAS, DAT ZIJ HET RACISTISCHE EN EXTREEM-RECHTSE GEDACHTEGOED VAN
HET VLAAMS BELANG EEN ''POLITIEKE OPINIE'' NOEMDE
Ik citeer:
''De uitspraken getuigen voor het Centrum van bijzonder slechte smaak en zijn choquerend. Bovendien leggen ze een zware hypotheek op iedere vorm van maatschappelijk debat tussen personen met verschillende politieke opinies.''
[24]

Hoe choquerend ook, ik volg de aanklacht ''aanzetten tot haat'' en de ''belaging van de nabestaanden
van Morel niet en vind het dan ook onzinnig, dat vervolging is
ingesteld tegen Belkacem en medestander Anjem Choudary [van de in Engeland verboden
organisatie Islam4UK]
Uiteindelijk werden zij beiden veroordeeld ''wegens het aanzetten tot haat tegen niet moslims''
Bij Belkacem kwam dan nog belaging van de nabestaanden van Morel
Belkacem kreeg 2 jaar cel en 550 euro boete, maar zijn onmiddellijke aanhouding
werd niet bevolen
Choudary werd veroordeeld tot een jaar cel, maar van hem werd wel zijn aanhouding
bevolen
Overigens kon de Officier van Justitie in deze zaak er ook wel wat van, door
niet bepaald juridische taal uit te slaan in zijn betoog, dat bovendien riekt naar populisme en
beledigend is voor de religieuze beleving van Sharia4Belgium
Ik citeer
''Procureur Vanneste noemde Belkacem "de lont in het kruitvat".
''"Met zijn wansmakelijk, haatdragend en pseudoreligieus gewauwel zet hij moslims aan tot haat. Het is nu wachten tot een andere dwaas tot de actie overgaat. Maar hij is ook heel dubbelzinnig: in 1997 aanvaardde hij de Belgische nationaliteit. Hij valt onze staat aan, maar blijft toch hier. Waarom vertrekt hij niet naar een religieus land in plaats van hier tussen al die aanhangers van de duivel te blijven wonen?"
[25]

Aanleiding Belgische nationale hysterie:
Incident rellen Molenbeek

Naar aanleiding van de arrestatie van een moslima in Niqaab braken in Molenbeek
rellen uit, waarbj een politiebureau werd vernield en enkele agenten gewond raakten
Sharia4Belgium woordvoerder Belkacem, die daarna werd aangehouden, verklaarde
achter het Molenbeek protest te staan en prees de gearresteerde
moslima, die de agente een kopstoot gaf
De aanklacht ''aanzetten tot geweld'' lijkt eerder politiek gemotiveerd te zijn
dan juridisch kloppend, aangezien hij zijn lovende commentaar pad NA AFLOOP
VAN DE RELLEN gegeven had

IV

WIE ZIJN HIER DE HAATZAAIERS?
DOELWITTEN VAN SHARIA4BELGIUM

Het gedachtegoed is duidelijk fundamentalistisch, maar niet gewelddadig
De gedane uitlatingen zijn, als het personen betreft, verre van fraai
Het is immers inhumaan, iemand, die op sterven ligt, nog een trap na te geven
en over anderen ernstige ziektes af te roepen
Maar niet strafbaar op zich

Maar los daarvan, tegen wie richt Sharia4Belgium nu eigenlijk haar aanvallen?
Wie dieper analyseert ziet, dat zij gericht zijn tegen het extreem-rechtse Vlaams Belang,
de besmette Belgische militaire deelname aan de Westerse militaire interventie
in Libie, de Belgische deelname aan de oorlog/bezetting van Afghanistan [26] EN
de Belgische Staatsdiscriminatie
Daarbij dringt zich de vraag op, wie de werkelijke haatzaaiers hier zijn, Sharia4Belgium,
die reageert of haar doelwitten, die het politieke toneel bepalen?

DE WERKELIJKE HAATZAAIERS
VLAAMS BELANG

Naast de Belgische politiek-militair verantwoordelijken [zoals de Crem] voor het
Westerse militaire optreden in Afghanistan, Irak en Libie, dat duizenden burgerslachtoffers
heeft gekost [27] zijn Vlaams Belang en de Belgische Staatsdiscriminatie doelwit
van Sharia4Belgium

1

Vlaams Belang
Gedachtegoed:

''De zorg voor identiteit vereist een antwoord op immigratievraagstukken. De partij komt op voor het behoud van culturele eigenheid en voor de identiteit van het eigen volk en bijgevolg tegen de multiculturele denkbeelden.

Vlaams Belang/Beginselverklaring, 4

Sharia4Belgium richt haar peilen op kopstukken uit
Vlaams Belang, zoals Filip de Winter en ex Vlaams Belang politica Morel [28]
De manier waarop is verkeerd [dodelijke ziekte van Morel], maar de kritiek
is meer dan gerechtvaardigd
In de pers en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding wordt er gesproken
over een ''bekende'' politica, alsof Morel tot een gewone politieke partij zou behoren
Het tegendeel is waar [29]

Zij heeft behoord tot een virulent racistische en extreem-rechtse partij, het Vlaams
Belang
Politieke erfgenaam en opvolger van het in 2004 wegens racisme veroordeelde
Vlaams Blok [30]
De naam is gewijzigd
Het racisme niets veranderd
Dezelfde kopstukken keerden terug

Het Vlaams Belang is een xenofobe en racistische partij, die het zondebokmodel
hanteert, door systematisch allochtonen, moslims en vluchtelingen als
criminelen, gelukzoekers, profiteurs en/of terroristen [dit vooral bij moslims]
neer te zetten
Ook ontkent zij de culturele rechten van de ''vreemdelingen'' [ook wel
inwijkelingen genoemd] door het verwerpen van de multiculturele samenleving
Het devies van het Vlaams Belang is:immers:
aanpassen of oprotten en met aanpassen wordt bedoeld een totale assimilatie
aan wat zij beschouwt als de ''Belgische cultuur''
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zij in haar partijprogramma stelt, dat het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding moet worden opgeheven,
omdat diens activiteiten de ''vrijheid van meningsuiting'' [lees vrijbrief voor racisme]
in de weg zou staan [31]

Recente stunts Vlaams Belang:

Niet alleen de ideologie van Vlaams Belang is gevaarlijk, maar vooral ook
de uitvoering daarvan
Recentelijk is deze club weer eens op onaangename wijze in het nieuws gekomen

Het halal incident:

Drie militanten van Vlaams Belang verstoorden op dinsdag 12 juni een door een school in Schoten georganiseerde barbecue, waar halal vlees werd geserveerd met de bedoeling, zo
12 en 13 jarigen in contact te brengen met de multiculturele samenleving
De Vlaams Belangers klommen over de schoolmuren en dwongen leerlingen
op intimiderende wijze Zwan worstjes te eten
De directeur was zeer verontwaardigd en de leerlingen gechoqueerd
Ik citeer directeur:
'''De leerlingen waren gechoqueerd door hun onaangekondigde, brutale inval', zegt adjunct-directeur Jacques Gits. 'Ze intimideerden de kinderen en duwden hen de Zwan-worstjes zowat door de strot.'
Tegen de drie ''heren'' van Vlaams Belang is een klacht ingediend wegens huisvredebreuk
Volgens Vlaams Belang kopstuk Filip de Winter was dit ''grappig'' bedoeld [32]

Vlaams Belang beloning voor het aangeven van mensen:

Dezelfde Filip de Winter, die het intimideren van scholieren zo ''grappig'' vindt, heeft
namens Steden tegen Islamisering, waarvan hij voorzitter is, een beloning
van 250 euro uitgelooft voor iedereen, die een moslima met Boerka ''spot'' en aangeeft
bij de politie [33]
Hij noemt het een ''ludieke actie''
Ik noem dat aanzetten tot mensenjacht en haat
Een zelfde minderwaardige oproep tot het aangeven van mensen had het Vlaams Belang
trouwens gedaan met het starten van een Meldpunt Illegaliteit [34]

Merkwaardig is het dan ook, dat het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding, die te pas en te onpas Sharia4Belgium veroordeelt [35], relatief
mild is voor het Vlaams Belang
Zo was haar reactie op het halal incident te gematigd naar mijn mening [36]

En waarom niet tegen Vlaams Belang een artikel geschreven van hetzelfde
polemische niveau als tegen Sharia4Belgium over het bestraffen van haatzaaierij? [37]
Dit riekt naar meten met twee maten, zeker omdat het Centrum het gedachtegoed van
Vkaans Belang heeft aangeduid als ''politieke opinie''. alsof het een gewione partij
betrof [38]

HET WORDT TIJD, DAT HET CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EEN
AANKLACHT INDIENT TEGEN HET VLAAMS BELANG WEGENS AANZETTEN
TOT HAAT EN DISCRIMINATIE
Het is immers haar wettelijke verplichting, racisme te bestrijden

In het verleden heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de veroordeling van het
Vlaams Blok, dat in een andere vorm als Vlaams Belang teruggekomen is [39]

WIE ZIJN DE WERKELIJKE HAATZAAIERS
STAATSDISCRIMINATIE

Gevaarlijker dan het Vlaams Belang is de door de wet bedreven discriminatie,
omdat deze een schijn van legitimiteit op zich laat
Een vorm van discriminatie is de ongelijke behandeling van vluchtelingen en
asielxoekers in vergelijking tot Belgische staatsburgers

Voorbeeld:

Geen enkele Belg wordt gedetineerrd als hij/zij geen strafbaar feit heeft gepleegd
of daarvan wordt verdacht
De ''wettelijke'' regeling voor ''vreendelingen'' staat echter WEL de opsluiting
van illegale vreemdelingen in detentiecentra toe, die zich aan geen enkel strafbaar feit hebben
schuldig gemaakt
Dat is discriminatie

Het Boerkaverbod

Het in juli 2011 in Belgie ingevoerde Boerkaverbod, waarbij het dragen van
gezichtsbedekkende kleding [Boerka en Niqaab] verboden zijn, is discriminerend,
omdat het een verbod op een kledingwijze is en een schending van de Godsdienstvrijheid

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hebben
het dan ook scherp veroordeeld [40]
Ook is dit Boerkaverbod een uiting van de sinds 11 september 2001 steeds meer toenenende
anti Islamhetze en populisme, waardoor Europa steeds meer wordt vergiftigd

Terecht protesteert Sharia4Belgium dan ook tegen dit Boerkaverbod en heeft er op haar website
ook over geschreven [41]
Het Boerkaverbod vormde aanleiding tot de rellen in Molenbeek, waar dan weer Belkacem
commentaar op gaf, wat leidde tot zijn arrestatie

Nieuwslezeres met hoofddoek geweerd van VRT

Hoofddoeken zijn in Belgie niet verboden
Toch tracht de Overheid de hoofddoek te weren bij bepaalde beroepen
Een beschamend voorbeeld is het weren van een nieuwslezeres met hoofddoek bij VRT,
De Belgische Staatstelevisie
Op woensdag 13 juni verklaarde minister Freya Van den Bossche namens de
Vlaamse regering Peeters in het Parlement het volgende
'''Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet' [42]

Aanleiding was een opmerking van collega-minister Ingrid Lieten (Media). [43] Die had in een interview gezegd dat zijzelf geen bezwaar zou hebben tegen een VRT-journaallezeres met een hoofddoek.
Alleen de progressieve partij Groen schaarde zich in het parlementsdebat achter Lieten [44]
Dat minister Freya Van den Bossche zonder blikken of bozen durft te beweren,
dat een nieuwslezeres met hoofddoek niet kan en dit kennelijk beleid binnen de
Vlaamse regering is, laat wel zien, hoe Belgie steeds meer vergiftigd wordt door
het extreem-rechtse populisme
Want een dergelijk beleid is discriminerend en heeft niets uitstaande met ''objectiviteit''
of ''neutraliteit'', zoals de Openbare Omroep heeft beweerd [45]
De journalistieke objectiviteit staat immers los van de al dan niet religieus geinspireerde
kleding van de nieuwslezeressen of lezers

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een rapport deze ''discriminatie in naam van de neutraliteit''
ontmaskerd [46]

Een compliment voor minister Lieten en Groen, dat zij de moed hebben gehad,
op te roeien tegen deze parlementaire modderstroom van populisme!

ET VOILA, DE WERKELIJKE HAATZAAIERS:
HET VLAAMS BELANG, DAT OPHITST EN DE BELGISCHE STAAT,
DIE DISCRIMINERENDE WETTEN SLAAT!
DOOR SHARIA4BELGIUM TE CRIMINALISEREN WORDT HIERVAN DE AANDACHT
AFGELEID!

V

STAATSHETZE TEGEN BELKACEM
DISCRIMINATIE EN WILLEKEUR ALS BASISWAARDEN VAN MINISTER TURTELBOOM
DE ENE BELG IS EEN BEETJE GELIJKER DAN DE ANDERE

''Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. ''

Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Er is in de Staat geen onderscheid van standen.
De Belgen zijn gelijk voor de wet''

Artikel 10, Belgische Grondwet

''Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.''

Artikel 11, Belgische Grondwet

http://www.senate.be/doc/const_nl.html#t2

Dat de meeste politici stonden te juichen bij de arrestatie van Belkacem en samen met
de Veiligheidsdienst en het Bureau voor Gelijkheid van Kansen om de eer streden
om Sharia4Belgium als de grote interne Vijand van Belgie voor te stellen was te
verwachten, gezien het verziekte populistische klimaat, dat zelfs geen nieuwslezeres
met een hoofddoek verdraagt

Dat een minister echter zo ver zou gaan in het schenden van het gelijkheidsprincipe en
het recht op een eerlijke behandeling, is behoorlijk uniek
Wel, aan minister Turtelboom [Open VLD] van Justitie komt deze twijfelachtige eer toe

Maatregelen Turtelboom:

1

Strafuitvoering Belkacem

Na de arrestatie van Belkacem besliste minister Turtelboom, dat hij een eerdere
veroordeling van zes maanden effectief moest uitzitten [47]
Hiermee ging ze in tegen haar eigen rondzendbrief dat
korte celstraffen wegens plaatsgebrek niet moeten worden uitgevoerd [48]
Het is waar, dat zij hiervan kan afwijken en een andere beslissing kan nemen [49],
maar het was toevallig wel zo, DAT BELKACEM DE ENIGE WAS BIJ WIE
TURTELBOOM DEZE BESLISSING GENOMEN HEEFT [50]
Dat riekt naar discriminatie en een politieke afrekening op onwelgevallig
gedachtegoed [51]
De motivatie, die zij voor haar beslissing gaf, bevestigde dit alleen maar
Want verder dan een vage verklaring, dat Belkacem ''onze basiswaarden'' aantastte, en
het overbekende verwijzen naar de ''Openbare Veiligheid''
kwam zij niet [52]

Ze kreeg dan ook een storm van protest over zich heen, waardoor zij toezegde, terug te
komen op haar rondzendbrief
Nu zouden dan vaker kortere straffen worden uitgevoerd [53]

2

Het ontnemen van de nationaliteit van Belkacem

Met de pogingen tot het ontnemen van Belkacem's Belgische nationaliteit [54]
zet Turtelboom wel een bizar en zwaar middel in tegen iemand, die in
Belgie is geboren en getogen en geen ernstige misdrijven op zijn naam
heeft staan

Want in de gevallen, dat de Belgische nationaliteit in het verleden aan buitenlanders
is ontnomen, ging het hetzij om een terreurstempel, hetzij om een ander
van redelijk zwaar misdrijf
Na de Tweede Wereldoorlog werden collaborateurs van hun nationaliteit ontdaan

Belkacem heeft echter slechts lichte vergrijpen op zijn naam staan

Wanneer hij de Belgische nationaliteit zou verliezen, heeft dat ook nog eens
ernstige consequenties voor hem, omdat hij kan worden uitgeleverd aan Marokko,
waar hij is veroordeeld in een drugszaak

Dat is dan weer het discriminerende:
Belgische Staatsburgers worden niet uitgeleverd
Een geboren autochtone Belg kan dus niet worden uitgeleverd, maar een buitenlander,
die de Belgische nationaliteit heeft gekregen, kan daarvan worden ontdaan en
Kop van Jut zijn

Ook al ben je dus in Belgie geboren en getogen, zoals Belkacem, je bent toch maar
half Belg als het eropaan komt

Overigens beslist niet de minister, maar gaat het via een gerechtelijke procedure
Deskundigen zeggen, dat deze zaak wel jaren kan aanslepen

Maar hoe dan ook, van de kant van de minister
riekt er wel erg naar, dat hier gewoon sprake is van een politieke
afrekening
Belkacem en Sharia4Belgium schreeuwen iets te luid en hakken in de rotte
plekken van de Belgische Staat [Vlaams Belang, Het Boerkaverbod] en moeten dus het terrein verlaten
Daarom ook gaat de Staat zo hard voor een verbod op Sharia4Belgium

VI

JURIDISCHE MAATREGELEN TEGEN SHARIA4BELGIUM

In een opgerekte ontwerpwet de ''Wet tegen privemilities'', waaronder ook gerekend worden
''verenigingen, die door hun aard het karakter krijgen van strijdgroepen'' of zij ''die
oproepen tot geweld bij betogingen'' wil de Belgische Staat Sharia4Belgium verbieden
Een kwalijker voorbeeld van het oprekken van een wet is er haast niet
Ten eerste IS sharia4Belgium geen ''private militie''' of ''gewapende strijdgroep''
Ten tweede gebruiken zij geen geweld
En ten derde lijkt de wet speciaal toegesneden op Sharia4Belgium, wat discriminerend
is

Politieke partijen als Vlaams Belang komen in aanmerking om verboden te worden,
maar die blijven buiten schot
Ondanks het duidelijke racistische karakter kan Vlaams Belang vrolijk doorgaan met
haatzaaierij

MAAR DE HETZE TEGEN HET NIET GEWELDDADIGE SHARIA4BELGIUM BEWIJST
DES TE MEER, DAT VRIJE MENINGSUITING SLECHTS POPULISTEN EN RACISTEN
GELDT EN DAT ZIJ, DIE DE VINGER OP DE ZERE PLEK LEGGEN, WORDEN
GECRIMINALISEERD

EPILOOG:

Buiten kijf is, dat een aantal uitspraken van Sharia4Belgium, zeker waar het het
overlijden van de Vlaams Belang politica Morel betreft, verre van fraai te noemen zijn
Ook haar mening over het ''naar het ziekenhuis slaan'' van agenten en de verwondingen,
die de agente heeft opgelopen door de kopstoot van de Niqaab dragende moslima, zijn
controversieel te noemen

Maar zeker de mening over geweld tegen de politie kun je ook aantreffen
op websites van diverse politieke signatuur en hoe men er ook over denkt, het valt nog altijd
onder vrijheid van meningsuiting

De hypocrisie van de Belgische Staat en het meten met twee maten is aan'de orde'
gesteld
Maar vanwaar gaat de Belgische Staat zo hard op een beweging als Sharia4Belgium,
die relatief geringe aanhang heeft?

De Belgische Staat gaat hard op Sharia4Belgium, omdat deze, afgezien van
religieus fundamentalisme, enkele zere plekken binnen de Belgische Staat blootlegt,
zoals de Belgische militaire medeplichtigheid aan de bezetting van Afghanistan,
de stilaan acceptatie van het extreem-rechtse Vlaams Belang in het politieke
landschap en de Belgische Staatsdiscriminatie in de vorm van het Boerkaverbod

Om deze redenen kan Sharia4Belgium door de Belgische Staat als bedreiging
worden gezien zoals voorheen de inmiddels van het politieke toneel
verdwenen AEL Belgie, hoe verschillend beide bewegingen ook van elkaar mogen'
zijn [56]

Maar de Boodschap, die de Belgische Staat ons de afgelopen periode
heeft gegeven, is duidelijk
Wel vrijheid van mening voor notoire racisten als het Vlaams Belang, die
ongestoord door kunnen haatzaaien, maar vervolging, in de meest overtrokken
en potsierlijke aanklachten van verzet tegen islamofobisch en discriminatoir
gedachtegoed

Mahatma Gandhi zei het al

''De Westerse Beschaving''
Dat zou een goed idee zijn

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

NOTEN

[1]

NIEUWS.BE
BELKACEM AANGEHOUDEN NA RELLEN MOLENBEEK
7 JUNI 2012

http://www.nieuws.be/nieuws/Belkacem_aangehouden_na_rellen_in_Molenbeek_...

TROUW
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3267310/2012/06...

AD
WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM AANGEHOUDEN
7 JUNI 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3267310/2012/06/07/...

NOS
ZEGSMAN SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT
7 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/381088-zegsman-sharia4belgium-opgepakt.html

NU.NL
LEIDER SHARIA4BELGIUM OPGEPAKT OM HAATZAAIEN
7 JUNI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2829105/leider-sharia4belgium-opgepakt-haatz...

REACTIE SHARIA4BELGIUM:

''Sharia4Belgium ontkent op te roepen tot geweld, maar vindt wel dat 'de Belgische regering moslims blijft aanvallen'. Volgens Mujahid is de enige misdaad die Belkacem pleegde dan ook 'het proberen ontmaskeren van deze democratie'.

Bron:

DE STANDAARD
SHARIA4BELGIUM: ABU IMRAM HEEFT NOOIT OPGEROEPEN TOT GEWELD
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_217

'''Voor alle duidelijkheid: wat de rechtbank ook zegt of zal zeggen, ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Het enige wat ik doe, is Allah smeken om de zondaars te straffen. Of dat nu Marie-Rose Morel of Filip Dewinter is. Of Pieter De Crem, die de oorlog in Afghanistan sponsort.'''

Bron:

DE STANDAARD
WIE IS FOUAD BELKACEM, ALIAS ABOU IMRAN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_064

SHARIA4BELGIUM BOOS NA AANHOUDING WOORDVOERDER
VIDEO ONDER BRON:

DE STANDAARD
SHARIA4BELGIUM: ABU IMRAM HEEFT NOOIT OPGEROEPEN TOT GEWELD
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_217

ECHTE/VERMEENDE SLECHTE BEHANDELING BELCAKEM IN
GEVANGENIS

''Gisteren gingen de ouders hun zoon bezoeken in de Antwerpse gevangenis. ‘Hij wordt daar als een monster behandeld. Vastgeketend aan zijn benen, zonder eten en drinken. Het is triest. Hij zit in zak en as.'

Bron:

NIEUWSBLAD.BE
FOUAD, STOP ERMEE
9 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120608_00178045

NIEUWSBLAD.BE
BELKACEM WORDT BEHANDELD ZOALS ALLE GEDETINEERDEN
10 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120610_086

[2]

REACTIE BELKACEM OP ARRESTATIE MOSLIMA IN NIQAAB:

VIDEO ''SHARIA4BELGIUM VORIGE WEEK
EEN BRUG TE VER ''
DEZE VIDEO IS AAN TE TREFFEN OP:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

[3]

BOERKAVERBOD IN BELGIE

ELSEVIER
BELGIE VOERT BURQAVERBOD OP 23 JULI IN
13 JULI 2011

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/304833/Belgie-voert-burqave...

[4]

VIDEOBOODSCHAP BELKACEM OP 1 JUNI, NAAR AANLEIDING VAN DE RELLEN
IN MOLENBEEK IN VERBAND MET DE ARRESTATIE VAN EEN VROUW IN
NIQAAB.
BELKACEM ZEGT:

''Dit is wat ervan is overgebleven''
Hierbij verwijst hij naar de sluier van de gearresteerde vrouw

Dan merkt hij de volgende zinsneden op [ tevens de vervolgingsreden]

''Er zijn een groep moslims opgestaan, die een politiekantoor hebben
vernield en die enkele politieagenten naar het ziekenhuis hebben geslagen.
Wij veroordelen deze daad niet
Wij verheerlijken deze daad zelfs

Op een persconferentie nav de rellen merkt Belkacem op:

''In het tumult heeft zij een politieagente geraakt en heeft zij haar neus en twee
tanden gebroken
Wij zijn daar fier op
Wij zijn fier op onze zuster, die dat gedaan heeft''

Bron:

VIDEO ''SHARIA4BELGIUM VORIGE WEEK
EEN BRUG TE VER ''
DEZE VIDEO IS AAN TE TREFFEN OP:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

NOGAL BLOEMRIJKE OPROEP TOT VERDEDIGING EER MOSLIMS

"Dus broeders en zusters wordt wakker en sta op en ga in tegen deze misdaad en verdedig de eer van onze broeders en zusters en vervloek en vernietig en breek, met Gods wil, elkeen die met een vinger of een hand komt aan een zuster moslima".

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

''In de drukte rond Sharia4Belgium wordt bovendien wel eens vergeten dat de daden erger zijn dan de woorden die aanzetten tot die daden. En soms wordt ook wel eens vergeten dat in het strafrecht - en ook in de werkelijkheid - iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en zich niet moet verschuilen achter een "aanstoker". Daarom blijft het merkwaardig dat het nikabmeisje dat een kopstoot gaf aan twee agenten niét werd aangehouden en Fouad Belkacem die haar daad achteraf verheerlijkte en nog wat olie op het vuur goot, wél. Er kunnen goede redenen zijn voor deze verschillende behandeling, maar het blijft merkwaardig, want in beide gevallen was er vrees voor herhaling.''

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[5]

AANKLACHT TEGEN BELKACEM:

''

''Belkacem werd donderdag gearresteerd en aangehouden op verdenking van het aanzetten tot geweld, haat en discriminatie tegen niet-moslims. In een videoboodschap uitte hij zijn ongenoegen over de controle en identificatie van een vrouw in nikab in Sint-Jans-Molenbeek een dag eerder. Hij sprak vol lof over de kopstoot die de vrouw aan een politieagente gaf en riep andere moslims op hun eer te verdedigen en tot gewelddadige actie over te gaan.''

Bron:

TIJD.BE
SHARIA4BELGIUM WOORDVOERDER FOUAD BELKACEM BLIJFT AANGEHOUDEN
12 JUNI 2012

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Sharia4Belgium_woordv...

[6]

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340608/Belgische-premier-Di...

''De Vlaamse partijen van de federale regering zijn het onderling niet eens over een verbod op organisaties als Sharia4Belgium. De sp.a dient een wetsvoorstel in dat zulk verbod mogelijk moet maken, maar Open Vld vindt dat eerder de personen in plaats van de organisaties geviseerd moeten worden.''

HLN.BE
VLAAMSE REGERING VERDEELD OVER VERBOD SHARIA4BELGIUM
10 JUNI 2012

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1451630/2012/06/1...

GAZET VAN ANTWERPEN
OOK PS WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
4 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1184313/ook-ps-wil-sharia4belgium...

GAZET VAN ANTWERPEN
SHARIA4BELGIUM MOET VERBODEN WORDEN
26 MAART 2012

http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/sharia4belgium-moet-verboden-word...

[7]

''
Nog in het parlement heeft premier Di Rupo gezegd dat hij blij is met de aanhouding van de woordvoerder van Sharia4Belgium. Hij wil samen met het parlement kijken of onze wetten nog moeten worden verscherpt om dergelijke organisaties sneller een halt te kunnen toeroepen.
In het parlement kwamen haast alle partijen aan het woord om de daden van Sharia4Belgium te verwerpen. De oppositie was tegelijkertijd ook hard. Onder meer Jean-Marie Dedecker vroeg zich af waarom men de organisatie zo lang had laten doen.''

Bron:

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

DE STANDAARD
VLAAMS BELANG VINDT ARRESTATIE BELKACEM TE LAAT
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_065

[8]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

''Het Vlaams Belang herhaalt zijn eis om Fouad Belkacem, alias Abu Imran, de nationaliteit gewoon af te nemen. Doe het nu!''

Bron:

VLAAMS BELANG
BELKACEM HEEFT DUBBELE NATIONALITEIT, PAK HEM
DE BELGISCHE GEWOON AF
5 JUNI 2012

http://www.vlaamsbelangschoten.org/media/f444.html

[9]

CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
CENTRUM DIENT OPNIEUW KLACHT IN TEGEN SHARIA4BELGIUM
7 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=711

CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
[OPINIE] OPROEPEN TOT HAAT IS VERBODEN EN WORDT BESTRAFT
11 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=712&se...

[10]

''Hij pleit voor een krachtdadige aanpak, maar hekelt ook de "politieke hysterie" rond woordvoerder Fouad Belkacem. "In plaats van als hysterisch kakelende kippen te roepen om uitlevering aan Marokko, een sneller optreden van het gerecht of het afpakken van iemands nationaliteit, moeten politici koelbloedig en rustig onze wetten en regels bekijken om onze democratie te verdedigen tegen marginale haatzaaiers."

Bron:

DE REDACTIE.BE
BELGISCHE IMAMS WIJZEN EXTREMISTISCH GEWELD AF
9 JUNI 2012

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1325777

[11]

NOS
KOPSTUK SHARIA4BELGIUM VEROORDEELD
10 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/audio/339611-kopstuk-sharia4belgium-veroordeeld.html

[12]

''
De groep Sharia4Belgium is opgericht om de Islaam te presenteren in haar zuiverste vorm,
volgens de Aqeedah en Minhaaj van Ahloel wal Djamaa'ah. Dit is de islamitische
leer volgens de Qur'aan van Allaah en de Soennah van de Profeet Mohammed (Vrede en
Zegeningen zij met hem)''

WEBSITE SHARIA4BELGIUM
WIE ZIJN WIJ?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[13]

''Sharia4Belgium steeft ernaar om op te roepen naar de Sharia in Belgie en de rest van
de wereld, om het aan haar mensen uit te leggen en om deze ook daadwerkelijk in te
voeren. Zij hebben het niet nodig om een regering omver te werpen, als een groot deel
van de Nederlanders haar Heer erkent en hiermede ook Zijn eerlijke en barmhartige
wetgeving, dan zullen zij diegenenm die zich nu naast Hem denken te plaatsen, zelf
wegjagen''

WEBSITE SHARIA4BELGIUM
WIE ZIJN WIJ?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[14]

ELSEVIER
ISLAMISTEN SHARIA4BELGIUM GEARRESTEERD IN ANTWERPEN

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/326320/Islamisten-Sharia4Be...

[15]

ZIE WEBSITE ZOLANG DEZE NIET DOOR DE BELGISCHE STAAT EN/OF AANHANG
UIT DE LUCHT IS GENOMEN

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&I...

[16]

SHARIA4BELGIUM
DE TIEN FACTOREN, DIE TOT ONGELOOF LEIDEN

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[17]

SHARIA4BELGIUM
''O WESTERSE VROUW, BEVRIJD JEZELF VAN ONDERDRUKKING''

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[18]

NOS
KOPSTUK SHARIA4BELGIUM VEROORDEELD
10 FEBRUARI 2012

http://nos.nl/audio/339611-kopstuk-sharia4belgium-veroordeeld.html

[19]

ERASMIX
''IK HEB NOOIT GEDREIGD, HET ATOMIUM AF TE BREKEN''
INTERVIEW MET BELKACEM

http://www.erasmix.be/index.php?option=com_content&view=article&id=605:i...

[20]

''Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft kennis genomen van het nieuwe filmpje van Sharia4Belgium, waarin men oproept om België te zuiveren van afgoderij en monumenten zoals het Atomium af te breken.

Bron:

SHARIA4BELGIUM EN ATOMIUM: CENTRUM NEEMT KENNIS VAN
NIEUWE FILMPJE
19 DECEMBER 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=636

[21]

KRITIEK OP DE WESTERSE MILITAIRE INTERVENTIE IN LIBIE

HLN.BE
SHARIA4BELGIUM ZIET DE CREM LIEVER DOOD DAN LEVEND
25 NAART 2011

http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1241196/2011/03/25/Sh...

[22]

GAZET VAN ANTWERPEN
SHARIA4BELGIUM NOEMT DOOD MOREL 'STRAF VAN ALLAH
9 FEBRUARI 2011

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1016857/shariah4belgium-noemt-doo...

HET BELANG VAN LIMBURG
ALLAH DWONG MOREL TOT HOOFDDOEK EN BESTRAFT HAAR
IN HET HELLEVUUR
14 JANUARI 2011

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1008150/allah-dwong-morel-tot-ho...

GAZET VAN ANTWERPEN
HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

[23]

REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER
MARIE ROSE MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[24]

REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER
MARIE ROSE MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[25]

DE REDACTIE.BE
PARKET VERVOLGT WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM
13 MEI 2011

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.1023231

GAZET VAN ANTWERPEN/HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

''Belkacem moet Filip Dewinter, Frank Vanhecke en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een symbolische schadevergoeding van één euro betalen.

Bron:

TWEE JAAR CEL VOOR WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1392757/2012/02/1...

[26]

''In een filmpje vroeg hij in camouflagebroek en met geweerschoten op de achtergrond aan Allah dat de moslims naar de poort van Brussel te laten oprukken om minister van Defensie Pieter De Crem een lesje te leren.''

Toevoeging Astrid Essed:
Hiermee doelt Belkacem op de door minister De Crem gepromote oorlogspolitiek
tav Belgische deelname aan de oorlog/bezetting van Afghanistan en de Westerse
militaire interventie in Libie

Bron voor filmpje Belkacem

GAZET VAN ANTWERPEN/HET PROCES TEGEN SHARIA4BELGIUM
10 FEBRUARI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1115620/het-proces-tegen-s...

OORLOGSPOLITIEK MINISTER VAN DEFENSIE, CREM

AFGHANISTAN:

''Alleen vanuit Groen! en de sp.a – dankzij Dirk Van der Maelen – komt er scherpe kritiek op het onvoorwaardelijke oorlogsbeleid van minister Pieter De Crem. Zij zijn de enigen die de moed opbrengen om de uitzichtloosheid van die oorlogsdeelname aan de kaak te stellen''

Bron:

VREDE.BE
FREDDY DE PAUW
NAVO OP AFGHAANS THUISFRONT IN DEFENSIEF
5 OCTOBER 2009

http://www.vrede.be/nieuws/53-azie/1744-navo-op-afghaans-thuisfront-in-d...

DE CREM, DE NAVO EN DE ''RECHTVAARDIGE OORLOG''
DAVID KUMS
SEPTEMBER 2008

http://www.intal.be/files/DeCrem_Navo_oorlogAfghanistan.pdf

LIBIE

''De eerste fase van de internationale militaire interventie in Libië wordt geleid vanaf een Amerikaanse militaire basis bij het Duitse Ramstein. Dat heeft de Belgische minister van Defensie Pieter De Crem vandaag gezegd op de Vlaamse televisie. De Amerikanen doen daar de coördinatie met nationale cellen. ''

Bron:

VOLKSKRANT
INTERVENTIES IN LIBIE WORDEN GECOORDINEERD VANUIT DUITSLAND
20 MAART 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5444/VK-Dossier-De-opstand-in-Libie/artic...

''In het makke parlement kon Defensieminister De Crem dan ook apetrots aankondigen dat 97 procent van de Belgische bommen doel trof. Dat Tripoli en andere steden onder een regen van bommen werd bedolven, leek geen enkele parlementariër te inspireren tot een kritische houding. Het was inderdaad 'One Hell of a Humanitarian Mission'.

Bron:

LUDO DE BRABANDER
PAYBACK TIME
6 SEPTEMBER 2011

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/06/libi-payback-time

[27]

'''Voor alle duidelijkheid: wat de rechtbank ook zegt of zal zeggen, ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Het enige wat ik doe, is Allah smeken om de zondaars te straffen. Of dat nu Marie-Rose Morel of Filip Dewinter is. Of Pieter De Crem, die de oorlog in Afghanistan sponsort.'''

Bron:

DE STANDAARD
WIE IS FOUAD BELKACEM, ALIAS ABOU IMRAN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_064

''5. Er zijn meer dan 600 Belgische militairen op het terrein en zes F-16 gevechtsvliegtuigen. Deze vliegtuigen nemen ook deel aan gevechtsoperaties, meer bepaald aan het offensief in Kandahar. Vliegtuigbommen zijn verantwoordelijk voor heel wat dodelijke burgerslachtoffers.''

UITPERS
LUDO DE BRABANDER
9 JAAR OORLOG IN AFGHANISTAN
NOVEMBER 2010

http://www.uitpers.be/discussie_view.php?id=2833

''De zogenaamde VS en NAVO ''excuses'' na weer een reeks Afghaanse burgerdoden
brengen de doden niet tot leven en zijn lachwekkend, als zij niet zo stuitend waren
........................................................................
''Tijdens de Afghanistan oorlog hebben de Amerikanen zich schuldig gemaakt
aan grootschalige oorlogsmisdaden door het gebruik van de internationaal
verboden clusterbommen
Ten gevolge daarvan zijn meer dan 3000 Afghaanse burgerdoden gevallen''

EKUDOS
TALIBAN ZWEERT WRAAK NA BLOEDBAD/OORLOGSMISDADEN
INHERENT AAN VS BEZETTING AFGHANISTAN
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/340598/taliban_zweert_wraak_na_bloedbadoorl...

ZIE VERDER NOOT 26

[28]

MOREL HEEFT VLAAMS BELANG DD 15 JULI 2010 VERLATEN VANWEGE INTERNE
PARTIJTWISTEN

WIKIPEDIA
MARIE ROSE MOREL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Rose_Morel

[29]

''Het gaat hier om Marie-Rose Morel, niet over moeder Theresa. Morel was één van de grootste vijanden van de hoofddoek en van de islam. Morel zei dat ze niet zou rusten tot alle hoofddoeken uit het straatbeeld waren verdwenen.''

Bron:

ERASMIX
''IK HEB NOOIT GEDREIGD, HET ATOMIUM AF TE BREKEN''
INTERVIEW MET BELKACEM

http://www.erasmix.be/index.php?option=com_content&view=article&id=605:i...

[30]

''De rechter oordeelde dat uit de publicaties van de partij bleek dat het Vlaams Blok “openlijk en systematisch het zondebokprincipe hanteert”, en vreemdelingen behandelt als ”criminelen, boosdoeners, profiteurs, ongeïntegreerde fanatiekelingen en een bedreiging van het volk”. Daarmee was de partij in overtreding met de Antiracismewet. ''

ART. 1
BELGIE: VLAAMS BLOK VEROORDEELD WEGENS RACISME

http://www.art1.nl/artikel/1909-Belgie_Vlaams_Blok_veroordeeld_wegens_ra...

[31]

VEROORDELING RACISTISCHE PUBLICATIE IN PARTIJBLAD: REACTIE CENTRUM
4 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=708&se...

VOORBEELD VAN HAATZAAIERIJ IS
ARTIKEL OP WEBSITE VLAAMS BELANG
ELFDE GEBOD: MOSLIMS KNUFFELEN
23 JUNI 2012

http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/9449

BLOCKBUSTER.BE
VLAAMS BELANG: NIEUWE NAAM, ZELFDE RACISME

http://www.blokbuster.be/2004/1511belang.html

''In een nieuwe folder die het Vlaams Belang in negentien Brusselse gemeenten verspreidt worden migranten verantwoordelijk gesteld voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking. Het Vlaams Belang tapt hiermee uit hetzelfde racistisch vat als het Blok destijds en geeft daarmee aan, zeven jaar na datum, de toen opgelopen veroordeling naast zich neer te leggen.''

LIGA VOOR MENSENRECHTEN
HET BLOK AAN HET BEEN VAN VLAAMS BELANG
27 MEI 2011

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/het_blok_aan_...

BEGINSELVERKLARING VLAAMS BELANG, 4
DE MULTICULTURELE VERGISSING ONGEDAAN MAKEN

http://www.vlaamsbelang.org/beginselverklaring/

PARTIJPROGRAMMA VLAAMS BELANG

http://www.vlaamsbelang.org/files/200806_programma.pdf

''Het Vlaams Belang heeft een online meldpunt geopend voor illegaliteit in België.''

Bron:

NOS
VLAAMS BELANG START OOK MELDPUNT
10 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/360786-vlaams-belang-start-ook-meldpunt.html

DE MORGEN.BE
OVER RACISME SLUIT JE GEEN COMPROMIS
21 FEBRUARI 2011

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1225503/201...

BLOCKWATCH.BE
CORDON SANITAIRE DOM? HET ALTERNATIEF IS NOG DOMMER!
10 OCTOBER 2005

http://www.blokwatch.be/content/view/470/51/lang,nl/

''In een interview in het Nederlandse dagblad ‘Metro’ van vandaag zegt Filip Dewinter : “Multiculturaliteit heeft bij ons geleid tot multicriminaliteit.”

HET ZONDEBOKMECHANISME
15 JUNI 2005

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=159

[32]

HALAL INCIDENT

HET PAROOL
VLAAMS BELANGERS INTIMIDEREN KINDEREN OP HALAL BARBECUE
14 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270980/201...

ANTI FASCISTISCH FRONT/VERZET
VB INVAL IN SCHOTEN. DE WINTER: ''HET WAS GRAPPIG BEDOELD''
15 JUNI 2012

http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/06/14/vb-inval-in-schoten-dewinte...

[33]

NOS
250 EURO VOOR BOERKAVERKLIKKERS
5 JUNI 2012

http://nos.nl/artikel/380400-250-euro-voor-boerkaverklikkers.html

[34]

NOS
VLAAMS BELANG START OOK MELDPUNT
10 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/360786-vlaams-belang-start-ook-meldpunt.html

[35]

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN OVER SHARIA4BELGIUM

http://www.diversiteit.be/?hide_form=1&action=zoek_advanced&search%5Bwoo...

ZIE OOK WEBSITE CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN MET ALS SEARCH
ONDERWERP ''SHARIA4BELGIUM''

www.diversiteit.be

[36]

ENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACIISMEBESTRIJDING:

VLAAMS BELANG VERSTOORT SCHOOL BBQ: REACTIE CENTRUM
15 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=713

[37]

[OPINIE] OPROEPEN TOT HAAT IS VERBODEN EN WORDT GESTRAFT
JOZEF DE WITTE/DIRECTEUR CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN
EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
11 JUNI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=712

[38]

''De uitspraken getuigen voor het Centrum van bijzonder slechte smaak en zijn choquerend. Bovendien leggen ze een zware hypotheek op iedere vorm van maatschappelijk debat tussen personen met verschillende politieke opinies.''

''REACTIE CENTRUM OP UITLATINGEN SHARIA4BELGIUM OVER MARIE ROSE
MOREL
17 JANUARI 2011

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=489

[39]

''Het Gentse Hof van Beroep heeft op 21 april 2004 drie vzw's van het Vlaams Blok veroordeeld wegens inbreuken op de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (de zaak werd rechtstreeks aangespannen door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Liga voor Mensenrechten).

VEROORDELING DOOR HET GENTSE HOF WEGENS RACISME

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok#Veroordeling_door_het_Gentse_Ho...

Bron:

WIKIPEDIA
VLAAMS BLOK

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Blok

[40]

BOERKAVERBOD IN BELGIE

ELSEVIER
BELGIE VOERT BURQAVERBOD OP 23 JULI IN
13 JULI 2011

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/304833/Belgie-voert-burqave...

''De termen boerka en nikab (ook wel niqaab) worden vaak door elkaar gebruikt. De nikab is echter een kledingstuk dat voor het gezicht kan worden gedragen. Ook dit kledingstuk kan het gezicht in zijn geheel bedekken. Het kledingstuk zit echter niet vast aan andere kledingstukken, zoals bij de boerka waar de gezichtsbedekking deel uit maakt van het gehele kledingstuk.

Bron:

WIKIPEDIA
BOERKA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boerka_(islam)

''De ogen zijn bij de nikab meestal zichtbaar. Het verschil met de boerka is dat in plaats van een gaasje, de ogen volledig zichtbaar zijn d.m.v. een opening.''

Bron:

WIKIPEDIA
NIKAB

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikab

HUMAN RIGHTS WATCH
BELGIUM: MUSLIM VEIL BAN WOULD VIOLATE RIGHTS
21 APRIL 2010

http://www.hrw.org/news/2010/04/21/belgium-muslim-veil-ban-would-violate...

AMNESTY INTERNATIONAL
BOERKAVERBOD

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/boerkaverbod

KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/334205/kabinet_stemt_in_met_boerkaverbodsch...

[41]

Hoeveel dames zitten er gedwongen in de prostitutie? Prostitutie, bij wet toegestaan.
Hoeveel.doden per jaar in het verkeer? Alcohol, bij wet toegestaan.
Hoeveel verzieken hun hersencellen door drugs? Drugs, bij wet toegestaan
Hoeveel komen om door longkanker na een rookverleden? Sigaretten, bij wet toegestaan

Bovenstaande zaken gaan of gepaard met dood, of met gedwongen mensenhandel.....
Echter, niets daarvan is bij wet verboden
.......................
.......................
Vrijheid van geloofsovertuiging alleen wanneer Belgie dat wil [in vergelijking met
andere bedekkingsvormen bij andere religieuze overtuigingen
Ofwel hypocriet gedrag aan den top

Bron:

SHARIA4BELGIUM
VERBOD OP NIQAAB?

http://shariah4belgium.com/index.php?option=com_content&view=article&id=...

[42]

''Bij de Vlaamse omroep VRT mag geen nieuwslezeres op tv komen met een hoofddoek. 'Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet', zei de minister Freya Van den Bossche vandaag stellig in het parlement namens de Vlaamse regering.

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

WIKIPEDIA
FREYA VAN DEN BOSSCHE, MINISTER IN DE VLAAMSE REGERING
PEETERS
Zij sprak zich uit tegen een nieuwslezeres met hoofddoek bij VRT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Freya_Van_den_Bossche

Zie gewraakte uitspraak:

Bron:

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

[43]

WIKIPEDIA

INGRID LIETEN
De minister, die geen bezwaar heeft tegen een nieuwslezeres met een
hoofddoek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Lieten

[44]

ZIE 42

[45]

''Aanleiding was een opmerking van collega-minister Ingrid Lieten (Media). Die had in een interview gezegd dat zijzelf geen bezwaar zou hebben tegen een VRT-journaallezeres met een hoofddoek. De openbare omroep zei direct dat zoiets strijdig is met de neutraliteit en objectiviteit van de omroep.''

Bron:

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

[46]

HUMAN RIGHTS WATCH
DISCRIMINATION IN THE NAME OF NEUTRALITY
HEADSCARF BANS FOR TEACHERS AND CIVIL SERVANTS IN GERMANY
26 FEBRUARY 2009

http://www.hrw.org/reports/2009/02/25/discrimination-name-neutrality

[47

[47]

BRUSSELNIEUWS.BE
BELKACEM BLIJFT NOG ZEKER ZES MAANDEN IN DE CEL
10 JUNI 2012

http://www.brusselnieuws.be/artikel/belkacem-blijft-nog-zeker-zes-maande...

Zondag zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) op ATV dat zij een eerdere straf van zes maanden zal laten uitvoeren. Dat was nogal verrassend.

Normaal gezien worden straffen onder de zes maanden niet meer uitgevoerd. De veroordeelde wordt onmiddellijk vrijgelaten, er moet bv. niet onderzocht worden of hij gevaarlijk is, of hij werk heeft, of er recidivegevaar is. Dat leert een circulaire van 17 januari 2005. (De "automatische" vrijlating geldt niet voor illegalen, mensen die op een uitlevering wachten, plaatsvervangende gevangenisstraffen en gedetineerden die ter beschikking van de regering zijn gesteld, zo meldt de circulaire, nvdr).

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[48]

TIJD.BE
SHARIA4BELGIUM WOORDVOERDER FOUAD BELKACEM BLIJFT AANGEHOUDEN
12 JUNI 2012

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Sharia4Belgium_woordv...

[49]

''Omdat de minister van Justitie zelf beslist over de uitvoering van straffen onder de drie jaar, kan zij beslissen dat een straf niet, geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Ze kan ook beslissen dat betrokkene een enkelband krijgt. Straffen boven de drie jaar worden uitgevoerd door de strafuitvoeringsrechtbanken, straffen onder de drie jaar nog altijd niet. Turtelboom is dus bevoegd, er is geen schending van het beginsel van de scheiding der machten. In principe gaan de korte straffen in 2013 echter naar de strafuitvoeringsrechtbanken (zie: hier, nvdr). Maar wellicht wordt die datum ook nog uitgesteld.''

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[50]

GAZET VAN ANTWERPEN
ER ZIT SLECHTS EEN GEVANGENE MET EEN STRAF ONDER DE ZES
MAANDEN IN DE CEL
19 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1193399/er-zit-slechts-een-gevang...

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

[51]

''
s dit niet onrechtvaardig? Is Turtelboom's optreden niet discriminerend tegenover Belkacem?

Belkacem's advocaat Walter Damen vindt van wel. "Iedereen gelijk voor de wet, ook mijnheer Belkacem. De circulaire zegt dat iedere veroordeelde tot maximum zes maanden moet worden vrijgelaten. Dat gebeurt in dit geval dus niet. Turtelboom's beslissing mag dan al wettig zijn, ze lijkt me niet correct. Gaan we nu alle mensen die zes maanden cel kregen opsluiten en zestien gevangenissen bijbouwen of half Nederland afhuren? De justitieminister zou zich beter aan haar eigen rondzendbrief houden. Trouwens, men had die straf al een jaar terug kunnen uitvoeren. Waarom doet men het nu dan pas? Dit wekt een indruk van willekeur."

Bron:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[52]

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

[53]

Minister van Justitie Annemie Turtelboom scoorde deze week goede punten met haar beslissing om een korte celstraf van Fouad Belkacem toch te doen uitvoeren. Normaal gezien gebeurt dat immers niet, maar voor de leider van Sharia4Belgium maakte ze een uitzondering. Om redenen van openbare veiligheid.Ze kreeg er ook veel kritiek voor. "Willekeur", zo heette het. Maar alle politici steunden haar, zelfs de groenen. En dat laatste is beslist een trendbreuk.

Bron;
GAZET VAN ANTWERPEN
TURTELBOOM WIL KORTE STRAFFEN UITVOEREN
15 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1191184/turtelboom-wil-kor...

[54]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

ZIE VOOR ONTNEMEN NATIONALITEIT, NUMMER 7 UIT:

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

NIEUWSBLAD.BE
UITWIJZING BELCAKEM KAN NOG JAREN AANSLEPEN
9 JUNI 2012

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120608_00178046

[55]

HET BELANG VAN LIMBURG
ANTI SHARIA4BELGIUM-WET KLAAR
19 JUNI 2012

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1193168/milquet-heeft-ant-sharia...

[56]

KNACK.BE
SHARIA4BELGIUM LEGITIMEERT HET RACISME (ABOU JAJAH]
7 JUNI 2012

http://www.knack.be/nieuws/belgie/sharia4belgium-legitimeert-het-racisme...

Tags: Islamofobie racisme Sharia4Belgium

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech