De zaak Sharia4Belgium/Open Brief aan premier Di Rupo

Hier kun je discussieren over De zaak Sharia4Belgium/Open Brief aan premier Di Rupo.
DE ZAAK SHARIA4BELGIUM/OPEN BRIEF AAN PREMIER
DI RUPO
UW PLEIDOOI VOOR EEN VERBOD OP SHARIA4BELGIUM EN DE
RECHTSSTAAT

Geachte Redactie en lezers,

Recentelijk deed ik u mijn artikel toekomen over de arrestatie van
Sharia4Belgium woordvoerder Fouad Belkacem
Daarin wees ik op de hypocrisie van de Belgische Staat, die niet alleen
ten onrechte Sharia4Belgium beschuldigde van het ''oproepen tot geweld'',
maar zelf discrimineert en aanzet tot haat door het Bperkaverbod, het
weren van een nieuwslezeres met hoofddoek en het ongemoeid laten van
een extreem-rechtse partij als Vlaams Belang

Zie

https://www.indymedia.nl/node/5814

Om hierop ook premier Di Rupo, eerste Staatsdienaar in Belgie, op te wijzen,
heb ik hem onderstaande Open Brief geschreven
Vooral ook omdat hij om het hardst riep om een verbod vanSharia4Belgium:

ZIE BRIEF:

AAN DE EERSTE MINISTER VAN BELGIE, DE HEER ELIO DI RUPO
DE ZAAK SHARIA4BELGIUM/UW PLEIDOOI VOOR EEN VERBOD

Geachte Excellentie,

Naar aanleiding van alle commotie rond Sharia4Belgium als politiek-religieuze beweging,
de tegen haar voorman, de heer Fouad Belkacem ingediende aanklacht en uw roep
als premier om een verbod van Sharia4Belgium, doe
ik u onder P/S mijn artikel toekomen, getiteld:

ARRESTATIE VOORMAN SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE STAAT

Kort gezegd komt het eropneer, dat ik van mening ben, dat Sharia4Belgium niet aanzet
tot geweld of haat ''tegen niet-moslims'', zoals in de aanklacht wordt beweerd
Daarentegen ben ik van mening, dat de werkelijke haatzaaiers in Belgie [waarop
Sharia4Belgium mi terecht haar pijlen richt] de Belgische Staat [Boerkaverbod,
discriminatie van mensen zonder papieren, bizar verzet tegen een nieuwslezeres
met hoofddoek] en Vlaams Belang zijn

UW OPROEP TOT EEN VERBOD OP SHARIA4BELGIUM:

Tav uw oproep tot een verbod van Sharia4Belgium citeer ik u, volgens een in
de Belgische krant ''De Standaard'' vermeld nieuwsbericht

Zie citaten uit De Standaard:

''De regering wil ver, zeer ver gaan in de strijd tegen radicale bewegingen die oproepen tot geweld en onze rechtsstaat in gevaar brengen.’
.....................
.....................
'''We moeten verbieden wat onaanvaardbaar is en rechten en plichten laten respecteren.'
.........
.........
'''In Brussel verlaat één jongere op de vier de school zonder diploma. Eén op de drie woont in een familie van wie niemand werkt. Eén op de vier leeft onder de armoedegrens. Eén op de vier is werkloos. Dat is een cocktail van sociale degradatie die maakt dat jongeren religieuze oproerkraaiers achternalopen.' [1]

DE VERMEENDE ''OPROEPEN TOT GEWELD'' VAN SHARIA4BELGIUM

Zoals uit mijn artikel blijkt, is er van een ''oproep tot geweld'' in de zin van de wet
geen sprake
Ik baseer mij op een zorgvuldige bestudering van de nu nog in de lucht zijnde
website van Sharia4Belgium en de youtube filmpjes, waaaruit geen enkele oproep
tot geweld bleek
Echter, zowel u, de Belgische politiek, het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de pers, zingen mee in het koor
van ''geweld'' wanneer het Sharia4Belgium betreft
Een fraai staaltje kuddegedrag
Ik daag u dan ook uit, mijn ongelijk te bewijzen
Maar u en ik weten, dat u dit niet kunt, tenzij u de wet gaat oprekken

UW RECHTSSTAAT

Minister Turtelboom spreekt tav Sharia4Belgium over ''basiswaarden'', die zijzelf
in de behandeling van Sharia4Belgium voorman vrolijk schendt [2]
U spreekt van een ''rechtsstaat''
Ik denk echter, dat uw definitie van een ''rechtsstaat'' wat afwijkt van wat er gangbaar onder wordt verstaan
Want in een rechtsstaat is er vrijwaring van discriminatie
De Belgische Staat waarvan u vertegenwoordiger bent, schendt echter dat principe
met het Boerkaverbod en het weren van een nieuwslezeres met hoofddoek [3]

Uw Belgische Staat schendt die basiswaarden door de manier, waarop u
vluchtelingen en asielzoekers behandelt, zowel het detineren van onschuldigen
in gesloten detentiecentra als hun uitzetting naar onveilige gebieden [4]

UW METEN MET TWEE MATEN

U meet met twee maten, door hoog van de toren te blazen tegen het fundamentalistische
maar geweldloze Sharia4Belgium, maar het racistische Vlaams Belang ongemoeid
te laten
Want als u werkelijk de principes van een rechtsstaat wilde verdedigen, dan zou u
in de eerste plaats ijveren voor een verbod op het rechts-extremistische Vlaams
Belang, dat met zijn gif van racisme de Belgische samenleving aantast

UW POPULISTISCHE VERKLARING VOOR DE AANHANG VAN SHARIA4BELGIUM/
STEEK UW HAND IN EIGEN BOEZEM!

U laat zich op nogal denigrerende en populistische wijze uit over de echte/vermeende
aanhang van Sharia4Belgium:

Ik citeer:

'''''In Brussel verlaat één jongere op de vier de school zonder diploma. Eén op de drie woont in een familie van wie niemand werkt. Eén op de vier leeft onder de armoedegrens. Eén op de vier is werkloos. Dat is een cocktail van sociale degradatie die maakt dat jongeren religieuze oproerkraaiers achternalopen.' [5]
Zoals het hier staat zouden mensen schuld hebben aan hun eigen sociale achterstelling,
gezien u geen verklaring geeft voor die werkloosheid

Mag ik u erop wijzen, dat deze direct samenhangt met discriminatie
Ik verwijs naar een onderzoek, waaruit blijkt, dat meer dan 30 procent van de Belgische
uitzendbureaus nog steeds allochtone sollicitanten discrimineert [6]
Het is dan aan u als Overheid, daartegen op te treden in plaats van mensen
met de vingers na te wijzen

RELIGIEUZE OPROERKRAAIERS/UW ANGST VOOR DE WAARHEID

Door zich op denigrerende wijze over Sharia4Belgium uit te laten als ''religieuze
oproerkraaiers'' hoopt u deze beweging in het ridicule te trekken
Dat zal u niet lukken
Want nog afgezien van uw gebrek aan respect voor hun religieuze overtuiging
[Staat in de Belgische Grondwet de vrijheid van Godsdienst niet gegarandeerd?], blijkt
hieruit uw angst voor de waarheid
Want Sharia4Belgium mag dan wel fundamentalistisch zijn [wat hun recht is], maar
legt de vinger exact op de rotte plekken van de Belgische Staat:

XENOFOBIE, MATERIALISME, ISLAMOFOBIE, RACISME

En dat verklaart, naast het religieuze element, de groeiende aanhang voor Sharia4Belgium

Het warm en koud geblaat om een ''verbod op Sharia4Belgium'' zal dit alleen maar
toenemen, omdat de oorzaken van de zwakte van de Belgische Staat niet zijn weggenomen
En door de discriminerende houding van uw minister Turtelboom tav de woordvoerder,
de heer Belkacem [7], zal de hypocrisie en gebrek aan werkelijke waarden van
de Belgische Staat alleen maar duidelijker worden ontmaskerd

Zo bespaart u Sharia4Belgium alleen maar werk
U doet het zelf wel

Ik hoop, dat u uit bovenstaande en mijn artikel lering zult trekken en
een samenleving gaat voorstaan, waarin ALLE BEWONERS in Belgie, legaal
of ''illegaal'' gelijke rechten hebben, u de anti-Islamitische maatregelen opheft
en zowel ''autochtone'' als ''allochtone'' Belgen gelijk behandelt EN dezelfde kansen
zal geven
En u hard maakt voor het verbod van een werkelijk ''radicale'' organisatie:
Vlaams Belang

Eerst dan kunt u spreken over een ''rechtsstaat''

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

DEZE BRIEF ZAL OP INTERNET WORDEN GEPLAATST!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

P/S

ARTIKEL

ARRESTATIE WOORDVOERDER SHARIA4BELGIUM/HYPOCRISIE BELGISCHE
STAAT

Samenvatting:

''
Met haar criminalisering van de islamitisch fundamentalistische organisatie
Sharia4Belgium tracht de Belgische Staat de aandacht af te leiden van de
werkelijke haatzaaiers in de Belgische samenleving
Vlaams Belang en de Staatsdiscriminatie
Sharia4Belgium is een bedreiging, omdat zij op de haar eigen wijze de vinger
op de rotte plekken van de Belgische Staat legt/xenofobie/materialisme/Islamofobie''

Link naar tekst artikel:

http://www.kifkif.be/actua/arrestatie-woordvoerder-sharia4belgiumhypocri...

of

http://www.ekudos.nl/artikel/355526/arrestatie_woordvoerder_sharia4belgi...

NOTEN, BEHORENDE BIJ DE BRIEF AAN PREMIER DI RUPO

[1]

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340608/Belgische-premier-Di...

[2]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...

[3]

''Bij de Vlaamse omroep VRT mag geen nieuwslezeres op tv komen met een hoofddoek. 'Een nieuwslezeres met een hoofddoek kan niet en komt er niet', zei de minister Freya Van den Bossche vandaag stellig in het parlement namens de Vlaamse regering.

HET PAROOL
VLAANDEREN TEGEN NIEUWSLEZERES MET HOOFDDOEK
13 JUNI 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3270637/201...

[4]

BLERI LLESHI'S BLOG
PARWAIS, VLUCHTELING. TERUG ZONDER PARDON?
8 JULI 2012

http://blerilleshi.wordpress.com/2012/07/08/parwais-vluchteling-terug-zo...

EKUDOS
PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/GEWETENLOOSHEID
BELGISCHE STAAT EN KLM
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/356798/parwais_sangari_uitgezet_ondanks_pro...

[5]

ELSEVIER
BELGISCHE PREMIER DI RUPO WIL SHARIA4BELGIUM VERBIEDEN
6 JUNI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/340608/Belgische-premier-Di...

[6]

''“Naast deze interne controle van de sector zelf moet ook geïnvesteerd worden in meer efficiënte controles van de overheid en een rigoureuze opvolging door het gerecht en de politici. Een strenger handhavingsbeleid houdt niet enkel in dat de federale en regionale inspectiediensten een belangrijke prioriteit moeten maken van de controle op uitzendarbeid, maar ook dat het gerecht en de politici manifeste inbreuken niet meer door de vingers mogen zien en sancties moeten opleggen waar dit mogelijk is”, besluit De Witte.''

Bron:

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING
DISCRIMINATIE IN DE UITZENDSECTOR: STEEKPRPOEF BEVESTIGT
HARDNEKKIGE DISCRIMINATIE
2 JULI 2012

http://www.diversiteit.be/index.php?action=artikel_detail&artikel=750

[7]

DE STANDAARD
TURTELBOOM WIL NATIONALITEIT BELKACEM AFNEMEN
7 JUNI 2012

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120607_149

DE MORGEN
''DESMET SCHRIJFT TURTELBOOM: ''U JAAGT MIJ ANGST AAN''
13 JUNI 2012

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1453208/2012/06/...

GAZET VAN ANTWERPEN
DE PROBLEMEN VAN BELKACEM IN NEGEN VRAGEN
11 JUNI 2012

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/aid1188790/de-problemen-van-b...


Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Beetje verkeerde plek.

Het Vlaams Belang is een

Het Vlaams Belang is een democratisch gekozen partij die door het parlement te controleren is op het naleven van de grondwet.
Sharia4 is een a-politieke beweging die zichzelf de woede op de hals heeft gehaald van vele moslims omdat zij hun misvormde religieuze opvattingen misbruiken voor eigen doelen.
U verhaal kan dan ook direct de prullebak in.

Sharia4/Astrid Essed

Weet iemand bij IM wie deze Astrid Essed is en hoe er met deze wel heel anonieme dam contact gelegd kan worden ?
Het vermoedden word nml steeds groter dat we hier te maken hebben met iemand die met dit soort vage schrijverij andere bedoelingen heeft.
Kortom,wie of wat schuilt er achter deze naam ?

Ja, Astrid Essed bestaat.

Ja, Astrid Essed bestaat. Nee, je hoeft niet met haar eens te zijn. Nee, de Indy-mod crew is het er met haar over vele dingen vast niet eens.

Zou de nn persoon die telkens op Astrid's posting reageert met vage verdachtmakingen, hierbij gebruimakend van het koninklijke 'wij', hiermee willen ophouden? Zou heel wat mod-tijd schelen namelijk.

antwoord naar mod.

Het is inderdaad "WIJ".

Nu we eindelijk antwoord gekregen hebben op de vraag of de zo op IM prominent aanwezige Astrid E. wat meer over zichzelf wil bekendmaken daar haar artikelen een grauwe sluier over de bewegingen op links legt door de verkeerde voorbeelden aan te halen weten we eindelijk wat meer.

Daarmee stoppen de postings.
Daarbij willen we ook nog even aangeven dat gezien de vage rotzooi die zij overal loopt te plaatsen misschien niet zelf een eigen website op wil zetten ?
Hetzelfde geld voor Joke Kaviaar die ook gezien haar geringe intelligentie en gebral de zaken geen goed doen.
Bij deze

Groeten "Wij"

en waarom zou IM geen media

en waarom zou IM geen media zijn voor joke of astrid?
en over zo graag willen weten wie astrid is, met wat googelen kom je echt wel ver genoeg.
wie zijn jullie dan wel, om met "wij" te spreken.

"daar haar artikelen een grauwe sluier over de bewegingen op links legt door de verkeerde voorbeelden aan te halen "
dus jullie spreken namens de beweging? in welke groepen, bewegingen zijn jullie dan wel actief?

Jeetjemina wat een gezever

Jeetjemina wat een gezever weer. Astrid Essed srijdt altijd met open vizier en onder haar eigen naam. Niks conspiracy. Gewoon een dame die weet wat ze vindt.
https://www.youtube.com/watch?v=7bjEe1kZIvY
kan je zien dat ze niet alleen stukken schrijft maar ook niet te beroerd is om zelf af en toe naar een actie te gaan (dit waarschijnlijk in tegenstelling tot de vage anonieme reaguurdes hiero die haar telkens proberen, eh... zwart te maken).

spam

Wel te beroerd om enige discussie aan te gaan.

Astrid Essed

De vage berichten van Astrid Essed zijn hier debet aan.
De mensenrechten zijn hier niet mee gediend.
Tijden en visies veranderen waarbij oplossingen voor vluchtelingenstromen en mensenrechten zeker niet van de hand gaan komen van schreeuwertjes a la Joke Kaviaar.

De tijd dat dit soort vrouwtjes met een partij gebler en onzin artikelen zonder enig wetenschappelijk vooronderzoek iets duidelijk willen maken is voorgoed over.
Tijden veranderen waarbij de nieuwe generatie zich steeds meer en meer beseft dat er praktisch ingezet moet worden om de problemen zoals honger en armoede lokaal op te lossen zodat bv.vluchtelingenstromen niet meer nodig zijn.

Het continue de publiciteit zoeken om vooral in de schijnwerpers te blijven zonder ook maar op praktische wijze iets positiefs toe te voegen getuigd van onvoldoende inzicht waarbij scholing misschien een begin kan gaan zijn om deze figuren naar een ander level te brengen.
Ik vrees dat het daarvoor te laat is .

Laat ze maar. Op de laatste

Laat ze maar.
Op de laatste demootjes stonden ze op een paar wezenlozen na helemaal alleen.
Zegt genoeg.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Flauwekul verhaal en false informatie.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Was reactie op verwijderde comment.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Was reactie op verwijderde comment.

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Was reactie op verwijderde comment.

.

.

Was het nu zo'n probleem om

Was het nu zo'n probleem om te laten zien wie er solidair is met het straattuig van Sharia4 en Samir ?
Met open vizier betekent ook dat je de discussie aan moet durven gaan wanneer je dergelijke non-verhalen predikt.
Wij weten nu dat we hier weer te maken hebben met iemand die wel over een heel beperkte visie beschikt.
Dat zij hiermee schade toebrengt aan diegenen waar zij zgn voor opkomt heeft ze helaas niet door.
In ieder geval weten we genoeg.
Thanks.

Publicaties A.E

Inzet gecommuniceerd waarbij contact gaat worden opgenomen met IM.

???

???

Comment was hidden

Deze aanvulling voldeed niet aan de spelregels. Inhoudsloos gescheld op herhaling.

vaag bericht

Mmmh, vaag bericht: in de indy mailbox is tot op heden niks van ene 'AOT/Amsterdam' binnengekomen.

nooit meer iets van vernomen

nooit meer iets van vernomen natuurlijk. Het is niet altijd leuk om gek te zijn, dus ik zal "Sol C" en cornuiten maar niet te hard dissen, maar ik zal wel blij zijn als Indymedia een beetje gevrijwaard kan blijven van dat constant gezever van hun.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech