Seksime binnen de beweging

Opinie, gepost door: nn op 01/09/2012 09:12:04

It's not my revolution if I can't dance to it...
Door seksueel geweld binnen onze scene/beweging te negeren, steun je de daders.

Vul onderstaande quiz in en bereken hoe anti seksistisch jij bent!

1. Ik ken (of ben) iemand die seksueel is lastig gevallen.
A Ja
B Nee
C Weet niet

2. Ik ken iemand die iemand seksueel heeft lastig gevallen.
A Ja
B Nee
C Weet niet

Ga door met de quiz als je antwoord op minstens 1 van 2 de bovenstaande stellingen A was.

Vriendin/vriend die seksueel is lastig gevallen door iemand:
3. Ik heb gesproken met degene die is lastig gevallen danwel degene die iemand heeft pijn gedaan over haar/zijn gevoelens/pijn/frustraties/ervaring etc.
A Ja
B Ik wist ervan, maar durf er niet over te beginnen.
C Ik wist ervan, maar wil er niet over te beginnen.

4. Ik steun mijn vriendin/vriend die is pijn gedaan door een seksist (aanranding, verkrachting).
A Door met haar/hem te praten en zoeken naar hoe zij haar/hij zijn emoties een plek kan geven en verder kan gaan met haar/zijn leven.
B Door met anderen te praten over de gebeurtenis(-en).
C Door te doen alsof er niets is gebeurd.

Vriendin/vriend die iemand seksueel heeft pijn gedaan:
5. Ik heb gesproken met degene die iemand seksueel heeft pijn gedaan (aangerand, verkracht) over die gebeurtenis(-en).
A Nee, dat is iets tussen haar/hem en degene die is pijn gedaan.
B Nee, dat zou ik alleen doen als zij/hij er zelf over begint.
C Ja

6. Ik steun mijn vriendin/vriend die iemand heeft pijn gedaan...
A ...door haar/hem te beschermen tegen mensen die kritisch tegenover seksueel geweld staan.
B ...door te doen alsof er niets is gebeurd, dan wel met anderen te praten over de gebeurtenis(-en)
C ...door met haar/hem te praten over hoe zij/hij iemand(-en) heeft pijn kunnen doen en op welke manier zij/hij verantwoordelijkheid dient te nemen voor haar/zijn daden.

Antwoorden:
Voor ieder A antwoord krijg je 3 punten
Voor ieder B antwoord krijg je 1 punt
Voor ieder C antwoord krijg je 0 punten

0 – 6 punten
Seksueel geweld is, helaas, iets dat veel voorkomt, ook in radicale/anarchistische kringen. Het kan dus niet anders dan dat ook mensen in jouw omgeving hiermee te maken hebben. Open je ogen en oren en probeer open te staan voor mensen die pijn zijn gedaan. Zeg haar/hem dat je (wanneer je kunt) wilt luisteren of praten of juist iets dat afleidt samen wilt doen. Het ergste wat je kan overkomen wanneer je bent pijn gedaan, is het gevoel hebben er alleen voor te staan, wetend dat vrienden over 'de gebeurtenis' praten en speculeren maar jou nooit vragen.
Je bent waarschijnlijk nog erg loyaal naar een vriendin/vriend die iemand seksueel heeft pijn gedaan. Het is goed dat je een vriendin/vriend helpt, daarvoor ben je vrienden. Maar vergeet niet dat zij/hij iemand ook erg heeft pijn gedaan, en daarvoor zal je vriendin/vriend 100% verantwoordelijkheid moeten dragen.
Verbreek je zwijgen en net-alsof-doen dat er niets is gebeurd. Daarmee geef je immers het signaal aan je vriendin/vriend en de omgeving dat seksueel geweld geen probleem is! Spreek met je vrienden en kameraden over hoe je om wilt gaan met seksueel geweld in je omgeving. Als je al eens hebt gesproken over hoe je ermee om wilt gaan, wordt het ook makkelijker om daadwerkelijk iets te doen!

6 – 12 punten
Seksisme hoort niet thuis binnen radicale structuren, je weet het maar bent nog niet zo goed in de woord bij de daad voegen.
Je ziet waarschijnlijk in dat mensen in je omgeving zijn pijn gedaan of iemand hebben pijn gedaan, en dat is een goed begin! Maar je moet je wel wat duidelijker uitspreken tegen seksueel geweld. Verdiep je meer in vriendschappen met beide kanten. Bedenk: solidair zijn met een iemand die is pijn gedaan is niet altijd makkelijk. Aan de andere kant zul je soms moeilijke beslissingen moeten nemen om een dader van seksueel geweld haar /zijn verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar/zijn daad(-en).
Vrienden zijn met een dader van seksueel geweld kan natuurlijk gewoon, maar een dader van seksueel geweld heeft niets te zoeken binnen radicale en anarchistische omgevingen/sociale centra/acties/etc. En daar mag je je best harder voor maken!

12 – 18 punten
Jij bent een goede vriendin/vriend voor zowel mensen die zijn pijn gedaan als mensen die iemand hebben pijn gedaan. Deel je kennis en ervaring met anderen! Ga bijvoorbeeld het gesprek aan in je collectief of sociale centrum over hoe jullie als collectief willen reageren op seksisme, seksistisch geweld en mensen die iemand hebben pijn gedaan.

*Disclaimer
Deze debilifisering van seksueel geweld is een antwoord op de houding van mensen in de radicale scene/beweging.
Op acties en afgelopen nacht op een feest, blijft een bekende dader van seksueel geweld welkom, terwijl degene die is pijn gedaan het moest doen met de 'keuze' 1)feesten met de dader of 2)thuis blijven. Het negeren van het probleem van seksistisch geweld is onacceptabel.
Vecht tegen alle vormen van onderdrukking!

It's not my revolution if I can't dance to it...
Hoe kunnen we samen vechten als je me/ons onderdrukt?


Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech