Re: ehbo-mediakar occupy den haag weggesleept


Wie: 
peter storm

Heb de burgemeester onderstaande mail doen toekomen gisteren:
Tilburg, 18 november

Mijnheer de burgemeester,

Met grote verontwaardiging heb ik kennis genomen van het wegslepen van de mediakar van Occupy Den Haag van het Malieveld. Het wegslepen zelf is een inbreuk op de vrijheid tot informatieverbreiding vanaf het kamp, en daarmee van de persvrijheid. Als persoon die geïnformeerd wil zijn van wat er gebeurt, zijn daarmee ook mijn rechten op informatievoorziening geschonden. Als Occupyer in Tilburg beschouw ik een aanval op Occupy waar ook ter wereld bovendien als aanval op héél Occupy, en ook daarom raakt deze wandaad mij direct. Het gebruikte politionele machtsvertoon is een vorm van intimidatie, en daarmee eveneens een schending van uitingsvrijheid. De tent was bovendien van groot belang als eerstehulp-plek, hetgeen het wegslepen ervan een aantasting van de gezondheid van mensen inhoudt.

Gemeentebestuur, en u als hoofd daarvan, zijn minstens excuses aan Occupy Den Haag verschuldigd, naast uiteraard het terugdraaien van de beslissing tot weghalen en het netjes in onbeschadigde toestand terugbrengen van de mediakar en alle op het moment van de politionele ontvreemding ervan daarin aanwezige spullen naar het Malieveld, waar uw functionarissen kar en materiaal onverwijld aan Occupy Den Haag dient te overhandigen. Het weghalen van de kar was een onrechtmatigheid. Elke dag dat u dit niet laat rechtzetten, wordt de onrechtmatigheid van deze daad verder vergroot en duurt de inbreuk op persvrijheid, informatievrijheid en gezondheid van actievoerders voort. Met klem ding ik aan dat u deze daad terugdraait.

Deze mail zal openbaar worden via kanalen die ik verkies. Ook uw reactie erop zal gewoon in de publiciteit belanden als mij dat zinnig lijkt. Transparantie en open kaart zijn misschien geen bestuurlijke gewoonten, maar als Occupyer acht ik ze, juist in zaken als deze, van onmisbaar belang. Bij deze.

Groet

Peter Storm

Occupyer in Tilburg, op persoonlijke titel

Ik kreeg daarop op 19 november het volgende antwoord:

Zeer geachte heer Storm,

Hierbij stuur ik u de brief van 17 november 2011 van burgemeester Van Aartsen aan de Gemeenteraad betreffende Occupy Den Haag als reactie op uw onderstaande bericht.

Met vriendelijke groet,

Martin Born
Secretariaat van Burgemeester Van Aartsen

In PDF zat de genoemde brief, die heb ik hier als bijlage toegevoegd. De bulk van de tekst staat hier onder.

Zeer geachte voorzitter,

Sinds 15 oktober 2011 heeft Occupy Den Haag een deel van het Malieveld ingenomen om te
protesteren tegen het regeringsbeleid, de bezuinigingen en de aanpak van de financiële crisis.
Aanvankelijk was er sprake van enkele kleinschalige activiteiten per week, zoals een demonstratieve
optocht naar het Plein. De demonstranten wilden 24 uur per dag aanwezig zijn en dus ook de nacht op
het Malieveld doorbrengen onder de noemer van hun manifestatie. Om het door de Grondwet
beschermde recht tot betoging optimaal te faciliteren heb ik, binnen de grenzen van de Wet openbare
manifestaties (Wom), ruimte geboden aan de organisatie. Tot afgelopen weekend zijn de afspraken,
over het algemeen, goed nagekomen. Wel heb ik moeten vaststellen dat de activiteiten van Occupy
steeds minder het karakter van openbare meningsuiting kregen en dat vooral het semi permanente
verblijf steeds meer de nadruk kreeg.

Tijdens het wekelijkse evaluatiegesprek tussen Occupy, politie en gemeente op 14 november jl. is de
mogelijkheid van het plaatsen van een bouwkeet op het Malieveld aan de orde geweest. Occupy is
toen meegegeven dat dit niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en de geboden ruimte;
want niet passend binnen de Wom. Tegen de gemaakte afspraken in heeft Occupy op dezelfde dag een
bouwkeet met tractor op het Malieveld geplaatst.

Daarop is de organisatie herhaaldelijk (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) verzocht om de
bouwkeet met tractor te verwijderen. Ik betreur het te moeten constateren dat de organisatie daaraan
geen gevolg heeft gegeven. De politie en de gemeente hebben tot nu steeds constructief overleg
gevoerd met de mensen van Occupy. Helaas dreigt de sfeer nu om te slaan, zonder dat de gemeente of
de politie daar enige aanleiding voor hebben gegeven.

Iedereen moet zich gewoon aan afspraken houden. De politie via twitter uitmaken voor 'Gestapo', is
voor mij onacceptabel.

En ook niet in de geest van het Occupy protest, zoals dat zich tot nu toe uitte. Ik ben er steeds van uit
gegaan dat de demonstranten van Occupy de bouwkeet met tractor gewoon zouden weghalen.

Occupy heeft de afgelopen dagen alle mogelijkheden gehad de bouwkeet met tractor te verwijderen.
Daarmee wordt de demonstratie weer teruggebracht tot de oorspronkelijk aan hen gegeven ruimte
binnen de Wom.

Uiteindelijk heb ik hen gevraagd hier uiterlijk donderdagavond 18.00 uur definitief op te reageren.
Aangezien noch de politie noch ik iets hebben vernomen en de bouwkeet met tractor nog steeds op het
Malieveld staan, heb ik de politie opdracht gegeven de bouwkeet met tractor te verwijderen.

Ik hecht er aan u nog tijdens de actie van de politie op het Malieveld hierover te informeren.

J.J. van Aartsen

Tot zover de mailwisseling. Commentaar ga ik hier verder niet op geven, dieze plaats is voor nieuws en aanvullingen, niet voor discussie. Maar anders...

AttachmentSize
RM 2011.256.pdf22.23 KB

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech