Nederland gidsland.

Hier kun je discussieren over Nederland gidsland..
De grote aandacht van de media voor de formatieonderhandelingen, is weliswaar begrijpelijk, maar getuigt tegelijkertijd niet van realiteitszin. Gezien de omvang van de crisis wordt het zo langzamerhand immers duidelijk dat de oplossing daarvan niet gezocht moet worden in een nationale regeringscoalitie, van welke signatuur dan ook! Daarnaast kan er ook geen misverstand meer over bestaan dat de oplossing niet te vinden is in de financieel-economische sector, hoe erudiet en welbespraakt de vertegenwoordigers daarvan ook zijn.
Dit impliceert dat het antwoord op de crisis simpelweg neerkomt op het doorbreken van het heersende dictatoriale parlementaire (wie regeert, dicteert) en monetaire (wie betaalt, bepaalt) gedachtegoed, dat wereldwijd het reilen en zeilen bepaalt. Voor die mondiaal geestelijke doorbraak is de tijd rijp, gezien het niet te stuiten proces van mondialisering dat links noch rechts is en waaraan ook geen financieel-economische oorzaak ten grondslag ligt.
Conclusie: “De mondiale crisis is enkel het hoofd te bieden door het wereldwijd aangehangen parlementarisme en monetarisme in alle openheid breed maatschappelijk ter discussie te stellen”.
Den Haag zou met hulp van de publieke omroep, het voortouw kunnen nemen voor die Brede Maatschappelijke Discussie en daarmee richtinggevend kunnen worden op het wereldtoneel. Vraag is alleen welke partij in de Kamer over het inzicht en de moed beschikt om dat gidsland idee te agenderen, als antwoord op de crisis. Getuige de onderhandelingen tussen VVD en PvdA over een regeerakkoord, hebben we dienaangaande van de formatie niets te verwachten, alle klinkende namen en retorische kwaliteiten ten spijt.


hee anarchisten, dat jullie

hee anarchisten, dat jullie mijn bijdragen niet waarderen is 1 ding, maar waarom wel dat gekwaak hier van Wouter?

Gidsland

Ik laat de reactie van de streng gelovige even voor wat hij is (niets dus), en ga je proberen op de juiste manier van repliek te dienen :)
Ik ben met je eens dat het politieke systeem momenteel aan alle kanten stokt.
Over het financiele systeem kan ik kort zijn.
Geld is ooit uitgevonden om al ruilmiddel te dienen en die functie heeft het al lang niet meer.

Nederland als gidsland is gezien de conservatieve houding van de Nederlandse burgers een utopie.
Het gros van de Nederlanders heeft het daarbij nog net iets te goed waarbij de meesten niet verder kijken dan hun neus lang is.
De landen om ons heen, en dan met name Duitsland begint ondertussen te begrijpen dat wanneer ze nog een toekomst willen hebben ecologisch verantwoord handelen een eerste start is.
Helaas hebben zij ook te maken met financiele machten die op alle mogelijke manieren dit proces proberen af te remmen.
Europese regelgeving rondom inversteringen van deze financieringsmaffia moet dan ook de eerste prioriteit krijgen.
Met name Goldman & Sachs is daarbij een speler die zich met zijn dadendrang de Europese economie destabiliseert.
Het is slechts 1 van de spelers.

Ook zou er eens gekeken moeten worden hoe onze pensioengelden in de eigen economie geinversteerd moeten gaan worden i.p.v. het uit handen te geven aan duurbetaalde speculanten. Ook de salarissen en kosten van de beheerders van deze fondsen moeten eens goed onder de loep worden genomen daar bekend is dat zij zich op grote schaal verrijkt hebben door de pensioengelden te inversteren in fondsen van bevriende relaties.

Wat ik wil zeggen, is dat we eerst maar eens het huidige systeem moeten gaan reinigen voordat we andere stappen gaan zetten.
Alle andere opties kunnen onnavolgbare problemen op gaan leveren en gevaarlijke situaties creeren.
Voorbeelden (Midden-Oosten) te over.

Gidsland

Mee eens Django,waarom een systeem omgooien wanneer er nog volop mogelijkheden zijn om het te repareren !
Die wil moet dan wel aanwezig zijn.
En die wil gaat er ook komen wanneer we de burgers openheid van zaken gaan geven over wat er zich daadwerkelijk afspeelt binnen o.a. het bank en verzekeringswezen.

Ik wil iedereen dan ook vragen om vlg week de uitzending van Tegenlicht te gaan bekijken.
Hier ga je zien hoe burgers zelf in gaan zetten om de macht van de multi-financials te breken door hun eigen systemen neer te gaan zetten.

Laten we daarna eens met elkaar in debat gaan hoe we hier een rol in kunnen gaan spelen.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech