Detentiecentrum ‘Trauma’

Opinie, gepost door: Janneke van Beek op 28/09/2012 09:10:23

Welkom vluchteling, in detentiecentrum 'Trauma'.
Ons personeel staat klaar om u in Nederland een onvergetelijk verblijf aan te bieden. Wij zijn er trots op u te kunnen garanderen dat u als een herboren mens naar buiten komt.


Accomodatie
Onze detentiecentrumketen biedt luxe hotels op basis van volpension, gelegen in de bossen, in de directe omgeving van een luchthaven, of op een industrieterrein. U verblijft gedurende minimaal zeventien uur per dag in een tweepersoonskamer met één televisie. De resterende tijd brengt u door op zogeheten 'afdelingen'; dagelijks wordt u tevens de gelegenheid geboden te genieten van frisse boslucht, kerosinedampen of uitlaatgassen.

Voor onbepaalde tijd bent u eens helemaal weg uit het dagelijks leven, weg van de warmte van man/vrouw/kinderen/familie/vrienden. Ons sobere dagprogramma geeft u een zee van tijd om u te bezinnen op een nieuwe persoonlijke toekomstvisie. De duur van uw verblijf heeft u in eigen hand.

Afbraak en opbouw
Wij hebben alle expertise in huis om uw huidige persoonlijkheid vakkundig af te breken en te vervangen door een maatschappelijk verbeterde versie. Dit zal plaatsvinden op humane wijze, volgens de algemeen geaccepteerde Nederlandse waarden en normen. Wij maken geen gebruik van martelmethodes die in uw land voorkomen – wij hebben geavanceerdere technieken ontwikkeld. U kunt ons overigens helpen deze technieken nog verder aan te scherpen.

Onze specialiteit is het spoelen van hersens.
Uw huidige geest sterft een langzame dood. Uw veerkracht neemt af. Uw probleemoplossend vermogen krimpt. U kunt alleen nog in onze begripskaders denken. Uw verleden is van geen betekenis meer. Uw heden is uw verblijf in een onzer accomodaties. Gewenning treedt als vanzelf in.

Wij dragen er zorg voor dat u afgestompt raakt voor uw eigen pijn en die van uw medebewoners. Dit doen wij door de tijd te laten stilstaan. Elke dag ziet er min of meer hetzelfde uit. Wij verwachten dat u uw mogelijke frustratie hierover niet uit. Vechtpartijen zullen streng worden bestraft – wij zien ons dan genoodzaakt u een eenpersoonskamer aan te bieden zonder faciliteiten. Wij leveren in dat geval zelfs speciale kleding.
U mag daarentegen in onze accomodaties huilen naar hartelust.
Wij helpen u graag uw persoonlijke depressie te ontwikkelen.

Vrijwel altijd treden bij bewoners lichamelijke ongemakken op in de vorm van bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, slapeloosheid, allergieën en angstaanvallen. Wij hebben voor dergelijke klachten uitstekende medische diensten in onze centra geïnstalleerd, die al uw symptomen zullen diagnosticeren als 'stress'. Uw verschijnselen zullen u uw verdere leven blijven vergezellen.

Communicatie
U zult niet in staat zijn communicatie met ons personeel goed in te schatten (is die glimlach echt? hoe moet ik een bepaalde opmerking duiden?); men kan onze cultuur en (lichaams)taal immers nooit helemaal doorgronden als men niet geboren en getogen is in ons land. U zult zich dus geregeld afvragen wie uw vriend is en wie uw vijand. Dat maakt het verblijf bij ons tot een uitdagende ervaring.
U leert permanent wantrouwen opbouwen.

Wij hebben ons personeel getraind zich voor te doen als vriend; het is aan u of ze die rol ook blijven vervullen. Wij verzoeken u de namen van medebewoners die kwaad spreken over personeelsleden aan ons door te geven, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. U moet dit niet beschouwen als klikgedrag, integendeel, dit bevordert de rust, orde en veiligheid in onze accomodaties. Ons personeel zal u het goede voorbeeld geven – alles wat hen ter ore komt dat in ons belang is, melden zij ons onverwijld.

Wij geven node toe dat het ons vaak niet lukt om bewoners een enkele reis naar huis te kunnen aanbieden. Daarom kunt u, vluchteling, tot in het oneindige in aanmerking komen voor herhaald logies in een onzer accomodaties. De poorten van onze detentiecentra 'Trauma' staan altijd open om u op te sluiten.

www.jannekevanbeek.nl

Tags: detetentiecentrum repressie trauma

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech