Minister wil taser voor alle agenten

Hier kun je discussieren over Minister wil taser voor alle agenten.
Bron: Novum
AMSTERDAM - Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) wil dat alle agenten worden uitgerust met een stroomstootwapen.

Dat meldt het AD zaterdag. De taser zou een ideale tussenoplossing zijn om agressieve personen te bedwingen, wanneer pepperspray en wapenstok niet volstaan en een vuurwapen niet is geoorloofd.

Uit een onderzoek in opdracht van de minister zou blijken dat negen van de tien agenten graag een stroomstootwapen in hun standaarduitrusting willen hebben.

Arrestatieteams van de politie werken er al mee en zouden er positieve ervaringen mee hebben. Een proef moet aantonen of gewone agenten er ook mee uit de voeten kunnen.

Omstreden
Stroomstootwapens zijn omstreden. Mensen met hartproblemen en mensen die drugs hebben gebruikt zouden extra vatbaar zijn voor complicaties na toediening van een schok.

Volgens Amnesty International zijn er door gebruik van het wapen door Amerikaanse agenten de afgelopen tien jaar al meer dan vijfhonderd mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers waren volgens de mensenrechtenorganisatie niet eens een serieuze bedreiging.


stimulering vuurwapengeweld

Dit soort aktie`s van de overheid heeft tot gevolg dat sommige mensen zich sneller zullen wapenen en mogelijk meer
vuurwapengeweld zullen gaan gebruiken.
Als een kat in het nauw gedreven wordt ,maakt hij / zij rare sprongen.
Een dergelijke geweldadige aktie veroorzaakt altijd reaktie !!!!

politie staat nederland heefd een goeie aan van opstelten

politie staat nederland heefd een goeie aan van opstelten de heer van opstelten speeld politie nederland direct in de hand door het uitrusten van de zeer slecht opgeleide politie agenten van nederland met stroomstoot wapens stel je voor als de gemiddelde agent bewapend is met dit soort wapens is er helemaal geen rem meer om ze ook dagelijks te gebruiken het is namelijk volgens de heren en dames politie een de-escalerend wapen dus zodra de herseninhoud van de desbetreffende agent tekort schiet wordt je ge-elektrocuteerd met schade aan hart of hersens tot gevolg en het gebeurd nu al regelmatig dat de politie er heftig op los knuppeld in situaties die met een beetje meer hersens in hun bolletje voorkomen kunnen worden ik houd mijn hart vast voor hoeveel doden dit per jaar gaat opleveren het lijkt erop of de heer van opstelten de nederlandse politie aan het uitrusten is voor een burgeroorlog en dan heb ik het niet eens over de inzet van militairen tegen burgers wat door de hoge heren was voorgesteld om in haren de relletjes onder controle te krijgen door de inzet van getrainde profesionele moordenaars tegen de toegestroomde opstandige jeugd de inzet van militairen tegen burgers is een van de kenmerken van een politie staat en een dictatorisch regime en met de voorgestelde uitrusting van de heer opstelten hebben ze nog meer middelen om het nederlandse volkje te intimideren en te onderdrukken waar gaat het toch heen in nederland ?

Uit het Rapport: Rapport

Uit het Rapport: Rapport Politiele bewapening in perspectief
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/09/...

Door verschillende politieambtenaren wordt een kloof tussen de niet-dodelijke wapens (wapen- stok en pepperspray) en het dodelijke (vuurwapen) ervaren. De huiver om daadwerkelijk te moeten schieten, zit er bij veel politiemensen diep in. Vanuit deze optiek wordt dan ook met interesse gekeken naar de mogelijkheden van de taser

De invoering van de taser is veel vaker onderwerp van studie geweest dan de uitschuifbare wa-
penstok. Waarschijnlijk, omdat het om een heel nieuw type wapen gaat, terwijl de uitschuifbare
wapenstok een variant is op een lang bestaand politiewapen. De taser heeft twee functionalitei-
ten: het afschieten van pijltjes (probe mode) en het direct op het lichaam plaatsen (stun mode).
In beide gevallen wordt er een stroomstoot van hoog voltage (maar laag ampère) door het
lichaam van de getroffenen gejaagd. Het grote verschil is, dat bij de pijltjesstand de spiercontro-
lefunctie wordt uitgeschakeld, waardoor de persoon in kwestie door de knieën gaat, terwijl in de
stun mode de tegenstander pijn wordt aangedaan, zonder het verlammende effect. Er wordt van
verschillende kanten gewezen op het gevaar van misbruik van deze laatste functie van de taser
door politiemensen. Er kan pijn worden toegebracht, soms zonder sporen achter te laten, waar-
mee het risico van 'instant justice' (informeel bestraffen) toeneemt.

De invoering van de taser (1999) laat zowel in Australië als de Verenigde Staten zien, dat het
wapen snel de ranglijst aanvoert en veel vaker wordt aangewend dan de wapenstok of pepper-
spray. Of het totaal aan politiële geweldsaanwendingen hierdoor toeneemt en – als dat zo is – in
welke mate, wordt onvoldoende duidelijk uit de door ons bekeken studies. Het effect van de
invoering op het gebruik van het vuurwapen is verschillend in deze landen. In Australië neemt
het vuurwapengebruik toe, terwijl het vuurwapengebruik in de VS afneemt. Het is niet duidelijk
waarom het vuurwapengebruik in Australië is toegenomen en in hoeverre er een oorzakelijk
verband is met de invoering van de taser.

De taser wordt in de nader bekeken landen breed ingezet. In Australië wordt de taser in 40% van
de gevallen gebruikt voor het breken van fysiek verzet, terwijl de taser maar voor 10% wordt
gebruikt bij dreiging met wapens door burgers. Ook in Canada wordt de taser breed benut en
slechts in 5% van de zaken als gevolg van een bedreiging met een wapen van de zijde van de
burger.

Er is niet veel bekend over de effectiviteit van de taser in de stun mode. In de pijltjesstand is de
taser effectief, mits de pijltjes doel raken. In Canada missen in ongeveer een op de vijf keer de
pijltjes hun doel, in de zin dat een of beide pijltjes niet in de persoon in kwestie vast blijven
zitten, dan wel geheel het doelwit missen. Bij het afvuren van de pijltjes is er het gevaar dat
deze gevoelige lichaamsdelen raken. Gegevens uit Engeland laten zien dat het richten van de
15 taser echter vaak al voldoende is; de taser wordt in Engeland maar een op de drie keer daadwer-
kelijk ingezet (in probe en/of stun mode). In Canada wordt ook gewezen op het afschrikwek-
kende effect van de taser, maar hier kan het effect niet goed worden gedocumenteerd.

De ervaringen uit het buitenland wijzen wat letselkans betreft deels dezelfde kant op. Consensus
is er over het feit dat burgers minder risico op letsel lopen door de taser. Deze consensus geldt
echter niet voor de kans op letsel bij politiefunctionarissen; de resultaten van sommige studies
laten een afname van de letselkans zien, terwijl er andere onderzoeken zijn die geen wezenlijke
verandering van letselkans aantonen. De taser is echter niet een ongevaarlijk wapen en kan in
uitzonderlijke gevallen mogelijk fatale gevolgen hebben.

Erg opvallend is de

Erg opvallend is de hoeveelheid reclame wat gemaakt wordt voor de Taser: Eerst in de media dan in een rapport. Een mooi 1 2'tje, dit zodat waarschijnlijk de politici klaargestoomd kunnen worden om het wapenarsenaal van de gewone politieman opnieuw uit te breiden. Opvallend, want amper na 11 jaar (en 10 jaar volledige inzet, ivm fasering van de inzet van pepperspay door alle korpsen) van de introductie van pepperspray in Nederland.

zorgelijk

Bij de invoering van pepperspray werd ook gezegd dat dit het gat tussen de wapenstok en het vuurwapen moest opvullen. Binnen de politiek werd amper discussie gevoerd hierover, vermoedelijk wegens de 'geruststellende' beloftes dat er strenge richtlijnen zouden worden gehanteerd om het middel te mogen gebruiken. Ieder weldenkend mens kon al van te voren voorspellen dat agenten zich nauwelijks zouden gaan houden aan die richtlijnen. Al in het eerste jaar blijkt dat agenten het middel toepassen waar het niet voor bedoeld was. Maar de politie-organisaties lijken het eigenlijk wel best te vinden. Al in dat eerste jaar vind er een verschuiving plaats van pepperspray gebruiken om het gat tussen wapenstok en vuurwapen op te vullen, naar pepperspray gebruiken voordat men de wapenstok zou inzetten.
Met deze recente geschiedenis in ons achterhoofd, kunnen we ons met recht zorgen maken wanneer elke agent met een taser wordt uitgerust. Hoe streng de regels ook zijn, je kan er op wachten dat agenten zich er niet aan gaan houden. Laat staan dat ze iemand eerst gaan vragen of ze hartpatient zijn of andere gezondheidskwalen hebben, waarbij de taser een risico loopt. Bij de inzetten met pepperspray hebben ze ook nooit eerst gevraagt of mensen astmatisch waren. Sterker nog, het is ingezet geweest tegen mensen met astma en andere longaandoeningen!
Maar ja, helaas wil onze minister een soort über-politie, hard en genadeloos. Zo wenst hij ook dat de politie wat vaker het vuurwapen inzet (dat dwingt meer respect af of zo????) Maar ondertussen klaagt hij wel over het feit dat burgers steeds agressiever worden naar de 'hulpdiensten' (lees: politie). Tsja, dat is misschien niet zo vreemd. Wanneer agenten geen respect meer kunnen tonen voor burgers, moeten ze niet vreemd opkijken dat burgers ook geen respect meer hebben voor de politie.
Ofwel, als die taser wordt doorgevoerd, kunnen we als burger al helemaal te maken krijgen met een agressieve, escalerende en respectloze politie!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech