Velden met gentech gewassen onschadelijk gemaakt - een nuttige en gerechtvaardigde actie

Hier kun je discussieren over Velden met gentech gewassen onschadelijk gemaakt - een nuttige en gerechtvaardigde actie.
Hoewel door de Volkskrant werd gesuggereerd dat Greenpeace hierbij betrokken zou zijn geweest, is dit dus niet het geval. Greenpeace heeft in een reactie wel duidelijk gemaakt dat er op de pro-gentech wetenschap vaak wat aan is te merken.

Dat onze actie enige discussie in de media heeft opgeleverd is op zich al een goed resultaat. Normaal is het in Nederland veel te stil rond de introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen en de onderzoeksinstituten en bedrijven die hier achter zitten.

Het punt dat het meeste aandacht krijgt in de discussie over gentech is de veiligheid bij de consumptie van de gewassen. Rapporten spreken elkaar regelmatig tegen en het is lastig om echt onafhankelijke onderzoekers te vinden. Het laatste woord is nog niet over gezegd. En zolang er zo veel onduidelijkheid over is is het beter gentech gewassen niet in het milieu te introduceren. De vreemde genen blijven niet in het bedoelde veld, maar besmetten andere landbouwgebieden en vaak ook de natuur buiten de velden.

Wat in de meeste discussies ontbreekt is de maatschappelijke kant van het verhaal. Stel dat de gentech-gewassen veilig zijn... moeten we deze ontwikkeling dan wel willen? Voor welk probleem vormen ze een oplossing? En ten kosten van wat? Wie heeft er baat bij en wie worden er door gedupeerd?

Het is de bedoeling dat gentechgewassen beter tegen beestjes en ziektes kunnen, of anders in elk geval beter tegen bestrijdingsmiddelen die dan gebruikt kunnen worden tegen deze beestjes en ziektes. Maar er bestaan ook andere manieren om plagen in de hand te houden, bijvoorbeeld door schaalverkleining, het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden en het op conventionele wijze veredelen van gewassen. Bedrijven als Monsanto investeren miljoenen in gentech omdat ze hiermee een verdienmodel in stand houden die hun een maximale verrijking garandeert, niet omdat ze begaan zijn met het ontwikkelen van duurzame landbouw en voedselvoorzieningen.

Een groot bezwaar tegen gentech is dat het tot nu toe altijd samen gaat met patenten. Op deze manier hebben Monsanto, BASF, Syngenta en andere grote bedrijven gewassen ontwikkeld en aan boeren opgedrongen. In een reactie op het brief van Greenpeace erkennen Bert Lotz en Richard Visser (twee medewerkers van de Universiteit van Wageningen) dit probleem maar volgens hun is gentech "in principe ook toepasbaar door kleine en middelgrote veredelingsbedrijven." Leuk zo'n principe, maar de praktijk laat echter zien dat dankzij gentech de grote bedrijven alleen maar meer marktpositie en macht krijgen. Bij het Durph project gaat het om een instituut dat verbonden is aan de universiteit van Wageningen. Maar ook zo'n instituut moet zelf geld binnen brengen waardoor het erg waarschijnlijk is dat het patent op de technieken en gewassen uiteindelijk verkocht wordt aan een bedrijf of dat (een deel van) het instituut zelf wordt overgenomen door een commercieel bedrijf. Bij soortgelijke gevallen in het verleden is dat uiteindelijk ook gebeurd. Om deze reden gaat ook het veelgenoemde argument niet op dat het hier alleen om wetenschap gaat en dat je daar toch niet tegen kunt zijn.

Zaden moeten vrij beschikbaar zijn. Genen en zaden kunnen zichzelf verspreiden en mogen geen eigendom zijn van een bedrijf dat er met advocaten achteraan gaat hollen om geld te innen.
Lotz en Visser noemen wel de kleine veredelingsbedrijven, maar negeren de boeren. Vooral onder boerenbewegingen in het Zuiden is een grote weerstand tegen introductie van gepatendeerde zaden die boeren elk jaar weer opnieuw zouden moeten kopen. Deze ontwikkeling gaat samen met de introductie van gentech.

Een algemeen uitgangspunt zou moeten zijn dat je anderen geen ingrijpende veranderingen opdringt en geen onomkeerdebare schade toebrengt aan het milieu. Met de introductie van gentech gebeurt dit wel: een goede reden om actie te ondernemen.

De weerstand tegen de introductie van genetisch gemanipuleerde producten is. Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat BASF stopt met het op de markt brengen van gentech gewassen in Europa. Helaas doet dit chemische bedrijf er op dit moment alles aan om de testen met de aardappels waar ze al mee bezig waren af te maken om toch nog te kunnen cashen. De winsten die ze hiermee hopen te behalen zijn kennelijk zo groot dat ze het waard vinden proefvelden te laten bewaken.

Ook in Belgie proberen bedrijven en daaraan verbonden onderzoeksinstituten de weerstand tegen genetische manipulatie te breken. In 2011 werd bij Wetteren een veld met Durph aardappels aangekondigd en op klaar lichte dag voor een deel bevrijd van gentech patatten. De vrijwillige veldbevrijders hebben hun nek uitgestoken voor deze goede zaak. Een aantal van hun heeft nu helaas te maken met langdurige rechtszaken. Ze verdienen alle solidariteit en steun. Het is wachten op meer actie voor een duurzame landbouw die niet wordt beheerst door grote bedrijven!

Tot de volgende keer!

Actiegroep Durf


kan iemand misschien een link

kan iemand misschien een link plaatsen naar de opiniestukken waar dat stuk naar verwijst? evt als pdf als het niet online staat? zou deze tekst wat begrijpelijker maken denk ik zo.

links naar Climate gate sukkel & Greenpeace reactie

Hier een link naar wat ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van Greenpeace (en dan doel ik niet op de veldbevrijdingen in onze contreien specifiek, daar het greenpeace het lef niet voor): http://climategate.nl/2012/08/30/greenpeace-achter-vernielingen-proefvel.... Volkskrant deed niks anders dan het hier geciteerde 1 jaar oude opiniestuk van De Silva vertalen.

en hier de reactie van Greenpeace opde publicatie in de Volkskrant: http://www.greenpeace.nl/Nieuws/opiniestukken/Pot-verwijt-de-ketel?

Kamervragen over deze actie

CDA-er van Ormel had vragen gesteld over deze actie. Daarin gaat het echter alleen over de WUR velden. Die heeft wel aangiufte gedaan. BASF houdt zich tot nu opvallend stil.....had nog niks gehoord of gelezen over de aanpak van hun gentechprutspatatten in Lingewaard. Doet me denken aan Monsanto: die deden enkele jaren geleden veldproeven met RoundupReady mais en die werden ook aangepakt, zowel door greenpeace als door anonieme, meer effectieve, veldbevrijders. Ook geen aangifte gedaan want Monsanto stopt het liever in de doofpot dat ze bezig zijn met goedkeuring te krijgen voor commerciele teelt van hun gifgewassen. overigens.....deze winter gaat de Europese Commissie beslissen over deze en enkele andere met gifgebruik geassocieerde gentechgewassen voor teelt toe te laten. Tijd voor meer actie, dunkt me. Houdt ASEED en andere actieigroepen maar goed in de gaten!

Door genetisch

Door genetisch gemanipuleerde gewassen kunnen veel meer mensen te eten krijgen in tegenstelling tot biologisch geteeld voedsel waarmee je alleen de grachtengordel kunt voeden.

nee hoor

Helaas, dit is een wijdverpsreide misvatting, waar de gen-industrie volop op in inspeelt in haar marketing. Mensen die de moeite hebben genomen wat meer te lezen over globale voedselverdelingsvraagstukken weten dat het allergrootst probleem op wereldschaal... de vleesconsumptie is. Op een verre 2e plaats komen overconsumptie en verspilling, grof genomen. En daarna zijn er vragen rondom gebruik van pesticides, uitputting van grond door monocultuur, enz. Onder dat laatste valt ook de aloude discussie rondom 'efficientie' van landbouw. Het valt mij op dat vnl onder de oudere linksisten (toch normaal gesproken mijn favoriete publiek hoor) nog steeds het idee leeft dat chemische monocultuur het in ieder geval in zich heeft om veel eten te produceren. Maar met de steeds hoger wordende kosten van transport vanwege de stijging van olieprijzen (en andere vormen van energie, fossiele of niet) wordt het model van grootschalige landbouw steeds meer discutabel.
Er is trouwens niemand die zegt dat kleinschalig biologische landbouw in staat is de wereld te voeden NU meteen. Maar de bioboeren hebben in ieder geval wel gelijk, en niet alleen maar op de lange termijn, maar ook al op de middenlange termijn. En dat ondertussen allerlei stupiede new-agerige yuppen zich tegoed doen aan bio eten doet daar niets aan af. En als je transitie termijn korter wil maken: stap over! Genees van je vlees-verslaving en zoek aansluiting tot een voko, een buurttuin, whatever. Er zijn heus wel andere mogelijkheden voor voedselvoorzieningen in een verstedelijkte omgeving dan een traditionele post-soviet arbeidsdeling, als u dat wilt...

weg met het kapitalisme

weg met het kapitalisme want in een land als india liggen de gewassen opgestapeld omdat daar in gehandeld wordt en het volk heeft niet te eten.

Ik weet niet hoe je dit

Ik weet niet hoe je dit commentaar bedoelt verder (het voedsel probleem in India met een enkele zin verklaren is ook een beetje overmoedig den ik), maar het is wel opvallend dat uitgerekend in India de communisten bij de verkiezingen veel stemmen krijgen.

.

klopt. dat spul ligt daar weg te rotten, zal wel goed zijn voor de wereldhandelprijzen. de enigen die er nog iets mee doen zijn de ratten.

op te kleine schaal en met

op te kleine schaal en met te kleine kennis

Dit komt omdat, de kleine producenten in India de kennis ontberen om een fatsoenlijk
logistiek netwerk op te zetten. daardoor bereiken vele levensmiddelen de markten te laat (bederf)
of geheel niet.

Dit komt ook mede door de (te) kleine schaal van werken.
Kennis kan niet ingewonnen worden, doordat de boer zelf alles moet doen
en geen tijd heeft voor zich zakelijk en technisch te ontwikkelen.
( dit is ook een vorm van onderdrukking!)

Schaalvergroting zou deze problemen kunnen oplossen. mensen met
voldoende technisch kennis kunnen worden aan getrokken.

Deze problemen spelen zich ook af op de Nederlandse markt.
Maar dan bij de kleine bio boeren. deze mensen proberen
een boeren bedrijf te runnen met daarnaast een boerderij winkel.
Maar van product kennis na het oogsten of slachten van de boeren
producten is helaas maar weinig aanwezig. Mensen kunnen namelijk niet alles weten.
Dit komt voedselveiligheid en voedsel kwaliteit en efficiëntie (meer afval, en verspilling)
zeker niet ten goede.

.

.

we vergeten weer

we vergeten weer voor het gemak in deze discussie dat we een tijdje geleden het raport langs zagen komen dat monsanto voedsel kanker veroorzaakte bij de arme labratjes die de dupe werden en gedwongen om monsanto te vreten dus al zou er meer voedsel geproduceerd worden kan je het niet eten zonder kanker te krijgen eeuh is monsanto zich al in aan het kopen op de medicijnemarkt tegen kanker zie ik ze best voor aan vangen ze aan twee kanten geld door de verkoop van de oorzaak en aan de andere kant door verkoop van het medicijn

alu hoedje

Waarom zou je kanker krijgen van genetisch gemanipuleerd voedsel?

zucht

Omdat jij een RAT bent....
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637
in het kort: monsanto test dat spul op ratten standard voor drie weken en zegt dat er niets aan de hand is. Een of ander onderzoekr doet de zelfde test maar dan voor een jaar of zo, en die ratten krijgen nog meer kanker dan ze normaal krijgen.

Niet genetisch gemanipuleerd

Niet genetisch gemanipuleerd gewassen bevatten van nature net zo goed kanker verwekkende stoffen. Als je het met elkaar zou gaan vergelijken zul je weinig of geen verschil ontdekken.

.

dus kolonisatie van organismen en voedsel is prima? jammer dat dit onderwerp altijd zo wordt verkleind.

O ja? want jij hebt het wel

O ja? want jij hebt het wel onderzocht? Nee, je wil gewoon graag ergens in geloven. Overigens is door de OP ook betoogd dat gezondheidsaspecten niet de enige probleem zijn van GMO's.

*

Ik heb weleens een boek gelezen.

[comments op dit topic zijn

[comments op dit topic zijn uitgezet vanwege een of ander spambot ]

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech