EU, een gepasseerd station.

Hier kun je discussieren over EU, een gepasseerd station..
Zoals gebruikelijk draaide de afgelopen Eurotop om de vraag naar economisch herstel. Daardoor zijn onze dames en heren regeringsleiders volledig voorbijgegaan aan de vraag of het ideaal van de Europese eenwording niet opgeschaald moet worden naar mondiale eenwording. Voor wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, is het immers zonneklaar dat de tijd van de europeanisering langzaam maar zeker wordt ingehaald door die van de mondialisering! In dat (toekomst-)licht bezien is de EU nu al als een gepasseerd station te beschouwen.
Dit houdt in feite in dat Eurotoppen geen perspectief te bieden hebben, waardoor te voorzien is dat het Europese project op zeker moment schipbreuk zal lijden. Door de ruiterlijke erkenning daarvan moet Brussel in staat zijn het roer bijtijds om te gooien en een ruimere koers te gaan varen. Daarvoor zal de ideële basis van het Europese project, ‘Nooit-Meer-Oorlog’, verruimd moeten worden, ofwel aangepast moeten worden aan onze mondialiserende tijd.
Voor het welslagen van deze diepingrijpende en verstrekkende politieke operatie is de medewerking van de media onontbeerlijk is, ervan uitgaande dat the medium the message is. In wezen hebben onze media dan ook de sleutel in handen voor het bij de tijd brengen van de publieke opinie, waarvan de druk onontbeerlijk is om het beleid te mondialiseren en daarmee de crisis het hoofd te bieden, op geweldloze of democratische wijze. Tot het gebruiken van die informatieve sleutel zijn onze media helaas niet te dwingen, hoe groot het mondiaal of algemeen belang ook is dat daarmee wordt gediend.


jammer genoeg is de media

jammer genoeg is de media niet te dwingen?
Wouter toch.... Dus je zou het wel goed achten als jij zou kunnen vertellen wat de media zou moeten schrijven? Zodat ze allemaal volgzaam achter jou aanhuppelen of achter een ander verlichte geest?
En dan het ook nog eens in je korte stukje over democratie hebben...

Wat een verlichte reactie

Wat een verlichte reactie weer :)

Ik ben het dus wel met de schrijver van het artikel eens.
De EU is een gepasseerd station.
Ik hoef alleen maar naar mij FB vrienden te kijken waar ik kan constateren dat meer als een kwart niet uit een EU land komt.
En de grenzen dan !
Ach verlichte geesten, die staan wijd open.
De grote financieele geesten onder ons hebben allang besloten het nodige(De zgn Illegalen) binnen te laten druppelen om de nodige chaos te veroorzaken.
En zie,daar hebben we in Griekenland een Gouden Dageraad en opkomend links extremisme.
Regeren is zo niet meer mogelijk en de hel breekt los.

Zie hier dan een scenario wat zo in geheel Europa gaat gelden.
Naar beneden knallende beurzen,afscheidingsbewegingen,burgeroorlogen etc etc.
Meer weten ?
Vergelijk alle details eens met die van de jaren 1920-1940.
En daarna ?
Een mondiale wereldorde om dit in de toekomst te vermijdden.
Wie zal het zeggen.

Alu-hoedje alert!

Alu-hoedje alert!

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech