VD'er Limburg corrupt? De hele Nederlandse elite is corrupt!

Hier kun je discussieren over VVD'er Limburg corrupt? De hele Nederlandse elite is corrupt!.
De regels van het spel moeten gerespecteerd blijven zodat het Nederlandse corporatisme overeind blijft. De vraag is, wat is corrupter? Een VVD'er die een vraag over een sollicitatie lekt, of een Shell die politici beloont voor bewezen diensten met hoge posten? De eerste overtreedt de regels, terwijl het tweede volledig binnen de wet is.

Bekijk hier het stuk op De Rode Lynx

De Nederlandse politieke en economische elite zijn twee handen op één buik. Mensen bewegen moeiteloos heen en weer tussen de ene en de andere kant van één en dezelfde elite. Het meest bekende voorbeeld is uiteraard Shell, waar zo vaak een PvdA kopstuk heen verhuist (laatst weer Albayrak), of vandaan komt (Bos), dat er in de hoofden van mensen haast een associatie tussen de twee bestaat. Maar men hoeft niet eens daadwerkelijk te verhuizen van baan: zo hebben veel politici 'nevenfuncties', veelal in het bedrijfsleven. Er is een zekere hybride type in Nederland: iemand die zowel kapitalist is, als politicus. De man die dit perfectioneert is Loek Hermans, maar het is ook het geval bij Elco Brinkman: als je hem op TV ziet, dan weet je nooit of hij op dat moment in zijn rol zit als politicus of kapitalistenvertegenwoordiger.

Elco Brinkman is echt een typisch lid van de Nederlandse heersende klasse. Bekijk zijn cv maar eens. Heen en weer, heen en weer. Of wat dacht je van Andre Rouwvoet? We zien hem op TV, ik denk nog: Christenunie. Maar hij is inmiddels een 'neutrale' vertegenwoordiger van een belangengroep. Door de politiek wordt hij dan weer aangesteld om iets te onderzoeken en advies uit te brengen aan de politiek. Of Roger van Boxtel, ook zo'n mooi voorbeeld: politicus en kapitalist in één. Het is zo vanzelfsprekend in Nederland dat dit op deze manier gebeurd. Allemaal supergoed geregeld hier!

De schijn van democratie wordt overeind gehouden door bij beslissingen veel samen te werken met 'belangengroepen'. De leiding van deze belangengroepen ligt dan weer veelal in de handen van mensen uit dezelfde politiek-economische elite. Zo geld dat voor 'jongerenbelangenorganisatie' G500. Ander voorbeeld is de HBO-Raad, die 40 hogescholen vertegenwoordigt: kijk naar de namen van de voorzitters. De vakbondstop is onderdeel van dit systeem. Wat dachten jullie van huidig interimvoorzitter Ton Heerts? Het hele idee van De Nieuwe Vakbond werd aanvankelijk uitgedoktert door topleden van de Nederlandse elite. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wij vallen allemaal binnen een belangengroep. Leden van de elite praten namens ons met andere mensen uit de elite over het te maken beleid. Het hoeft geen betoog dat wij, simpele zielen aan de basis, geregeld tussen wal en schip vallen in dit systeem. Een belangrijk element in het Nederlandse systeem is dan ook corporatisme. Wikipedia is zeer verlichtend en zal ik hier citeren (hou in het achterhoofd dat dit een algemene omschrijving is):

Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces.
[...]
Op politiek vlak was het corporatisme tegen de liberale visie van de individuele burger die zelf bepaalt voor wie hij stemt, en ook tegen de socialistische visie van strijd tussen de sociale klassen. In plaats van de politiek te organiseren op basis van individuen (liberalisme) of klassenstrijd (socialisme) wilde het corporatisme de verschillende maatschappelijke groepen vooreerst aan elkaar binden en daarna ook aan de staat binden. [...] Het marxisme beschouwt het corporatisme als socialisme voor de bourgeoisie.

Wikipedia noemt landen met een corporatistisch systeem onder andere het Italië van Mussolini, Portugal van Salazar, het Argentinië van Perón. Nederland onder het Poldermodel en Ierland onder het Social Partnership hebben corporatistische trekken.

Dit is het systeem. Dit is corruptie, dit is vriendjespolitiek, of anders gesteld: dit is de bourgeoisie die zowel de economie, als de politiek, als de 'burgerbelangengroepen', volledig in zijn grip heeft. De Limburgse VVD senator van Rey overtrad enkel de afgesproken regels en werd door de rest van de corrupte elite als corrupt bestempeld. Die regels zijn heilig, want die houden al te openbare excessen van corruptie binnen de perken, zodat het corrupte systeem als geheel zich kan blijven voortplanten. Het verschil tussen Nederland en een land als, zeg, Rusland, is in deze voornamelijk dat het daar in het openlijke gebeurd, waar het hier in het geniep gebeurd. Een tweede verschil is dat in Rusland ook gewone mensen via corruptie dingen gedaan kunnen krijgen, hier is dat onmogelijk.

Natuurlijk is deze elite niet eensgezind; de sociaaldemocraten en liberalen hebben ietwat verschillende opvattingen. En niet iedereen is reeds in even grote mate geïncorporeerd in deze elite. De SP is bij lange na niet zo geïncorporeerd als de PvdA. Ook niet iedereen is gelijk binnen deze elite. Het grootkapitaal van Shell, Unilever, Philips en dergelijke staat de laatste jaren stevig aan het roer binnen de elite en uiteraard zijn er verschillende opvattingen over hoe snel nog meer geld en macht de elite naar zich toe moet trekken.

Bij de arbeidersorganisaties ligt het uiteraard ook genuanceerd. Zo is Ton Heerts op volledig corrupte wijze aan zijn baan gekomen. Heerts is benoemd op basis van het feit dat hij behoort tot de rechterflank van de PvdA, niet op basis van wat voor enthousiasme voor hem onder de vakbondsleden dan ook. Dat wil niet zeggen dat hij daarmee kan doen en laten zoals de elite dat wilt. Hij is vóór de versoepeling van het ontslagrecht. Onder druk van de vakbondskaders voelde hij zich echter gedwongen om mee te gaan in de actie van 8 september en zich daar uit te spreken tégen de versoepeling van het ontslagrecht. De vakbondstop kan zich, net als iedere top van een belangenvereniging, nooit volledig vervreemden van wie zij claimen te vertegenwoordigen. Als die top zich niet nominaal blijft inzetten voor de belangen van die groep, verliest deze top zijn legitimiteit en daarmee zowel zijn nut voor het systeem, als de achterban. Met name de vakbond valt niet volledig te corrumperen, en de laatste jaren is vanaf de basis veel gebeurd om de bond weer op het goede spoor te zetten, alhoewel over het geheel bezien dit nog niet is gelukt.

Punt blijft. Nederland is pokkecorrupt.


en titel is inderdaad fokked

en titel is inderdaad fokked op, dat is me opgevallen. nee, geen truuk om iedereen maar naar het blog te trekken, 't was gewoon een faal :p

Als goed is is ie nu gefixt.

Als goed is is ie nu gefixt.

De alinea over Ton Heerts

De alinea over Ton Heerts doet me goed.
De conclusie over de vakbond vind ik perfect.
We moeten alleen niet de illusie hebben
dat de vakbond ooit een echte vertegenwoordiger
zal worden van de arbeidersklasse.
De PvdA maar ook de SP en de FNV
zijn vertegenwoordigers van het grootkapitaal.
Ze werken er eeuwig aan mee om de arbeidersklasse
steeds opnieuw in de fuik van het kapitalisme
te laten lopen.
Dit kan alleen veranderen als de arbeidersklasse
zichzelf gaat bevrijden.
Het is een verademing om eens een kritische
analyse te lezen over de FNV.

Bevrijden

Ik ben het 100 % eens met je reactie,maar leg me eens uit hoe je die bevrijding voor je ziet ?
Vlgs mij is dat al namelijk bezig!

Steeds meer mensen ondervinden dagelijks de ellende van een systeem wat steelt en woekert.
Daarbij staan ze steeds meer open voor extreme oplossingen en gaan ze kiezen voor radicaal links of rechts.
Griekenland is hier een mooi voorbeeld van.
Aan beide kanten schreeuwen ze om het hards om hun aanhang te vergroten waarbij geweld en intimidatie niet geschuwd word.
Schreeuwen om de macht en meer niet om daarna maar eens te gaan kijken of hun ontstane fantasieen in de praktijk kunnen worden gebracht om dan
achteraf te kunnen constateren dat hun interessante gelul op feestjes niets meer heeft gebracht dan chaos,repressie en armoedde waarbij de huidige democratie toch niet zo slecht bleek.

Echte bevrijding is dan ook het huidige systeem handhaven,daar waar het klopt.
Daar waar het fout zit stevig aanpakken.
Niet als cel of als een groepje die zichzelf als "heel belangrijk"beschouwd maar dmv een juiste voorlichting,educatie enz.
De druk op de vakbonden keihard verhogen en ook maar even vragen hoe het zit met het salaris van het management aldaar.
Het systeem van binnenuit veranderen naar iets wat klopt.
En mochten diegenen die de euro's in handen hebben het hier niet mee eens zijn,dan de straat op.
Deze wedstrijd is alleen te winnen door diegenen met de juiste kennis in huis, in te gaan zetten.
En niet de aandachtstrekkers en schreeuwerds die er nu volop aanwezig zijn om maar vooral het leidertje uit te willen hangen.
Bij bevrijding hoort een vorm van nederigheid en het creeeren van saamhorigheid ten gunste van het geheel.

De eerste echte stap zal dan ook zijn: Het neerzetten van denktanks in de grote steden.
: Daarbij mogen politieke of geloofsovertuigingen geen enkele rol spelen.
: Het creeeren van samenwerkingsverbanden met ondernemers en overheid is onontbeerlijk wanneer je echte
: veranderingen wil doorvoeren.

Op een verantwoorde manier willen opschuiven naar een vorm van politiek die het grote geheel dient.
En dat grote geheel zijn al diegenen die ervoor zorgen dat een samenleving draait, timmerlui,schoonmakers,ambtenaren enz.
Vul het zelf maar in verders.
U kunt gaan schelden nu !

U kunt gaan schelden nu ! Is

U kunt gaan schelden nu !
Is dat voor mij bedoeld ?
Dan kan ik alleen maar bulderen van het lachen.
Voor de rest kunt u het niet met me eens zijn.
Ik hoef verder geen antwoord te geven
want blijkbaar heeft u voor uzelf
al het Ei van Columbusd gevonden.

Dat heb je heel goed gelezen,

Dat heb je heel goed gelezen, en dank voor de positieve reactie die daadwerkelijk ook iets toevoegt :)
Staat ook iets in het artikel over (De schreeuwerds enzo).

Ik hoef toch niet verder te

Ik hoef toch niet verder te reageren
als je zelf al een duidelijk idee hebt.
Je bent overtuigd van het eigen gelijk
en ik gun een ieder zijn of haar dagdromen.
Als je me een schreeuwerd wilt noemen ?
Ach zo gaat dat in de huidige tijd.
Als je het niet kunt winnen met argumenten,
dan subtiel met modder gooien.
Er zijn zelfs verschillende media voor opgericht.
Allemaal niet een teken van kracht
maar een teken van angst en huiver.
Wetende dat je de waarheid niet voor altijd
verborgen kunt houden.
Welke middelen je verder ook
tot je beschikking hebt.

": Daarbij mogen politieke of

": Daarbij mogen politieke of geloofsovertuigingen geen enkele rol spelen.
: Het creeeren van samenwerkingsverbanden met ondernemers en overheid is onontbeerlijk wanneer je echte : veranderingen wil doorvoeren"

Hmmm, dat klinkt me, zoals eigenlijk je hele verhaal, nogal eng corporatistisch in de oren.

Ik kan tot in details

Ik kan tot in details beschrijven wat hiermee wordt bedoeld
en dat is inderdaad echt dramatisch.

Graag de details dan !

Graag de details dan !

Dat doe ik alleen per email.

Dat doe ik alleen per email.

Mail

Alleen per mail.
Sorry,maar dat gaan we niet doen.
Open discussie hier.

Het komt er op neer dat de

Het komt er op neer dat de gemeente
met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs,
vanuit woningcorporaties en met ondernemers
als bobo' s onder elkaar in een dagsessie gaat
brainstormen en gaat oordelen over de bevolking
die zelf op geen enkele manier zelf
vertegenwoordigd is.
In het gemeentelijke document staat het bol
van de retoriek: alles samen met de bevolking
maar in werkelijkheid is het een complete farce.
Daarbij worden slechts rechtse gedachten versterkt.
Immers komen in de praktijk alleeen de belangen
aan bod van hen die wel uitgenodigd zijn
en wel aanwezig zijn.

Es reicht nicht, die

Es reicht nicht, die politischen Entscheidungen zu bejammern,
die von der herrschenden Klasse und ihrem politischen System getroffen werden.
Es ist notwendig, die Alternative aufzubauen und ihr beizutreten – der Socialist Equality Party.

Volledig artikel: http://www.wsws.org/de/2012/okt2012/pers-o25.shtml

Heerlijk kort door de bocht

Heerlijk kort door de bocht om jezelf zo te presenteren als de oplossing. En daar nog een citaat in het Duits voor nodig hebben hahaha

Klopt,dat is dan wel weer

Klopt,dat is dan wel weer leuk :)

De Duitsers staan er om

De Duitsers staan er om bekend om, als het moet, zeer kort en krachtig te kunnen zijn.
Maar lekker lang kan ook;
Eisenbahnknopenpunkthinundherschieber.
Wir brauchen.
Probeer dat maar eens zo kort en bondig in het Nederlands.

Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech