Plaats een aanvulling

Europese crisis en woningmarkt

Aankondiging, gepost door: Real World Economics op 07/12/2013 12:11:53

Waar: CREA , Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 17/12/2013 - 00:05

Sinds de crisis toesloeg in Europa is de kloof tussen rijk en arm overal toegenomen. Dit wordt bijzonder zichtbaar op het gebied van huisvesting. (English version at bottom)

Als gevolg van beleid van bezuinigingen en het afbreken van welvaarts-vangnetten, kan de oplopende werkloosheid en particuliere schulden snel tot dakloosheid leiden. Executieverkopen en gedwongen ontruimingen van etages en woningen zijn al een massaal verschijnsel geworden in sommige Zuid-Europese landen.

Vooral in Spanje, waar ontruimde mensen een levenslange schuld wacht en plaatsing op de zwarte lijst, wat het onmogelijk maakt om nog wat te huren - om maar te zwijgen over de inbreuk op mensenrechten. Dit is echter nog maar het tipje van de ijsberg. Speculatieve leegstand door vastgoedbedrijven, snel stijgende huren, de privatisering van het publieke woningbestand en uitsluiting van het precariaat naar de randen van de steden, zijn verschijnselen die overal in Europa gezien kunnen worden, Nederland inbegrepen.

Deze avond van Real World Economics beoogt uit de doeken te doen hoe de crisis en het bezuinigingsbeleid uitwerkt op de Europese woningmarkt. Er wordt ingezoomd op gemeenschappelijke ontwikkelingen, de verschillende nationale omstandigheden en gelijktijdig plaatsvindende strijden die als reactie ontstaan zijn.

Sprekers zijn Rodrigo Fernandez (Universiteit Leuven /SOMO), die onderzoek doet naar de financialisering van huisvesting, Agnes Verwey (Nederlandse journaliste over woningmarkt en conflict), en Monica Clua Llosada (Universitat Pompeu Fabra), onderzoekster en activiste die zal vertellen over het Spaanse Platform voor Slachtoffers van Hypotheken (PAH) en iemand van de Bond voor Precaire Woonvormen.

Dinsdag 17 december, 20:00 CREA (Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam). Toegang gratis voor studenten, anderen EUR 5,-

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1519

RWE: http://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

https://www.facebook.com/groups/114545731955565/

---------------------------------------
RWE-CREA 17 Dec: European Housing Crisis

Ever since the crisis hit Europe, the gap between rich and poor has been increasing all over Europe. This has become particularly visible in the area of housing.

As a result of austerity politics and the dissolution of welfare safety nets, rampant unemployment and private indebtedness can quickly lead to homelessness. Foreclosures and forced evictions from flats and houses have already become a mass phenomenon in some Southern European countries.

In Spain in particular, evicted people face a lifetime debt and end up blacklisted, making it impossible to rent - not to mention the major breaches of human rights. This is however only the tip of the iceberg. Speculative vacancy by real estate companies, rapidly rising rents, the privatization of public housing and the dislocation of the precarious outside of cities are phenomena that can be witnessed in all over Europe, including the Netherlands.

This Real World Economics evening seeks to unravel the impact of the crisis and austerity politics on the European housing market, zooming into common developments, different national contexts and concomitant struggles that have emerged in response.

Invited guest speakers are Rodrigo Fernandez (Leuven University/SOMO), doing research on the financialisation of housing; Agnes Verwey (Dutch journalist specialised in housing and conflict); a speaker for the Dutch Bond van Precaire Woonvormen; and Monica Clua Llosada (Universitat Pompeu Fabra), researcher and activist who will tell about the Spanish Platform for those Affected by Mortgages (PAH).

Tuesday 17 december 20:00, free for students, others EUR 5,-

CREA: http://www.crea.uva.nl/agenda.php?agenda_id=1519

RWE: http://www.globalinfo.nl/tag/281-real-world-economics

https://www.facebook.com/groups/114545731955565/


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech