Plaats een aanvulling

Freedom ride to Meppel: landelijk protest tegen Zwarte Piet

Nieuws, gepost door: nn op 31/10/2015 10:03:06

Wanneer: 14/11/2015 - 15:09

Dit jaar wordt de nationale Sinterklaasintocht in Meppel georganiseerd. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) doet een beroep op alle Nederlanders om op zaterdag 14 november naar Meppel te komen om samen een statement te maken voor een Sinterklaasfeest dat niet kwetst. KOZP eist zichtbare verandering van het racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaas intocht.


KOZP wordt hierbij geinspireerd door de Freedom Riders die in de jaren zestig in de Verenigde Staten protesteerden tegen racisme en discriminatie, met name in het busvervoer. Honderden mensen waren, ondanks de risico’s, bereid tot burgerlijke ongehoorzaamheid om op te komen voor een betere toekomst voor henzelf, hun kinderen en de samenleving.

Oproep tot respecteren van mensenrechten

Wij roepen de burgemeester van Meppel op om ons recht op vrijheid van vergadering en betoging én ons recht op vrijheid van meningsuiting te respecteren. Vorig jaar leidde het besluit van de burgemeester van Gouda tot onnodige escalatie, buitenproportioneel politiegeweld en de massa arrestatie van vreedzame demonstranten. De Ombudsman heeft bepaald dat elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet t-shirt onrechtmatig is en in strijd is met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. De Verenigde Naties hebben in navolging van de Ombudsman benadrukt dat het recht van demonstranten om op een betekenisvolle plaats én tijd vreedzaam te demonstreren gerespecteerd moet worden, zonder dat zij hoeven te vrezen voor geweld van tegen-demonstranten of de politie.

Met een freedom ride bus naar de intocht

Vanuit Amsterdam zullen bussen naar Meppel vertrekken. De tijd en plaats van is afhankelijk van het programma van Meppel, hier volgt meer informatie over. Je kunt je daarvoor aanmelden via: KOzwartepiet(at)gmail.com

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin ze niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand. Onze boodschap is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, Omroep NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Meppel, de sponsoren van de intocht en alle andere volwassenen in de Nederlandse samenleving.

KOZP wil dat het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen wordt en dat racisme in de Nederlandse samenleving wordt uitgebannen. Elk excuus of beschuldiging dat ‘de kinderen hier de dupe van zijn’ is misplaatst, en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden zonder rekenschap voor de Nederlandse kinderen en volwassenen die bewust gekwetst worden.

Volg de pagina voor updates en check voor meer informatie de website www.stopblackface.com/kozp
Mail voor meer informatie naar: KOzwartepiet(at)gmail.com

Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/1663141497296801/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freedom ride to Meppel: National protest against Zwarte Piet

This year, the national Sinterklaasparade takes place in Meppel. Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is calling upon all Dutch people to travel to Meppel on Saturday November 14th, and come together to make a statement for a Sinterklaasfeest free of harm and hurt.

KOZP demands visible changes to the appearance of the racist figure Zwarte Piet. As long as these changes aren’t made, we will continue to demand attention for this cause through peaceful protest at the national Sinterklaasparade.

KOZP is inspired by the Freedom Riders, a group of people who protested against racial segregation in public transport in the United States in the sixties. They protested through civil disobedience at risk of their own lives, standing up for a better future for themselves, their children and society.

Call For respecting human rights

We call on the mayor of Meppel to respect our freedom of assembly and freedom of speech. In 2014, the decicions of the mayor of Gouda led to unnecessary escalation, disproportionate police violence and the mass arrest of peaceful protesters.

The Ombudsman (an independent Dutch public counselor) declared that any arrest of anti-Zwarte Piet protesters for wearing anti-Zwarte Piet clothing or otherwise practicing their freedom of speech is unjust, and is in conflict with human rights. Municipalities are obligated to follow up on this statement. In addition, the United Nations emphasized the right of demonstrators to a meaningful time and place for peaceful protest, without having to fear for violence by contra-protesters or police.

A Saint Nicolas holiday for all children

All children have the right to an environment that is free from racist stereotypical imagery that can affect their self image. It is not children but adults who are holding on to Zwarte Piet, which is why our message is directed to them: the broadcasting company NTR, the Sinterklaasjournaal, the municipality of Meppel, sponsors of the parade and all other adults in Dutch society.

KOZP strives for Saint Nicolas to become a holiday for áll children, and for racism to be banned from the Netherlands. Any excuse or accusation stating ‘children are victims of this discussion’’ are misplaced, and are meant to maintain Zwarte Piet, disregarding all Dutch children and adults who are being deliberately hurt by this blackface tradition.

Take a freedom ride bus to the parade

KOZP has arranged busses from Amsterdam to Meppel. Once the schedule of the festivities in Meppel are announced, we will determine the exact time and place of departure. You can sign up by sending an email to: KOzwartepiet(at)gmail.com

For updates and more information, follow KOZP on Facebook: https://www.facebook.com/FreedomRideToMeppelKOZP
E-mail: KOzwartepiet(at)gmail.com

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1663141497296801/


Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech