Plaats een aanvulling

Demonstratie tegen gentrificatie

Aankondiging, gepost door: RAAK op 01/07/2022 07:05:59

Waar: Marie Heinekenplein, Ferdinand Bolstraat , Amsterdam, Netherlands
Wanneer: 09/07/2022 - 16:00

RAAK (Radicale Anti Anti Kraak)


English below//Engels beneden

Gentrificatie gebeurt niet zomaar. Het is een direct gevolg van beleid van de staat en het systeem waar we in leven: grote bedrijven zien een mogelijkheid geld te verdienen aan een buurt, en de staat geeft ze ruimte om dit te doen. Sociale huur wordt verkocht en wordt privébezit, meer dure winkels worden geopend, en binnen korte tijd realiseren de originele bewoners zich dat ze het niet meer kunnen betalen er te wonen. Meer en meer mensen met een laag inkomen, vooral mensen van kleur en migranten, zijn gedwongen te verhuizen naar de buitenranden van de stad, en rijkere mensen nemen hun plaats in. Publieke ruimtes zijn niet langer publiek, maar alleen betaalbaar voor mensen met een hoog inkomen. Gentrificatie lost armoede niet op maar veroorzaakt het, terwijl het uit het zicht van rijkere mensen en toeristen verplaatst wordt.

13 juni hebben wij een verlaten pand van de gemeente gekraakt in de Pijp, een van de meest gegentrificeerde buurten van Amsterdam. Naast mensen huisvesten, creëeren we een hoognodige ruimte die niet om geld draait. We bieden een ruimte voor mensen om te ontspannen, thee en koffie te drinken, of van gratis eten te genieten. Daarbij is er een weggeefwinkel waar mensen kleding brengen en halen, en een plek om kleding te wassen voor mensen die dat ergens anders niet kunnen betalen. We ondernemen directe actie tegen gentrificatie, in plaats van te wachten tot de gemeente de problemen oplost die hun eigen beleid heeft geholpen te veroorzaken.

Helaas heeft de gemeente besloten aangifte te doen en te proberen ons te ontruimen. We moeten hoogstwaarschijnlijk op 14 juli ons mooie plekje uit.

We vertrekken niet zonder geluid te maken. We willen we collectief geluid maken tegen gentrificatie, en voor directe actie door middel van kraken. Er zullen een paar toespraken zijn, we lopen een rondje door de Pijp, en daarna is er soep en muziek.

Migranten zijn niet de oorzaak van het gebrek aan betaalbare woningen, het onrechtvaardige systeem waar we in leven wel. Als je hier niet achter staat, dan ben je niet welkom en vragen we je thuis te blijven. Sta je er wel achter, kom dan je steun laten zien en laat de gentrificeerders de stem van de gemeenschap horen. Huizen voor mensen, niet voor winst!

Informatie over toegankelijkheid en veiligheid wordt de komende dagen toegevoegd.

-------------------------------------------------------

AGAINST GENTRIFICATION - FOR THE NEIGHBOURHOOD

Gentrification does not just happen. It is a direct result of state policies and the system we live in: large corporations see potential to make money off a neighbourhood, and the state creates space for them to do this. Social housing gets sold and becomes private housing, more expensive stores are opened, and soon the original residents realize that they cannot afford to live in their neighbourhood anymore. More and more people with low income, especially people of colour and migrants, are forced to move to the outskirts of the city, and wealthier people take their place. Public spaces are no longer public but only affordable for people with high income. Gentrification does not solve poverty, but creates it, while moving it out of sight from wealthier people and tourists.

On the 13th of June, we squatted an abandoned building owned by the municipality in the Pijp, one of the most gentrified neighbourhoods in Amsterdam. Besides housing people, we are creating a much needed space that does not revolve around money. We are providing a place for people to relax, drink coffee and tea, or enjoy free food, as well as a free shop for people to bring and collect clothes, and a place to do laundry for those who cannot afford to wash it somewhere else. We are taking direct action against gentrification, rather than waiting for the municipality to solve the problems that their own policies helped to create.

Sadly enough, the municipality has decided to press charges and is attempting to evict us. Most likely, we will have to leave our beautiful place on the 14th of July.

We will not leave silently. We want to make a collective sound against gentrification, and for direct action through squatting. We will listen to some speeches, walk around de Pijp, and afterwards enjoy some soup and music.

Migrants are not to blame for the lack of affordable housing, the unjust system we are living in is. If you disagree with this, then you are not welcome and we ask you to stay home. If you agree, come show your support and let the gentrifiers hear the voice of the community. Homes for people, not for profit!

Information about accessibility and safety will be added in the coming days.

Tags: demonstie gentrificatie kraken

Lees voor het invullen de spelregels. Aanvullingen zijn alleen bedoeld voor het geven van bijkomende informatie bij het artikel waaronder ze gepost worden en uitdrukkelijk niet voor persoonlijke commentaren, bedenkingen of aanzetten tot discussie.

Klik hier voor meer uitleg over de mogelijke HTML-tags en formattering.

Voeg mediabestanden toe:

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.
Beeld-CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech