english
nederlands
Indymedia NL
Independent Media Centre of the Netherlands
Indymedia NL is an independent free communication organisation. Indymedia offers an alternative approach to the news by using an open publishing method for text, images, video and audio.
> contact > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
Search

 
All Words
Any Word
Contains Media:
Only images
Only video
Only audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI's complaint against Indymedia.nl
Courtcase Deutsche Bahn vs. Indymedia.nl
Topics
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Help
Tips for newbies
A short intro into Indymedia NL
The policy of Indymedia NL
How to join?
Donate
Support Indymedia NL with donations!
Lawsuits cost a lot of money, we appreciate every (euro)cent you can spare!

You can also direct your donation to Dutch bank account 94.32.153 on behalf of Stichting Vrienden van Indymedia, Amsterdam (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53)
Indymedia Network

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
This site is produced by volunteers using free software where possible.

The system we use is available from:mir.indymedia.de
an alternative is available from: active.org.au/doc

Thanks to indymedia.de and mir-coders for creating and sharing mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Europese Verkiezingen 2009
Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka - 28.05.2009 14:36

Onderzoek naar deelnemers verkiezingen Europees Parlement.
Het politieke landschap in Nederland is de laatste jaren veranderd. Doordat de standpunten van veel partijen naar rechts zijn opgeschoven is het lastiger om een grens te bepalen tussen gewoon rechts en extreemrechts. Daarnaast is het na de moord op Pim Fortuyn extra beladen geworden om stromingen in het grensgebied te labelen met het predicaat "extreemrechts". Deze mechanismen zijn duidelijk zichtbaar bij de Partij voor de Vrijheid. Als een dergelijke non-conformistische partij in de jaren negentig geopereerd had, was niemand over het stempel "extreemrechts" gevallen. Tegenwoordig ligt dat een stuk moeilijker.

Critici zijn bang om van demoniseren beschuldigd te worden. Toch laten de standpunten van de PVV een zeer rechtse law-and-order partij zien. Niet alleen haar kruistocht tegen een religie die vooral door allochtonen beleden wordt is hier een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld het pleiten voor een tijdelijke immigratiestop, een flinke verzwaring van gevangenisstraffen of het afnemen van bepaalde burgerrechten van niet-Nederlanders. De Tweede Kamerfractie van de partij stelt zich compromisloos op. Men zoekt amper samenwerking met andere partijen en voert een provocerende oppositie. Daardoor is de term "radicaal" gerechtvaardigd. En dan radicaal in de context van de parlementaire democratie. Er is geen andere partij in het parlement actief die zich zo radicaal en rechts opstelt als de PVV. En in ogenschouw genomen dat flinke delen van het politieke landschap in Nederland al naar rechts opgeschoven zijn, (zo zegt de PvdA nu dingen die ze tien jaar geleden als rechtse prietpraat veroordeeld zou hebben) vinden wij het verdedigbaar dat de PVV als een extreemrechtse partij geportretteerd wordt.
In dit verkiezingsonderzoek hebben wij gekeken naar de samenstelling van de PVV kandidatenlijst. Daarnaast hebben we gekeken op welke partijen invloed wordt uitgeoefend door extreemrechtse personen. Dit bracht ons bij verschillende lijsten waarop kandidaten staan die actief zijn (geweest) in de extreemrechtse politiek. We zien personen met een verleden bij extreemrechtse organisaties zoals de Centrumdemocraten en een pro-apartheidsclub. We zien ex-LPF'ers en conservatieven die bij de Vlaamse Nationalistische Studentenvereniging (NSV) spraken. Een man die advocaat Gerard Spong bedreigde zag zijn kandidatuur geschrapt om technische redenen.
Of er ook klassieke rechtsextremisten rondlopen bij de PVV is lastig te zien. De partij is niet transparant. De besloten bijeenkomsten van aanhangers worden afgeschermd door een stevig beveiligingsapparaat van de politie. Een emailfout van de PVV in februari lichtte een tipje van de sluier op, maar ook niet meer dan dat. Er stonden enkele extreemrechtse figuren op de uitnodigingslijst van een PVV-bijeenkomst, maar het is onduidelijk of die ook toegelaten zijn.

Bij deze Europese verkiezingsdeelname duiken geen bekende rechtsextremisten op. Van lijsttrekker Barry Madlener werd in januari 2005 beweerd dat hij naar een bijeenkomst van het Vlaams Belang in Antwerpen zou afreizen, maar Madlener ontkent dit en verder bewijs ontbreekt. Van kandidaat nummer vijf Lucas Hartong is nog te zeggen dat hij columnist is op de extreemrechtse website "Het Vrije Volk".

Over twee andere lijsten bij deze Europese Verkiezingen is veel meer te zeggen.

Europese Klokkenluiders Partij (EKP)

De Europese Klokkenluiders Partij (EKP) is een kleine partij met haar basis in Friesland. Het is het Europese avontuur van de weinig succesvolle Nederlandse Klokkenluiders Partij. Het initiatief voor deze partij komt voort uit de voormalige Leeuwardse afdeling van de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Het EKP schrijft op haar site de ideeën van Pim Fortuyn voort te willen zetten. In haar verkiezingsprogramma is daar niet zo heel veel van terug te vinden. Geen controversiële standpunten over de islam, immigratie of integratie. Over veiligheid schrijft men wat algemeenheden. De EKP wil wel de fraude en corruptie in de Europese bestuurscultuur aanpakken. Om de "geldverslindende bureaucratie" aan te pakken moet een kwart van de ambtenaren ontslagen worden. Hierna kan de belasting dan omlaag.
Dit standpunt staat in schril contrast met het gedrag van EKP-lijsttrekker Joeri Wiersma. De gemeente Leeuwarden heeft begin 2009 extra personeel aan moeten trekken om zijn bombardement aan informatieverzoeken volgens de wettelijke regels te kunnen beantwoorden. De kosten daarvoor zouden rond de 100.000 euro liggen.
De partij staat verder voor meer transparantie en wil snijden in het woud aan Europese regels.
Hoe het verkiezingsprogramma er in de praktijk uit zal gaan zien zullen we waarschijnlijk nooit weten. De kans dat de partij de kiesdrempel haalt is niet zo heel groot.

Meer dan een derde van de mensen die bij de verkiezingsdeelname van de EKP betrokken is heeft een bij ons bekend verleden bij de LPF. Zeven van de tien kandidaten was ooit bij de LPF betrokken. Het partijtje maakt er zelf ook geen geheim van dat ze haar wortels in de LPF heeft. Op 6 mei 2009 doen de lijsttrekkers van de EKP (dat wil zeggen; de eerste drie kandidaten) dan ook mee aan de rituele Pim Fortuyn herdenkingen die jaarlijks georganiseerd worden door groepjes fanatieke aanhangers. Deze drie mannen zijn Joeri Wiersma (1976) uit Leeuwarden op één, Engel Vrouwe (1946) uit het Friese Warga op twee en Harm Wiersma (1953) uit Goutum (ook Friesland) op de derde plek van de EKP-lijst.
Joeri Wiersma is de zoon van Harm Wiersma, de voormalige damkampioen die in 2002 ruim een half jaar Tweede Kamerlid is voor de LPF. Zoon Joeri is dan persoonlijk medewerker van zijn pa.
Kandidaat nummer twee, Engel Vrouwe, vergelijkt zichzelf graag met Pim Fortuyn. Op de website van de Klokkenluiderspartij somt hij allerlei vermeende overeenkomsten op. Een kale kop en een net pak moeten het verhaal afmaken. Vrouwe is in 2002 ook medewerker van Harm Wiersma in de Tweede Kamer. Tot bij de laatste verkiezingen in 2006 heeft Engel Vrouwe kandidaat gestaan voor de LPF.

Bij diezelfde verkiezingen in 2006 staat Henk Schattenberg (1951) uit Barneveld kandidaat voor de concurrent van de LPF, de Partij voor Nederland van Hilbrand Nawijn. In de jaren daarvoor was Schattenberg drie jaar bij de LPF actief. Al eerder schreven wij dat Schattenberg in 1995 de extreemrechtse Centrumdemocraten (CD) van Hans Janmaat steunde bij de verkiezingen. Het vormt kennelijk geen beletsel hem een vierde plek op de EKP-lijst te gunnen.

Twee interessante mannen stonden aanvankelijk kandidaat voor de Europese Klokkenluiders Partij, maar werden om technische redenen geschrapt door de Kiesraad. Ze hebben beiden verzuimd een verklaring te tekenen waarbij ze instemmen met hun kandidatuur en vergaten bovendien een kopie van hun legitimatiebewijs te overleggen. De partij heeft ze dus zelf niet teruggetrokken. Ze zijn evengoed interessant voor het beeld van de partij dat wij hier schetsen.
Op de negende plek van de kandidatenlijst van de EKP stond aanvankelijk Henk Daalhuizen (1939) uit Rotterdam. Vanaf 2002 is hij op allerlei vlakken actief binnen de LPF en Leefbaar Rotterdam.
Ook de Hans van Rossum (1965) uit Den Haag werd om technische redenen geschrapt als EKP-kandidaat. In februari 2009 haalt hij ineens het landelijke nieuws omdat hij Gerard Spong chanteert in een bedreigende e-mail. Van Rossum is boos omdat Spong Geert Wilders aangeklaagd heeft en de rechtbank de zaak in behandeling neemt. Van Rossum krijgt een werkstraf van zestig uur voor zijn actie.

Libertas

De nieuwe partij Libertas doet in meerdere Europese landen mee aan deze verkiezingen. Libertas doet in Polen stof opwaaien als blijkt dat figuren uit de uiterst rechtse Liga van Poolse Families en het antisemitische radiostation Radio Maryja, plekken op de kandidatenlijst voor deze Europese verkiezingen hebben gekregen. Of het exemplarisch is voor de lijsten in alle andere landen waar deze eurosceptische partij mee doet is onbekend. Wel staat in Frankrijk de rechtse katholiek Phillipe de Villiers kandidaat. Hij spreekt zich sterk uit tegen de islam in Frankrijk.
Libertas is vorig jaar opgericht door de Ierse miljonair Declan Ganley (1968) en laat vooral een stem horen tegen het ondemocratische gehalte van de Europese besluitvorming. Men wil de Europese Unie weer gaan uitkleden zodat deze kleiner en goedkoper wordt.

In Nederland komt de partij met een lijst van 24 kandidaten met de 28-jarige Eline van den Broek uit Den Haag als lijsttrekster. Van haar is bekend dat ze in 2005 bestuurslid werd van The European Independent Institute. Dit is een stichting die vanuit de conservatieve Edmund Burke Stichting opgericht werd. De grote man van de Burke Stichting, Bart-Jan Spruit, was aanvankelijk bij de Partij voor de Vrijheid actief, maar haakte af uit ontevredenheid met de koers van Geert Wilders. Eline van den Broek noemt zich een "minimal state libertariër". Iemand die de rol van de overheid dus terug wil dringen en voor meer vrije kapitalistische marktwerking is. Hetzelfde geldt voor Libertas-kandidaat Sander Boon (1971) uit Amsterdam. Hij was ook bij de Burkestichting en de genoemde stichting actief en is een fervent libertariër. Hij is betrokken bij de libertarische Frédéric Bastiat Stichting en de Libertarische Partij. Boon zag in 2005 geen beletsel om zijn standpunten uit te gaan dragen in een debat in Antwerpen van de extreemrechtse studenten van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV).
Verder lijkt de Libertas partij een samenraapsel van allerlei mensen met uiteenlopende achtergronden. Er zitten socialisten en studenten tussen en ook mensen die meer transparantie in Europa willen. Verder duikt een ex-voorzitter van de LPF, Henrick Fabius (1950) op als ondersteunende handtekeningzetter.
De Amsterdamse buschauffeur Johan Bronsdijk (1952) was in 2003 betrokken bij de verkiezingsdeelname van de extreemrechtse partij Conservatieven.nl van Winny de Jong en Michiel Smit en staat nu kandidaat voor Libertas.

Nog twee kandidaten zijn het vermelden waard:
De eerste is Hans Besseling (1928) uit Delft, een gepensioneerde vliegtuigbouwkundig ingenieur. Hij trekt in februari 2009 de aandacht omdat zijn emailadres op de uitnodigingslijst van een bijeenkomst van de Partij voor de Vrijheid staat. Het is onduidelijk of hij gegaan is. Wel schrijft hij regelmatig opiniestukjes op de extreemrechtse website van Het Vrije Volk. Besseling is in 2002 kandidaat-voorzitter bij de LPF, maar wordt niet verkozen. Hierna duikt hij op bij diverse afsplitsingen van de LPF.

Op de elfde plek van de Libertaslijst treffen we Johann Grünbauer (1946) uit Wilnis aan. Hij verkoopt een boek tegen klimaat- en milieumaatregelen, geschreven door de Tsjechisch president Václav Klaus. President Klaus heeft Libertas ook al publiekelijk gesteund. Grünbauer was in de jaren tachtig en negentig penningmeester van de libertarische Kritische Nederlandse (later Zelfstandige) Ondernemers. Een rechtse club die vaak in de clinch lag met vakbonden en ondernemingsraden. Daarnaast bekleedde Grünbauer in de jaren tachtig diverse bestuursfuncties bij de pro-apartheidsclub "Geen Kerkgeld voor Geweld (GKVG)". Ooit gestart als actie van het Oud-Strijders Legioen (OSL) tegen de steun van kerkelijke organisaties aan het ANC. GKVG kreeg zelfs geld van de geheime dienst van Zuid-Afrika. Johann Grünbauer is tegenwoordig adviseur van GKVG, dat zich in haar schrijfsels nog altijd tegen linkse kerkelijke bewegingen keert.

- E-Mail: kafkanet@xs4all.nl Website: http://www.kafka.nl
 

Read more about: anti-fascisme / racisme europa

supplements
Aanvullende opfrisser? 
Pietje - 28.05.2009 15:37

Heeft Kafka nog niet ergens een fotootje van de meneer de Europese lijst-
trekker van de VVD uit zijn studententijd? Vergeten?
supplements
> indymedia.nl > search > archive > help > join > publish news > open newswire > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL uses the 'open posting' principle to promote freedom of speech. The news (text, images, audio and video) posted in the open newswire of Indymedia NL remains the property of the author who posted it. The views in these postings do not necesseraly reflect the views of the editorial team of Indymedia NL. Furthermore, it is not always possible to guarantee the accuracy of the postings.