Evenementen

Friday 01 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:01/03/2013

Call for convention and cooperation for the congress of protesting refugees in Europe, from 1-3 march, 2013, in Munich

Since March 19, 2012, we, the refugees, have been involved in a struggle for obtaining the most elementary human rights, such as freedom and equality, because we will no longer accept to be treated as “foreigners” and human beings of third degree, but instead as every other citizen. This era of our struggle started with a small tent in Würzburg and grew to a huge movement that has been spreading all over Europe.

Start:01/03/2013 18:00

Daarom zullen wij op vrijdag 1 maart de activiteiten van Rahal Lamlih overnemen en eten uitdelen aan de daklozen aan de Slingerweg in Breda. Wij vinden dat het uitdelen van eten aan diegene die het nodig hebben beloond moet worden en niet gestraft. Daarnaast vinden wij dat het marktprincipe van 'voor wat hoort wat' niet vanuit de gemeente opgelegd zou moeten worden. Een ieder die de behoefte voelt om een medemens te helpen moet dit kunnen doen, zonder tegenwerking vanuit de staat.

Start:01/03/2013 20:00

Voedselcoöperatie Voko Voedlink presenteert:

Taste the Waste (2010), internationale documentaire over voedselverspilling
http://www.tastethewaste.nl/

Vrijdag 1 maart 20:00
Voko Voedlink/D4net
Bilderdijkstraat 165-F, Amsterdam, Nederland
http://d4net.nl/voedlink

Inloop 19:30
Aanvang 20:00
Gratis entree, donaties welkom

Saturday 02 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Call for convention and cooperation for the congress of protesting refugees in Europe, from 1-3 march, 2013, in Munich

Since March 19, 2012, we, the refugees, have been involved in a struggle for obtaining the most elementary human rights, such as freedom and equality, because we will no longer accept to be treated as “foreigners” and human beings of third degree, but instead as every other citizen. This era of our struggle started with a small tent in Würzburg and grew to a huge movement that has been spreading all over Europe.

Start:02/03/2013 10:00

Zaterdag 2 maart:
Dè beurs voor kritische, tegendraadse publicaties, die je moeilijk tot helemaal niet in de commerciële boekhandel vindt. Publicaties over anarchisme, antiglobalisme, directe actie, anti-militarisme, politieke filosofie, radicaal milieu-activisme en nog veel meer.

Tientallen onafhankelijke uitgevers en verdelers, NGO's en actiegroepen uit België, Nederland, Franrijk, Engeland en Duitsland stellen op de beurs hun uitgaven voor.

Tegelijk loopt een gevarieerd programma aan lezingen, docu's, workshops.

Start:02/03/2013 10:30

We verwachten ook een aantal collectieven uit omringende landen die zijn gespecialiseerd in het in stand houden van bijzondere fruit- en groentesoorten. Daarnaast komt er ook deze keer weer een programma met workshops en films.

Meer informatie op http://www.reclaimtheseeds.nl

Hier zal later ook het programma van het weekend bekend worden gemaakt

Het evenement wordt onder andere georganiseerd door ASEED, Transfarmers en TRansition Town Den Bosch.

Start:02/03/2013 14:03
Einde:02/03/2013 14:03

Saturday Dam square 14:00 until 16:30

Sunday 03 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:01/03/2013
Einde:03/03/2013

Call for convention and cooperation for the congress of protesting refugees in Europe, from 1-3 march, 2013, in Munich

Since March 19, 2012, we, the refugees, have been involved in a struggle for obtaining the most elementary human rights, such as freedom and equality, because we will no longer accept to be treated as “foreigners” and human beings of third degree, but instead as every other citizen. This era of our struggle started with a small tent in Würzburg and grew to a huge movement that has been spreading all over Europe.

Start:03/03/2013 11:00

We verwachten ook een aantal collectieven uit omringende landen die zijn gespecialiseerd in het in stand houden van bijzondere fruit- en groentesoorten. Er komt een programma met een zadenruilbeurs, workshops en films.
Op zondag 3 maart zal de focus liggen op lokale initiatieven en acties om meer voedselproductie in de stad te krijgen. Er zal onder andere een begin gemaakt worden met de aanleg van de 'Graafse Akker', een nieuwe grote buurtmoestuin in Den Bosch.

Meer informatie op http://www.reclaimtheseeds.nl
Hier zal later ook het programma van het weekend bekend worden gemaakt

Start:03/03/2013 23:47

Een deel van de vluchtelingen die protesteerden in tentenkampen in 2011 en 2012 in Ter Apel hebben onderdak gekregen in verschillende AZC’s. Buiten dat er in het AO gesproken gaat worden over terugkeer van bijvoorbeeld gezinnen, opvang en detentie zal ook aan de orde komen dat staatssecretaris Fred Teeven de groepen vluchtelingen die na Ter Apel onderdak hebben gekregen weer op straat wil zetten. Ondanks dat wij al vanaf 2011 actievoeren tegen rechteloosheid gaat Nederland door met vluchtelingen uitsluiten en op straat zetten.

Monday 04 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Tuesday 05 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Wednesday 06 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Thursday 07 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:07/03/2013 20:58

Donderdag 07 maart is het weer zover. De jongens en meisjes van de nsv (nationalistische studenten vereniging) Houden dan hun jaarlijkse haatmars. Dit keer is Leuven weer aan de beurt. De nsv komt zoals elk jaar weer met een vaag thema (halt aan de eu- sovjet), maar eigenlijk is de betoging een excuus om hun haat te verspreiden, en hun aanwezigheid kenbaar te maken. Ze worden hierin (zoals steeds) bijgestaan door verschillende extreem rechtse groeperingen (vlaams blok, kvhv, voorpost, b&h, nsa, autonome nationalisten,...

Friday 08 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:08/03/2013 17:33
Einde:08/03/2013 21:33

You can join the event and invite firends at the fb here : http://www.facebook.com/events/339092632862515/

Met een demonstratieve fakkeltocht en een feestelijke manifestatie op vrijdag 8 maart 2013 in Amsterdam laten we ons als vrouwen horen en zien op straat.

We demonstreren gezamenlijk op 8 maart tegen de onbeschaamde afwenteling van de crisislasten op onze schouders, tegen armoede en afbraak van sociale voorzieningen.

We vieren 8 maart in Amsterdam om de wederzijdse ondersteuning en de onderlinge solidariteit in de strijd van alle vrouwen vooruit te brengen.

Programma:

Start:08/03/2013 19:15

PROGRAM

19:15 MEET AT MARIAPLAATS (in front of the Conservatorium building)

19:30-21:00 INTERNATIONAL WOMEN'S DAY MARCH across the city centre of Utrecht! There will be radical cheerleading along the way! Bring lights, candles, anything that shines/sparkles! End location of the march will be Janskerkhof.

21:00-23:00 SPEAKERS AND PERFORMANCES at BOOTHSTRAAT 7! (really close to Janskerkhof). The location is wheelchair accessible.

Confirmed speakers so far:
- Phoebe Kisubi, on her work on violence against women
- Fem Korsten on gender, disability and experiences of unsafety

Start:08/03/2013 20:30

Che werd op 9 oktober 1967 in Bolivia doodgeschoten, door Boliviaanse soldaten met steun van de CIA. Maar hoe hadden zij hem gevonden? Wie heeft hem uitgeleverd? Twee jonge Zweedse journalisten proberen in 2001 een antwoord te vinden op deze nog altijd niet beantwoordde vraag. Tijdens hun zoektoch treffen zij de meest schimmige personen, waaronder een CIA agent die nog altijd een gouden pistool bezit met daarin een lok van Che’s haar… Door de hele film heen loopt als een mantra de uitspraak van Che: revolutionary people are not ordinary people.

http://www.imdb.com/title/tt0282934/

Saturday 09 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Sunday 10 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:10/03/2013 11:58

In Frankfurt wordt eind mei de blokkade van de Europese Centrale Bank
gepland, een herhaling van ‘blockupy’van vorig jaar.

Om te bespreken hoe er vanuit Nederland deelgenomen kan worden, is er op
zondagmiddag 10 maart een bijeenkomst (14:00 Boekhandel Rooie Rat, Oude
Gracht 65 Utrecht)

Ook andere komende internationale top(protest)en, zoals het World Social
Forum en de G8 passeren de revue.

Start:10/03/2013 20:00

Joke Kaviaar presents an infonight on your rights and responsibilities when you are arrested. Police deem arresting people for whatever reason one of the main functions of their job and will always look for an excuse to lay charges, and they certainly have no love for activists or dissidents. Whatever the circumstances, knowledge is your best weapon. This evening is all about spreading knowledge about being arrested, and to empower you in the face of Police repression and harassment.

Start:10/03/2013 21:35

12&13 maart 2013 Actie voor verblijfsrecht en het recht op bestaan!

Monday 11 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:11/03/2013 19:00

Anarchists Against the Wall [http://awalls.org/] is a group of Israeli, Palestinian and International activists that operate in opposition of the apartheid wall on the West Bank. They take part in the every weekly demonstration that is organized by the village in Bil’in. Taking advantage of the only fact that they are having Israeli passports they function as a human shield, reducing the violence performed by the Israeli soldiers. Every week they are beaten down and arrested and are now facing high legal debts to pay their lawyers to keep them out of prison.

Start:11/03/2013 19:30

Deze avond staat in het teken van de actualiteit in Syrië, en dan vooral over de situatie de Syrische regio's Idlib, Aleppo en Hassaka. In Atma , in gebied, dat in handen is van het Vrije Syrische Leger (FSA), is vlak bij de gesloten grens met Turkije een geïmproviseerd vluchtelingenkamp ontstaan. In het kamp is er geen hulp van buitenaf omdat de grens dicht is en het in het kamp gevaarlijk is voor buitenlanders. Een paar FSA rebellen regelen wat er is, maar dat is niet genoeg voor de winter. Er is een gebrek aan eten, drinken, dekens, winterkleding en goede tenten.

Tuesday 12 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:12/03/2013 19:00

Een deel van de vluchtelingen die protesteerden in tentenkampen in 2011 en 2012 in Ter Apel hebben onderdak gekregen in verschillende AZC’s. Buiten dat er in het AO gesproken gaat worden over terugkeer van bijvoorbeeld gezinnen, opvang en detentie zal ook aan de orde komen dat staatssecretaris Fred Teeven de groepen vluchtelingen die na Ter Apel onderdak hebben gekregen weer op straat wil zetten. Ondanks dat wij al vanaf 2011 actievoeren tegen rechteloosheid gaat Nederland door met vluchtelingen uitsluiten en op straat zetten.

Wednesday 13 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:13/03/2013 16:00

(English below)

De route is als volgt:

* Start: 16:00 voor De Nederlandsche Bank (DNB). Rodrigo, een hoogleraar aan de UvA, geeft een korte toespraak over de gevolgen van Nederlands economisch beleid en de manier waarop dit beleid nauw verbonden is met het beleid van de EU.

* ING kantoor (waarschijnlijk Damrak): Ewout, van de IS, geeft een korte speech over de zwaar gesubsidieerde Nederlandse financiële sector.

Thursday 14 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Friday 15 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:15/03/2013 13:00

Rochdale heeft het beheer van een woning uitbesteed aan antikraakbureau Alvast Beheer. De corporatie heeft via deze constructie al bijna 6 jaar een huurster aan het Afrikanerplein huur laten betalen onder mom van een bruikleencontract. Zij denken nu zomaar de huur en het contract te kunnen opzeggen en de bewoner op straat te plaatsen.

Wij eisen dat Rochdale per direct de samenwerking met Alvast Beheer stopzet en de huurder na deze lange tijd een echt huurcontract geeft.

Start:15/03/2013 20:00

Voedlink Voko/D4net presenteert:

Docu: The Sons of the Land
(Les fils de la terre, Edouard Bergeon, Frankrijk, 2012)

Vrijdag 15 maart
Voedselcoöperatie Voedlink Voko/D4Net
Bilderdijkstraat 165-f, Amsterdam
http://www.d4net.nl/voedlink

Aanvang 20:00, inloop 19:30
Entree gratis, donaties welkom

(IDFA.nl): 'Boerenzoon Edouard Bergeon is filmmaker geworden, maar
zijn vader Christian was naar familietraditie boer, in West-Frankrijk.

Getroffen door rampspoed en depressies pleegde Christian in 1999
zelfmoord. Jaarlijks verkiezen honderden Franse boeren deze ultieme
uitweg.

Start:15/03/2013 21:00

Waar alles wordt wegbezuinigd en de mensen soms niet eens meer in hun primaire levensbehoefte kunnen voorzien. Terwijl er grote bedragen worden gespendeerd aan het politieapparaat om de groeiende onrust met harde repressie te onderdrukken. Met 70% van de politie als actieve leden van de neonazistische 'gouden dagenraad' zijn migranten en anders denkenden hun leven niet meer zeker. De antifascisten vechten terug door o.a. met brommer patrouilles de kwetsbare migrantenwijken te beschermen tegen de klopjachten.

Saturday 16 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:16/03/2013 20:30

Ooit vormde de sloot die door de weilanden van de familie Beukeveld liep de grens tussen Nederland en Duitsland. Op een dag is deze sloot gedempt en Gerard Beukeveld werd onteigend. Volgens hem is er echter destijds noch door Nederland noch door Duitsland geld betaald voor de grond waar ooit die sloot lag. Op die plek is daarom door hem en zijn enthousiaste volgelingen een nieuwe, soevereine staat uitgeroepen: Eurostaete. Evenals de grenzen van Eurostaete, zijn ooit ook de grenzen van Nederland bevochten, bepaald of ontstaan.

Sunday 17 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Monday 18 maart 2013

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:18/03/2013 19:00
Einde:18/03/2013 22:00

TA3M happens already in New York, San Francisco and Berlin. As of this month Amsterdam joins the list!

There will be talks, a workshop on secure mobile communication and an open mic for you to present your projects or ideas.

Speakers:
- Simone Halink of Bits of Freedom (Dutch digital rights organization)[2]
- Nathan Freitas of the Guardian Project (The Guardian Project creates secure mobile apps)[3]

Tuesday 19 maart 2013
Start:22/02/2013 19:00
Einde:19/03/2013 23:00

------------------------------------------
Safa Faki (23) uit Aleppo in Syrië - Ik wil niets liever dan de kinderen helpen

Start:19/03/2013 19:30

De Haagse Mug nodigt uit om op 19 maart 2013 de presentatie "Over de opmars van gentech-voedsel" bij te wonen.

Gentechvoedsel is nog steeds erg 'verborgen' en de meeste mensen hebben geen idee hoe het er precies mee zit.

Diederick Sprangers van de stichting Genethica geeft uitleg over de toepassing van gentechnologie bij de voedselproductie. De nadruk ligt daarbij op landbouwgewassen (en in mindere mate op micro-organismen).
Hij gaat na of gentech-voedsel nuttig, veilig en verantwoord is.

Wednesday 20 maart 2013
Start:20/03/2013 19:30
Einde:20/03/2013 21:30

Debat 20 maart
Wonen op de Eilanden moet betaalbaar blijven

Wie? Bewoners, politici en woningcorporaties.
Wat? Politiek-maatschappelijk debat over behoud van voldoende sociale huurwoningen op de Oostelijke Eilanden.
Waar? De Witte Boei, Kleine Wittenburgerstraat 201 Amsterdam
Wanneer? 20 maart 2013. Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), einde 21.30 uur.
Organisatie: bewonerscommissies Oostelijke Eilanden, ondersteuning Wijksteunpunt Wonen Centrum.

Stop uitverkoop sociale huurwoningen Oostelijke Eilanden

Friday 22 maart 2013
Start:22/03/2013 20:00

Voedselcoöperatie Voko Voedlink presenteert:

Frontiers of Life: Agribusiness and mega-mining expansion in Northwestern Argentina
Fronteras de vida: El avance de los agro negocios y la mega minería en el noroeste argentino

Chaya Comunicación: http://www.chayar.com.ar/
CEHLAC, Centro de Estudios Históricos para Latino América y El Caribe: http://cehlac-elcentro.blogspot.nl/

(2011; Spaans, Engels ondertiteld)
Vrijdag 22 maart 20:00
Voedselcoöperatie Voko Voedlink/D4net
Bilderdijkstraat 165-F, Amsterdam, Nederland
http://d4net.nl/voedlink

Inloop 19:30
Aanvang 20:00

Saturday 23 maart 2013
Start:23/03/2013 13:00

http://vluchtelingenactie2013.nl/

Tijd voor protest!

Demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’
23 maart – vertrek 13:00 Vluchtkerk Amsterdam – Erik de Roodestraat 16 – goed bereikbaar via tram en metro

Sunday 24 maart 2013
Start:24/03/2013 14:30

KEIWAKKER! presenteert zondag 24 maart 2013 in Zandfoort aan de Eem;

Lezing Paul Brinkkemper MoneyMaker, een spel dat jou bankier laat zijn.

Lezing STRO Social TRade Organisation
Het nieuwe geld: een duurzame toekomst met kansen voor iedereen.

Monday 25 maart 2013
Start:25/03/2013 09:46

Tax haven Netherlands and austerity

Geschreven door Real World Economics dinsdag, 05 maart 2013 23:08

Why is the Netherlands a tax haven? What kind of consequences does this have for our country, and others? Who gains, and who loses? Real World Economics presents an evening, together with the Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), where we will discuss the answers to these questions. (Tuesday March 26 2013, 20:00 CREA)

Start:25/03/2013 20:55

“Waar betalen multinationals belasting en hoeveel?” De vraag lijkt simpel maar wie een antwoord zoekt, komt - met stijgende verbazing - terecht in een ingewikkeld universum. Tegenlicht neemt u mee op een duizelingwekkende reis langs de belastingparadijzen met als gidsen internationale belastingexperts en data-nauten.

Zie ook: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/tax-free-tour.html

Tuesday 26 maart 2013
Start:26/03/2013 17:47

intikam son bolum fragmani seyret izle yeni Fragmani izlelemek icin linke tiklayiniz. intikam son bolum fragmani Sitemizde sadece tanitim fragmanlari yayinlamaktadir. Dizi Bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. Dizilerin son bolum tanitim fragmanlarini izle

Start:26/03/2013 18:44

Tax haven Netherlands and austerity

Geschreven door Real World Economics dinsdag, 05 maart 2013 23:08

Why is the Netherlands a tax haven? What kind of consequences does this have for our country, and others? Who gains, and who loses? Real World Economics presents an evening, together with the Center for Research on Multinational Corporations (SOMO), where we will discuss the answers to these questions. (Tuesday March 26 2013, 20:00 CREA)

Wednesday 27 maart 2013
Start:27/03/2013 19:30

Als gevolg van de kapitalistische crisis, aldus Storm, klinkt vanuit de middenklasse de roep “om een sterke man, om een harde hand, een einde aan de om zich heen grijpende chaos, een terugkeer naar traditie, vaderland, orde en gezag en aanverwante zaken”. Angst voor de vreemdeling en nationalisme sluiten gemakkelijk aan op dit soort hiërarchisch denken. Dat gebeurde toen, in Duitsland. Het gebeurt nu, in Griekenland, waar migranten zomaar in elkaar worden geslagen door knokploegen van de fascistische partij de Gouden Dageraad.

Friday 29 maart 2013
Start:29/03/2013 20:00

Voedlink Voko/D4net presenteert:

Documentaire: Think Global Act Rural
(Solutions locales pour un désordre global, Coline Serreau, Frankrijk, 2010)
Frans, Portugees, Engels gesproken; niet-Engelstalige onderdelen zijn Engels ondertiteld.

Vrijdag 29 maart
Voedselcoöperatie Voedlink Voko/D4Net
Bilderdijkstraat 165-f, Amsterdam
http://www.d4net.nl/voedlink

Aanvang 20:00, inloop 19:30
Entree gratis, donaties welkom

'De catastrofale onheilsscenario’s die de in het verleden
geproduceerde films ons voorhouden, hebben ontegensprekelijk hun

Saturday 30 maart 2013
Start:30/03/2013 00:13

Op het programma staan verschillende activiteiten:

- Workshop en presentatie Tails. Tails (https://tails.boum.org/) is een live linux distributie waarmee een gebruiker in staat wordt gesteld om van willekeurig welke plek zo anoniem en veilig mogelijk informatie te delen met anderen. Iemand die het project goed kent komt uitleg geven en vertellen in welke situaties en voor wie Tails een belangrijk stuk gereedschap kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensenrechtenactivisten, journalisten, etc.

Start:30/03/2013 22:00

TranScreen is 1 van de weinige, grote filmfestivals in de wereld dat focust op transgender/transseksualiteit en man/vrouw machtsverhoudingen. Een uniek film festival wordt nóg unieker als we zoveel mogelijk filmmakers kunnen uitnodigen. Zou je met de regisseur van een Iraanse film willen spreken en willen vragen hoe die film ontvangen is in het land van herkomst? Wil je weten of de hoofdrolspeler uit die indrukwekkende Duitse documentaire binnenkort bij jou optreedt? Of wil je weten of die leuke transman uit die porno film nog single is? Doneer dan aan TranScreen!

Sunday 31 maart 2013
Start:30/03/2013 00:13
Einde:31/03/2013 01:00

Op het programma staan verschillende activiteiten:

- Workshop en presentatie Tails. Tails (https://tails.boum.org/) is een live linux distributie waarmee een gebruiker in staat wordt gesteld om van willekeurig welke plek zo anoniem en veilig mogelijk informatie te delen met anderen. Iemand die het project goed kent komt uitleg geven en vertellen in welke situaties en voor wie Tails een belangrijk stuk gereedschap kan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensenrechtenactivisten, journalisten, etc.

Syndicate content
Global IMC Network www.indymedia.org Afrika Ambazonia Canarias Estrecho / Madiaq Kenya South Africa Canada London, Ontario Maritimes Quebec Oost Azië Japan Manila QC Saint-Petersburg Europa Abruzzo Alacant Antwerpen Athens Austria Barcelona Belarus Belgium Bristol Brussels Bulgaria Calabrië Cyprus Emilia-Romagna Estrecho / Madiaq Euskal Herria Galiza Duitsland grenoble Hungary Ireland Istanbul Italy La Plana Liege liguria Lille Linksunten Lombardia London Madrid Malta Marseille Nantes Napoli Netherlands Northern England Norway Nottingham Oost-Vlaanderen Paris/Île-de-France Piemonte Poland Portugal Roma Roemenië Russia Scotland Sverige Switzerland Torun Toscana Ukraine UK-GB Latijns Amerika Argentina Bolivia Chiapas Chile Sur Braszilië Sucre Colombia Ecuador Mexico Peru Puerto Rico Qollasuyu Rosario santiago Uruguay Valparaiso Venezuela Oceanië Aotearoa Manila Melbourne Perth QC Sydney Zuid-Azië India Verenigde Staten Arizona Atlanta Austin Baltimore Big Muddy Binghamton Buffalo Charlottesville Chicago Cleveland Colorado Columbus DC Hawaii Houston Hudson Mohawk LA Madison Michigan Milwaukee Minneapolis/St. Paul New Mexico New Orleans NYC Philadelphia Pittsburgh Portland Richmond Rochester Rogue Valley San Diego San Francisco Bay Area Santa Cruz, CA Sarasota Seattle Urbana-Champaign Worcester West Azië Beirut Israel Palestine Process FBI/Legal Updates Mailing Lists Process & IMC Docs Projecten Print Radio Video Regio's United States Topics Biotech