english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Waarom geen Triumph BH uit Birma?
Een bewuste consument - 10.01.2002 15:49

Lingerieproducent Triumph Int. heeft een fabriek in Birma. Sinds 1962 is er in Birma een militair regime aan de macht dat zich schuldig maakt aan het systematisch schenden van mensenrechten: mensen verdwijnen, worden gemarteld en ingezet als dwangarbeiders bijvoorbeeld bij de aanleg van bruggen, wegen en elektriciteitscentrales.

BH´s in de brand
BH´s in de brand

Ook het leger zet dwangarbeiders in als dragers of levende mijnenvegers. Er is geen vrijheid van meningsuiting of recht op vereniging. In 1988 kwam de bevolking massaal in opstand tegen de repressie en het economische wanbeleid van het regime. Deze protesten werden bloedig neergeslagen en duizenden Birmesen zijn hierbij omgekomen.

Onder internationale druk schreef de junta in 1990 verkiezingen uit. De Nationale Liga voor Democratie (NLD), onder leiding van Aung San Suu Kyi (Nobelprijswinnaar 1991), won deze verkiezingen met 80 procent van de zetels. Tot op heden weigert de junta echter de macht over te dragen. De repressie waar de junta zich schuldig aan maakt kan mede plaatsvinden door de inkomsten uit buitenlandse investeringen. Meer dan 50% van de overheidsinkomsten wordt besteed aan defensie.

De NLD en de onafhankelijke vakbond in ballingschap (FTUB) hebben het internationale bedrijfsleven opgeroepen af te zien van investeringen in Birma om zo de junta aan de onderhandelingstafel te dwingen. "We zijn niet tegen investeringen, maar dit is niet het juiste moment. Investeren in Birma betekent op dit moment financiële steun verlenen aan de junta", aldus Aung San Suu Kyi.

Waarom moet Triumph uit Birma?
Lingerieproducent Triumph Int. opereert sinds 1997 in Birma onder de naam Myanmar Triumph International en huurt daar een stuk grond van de UMEH (Union of Myanmar Economic Holdings) dat 100 procent eigendom is van het leger waarvan 40 procent eigendom is van dat deel van het ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de aankoop van wapens.

Door haar aanwezigheid in Birma steunt Triumph één van ´s werelds ergste militaire dictaturen. Ondanks het feit dat Birma Conventie nr. 29 van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) over het verbod van dwangarbeid en andere vormen van verplichte tewerkstelling heeft geratificeerd, schendt de militaire junta die systematisch. Ook is het in Birma verboden vakbonden op te richten of collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Alle ´onwettige´ (d.w.z. door de junta als zodanig beschouwde) verenigingen en alle vormen van samenkomst of manifestatie zijn verboden.

Ondanks herhaalde oproepen van de Birmese oppositie aan de internationale gemeenschap om voorlopig geen zakelijke relaties aan te gaan met Birma, blijft Triumph vooralsnog haar activiteiten daar voortzetten. Triumph Int. acht zich niet verantwoordelijk voor de politieke situatie in Birma en zodoende voelen zij zich ook niet genoodzaakt hun activiteiten in dat land te heroverwegen.

Waarom is de actie ook gericht op Vendex KBB?
Vendex KBB (holding van o.a. Bijenkorf, V&D en Hunkemöller) is één van de afnemers van Triumph artikelen. Vendex KBB wordt gevraagd de verkoop van Triumph producten te stoppen zolang Triumph haar activiteiten in Birma blijft voortzetten. Op 17 maart jl. vond een gesprek plaats tussen Vendex KBB en de Schone Kleren Kampagne, het Burma Centrum Nederland en de FNV waarbij we, mede namens NOVIB, een gezamenlijk verklaring hebben aangeboden. Vendex KBB zegt van Triumph 100 procent garantie te hebben dat de lingerie die zij afnemen niet uit Birma komt. Een dergelijke garantie is volgens ons echter niet voldoende reden. Het maakt namelijk niet uit dat de BH´s niet uit Birma komen. Door lingerie van Triumph af te nemen steunt Vendex KBB indirect de aanwezigheid van Triumph in Birma. Vendex KBB ziet, op basis van de aan haar verstrekte informatie, vooralsnog geen voldoende reden om niet meer met Triumph te werken.

Hoe zit het met andere bedrijven?
De discussie over wel of niet investeren in Myanmar (Birma) woedt al enkele jaren. Zo trok Philips vanwege de mensenrechtensituatie al in 1996 zijn handen af van investeringen in het voormalige Birma. Bierbrouwer Heineken zag in datzelfde jaar af van de bouw van een fabriek in het land. Maar er zijn nog steeds bedrijven wel actief, zoals Triumph, oliemaatschappij Total en het Nederlandse bedrijf IHC Calland. Overigens: Hunkemöller had in 1997 besloten voorlopig geen handelsbetrekkingen aan te gaan met Birmese bedrijven. Tegenstrijdig wanneer je bedenkt dat Hunkemöller nu wel lingerie van Triumph betrekt.

Waarom doet de Nederlandse regering niks?
De Nederlandse regering is voor sancties ten aanzien van Birma en raadt Nederlandse bedrijven af te investeren in Birma. Hiermee gaat ze in tegen het argument van Triumph dat sancties slechts de bevolking schaden en niet het regime. In het geval van Birma ligt dat dus anders, aldus ook de Nederlandse regering. Binnen de EU is er nog geen overeenstemming bereikt over economische sancties tegen Birma. Wel heeft de Nederlandse regering dus recentelijk besloten waar mogelijk investeringen in Birma verder te ontmoedigen. Overigens zijn ook de regeringen van Denemarken, België en Engeland voorstander van economische sancties ten aanzien van Birma. Het Europees Parlement roept al langer op voor sancties tegen Birma.

Hoe breed is de steun voor een internationale boycot ten aanzien van Birma?
Binnen de internationale gemeenschap bestaat brede steun voor de oproep van Aung San Suu Kyi en de FTUB.

De Internationale Arbeids Organisatie (ILO) heeft in november 2000 voor het eerst in haar geschiedenis een resolutie aangenomen waarbij het haar leden oproept relaties met Birma te herzien en af te zien van activiteiten die bijdragen aan dwangarbeid. In de ILO werken werkgevers, werknemers en regeringen samen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op 11 juni a.s. houdt de ILO een speciale zitting over de naleving van de verdragen en zo ook over die van Birma. De ILO gaat onderzoeken of werkgevers, werknemers en regeringen in diverse landen zich houden aan de vorig jaar gemaakte internationale afspraak om hun betrekkingen met Birma te minimaliseren.

De EU heeft Birma haar rechten binnen het Algemeen Preferentieel Systeem afgenomen. Dit systeem is bedoeld voor de zogenaamde Minst Ontwikkelde Landen (MOL) in de wereld; zij kunnen tegen lagere tarieven hun producten op de Europese markt brengen. Dit voordeel is Birma ontnomen. Geen enkel in Birma geproduceerd product kan op preferentiële gronden de EU binnen komen omdat gebruik gemaakt kan zijn van dwangarbeid. Misschien niet specifiek bij de vervaardiging van dat product zelf, maar wel als het gaat om de infrastructuur waarlangs het vervoerd is.

Ook de VS hanteert al langere tijd sancties tegen Birma. Het verbod op nieuwe investeringen werd al in 1996 van kracht. Omdat er geen verbetering in de situatie optreedt wordt dit verbod verlengd.

Binnen Nederland wordt de campagne door een breed aantal maatschappelijke organisaties ondersteund als ook door de Vakcentrale FNV.

En de werknemers in de Triumph fabriek dan?
De sluiting van de vestiging in Birma betekent het ontslag van 1000 werknemers. Overeenkomstig komt de basis van het bestaan van deze gezinnen onder druk te staan. Bovendien zegt Triumph haar arbeiders in Birma vergelijkenderwijs bovengemiddelde lonen, sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden te garanderen. Triumph beroept zich hier op haar wereldwijd geldend beleid dat volgens eigen zeggen gebaseerd is op wezenlijke onderdelen van principes van organisaties op het gebeid van ontwikkelingssamenwerking.

Allereerst: datgene wat wij Triumph vragen, namelijk terugtrekken uit Birma, is een uitzonderlijk verzoek ingegeven door de ernst van de situatie in Birma. Wat wij doen is het overbrengen van de eisen van de legitieme vertegenwoordiging van de bevolking, dat wil zeggen de Nationale Liga voor Democratie. De NLD heeft de door Triumph genoemde afweging ook gemaakt, maar wil op dit moment geen investeringen in Birma omdat die het leger in het zadel houden. Juist het in stand houden van het militaire regime ontzegt 40 miljoen Birmesen hun basisvrijheden en veroordeelt hen tot een leven in armoede en angst. Triumph zou daarom gehoor moeten geven aan de oproep zich terug te trekken uit Birma. Daarnaast zou Triumph kunnen zorgen voor een goed sociaal plan om zodoende de negatieve consequenties van een ontslag voor haar werknemers te minimaliseren.

De oproep tot terugtrekking uit een land is normaliter ook niet onze strategie. In tegenstelling; druk die wij op bedrijven uitoefenen is gericht op het verbeteren van de situatie ter plaatse ter ondersteuning van de werknemers en niet op het verbreken van relaties. Maar wat betreft Birma ligt de situatie dus anders.

En verder: over de arbeidsomstandigheden in de fabriek van Myanmar Triumph International is niet veel bekend. Lonen in Birma zijn bijzonder laag (één van de meest laag betaalde salarissen ter wereld) en wordt arbeiders verder geen enkel ander recht toegekend. Het besluit van Triumph om in een land als Birma te gaan produceren is representatief voor de zoektocht van bedrijven naar de meest lucratieve productielocaties zonder zich zorgen te maken over onrecht en mensenrechtenschendingen.

Het beleid waar Triumph zich op beroept komt verreweg niet overeen met datgene wat de Schone Kleren Kampagne bijvoorbeeld van bedrijven vraagt. De model gedragscode van de Schone Kleren Kampagne is gebaseerd op een aantal fundamentele ILO arbeidsnormen zoals vrijheid van organisatie en het recht op een leefbaar loon, welke ontbreken binnen het beleid van Triumph. Volgens ons bevat een complete code, naast alle ILO basis arbeidsrechten ook nog bepalingen ten aanzien van de implementatie en onafhankelijke controle van de code. Triumph kan misschien een eilandje creëren waar mensenrechten niet geschonden worden, maar de wereld buiten dat eilandje is er één van repressie en dwangarbeid. Bovendien, zolang onafhankelijke controle ontbreekt op datgene wat Triumph zegt te garanderen, zeker in een land als Birma waar wetten met voeten worden getreden, zegt dat nog niets over de praktijk.

Wat is er al gebeurd?
Onder het credo ´Support breasts, not dictators´ protesteerden de Schone Kleren Kampagne en het Burma Centrum Nederland op vrijdag 19 januari jl. tegen de aanwezigheid van Triumph in Birma. Bij de hoofdingang van de V&D in de Kalverstraat van Amsterdam werden symbolisch BH´s verbrand. Vergelijkbare acties werden in Zwitserland, waar het hoofdkantoor van Triumph zich bevindt, georganiseerd. Volgend op de actiedag startte de Zwitserse campagne een protestkaartenactie. Op 22 maart jl. hebben zij een gesprek gehad met de directie van Triumph. Omdat dit gesprek geen bevredigend resultaat heeft opgeleverd, gaat de campagne voort. De Belgische campagne startte een protestkaartenactie met een persconferentie op 28 maart jl..

Ook hier in Nederland starten we een grootscheepse kaartenactie waarin we Triumph oproepen zich terug te trekken uit Birma en Vendex KBB vragen de verkoop van Triumph artikelen te staken. Deel van de kaarten worden uitgezet via Boomerang als een zogenaamde freecard. Deze zijn vanaf 5 juni in de rekken van de meeste horecagelegenheden door Nederland te vinden. Het andere deel wordt als protestkaart, geadresseerd aan de directie van Triumph en de directie van Vendex KBB per adres Vendex KBB, verspreid via de achterban van onderstaande genoemde organisaties en op festivals e.d.

Naast de protestkaart is er ook een protestbrief in omloop gericht aan Triumph (die we oproepen zich terug te trekken uit Birma), de Birmese junta (die we oproepen ruimte te maken voor de rechtmatige democratische regering van Birma) en Vendex KBB (die we vragen de verkoop van Triumph artikelen te stoppen zolang Triumph haar activiteiten in Birma blijft voortzetten). Ook is er een solidariteitsbrief t.a.v. de Birmese onafhankelijke vakbond in ballingschap, de FTUB.

Om welke merken gaat het eigenlijk?
Triumph is ook: Sloggi, Hom en Valisère.

Wat kan jij doen?
Het is nu essentieel om de druk op het militair regime te verhogen. Bedrijven hebben een beslissende rol te spelen gezien het strategisch belang van hun investeringskeuze. Deze campagne is bedoeld om de druk op Triumph op te voeren opdat zij gehoor geeft aan de oproep van de oppositie.

Steun ook de oppositie en stuur de protestkaart op aan de directie van Triumph en de directie van Vendex KBB of schrijf een protestbrief. De protestbrief is nu ook per e-mail verkrijgbaar. Mail naar:  ccc@xs4all.nl
Voor de protestkaart kun je ook bellen naar de Schone Kleren Kampagne: 020- 4122875.

Tot slot
Er is een gezamenlijke campagne van de Schone Kleren Kampagne, Burma Centrum Nederland, FNV, NOVIB en XminY Solidariteitsfonds.

FNV servicelijn (0900 - 3300 300 22 ct p/m)
www.cleanclothes.org
Recentelijk zijn hier rapporten over gepubliceerd door Amnesty International (www.amnesty.org) en de Internationale Arbeids Organisatie (ILO).


 

Lees meer over: globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
nog ff de website als actieve link 
consuminder.... - 10.01.2002 16:05Website: http://www.cleanclothes.org
 
Jammer.. 
Hedo - 10.01.2002 17:36

Interessant artikel,
maar plaats er volgende keer een leuk plaatje bij
;-)
Plaatje komt! 
minder - 10.01.2002 18:30

Kijk anders op de website van de Schone Kleren Kampagne. Daar staat ook bijvoorbeeld de protestkaart die je gratis kunt bestellen.

Groetjes

Website: http://www.cleanclothes.org
 
Applaus 
Martin Wisse - 11.01.2002 14:50

Ik sluit me bij de vorige sprekers aan: een goed, doordacht
artikel: hulde.

btw,

 http://www.cleanclothes.org/nlindex.htm

de Nederlandstalige versie van de Schone Kleren site.
Myanmar (Birma) is China in het klein 
Rishi - 13.01.2002 20:42

Mooie actie,

Maar een kleine opmerking:
Zouden die acties niet uitgebreid moeten worden met acties tegen industriële activiteiten in China, dat is 100 maal erger dan Myanmar (slavenarbeid, verjagen van bevolkingsgroepen etc..)
Oephs 
Rishi - 13.01.2002 20:48

Ik neem mijn woorden terug op de site cleanclothes staan (zag ik net) ook artikelen over andere misstanden.
Rishi 
Phreakmeister - 14.05.2002 15:52

Ik sluit mij geheel en al aan bij Rishi. Wanneer een dictatoriaal regime in Birma/Myanmar de bevolking onderdrukt hebben vele lieden o.a. op Indymedia geen woorden genoeg om hun afkeer van het betreffende regime uit te spreken en te smeken om sancties, economisch en politiek. En terecht. Maar wanneer het linkse dictatoriale regimes betreft (USSR onder kameraden Stalin en Breznjev, China, Noord-Korea) zwijgen dezelfde personen die misstanden dood (wie de schoen past trekke hem aan). En waarom? Links accepteert geen kritiek op links. Links accepteert slechts kritiek op rechts. Complimenten voor rechts zijn net als kritiek op links "not done". Tegen hen zou ik slechts willen zeggen: kijk naar WAT er gedaan wordt, niet naar WIE het doet.
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.