english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Einde van de multiculturele samenleving
John Wervenbos - 22.07.2002 08:57

De idee van de multiculturele samenleving wordt verlaten. Dat zien we duidelijk in Nederland. Maar het is goed om te beseffen dat dit een Europees verschijnsel is. Daarom de blik nu even op onze oosterburen gericht.

Laten we de blik weer eens oostwaarts richten en wel direct een kijkje nemen in de politieke keuken van onze befaamde oosterburen: de Duitsers. Wij Nederlanders zijn over het algemeen vrij westers georiënteerd, het kan beslist geen kwaad om de rug nu eens bewust om te draaien en onze ogen eens goed de kost te geven.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland is Otto Schily. Een kleurrijk persoon met een rijk en bont politiek verleden.

Een paar feiten. Als jonge jurist verdedigde hij Horst Mahler en was hij vertrouwenspersoon van Gudrun Ensslin twee vooraanstaande RAF terroristen. Hij was bevriend met Rudi Dutschke en Horst Mahler. Zijn ouders waren anthroposofen en in 1941 namen de Nationaal Socialisten al hun anthroposofische boekwerken in beslag. (Opmerkelijk genoeg was een zeer naast familielid van Ulrike Meinhoff ook een anthroposofe.) In de tachtiger jaren werd Schily lid van Die Grünen. Na allerlei strubbelingen werd hij uiteindelijk lid van de SPD en ook volksvertegenwoordiger namens deze partij. Tien jaar geleden schreef hij een positief nawoord in Rudolf Steiners geschrift "Kernpunkte der sozialen Fragen".

Er valt veel meer over hem te vertellen, maar dat valt hier na te zien:

 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/SchilyOtto/
Autobiografie van Otto Schily

Hier een citaat uit een artikel over Europese asielproblematiek en arbeidsmigratie om aan te geven waar deze minister van Binnenlandse zaken van Duitsland, Otto Schily binnen het politieke debat over dit thema staat:

 http://www.gebladerte.nl/10782f48.htm
Europees debat over regulering van arbeidsmigratie

"Europees Commissaris Bolkestein bereed niet lang geleden een oud stokpaardje toen hij waarschuwde dat de EU "armoede importeert" door de ongecontroleerde migratie- en vluchtelingenstromen. De keuze was duidelijk, vond Bolkestein. Of de EU wordt een immigratieregio, maar dan dienen er net als in Canada en de VS strenge kwalitatieve eisen te worden gesteld aan de immigranten. Of Europa houdt de grenzen op slot en probeert de arbeidsparticipatie van de eigen bevolking te vergroten.
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Otto Schily zei het vorig jaar nog iets scherper: 80 procent van de asielzoekers zou eigenlijk arbeidsmigrant zijn. Nu zouden mensensmokkelaars bepalen wie er naar de EU komt. Hoogste tijd, volgens Schily, dat de EU de touwtjes zelf weer in de hand neemt.

Alan Travis, columnist van The Guardian, schetste een zelfde perspectief: "We moeten inzien dat Groot-Brittannië weer toe is aan een immigratiebeleid dat uitgaat van zijn economische behoeften in plaats van zijn buitenlandse politiek of zijn sympathie voor asielzoekers.""

(De politieke koers van Tony Blair van de labourparty, de socialsiten in Engeland is ook duidelijk wat dit betreft nietwaar?)

27 juni jongstleden kwam Otto Schily weer met geruchtmakende uitspraken. Die uitte hij in een interview met de "Süddeutsche Zeitung".
De Duitse driegeleder Rasmus Bjerregaard schreef de volgende dag een teleurgesteld commentaar:

Acht jaar later: Otto Schily verlangt assimilatie
Door Rasmus Bjerregaard, 28-6-2002
 http://www.dreigliederung.de/news/02062800.html
Acht Jahre danach: Otto Schily verlangt Assimilierung
Vertaald door John Wervenbos = J.W.

Otto Schily rond 1983

In de “Süddeutschen Zeitung” van 27-6-2002 verklaarde Schily in een interview dat de beste vorm van integratie “assimilatie” is: buitenlanders moeten zich in de Duitse cultuur en taal inleven. “Daarbij veranderen natuurlijk in meer of mindere mate de plaatselijke levensomstandigheden.”

Buiten dat sprak de minister zich uit tegen een bevordering van de moedertaal en tegen de opname van minderhedenbescherming in de grondwet.

De voorzitter van de Turkse gemeenschap in Duitsland, Hakki Keskin, heeft de uitlatingen van de minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland, Otto Schily (SPD), over “assimilering” van buitenlanders scherp bekritiseerd. In een op vrijdag verbreide stellingname (op papier genoteerde positiebepaling) verwijt Keskin hem de “Germanisering” van culturele minderheden.

Keskin: Schily’s voorstellen weerspreken niet alleen geheel de positie van tot dusverre van de SPD (Duitse sociaal-democraten; J.W.) over de integratiepolitiek, ze overtreffen eerder de discussies van vele CDU/ CSU (vergelijkbaar met het Nederlandse CDA; J.W.) over de zogenaamde leidende (Duitse; J.W.) cultuur (Leitkultuur; J.W.).

Ook de uitlating van Schily, “de Turken moeten in ons cultuurgebied binnengroeien. De moedertaal moet Duits zijn of worden.”, bekritiseerde Keskin scherp.

De ‘gelijksoortigmaking’ waarover Schily spreekt, mag niet de overwinning op de culturele en taalkundige verscheidenheid betekenen.

Secretaris-generaal Franz Müntefering van de SPD distantieerde zich reeds op 27-6-2002 van Schily. Hij waarschuwde in de discussie over problematische begrippen. Bij de inschakeling van migranten dient alleen het begrip “integratie” gebruikt te worden.

De term assimilatie was wel is waar ongehoord, maar Schily bedoelde hier niets anders als dat wat hij en zijn politieke collega’s tot dusver onder “integratie” verstonden. Maar in deze vaststelling ligt geen verdediging van Schily vervat, maar een aanklacht tegen de integratiepolitiek van tot dusverre in Duitsland. Met het woord assimilatie heeft Schily de Duitse binnenlandse politiek onderstreept. Multi-culti is buitenspel gezet, niet alleen met het oog op de doffe intolerantie van een groep potentiële kiezers, maar voor alles omdat het consensus is geworden dat buitenlanders een marginale en sociaal-economisch belastende groep is – een probleem dat voor de politici alleen door Germanisering op te lossen valt., omdat het “niet-Duits-zijn” de hoofdvariabel van deze groep is. Een genuanceerde omgang met dit probleem schijnt voor politici niet mogelijk te zijn.

Otto Schily is zeker leerbekwaam. Hij is, zoals hij zelf pleegt uit te drukken, SPD man in zijn tweede ontwikkelingsweg geworden. Eigenlijk heeft de goede Otto zoveel ontwikkelingswegen achter zich. Onlangs is hij bij het CDU aanbeland, maar wie wist reeds dat hij zich voortdurend gedurende zijn stationering bij De Groenen (der Grünen; J.W.) ook met de “Sociale Driegeleding” identificeerde? In een nawoord dat hij schreef in een nieuwe uitgave van Rudolfs Steiners boek “Kernpunkte der sozialen Fragen” pleitte Schily in aansluiting bij Steiner indringend voor een Vrij Geestesleven en uitdrukkelijk voor “Multi-Culti” en de vrijheid om de eigen cultuur te verzorgen en uit te leven:

“Het moet begrepen worden dat een multi-etnische staat alleen bestendig kan zijn, wanneer de verschillende culturen met verschillende religieuze tradities zich onder één dak zelfstandig en vrij kunnen organiseren.”

Maar acht jaar daarna worden de grootste minderheden in Duitsland de eenvoudigste minderhedenrechten ontzegd, zoals bijvoorbeeld scholen met eigen taal onderwijs – niet omdat Duitsland ze grondwettelijk verbiedt (er bestaan bijvoorbeeld scholen voor autochtone minderheden en Engelse en Franse scholen) , maar het dictaat van de integratie/ assimilatie verbiedt dit. Het productieve scheppen vanuit geestelijke wortels zou de toekomst van de buitenlandse jeugd goed doen, die anders in de Duitse staats catechismusscholen zullen afstompen. De weg naar het succes van de Germanisering is wild en bedekt door geestelijke lijken.
- E-Mail: j.wervenbos&worldonline.nl Website: http://www.socialedriegeleding.com
 
 
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Wijsheid komt met de jaren 
A.N. - 22.07.2002 21:43

Als je jong bent en niet links heb je geen hart
Als je ouder bent en links heb je geen verstand.
Antroposofie en fascisme 
Peter Zegers - 22.07.2002 23:04

Wie geïnteresseerd is in de verhouding tussen antroposofie (de heilsleer van Rudolf Steiner) en (Duits) fascisme, doet er goed aan eens het artikel "Anthroposophy and Ecofascism" van Peter Staudenmaier te lezen ( http://www.social-ecology.org/learn/library/staudenmaier/anthroposophy.html).
Mijn 1e reactie was al gauw weggecensureerd. 
Antifa hater - 22.07.2002 23:55

En dat alleen maar omdat ik vind dat het bovenstaande artikel een fraai staaltje van het consequent doorgevoerde kromme denken is dat zo vaak bij progressieve groeperingen kan worden opgemerkt.
Heilloze verdachtmakingen 
John Wervenbos - 23.07.2002 00:05

Anthroposofie is anti-fascistisch en ook anti-racistisch en heeft ook niets te maken met eco-fascisme. Dat alles is pure laster.

Antifa hater wat is je punt precies?

Website: http://www.socialedriegeleding.com
 
Typische antroposofische reactie 
Peter Zegers - 23.07.2002 00:19

Wervenbos reageert als een typische antroposoof: met een simpele ontkenning. In "discussies" met antroposofen in Noorwegen en Zweden kwamen Peter Staudenmaier en ikzelf precies dezelfde reactie tegen. Voor wie het interesseert:

 http://www.social-ecology.org/learn/library/staudenmaier/anthroposophy_defenders.html

 http://www.social-ecology.org/learn/library/staudenmaier/janus.html

 http://www.social-ecology.org/learn/library/staudenmaier/history.html

Voor lopende "discussies":

 http://www.topica.com/lists/waldorf-critics/read
Voortdurende laster 
John Wervenbos - 23.07.2002 00:45

Peter Zegers kan die lijst wel uitbreiden met misschien wel honderden sites, want de lastercampagnes stammen reeds af van de tijd dat anthroposofie in de wereld werd gebracht. Internet is er nu vol mee gekalkt.

Toen de sociale driegeleding geïntroduceerd werd namen de laster- en haatcampagnes alleen nog maar meer toe.

Steiner moest op een zeker moment ook een moordaanslag door Nationaal Socialsten doorstaan.

Hier Adolf Hitler in oppositie tegen Rudolf Steiner.
 http://www.lohengrin-verlag.de/AHueRS.htm

Hier een specifieke discussie over het onderwerp zelf, de multiculturele samenleving, op discussieforum Weerwoord.
 http://www.weerwoord.nl/forum/Forum10/HTML/000061.html

Verzoek aan Peter Zegers om nu verder bij het onderwerp te blijven. Actuele laster over anhroposofie of sociale driegeleding kan hij spuien in een door hem zelf te openen nieuwsbericht.

Website: http://www.socialedriegeleding.com
 
John Wervenbos 
Antifa hater - 23.07.2002 11:22

Mijn punt is dat er vanuit wordt gegaan dat de landen die vreemdelingen opvangen niet moeten proberen deze groepen te assimileren. Integendeel, het is het ontvangende land dat zich moet conformeren aan de vreemdeling en hun gebruiken en gewoonten moet gedogen, zelfs aan moet moedigen. Vreemdelingen zijn een zegen voor het ontvangende land. De zeden en gewoonten van het gastland zijn niet van belang want mogelijk te nationalistisch en te 'blank' en dus per definitie verdacht. Het is goed een smeltkroes van culturen te worden.
Economische belangen dienen geen enkele rol te spelen tenzij het om de economische belangen van de vreemdeling gaat. Ziehier het kromme denken in een notendop.
Verstand gebruiken 
John Wervenbos - 23.07.2002 12:07

Ik begrijp de pijnpunten die je noemt Antifa hater.

Aan een gezonde multiculturele samenleving dienen natuurlijk wel voorwaarden verbonden te zijn.

Een zekere mate van aanpassing is uiteraard een vereiste, maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat immigranten hun gehele cultuur overboord zouden moeten zetten.

Dominantie en overheersing van hun cultuur boven anderen is zeer zeker ook niet acceptabel. Daar ben ik het mee eens.

Misbruik van voorzieningen en verkapte machtspolitiek van zekere (niet alle) immigrantenorganisaties of instanties, legaal of illegaal, dient natuurlijk ook te worden tegengegaan.

Ook dient men de grondwetten die hier in Nederland gelden te respecteren.

Website: http://socialedriegeleding.com
 
laterale ontvlechting voorvechter is 
Opdeh Oogte van Hechtheid - 23.07.2002 20:58

laterale ontvlechting voorvechter is Opdeh Oogte van Hechtheid = op de hoogte van hechtheid; hij houdt hechtheid hoog en daarvoor zijn inderdaad (zoals ik vanmiddag een 90 procent wit de rest zwart levende spotprent hoor beweren inclusiviteit) vergrote raakvlakken en in de zin van cappilariteit maximaal communiceren onontbeerlijk maar dat is op oersoep niveau ook helemaal niet zo moeilijk; aan de basis voegt men zich, maar hoger op de differen- en individualizatie ladder (ja inderdaad hyrarchische maar de kroon ((sluit- sleutel en vooral aansluitsteen)) moet zich precies aan die 'laagste' trede onderdaan en dienstbaar weten te maken)zijn er teveel en vooral te tere uitsteeksels dan dat men van een enterij op grote hoogte levensonderhoud zou mogen verwachten, dat werk word alleen dan noodzakelijk als er bijvoorbeeld maar een soort geschikte 'rootstock' (wortelstam) en veel bedreigde soorten ter beschikking zijn (gered moeten worden).

Ik geloof wel degelijk, echter slechts mondjesmaat in wederzijds bevruchten van en vruchtbaarheid tussen culturen (in ruchtbaarheid des te meer helaas); in ieder geval niet op massale schaal; laat de reislustige overal rondsnuffelen en bevindingen vooral openbaar maken maar probeer geen identiteiten te vermenigvuldigen, lappendekens (hoe onontbeerlijk ook voor de volwaardige 'verwaarding'; gek dat ver- en gebruik zo'n connotatie ommekeer geleden hebben) tot leiddraad te verheffen. Tis godsonmogelijk.

Zoek de wortel van het kwaad binnen jezelf om het universele te vinden en verdedigen.

Website: http://members.lycos.nl/vadercats
 
assimilatie of segregatie 
Paul - 24.07.2002 00:07

Is de multicultuur niet veeleer een mythe? Hoe denkt men na enige generaties spontane assimilatie tegen te gaan? Een voorbeeldje, de enige gemeenschappen die in (West)-Europa doorgaans na generaties lang in verschillende culturen als "vreemde cultuur" aanwezig zijn geweest, zijn enerzijds de joodse gemeenschap en anderzijds Sinti en/of Roma, maar beiden kunnen dit enkel door een zelfgekozen verregaande vorm van segregatie (kijk maar eens hoe bijvoorbeeld Chassidim) zich afschermen). Er is dus nauwelijks wederzijdse beïnvloeding, tenminste, toch niet van de joodse gemeenschap richting de culturele gemeenschappen waarin ze leven. Want multiculturaliteit vereist toch interactie, wederzijdse beïnvloeding. Ik neem aan dat het gescheiden naast elkaar leven niet echt de essentie van multicultuur uitmaakt.

Of neem een land als België. 10 procent van de bevolking bezit niet de Belgische nationaliteit. Dat is in West-Europa zelfs een vrij hoog perecntage. Die 10 procent is bovendien verdeeld over zowat 150 of meer nationaliteiten. Er zijn daarbinnen natuurlijk culturen (Turkse, Marrokaanse, Congolese), die sterker vertegenwoordigd zijn dan anderen, maar toch, hoe gaan die op lange termijn hun cultuur bewaren in deze massa "Belgen", om nog maar niet te spreken van de eventuele uitwisseling die er tussen hun cultuur en de Belgische zou kunne ontstaan.

Ik wil geen pleidooi voor of tegen houden, ik denk alleen dat het al eens nuttig zou zijn om het debat te voeren over de mogelijkheid en de al dan niet realiteit van een multiculturele samenleving, dan wel de huidige steriele discussies over de wenselijkheid of onwenselijkheid van de multiculturele samenleving. Kan iemand daar trouwens een sluitende definite van geven?
Sluitende definitie. 
Antifa hater - 24.07.2002 10:33

De multi-culturele samenleving kan als volgt worden omschreven: een pluriforme samenleving waarin de participerenden voor wat betreft etniciteit, religie en cultuur, sociaal en rechtelijk volstrekt gelijkwaardig zijn.
Je zou het dus een soort van smeltkroezerig utopia kunnen noemen. Op papier staat het mooi maar in de praktijk is zoiets onmogelijk want een potentiele bron van conflicten.
Wederzijdse aanpassing 
Phreakmeister - 24.07.2002 15:41

Bij integratie hoort wederzijdse aanpassing. Voor ons betekent dit bijvoorbeeld het bouwen van moskeeën voor moslims, van tempels voor hindoes, enz., het rekening houden met ramadan op de werkvloer, enzovoort enzovoort. Aanpassing moet echter ook van "de andere kant" komen. Het kan niet zo zijn dat de gastheer zich volledig aanpast aan de gast, zonder dat de gast zich aanpast aan de gastheer. Het kan ook niet zo zijn dat de gasten zich volledig aanpassen, zonder dat hier aanpassing van de gastheer tegenover staat, daar ben ik mij terdege van bewust. Er zijn echter een aantal punten waarop immigranten zich aan Nederland moeten aanpassen. Voor de islamitische vluchtelingen betekent dit bijvoorbeeld, dat zij de gelijkheid van de vrouw en de belangrijke rol van het vrouwelijk geslacht in de samenleving hebben te accepteren. En dat zij bijvoorbeeld ook hebben te accepteren, dat zij een vrouwelijke collega kunnen krijgen. Een ander punt is het leren van de taal. Iemand kan slechts functioneren in een gemeenschap als hij/zij de taal van die gemeenschap spreekt. Wat niet betekent dat de moedertaal verleerd en genegeerd moet worden. Een Franse filosoof zei ooit eens dat een mens drie talen nodig heeft: een gemeenschappelijke taal, een persoonlijke taal en een taal van het hart.
Wanneer wij in Italië gaan wonen, wordt (terecht) van ons verwacht dat wij Italiaans leren praten met de Italianen. Dit zal niet voor iedereen accentloos Italiaans zijn, maar eenieder moet zich verstaanbaar kunnen maken in de leefomgeving.
Een ander punt waarop immigranten zich zullen moeten aanpassen, is de wetgeving. Zo is in Nederland eerwraak of bloedwraak ten strengste verboden (in mijn ogen terecht). Hier zal men zich op in moeten stellen. Voor vluchtelingen uit Soedan of het noorden van Nigeria zal het aanpassen zijn aan het feit dat Nederland niet de shari'a kent.

Integratie kan slechts geschieden door wederzijdse aanpassing. Net zo min als de gast zich volledig moet conformeren aan de gastheer, moet de gastheer zich volledig conformeren aan de gast. Autochtonen en allochtonen zullen zich op elkaar moeten instellen. En voor beide groepen betekent dit aanpassing.
BRAAAAAK 
26.07.2002 12:14

Heerlijk zo'n diskussie over de multiculturele samenleving emt daarin een bijdrage van iemand die aangeeeft anti-fascisten te haten.
Moet dat nou op Indymedia?
Kan dat niet op stormfront ofzo?

andere mensen hater  
bram - 26.07.2002 15:15

antifahater schrijft:
""De multi-culturele samenleving kan als volgt worden omschreven: een pluriforme samenleving waarin de participerenden voor wat betreft etniciteit, religie en cultuur, sociaal en rechtelijk volstrekt gelijkwaardig zijn. Je zou het dus een soort van smeltkroezerig utopia kunnen noemen. Op papier staat het mooi maar in de praktijk is zoiets onmogelijk want een potentiele bron van conflicten."

Wat een onzin. Het zijn onder andere volksnationalistische tiepes zoals die voortdurend haat zaaien. Ook in de door jou gewenste etnisch-zuivere staat zul je voortdurend conflicten hebben. Kijk maar naar de thread van deze posting!
Conflicten zijn ook an sich geen probleem, ze zijn een uiting van het simpele gegeven dat mensen van elkaar verschillen. Waar het om gaat is dat je een manier vindt om met elkaar samen te leven en daar heb jij duidelijk geen zin in.
Jij houdt je liever vast aan een volslagen achterhaald idee van etnisch zuivere staten. Behalve dat er niet eens zoiets bestaat is dat vooral een (waan-)idee dat in de geschiedenis keer op keer voor oorlogen heeft gezorgd net als andere uitingen van suprioriteitsdenken trouwens.
Dubbele moraal 
Ikke - 26.07.2002 18:24

Phreikmeister schreef: "Autochtonen en allochtonen zullen zich op elkaar moeten instellen. En voor beide groepen betekent dit aanpassing."

behalve als het om amerikanen of canadezen gaat die in israel gaan wonen zeker, dan moeten de autochtonen gewoon oprotten volgens het door jouw zo vurig verdedigde moderne fascisme, het zionisme.Is het echt onzin? 
Wilbert van Leijen - 26.07.2002 18:57

Bram schrijft:

"Wat een onzin. Het zijn onder andere volksnationalistische tiepes zoals die voortdurend haat zaaien."

Nee. Er bestaat wel degelijk linkse haat - zie recht onder jouw en precies boven mijn stukje. Het bewijs is niet ver weg, in dit geval.

Haat liefde 
26.07.2002 19:09

Haten is een hele gewone emotie hoor, zonder haat geen liefde denk ik.
haat tegen fascisme lijkt me weer een teken van liefde voor de mensheid.

Ikke 
Phreakmeister - 26.07.2002 19:58

Als je mijn postings over het vluchtelingenprobleem in het Midden-Oosten had gelezen (zo komt de discussie toch weer op Israël), weet je wat ik zie als oplossing.

Palestijnen mogen terugkeren naar Israël, mits zij Israëlische autoriteit accepteren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat betekent dat zij het onvoorwaardelijk met de regering eens moeten zijn, natuurlijk niet. Dat wil slechts zeggen dat zij accepteren onder Israëlische jurisprudentie en jurisdictie te vallen. Hetzelfde geldt voor de kolonisten. Ofwel men blijft waar men is, en accepteert Palestijns gezag, ofwel men accepteert Palestijns gezag niet, en vertrekt naar Israël.

Zo goed?
mee eens 
Anonymous - 26.07.2002 22:15

Over de effectiviteit of mate van subsidiëring van onderwijs in een eigen taal zou je kunnen discussiëren.

Maar vrijheid van religie of culturele uitingen kun je niet inperken zonder te vervallen in discriminatie en censuur.
Dat zou dus inderdaad de fundamenten van onze democratie aantasten en het land opsplitsen in talloze elkaar bestrijdende facties. Nederland is laatste eeuwen nu juist groot geworden dankzij haar vermogen veel religies ("zuilen") vreedzaam naast elkaar te laten bestaan. Wanneer die elkaar zouden gaan bestrijden valt het land uiteen aan innerlijke tegenstellingen.

En daarbij heb ik het dus alleen nog maar over de pragmatische overwegingen en niet over humanitaire, religieuze of morele invalshoeken.
Vraagje 
Phreakmeister - 26.07.2002 22:20

Ik heb een vraagje aan Antifa hater. Hij zegt dat religieuze gebouwen uit eigen middelen betaald dienen te worden. En in het kader van scheiding van kerk en staat kan ik mij hier volledig in vinden. Ik wil hem/haar echter de volgende vraag stellen:
Zijn kerken als de Mozes-en-Aaronkerk in Amsterdam, de Grote Kerk in Zwolle, de Eusebiuskerk in Arnhem, de Dom in Utrecht, de St. Pieter in Rome, de Notre Dame, de Sacré Coeur, of welke andere kerk dan ook in de westerse wereld, betaald uit eigen middelen? Neen. De kerken zijn gebouwd uit gemeenschapsgeld in de vorm van belastingafdrachten. Dus waarom zouden we dan een uitzondering maken voor islam, hindoeïsme, of welke andere godsdienst dan ook?
verkiezingsuitslag 
28.07.2002 13:43

"Als ik niet de algemeen heersende mening betreffende dit onderwerp zou verwoorden, zou dat te zien moeten zijn geweest aan het stemgedrag op 15 Mei j.l."

M.a.w. je erkent het racistische karakter van de LPF.

Maar je hebt ongelijk als je denkt dat je uit de verkiezingsuitslag kunt ventileren dat jij de mening van de nederlanders verwoord:

"LPF bijna gehalveerd in peiling"

hahahahaha

Website: http://www.trouw.nl/ANP/BIN/ANP-260702-409-anp.html
 
 
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.