english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Doodstraf Volkert bepleit
Paul Treanor - 17.09.2002 12:58

Volkert is moordenaar en moet dood, aldus Alexander von Schmid. Doodstraf-oproepen zijn echter legaal, en politiek belangrijk.

In De Volkskrant vandaag heeft Alexander von Schmid, docent ethiek in Rotterdam, de doodstraf voor Volkert bepleit. Dat doet hij overigens zonder te wachten op een proces, voor hem staat het vast dat Volkert de moordenaar is van Pim Fortuyn. Alexander von Schmid heeft in juli in Trouw de doodstraf bepleit, ik weet niet of hij toen ook de doodstraf voor Volkert eiste. (Volgens sommige berichten heeft Ferry Hoogendijk van de LPF ook de doodstraf voor Volkert bepleit, maar ik heb geen citaat kunnen vinden).

Nu weet ik wat de reactie van vele Indymedia lezers zal zijn: geweeklaag over deze schending van de 'rechten van de verdachte'. Deze reactie is onzinnig. Het stuk is belangrijk omdat het op de juridische werkelijkheid wijst...

Iedereen mag in Nederland de doodstraf bepleiten voor ieder andere, op wat voor gronden dan ook. Het is 100% legaal. Het is in wezen niet meer dan het bepleiten van een wetswijziging. Iedereen mag de doodstraf eisen voor Volkert op grond van de moord op Pim Fortuyn. Ook Alexander von Schmid mag dat. Iedereen mag ook de doodstraf bepleiten voor Alexander von Schmid, wegens het bepleiten van de doodstraf voor Volkert. Enzovoort, zonder einde, allemaal volledig legaal.

Iedereen mocht ook de doodstraf bepleiten voor Pim Fortuyn zelf, toen hij nog leefde. Je mag zelfs nu bepleiten dat hij postuum de doodstraf krijgt. De doodstraf is een vaste thema bij de rechtse politiek, dan moeten ze niet klagen dat iemand voor hun leiders de doodstraf bepleit. Maar ze klagen wel: zie de beruchte 'doodstraf-post' op Indymedia

 http://www.indymedia.nl/nl/2002/03/2764.shtml

Het blijkt, dat het bepleiten van de doodstraf voor individuen een effectief en legaal actiemiddel kan zijn. Dat heeft Alexander von Schmid goed in de gaten, maar misschien begrijpt hij niet waarom. De liberaal-democratisch politiek cultuur hecht grote waarde aan compromis en tolerantie. Ook de nationale staat gaat uit van de fictie dat 'wij' gedeelde normen en waarden hebben. Volgens deze mythes is de politiek een beleefde sociëteit, waar wij beschaafd met elkaar debatteren over politieke voorstellen. Maar als je 'voorstel' omvat de dood van een ander lid van het gezelschap, dan spat de illusie uit elkaar, ook al is het voorstel legaal. Niemand kan beleefd discussiëren over zijn eigen executie. Het voorstel brengt de haat aan de oppervlakte, die toch al aanwezig was.

Dit is wat Alexander von Schmid waarschijnlijk niet begrijpt. Hij denkt dat hij schrijft over Volkert en de ethiek van de doodstraf, maar hij zet tegelijkertijd de bijl in de Nederlandse politieke traditie. Bedenk wat er over is van deze consensus-traditie, als de politieke partijen de dood van elkaars leden bepleiten. Maar mensen met verschillende normen en waarden staan toch tegenover elkaar - de achterliggende verhouding is vijandschap, niet debat. Het heeft geen zin om dat steeds te ontkennen: oproepen tot de doodstraf brengen de waarheid aan het licht.
Website: http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/pim-fortuyn.html
 
aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
ddodstraf = straf 
Paul - 17.09.2002 17:11

Het kan zijn dat een of andere von Schmidt of iemand anders voor de doodstraf in het algemeen of voor de doodstraf voor Volkert van der Graaf pleit. Het is inderdaad het democratisch recht om een mening pro- doodstraf te hebben. Maar als Paultje T. nu meent dat die discussie zijn oproep tot de doodstraf rechtvaardigt dan gaat hij weer eens mooi de mist in. Wat is namelijk het geval: De mensen die Treanor aanhaalt pleiten er voor de doodstraf toe te passen op iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd (ik weet het, hij is nog niet veroordeeld dus nog steeds onschuldig, maar laat ons er voor de discussie even van uitgaan dat we praten over de straf voor de moordenaar van Fortuyn) waar in het verleden en in een aantal landen nog steeds de doodstraf op stond of staat.

Maar wat stelde Paultje voor? Op grond van een door hem verzonnen en aan iemand toegedichte misdaad die niet eens te vergelijken is met een moord vroeg hij de doodstraf voor iemand die zelfs nog niet eens aangeklaagd laat staan veroordeeld was. Dat is dus inderdaad een oproep tot moord. Het pleidooi van de genoemde heren kadert in de discussie rond de strafmaat binnen het strafrecht, het pleidooi van Treanor kaderde in het bekampen van een politieke vijand. Als je dit doordenkt beland je in het soort van volksvergaderingen die op grond van vermeende misdaden of opvattingen, of enkel op grond van het toebehoren tot een bepaalde strekking of klasse of ras zomaar mensen een kopje kleiner maken - zoiets als de terreur na de Franse Revolutie, bijvoorbeeld.

Paultje vergist zich wanneer hij beweert dat het pleidooi van de vermelde heren de liberale democratie bedreigt. Ze pleiten voor aanpassingen van het strafrecht, niet voor een vorm van pseudo-juridisch ingekleurde politieke moord zoals Paul Treanor deed. Hij maakt gewoon een denkfout.

Overigens mag je nog zoveel pleiten voor de doodstraf voor Van Der Graaf als je maar wil: hij kan ze nooit krijgen omdat op het moment dat hij de daden pleegde (weer eens, er van uitgaand dat... enz.) stond hier niet de doodstraf op. Gezien je strafrecht niet met terugwerkende kracht mag toepassen, kan hij dus zelfs de doodstraf niet krijgen als de wetgever deze terug zou invoeren.

Alle andere leukigheden die Treanor destijds bedacht zoals petities bij het Parlement, of de Raad van State en zo zijn gewoon onzin, die instanties hebben dergelijke bevoegdheden niet, en mochten ze ze hebben , zouden hun maatregelen nooit de toets van het Europees Hof.

Overigens, als conservatief christen ben ik een absoluut tegenstander van de doodstraf, ik vind dat ze nooit kan of mag worden toegepast. De flauwiteiten die sommigen hierboven verkopen over een dergelijk doodernstig onderwerp zijn trouwens zeer ongepast.
aanzetten tot haar was toch vaag strafbaar? 
antidemocraat - 17.09.2002 17:46

Beste conservatieve cristendemocraat,

Na de moord op Pim Fortuyn hebben we toch geleerd dat aanzetten tot haat strafbaar kan zijn?
Welnu, als er 1 Nederlander was, die dat goed kon (en met grote regelmaat)...
Juist onser aller Pim..

Conclusie, Fortuyn is (was) wel zeker strafbaar!
poging tot zinnige reactie 
me myself and i - 17.09.2002 18:51

Waarde Paul,
ik dacht dat het vermoorden van P. Fortuyn de bijl aan de wortel van de nederlandse politieke traditie was, of misschien was dat de dood van Kerwin Duynmeyer? Of 9-11
(  http://www.hereisnewyork.org )?
Ik ben tegen de doodstraf omdat:
-Wij toch al teveel op onredelijke Amerikanen gaan lijken, blind, beperkt en luidkeels dom.
-Het heeft als strafmiddel geen zin (blijkt)
-Er worden altijd wel wat onschuldigen ter dood gebracht en dan is het te laat en onherroepelijk (blijkt)
-Ieder(e) die het roept, dient zich te realiseren dat het middel tegen hem of haar ingezet kan worden, al naar gelang het politieke klimaat in het land.
-Het treft in zogenaamd geciviliseerde culturen doorgaans de ethnische minderheden.
-Voor een overzicht ga naar  http://www.web.amnesty.org/rmp/dplibrary.nsf/index?openview
( om te beginnen )

Wat laten wij eigenlijk gebeuren met ons land? Alle progressieve zekerheden worden zwaar onder druk gezet, maar niet hevig verdedigd,...hoewel ze keihard zijn bevochten.De ellende begon mijns inziens al met het geknaag aan de sociale verzorgingsstaat dat door rechts was ingezet ( en onder rechts versta ik ook de PvdA sinds lang ) en is nu hard op weg het trieste hoogtepunt te beleven van de verrechtsing, met al haar uitwassen . Wat dit betekent voor onze privacy, onze vrijheden, de sociale en reguliere rechten van ons allen, ook immigranten zie bijv.  http://www.vreemdelingenland.com/nieuws/ , is mij i.i.g. duidelijk.
Ik had altijd wat te mopperen op het bestel en neem ook niets terug, maar als ik dat vergelijk met het huidige klimaat, hemeltje lief, ik denk aan emigratie, maar waarheen? Heel Europa is zo'n beetje in de ban van herkauwde slechte ideen( ja ja met trema ) die hun onnut al bewezen hebben, voor Australie moet je blank en rijk zijn, Amerika, wie daarheen gaat is gek of masochistisch, Indonesie, daar zijn we als Nederlanders al geweest en dat was niet zo'n success, Zuidafrika zelfde verhaal, in Latijns Amerika zitten overal nog Juntas en...wat hadden we het eigenlijk leuk hier he? Ok, we leverden wapens aan en dreven handel met zo'n beetje elk fout land, er werden tandenborstels geteld en huizen stonden leeg omdat men daar (krankzinnig genoeg) geld mee kon verdienen, men moest in dienst, de koningin had de grootste uitkering en we bleken niet zo heldhaftig in de tweede wereldoorlog en daarna. We waren (en zijn) de grootste illegale wapenoverslagplaats voor Israel en manipuleerden de natuur middels gentechnologie en megavervuiling, we behandelden buitenlanders onbeschoft en lieten grote sjoemelaars als Lubbers en van der Valk (zo goed als) ongemoeid, we hielden kistkalveren en bespoten eten met gif, ...maar we waren daar i.i.g. niet trots op! Sterker nog, er waren mensen tegen en lieten dat merken ook. Nu is er een andere tendens: Die van de doodstrafadepten, hartelozen, egoisten, mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen, racisten die zich zonnen in de nieuwe cultuur omdat anderen zich hebben laten infecteren door hun waanzin, grote bedrijven die een politieke partij opzetten omdat zij de denkfout maken dat Nederland een bedrijf moet zijn waar je mensen kunt ontslaan of aannemen naar believen etc etc etc...deze lieden willen ons land omsmeden tot een maatschappij waarin wij ons niet meer zullen kunnen herkennen maar die ook de onvrede niet met schijnoplossingen zal kunnen bedwingen en zij zullen aldus naar het rechtse medicijn repressie grijpen, meer en meer en heftiger en desastreuzer. Daarom moeten wij des te dringender vasthouden aan echte nederlandse normen en waarden zoals arbeidsrecht, recht op sociale opvang, tolerantie ( dit heeft nooit betekend grenzenloos en passief ), trots op ons softdrugsbeleid van weleer, recht op een woning, recht op AOW en WAO en WW, trots op dit stelsel en streven naar perfectionering ervan, respect en openheid in de omgang met andere culturen op basis van gelijkwaardigheid en het motto wat je niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet ( onder culturen kun je net zo lief bejaardencultuur als gabber-/ punk-/ of religieuse subculturen lezen).
Streven naar schone meren en plassen, behoud en uitbreiding van en trots op ecologische parels als bijv. de waddenzee. Kom op Nederland, laat de meeuw niet in zijn hempie staan.

me myself and i

you and yourself 
Paul - 17.09.2002 20:16

Een mooie tirade, en veel is wellicht terecht ook ('k zou 't niet allemaal weten, want ik ben geen Nederlander en ik woon er ook niet) maar wat is je punt in die discussie? Dat je ook tegen de doodstraf bent? Dan hebben links en "echt conservatief" tenminste al een gemeenschappelijk punt ontdekt:).
beste antidemocraat 
Paul - 17.09.2002 20:17

En, was het een halsmisdrijf dat Fortuyn pleegde, mocht je dan maar eisen dat ie werd omgelegd, mocht ie dan maar voor z'n kop werden geknald zonder proces? Ik denk dat je mijn aanvulling nog eens goed moet lezen.
wellicht demagogisch maar geen tirade 
i and i - 17.09.2002 21:10

Ja, ik ben tegen de doodstraf, dacht dat dat duidelijk was.
Aangezien ik doorgaans niet in dit forum meedoe ben ik in mijn stuk wat aan het drammen geslagen maar zo voel en zie ik het wel. En dan nog een keerrrrr:
Als de wetenschap dat de doodstraf onrechtvaardig en nutteloos is, door een aardsconservatief gedeelt wordt, des te beter. Echter, het verlangen om te komen tot een betere maatschappij wordt doorgaans verschillend ingevuld door verschillende stromingen en de stroming die nu dreigt te gaan overheersen is slechts voor enkelen ok en een ramp ook voor diegenen die het hardst om verrechtsing schreeuwen; sociaal met elkaar leven wordt achteloos ingeruild voor de hierarchie van het grote geld en de dreigende rechteloosheid van het denkend individu. Of je nu in Nederland woont of niet, het is vrij voorspelbaar hoe het zich hier economisch en sociaal gaat 'ontwikkelen', het ziet er gewoon niet goed uit hetgeen iedereen verplicht zijn/ haar best te doen om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen.

Over oplossingen/ overeenkomsten een voorbeeld :

Wij hebben in Nederland door druk van de grassrootsorganisaties uiteindelijk een werkbare strategie ontwikkeld om het gebruik van harddrugs te scheiden van softdrugs, iets dat zo goed heeft gewerkt dat zelfs AARDSCONSERVATIEVE landen als Duitsland en Frankrijk niet meer konden ontkennen dat hun conservatisme faalde waar onze frisse aanpak slaagde. Zij gingen overstag en namen ons beleid over. In plaats van hier trots op te zijn en verder uit te bouwen ( want af was het nog lang niet ) besluit conservatief Balkenende om het hele proces terug te draaien daarbij zijn ogen sluitend voor de gevolgen: Meer harddrugsverslaafden en dus meer criminaliteit.

LPF gaat nog verder en heeft het over plattelandsGHETTOS voor verslaafden om ze als leprosen uit onze maatschappij te verbannen. Is dat een oplossing? Ja dat is een oplossing maar een die, consequent toegepast, eng dicht bij een historisch gezien duistere periode in Europa aansluit...iets waar de LPF, het moet gezegd, wel vaker toe neigt. Nawijn, mijn god, wat een psychop...

Halfslachtig werd het verstrekken van gratis heroine aan zoveel voorwaarden gebonden dat het wel moest mislukken. Dichter bij een werkelijke oplossing zijn we nog niet eerder in de geschiedenis geweest. Denk aan de inkomstenderving door de mafia, aan het teruglopen van diefstal en daarmee gepaard gaand geweld door het feit dat junx niet langer geld nodig hebben om aan dope te komen, denk aan de stop op import van heroine uit het buitenland, immers, behalve als doorvoerhaven zou ons land geen betekenis meer hebben. We zouden zelfs ( dat is toch zooo belangrijk in dit soort discussies) geld hebben bespaard (dat nu over de BALK wordt gegooid uitgegeven aan repressieve maatregelen, meer blauwe laaggeschoolden).

De gratis verstrekking van heroine op patient-dokterbasis gecombineerd met een ECHT vrij softdrugbeleid zou een echte oplossing kunnen betekenen en komt zoals de meeste echte oplossingen, uit de koker van LINKS of is daardoor i.i.g. omarmd. Vergelijk deze twee benaderingen en je snapt wat voor mij het verschil is tussen een rechtse oplossing en een progressieve, dan kunnen er overeenkomsten zijn, de verschillen zijn ook geen kattepis.

Sie wollen mein Herz am rechten Fleck, doch, seh ich dann nach unten weg, DANN STECKT ES LINKS!

Tirademisu

??? 
antipasta - 17.09.2002 22:18

Wat heeft het Nederlands drugsbeleid nu te maken met de doodstraf voor Volkert of Fortuyn. Kan je niet es bij 't onderwerp blijven?
een discussie is dynamisch 
naam - 17.09.2002 22:45

Geachte Antipasta con alio
Het ging in deze om het verschil in de oplossingen die links en rechts aandragen, in zoverre heeft het wel degelijk met pros en contras rondom de doodstraf te maken.
De doodstraf=lekker makkelijk en een schijnoplossing.
Ik zal het verder kort houden.
Gegroet,
Tiramisukkel

nou moe 
antipasta - 18.09.2002 00:24

Hier pleit een rechtse eikel tegen de doodstraf en een paar van links voor de doodstraf. En de linkse militant die tegen de doodstraf is is boos op rechts en haalt er van alles en nog wat bij om toch maar aan te tonen hoe barslecht de rechtse eikel is. Dat noem ik geen dynamische discussie maar wel rond de pot draaien. Praat nou toch es over wat de discussie echt ging.
hmmm 
tiramisul - 18.09.2002 01:36

Hmmm, een beetje gelijk heb je wel met van alles en nog wat aanhalen, maar niet om aan te tonen " hoe barslecht de rechtse eikel is ". Sterker nog, ik was ook niet "boos" op iemand, ik vind gewoon uit hoe leuk een forum is en zeg mijn mening, de juiste plek om dit soort dingen te schrijven is wellicht inderdaad op een andere plek. Hier gaat het wat direkter over een artikel, ben ik met je eens.
Links wel, maar militant? Ga ik eerst de Dikke van Dale op na slaan voor een definitie.
Iedereen gegroet, het was interressant hier,
Tiramisuf
Juridische bezwaren? 
Paul Treanor - 18.09.2002 13:06


Als de doodstraf ter sprake komt, proberen sommigen de werkelijke politieke thema's te vermijden, door een beroep te doen op verzonnen juridische bezwaren.

1. Straffen kunnen wel degelijk met terugwerkende kracht opgelegd worden, voor een feit dat niet strafbaar was toen het gepleegd werd. De Bijzondere Rechtspleging na de oorlog was hierop gebaseerd.

2. Grondwettelijke beperkingen kunnen gewoon opgeheven worden, net zoals Fortuyn zelf Artikel 1 uit de Grondwet wou schrappen.

3. De Grondwet heeft in Nederland geen rechtstreekse werking, een wet kan haaks op de Grondwet staan zonder dat iemand een beroep op de Grondwet kan doen.

4. De Grondwet heeft sowieso geen extra-territoriale werking. Een deel van de gemeente Baarle-Nassau valt noch onder de Nederlandse noch onder de Belgische grondwet. Daar mag een rechtbank de doodstraf opleggen. Als dat niet lukt dan kan de Nederlandse staat gewoon een extra-territoriale rechtbank oprichten, zoals destijds in Kamp Zeist.

5. Ook de Europese verdragen hebben geen extra-territoriale werking. Het gaat om verdragen tussen nationale staten, niet om een continentale rechtsstelsel.

De werkelijkheid is dat als een staat je dood wil hebben, of in de gevangenis, dan vindt men een weg, wet of geen wet. Kijk hoe George Bush vermeende terroristen vasthoudt zonder proces in geheime kampen - geheel in strijd met de Amerikaanse grondwet maar toch juridisch onderbouwd. Elke jurist kan een formule verzinnen waarbij 'waterdichte' rechten onderuit gehaald worden. Bush verzon ineens de status van 'illegale strijder' en vond een plek dat wel onder zijn bevel valt, maar niet onder de grondwet (Guantanamo Bay). Als je zo te werk gaat, dan vind je snel een manier om de doodstraf in Nederland toe te passen. De LPF-aanhangers doen dat niet eens - ze riepen van meet af aan, dat Volkert zomaar dood moest, of gemarteld worden. Dat is een politiek gegeven, de haat verdwijnt niet door juridische bezwaren te bedenken.

juridische bezwaren 
Paul - 18.09.2002 17:08

Inderdaad, haat verdwijnt niet door juridische bezwaren, net zoals jou haat zoals ze bleek uit de vraag om de doodstraf op Fortuyn toe te passen niet verdwijnt door juridische bezwaren. Na jou oproep ben jij wel de slechtst geplaatste om te jammeren over de houding van anderen, maar goed.

1) Je haalt het voorbeeld van de bestraffing van de collaboratie aan als voorbeeld van retroactief strafrecht. Ten eerste zijn niet alle juristen het erover eens of het in dit geval wel over retroactiviteit ging, ten tweede, de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk iets dat van ver niet te vergelijken is met de huidige situatie. Nu goed, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat van 1950 dateert en daardoor alleen al het voorbeeld van de bijzondere rechtspleging na de oorlog irrelevant maakt, stelt het klaar en duidelijk: "Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het strafbare feit van toepassing was. (art 7, lid 1)" Maar voor Treanot behoort het EVRM dus duidelijk tot de "verzonnen juridische bezwaren".

2) Het is natuurlijk onzin om te beweren dat grondwettelijke bepalingen zonder meer opgeheven kunnen worden. Om de Grondwet te veranderen of bepalingen op te heffen heb je een grondwetsherziening nodig. WIe de details wil weten leest er maar eens hoofdstuk 8 van de grondwet op na, maar een herziening is tamelijk omslachtig, met ondermeer een ontbinding ven verkiezing van de Tweede Kamer en zo. Dus nee, de Grondwet pas je niet zo meer even op een wip en een gauw aan, zoals Treanor wil doen geloven. Maar ook de grondwet zal wel verzonnen zijn.

3) klopt, in zoverre (ik ben geen Nederlander) er geloof ik in Nederland effectief ook geen grondwettelijk hof bestaat (da's nochtans een noodzaak in een rechtsstaat). Maar in deze discussie is dat naturlijk irrelevant en moet je de rechtstreekse werking van het EVRM onderzoeken. Bovendien, wat doet de grondwet er toe als het gaat over de retroactiviteit van het strafrecht? Want wat zegt het Wetboek van Strafrecht, en nog wel in artikel 1? "Geen feit is strafbaar dan uit de kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling." En deze bepaling heeft, in tegenstelling tot grondwettelijke bepalingen, wel degelijk rechtstreekse werking en kan dus via rechtbanken afgedwongen worden. Maar 't zal volgens Paultje T. Wel weer een verzonnen bezwaar zijn zeker.

4) Tja dat verhaaltje over Baarle-Nassau, dergelijke spitsvondige details zullen wel kloppen, Treanor lijkt me inderdaad de figuur om zo'n details uit te zoeken. En waarover gaat het dan? Een weiland? een achterkamertje? Trouwens, als het buiten de grondwet valt (wat wellicht nog niet zo zeker is volgens de geldende rechtspraak), wat voor zin heeft het dan om het Parlement of zo te vragen van deze mogelijkheid gebruik te maken? Ze hebben daar toch niets te zeggen. Niettemin, het beeld dat een paar mensen rechtertje gaan spelen in een weitje in Baarle-Nassau speciaal om Paul Treanor te plezieren, heeft wel iets. Een extra-territoriaal rechtbankje uitroepen? Misschien kan de wetgever dat. Maar ik zou er nog maar niet zo zeker van zijn dat de rechterlijke macht dit zou volgen en dat de persoon in kwestie niet meer op rechtsbescherming kan rekenen. Zo simpel ligt het allemaal niet, Paultje.

5)Europese verdragen hebben geen extra-territoriale werking, nou en? Nederland heeft de verdragen afgesloten, is dus verdragspartij en bijgevolg kunnen Nederlanders de betreffende regels inroepen. Wat is hier je punt?

De werkelijkheid is dat als Paul Treanor iemand dood wil hebben, hij er toch ferm naast grijpt als hij een juridische moord zou willen laten plegen. Al zijn fantasie ten spijt, de juridische werkelijkheid is niet verzonnen, maar wel van een heel andere orde ('k zou haast zeggen wereld) dan de dagdromerijen van Treanor. Niet elke jurist kan hiervoor zomaar formuletjes verzinnen, zo werkt het niet. Of denk je nu echt dat rechtbanken zonder meer iedere spitsvondigheid aanvaarden? Wat Bush doet - zoals je aanhaalt - heeft trouwens geen enkele relevantie voor de kwestie die hier aan de hand is. En dat enkele mensen schreeuwen om de moordenaar van Fortuyn vermoorden? Nou en? Hoe waarschijnlijk maakt dat een effectieve doodstraf voor die man of vrouw? 't Is niet omdat iemand iets eist dat het zelfs maar enige kans maakt om overwogen te worden. Maar dat is een onderscheid dat boven het verstand van Paul T. schijnt te gaan.

Treanor verbergt de echte morele discussie over de doodstraf achter een hoop pseudo-juridisch gezwets. Blijft echter het feit dat hij duidelijk pleit voor de doodstraf en ik daar duidelijk tegen ben. En dat hij nu maar eens met echte argumenten naar voor komt om zijn standpunt te verdedigen en hij zich niet meer verschuilt achter het juridisch statuut van een of andere wei in Baarle-Nassau.
Aangifte Lijst Fortuyn 
Paul Treanor - 18.09.2002 20:55

Wie zijn hier de moordenaars? Om even in herinnering te brengen, dat de LPF en haar oprichters bloed aan hun handen hebben, hier mijn aangifte tegen de LPF.

------------------------------------------

Amsterdam, 5 augustus 2002

aan de Hoofdofficier van Justitie
Postbus 50957
3007 BV Rotterdam

verzoek om strafvervolging

Op donderdag 01 augustus werden op het strand bij Tarifa in Zuid-Spanje de lijken van 13 personen gevonden, illegale immigranten verdronken op weg naar Europa. Er is een oorzakelijk verband, tussen de anti-immigratie campagnes van nationaal-populistische politici en partijen in Europa, en de doden aan de EU-buitengrenzen. De dode immigranten kozen de gevaarlijke weg, omdat de campagnes van nationaal-populistische partijen (zoals de LPF, de Lega Nord, en het Vlaams Blok) hen de veilige legale weg hadden afgesneden. Je hoeft niet op te roepen tot het schieten op vluchtelingen, om toch medeschuldig te zijn aan hun dood. De oprichters van de LPF, en de huidige LPF-kamerleden en bestuurders, hebben deze doden ook op hun geweten. De partij heeft, van meet af aan, een hetze tegen immigranten tot de kern van haar strategie gemaakt.

Daarom verzoek ik je om voor elk van de 13 gevallen een strafvervolging in te stellen op grond van Art 307 van het Wetboek van Strafrecht (dood door schuld) tegen de Politieke Vereniging 'Lijst Pim Fortuyn', gevestigd te Rotterdam, en de bestuurders daarvan, namelijk P.J.K. Langendam, J.G.W. Dost, en A.F.Th. de Booij.

Verder verzoek ik je om de ontbinding van de vereniging te vorderen bij de rechtbank, op grond van Art 20 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, omdat de 'werkzaamheid' van de LPF, namelijk het plegen van bovengenoemd strafbare feiten, in strijd is met de openbare orde.


Website: http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/pim-fortuyn.html
 
aangifte 
Paul - 18.09.2002 23:45

En wat was het antwoord van justitie? Als je al antwoord hebt gehad, want juridisch is het natuurlijk onzin.

De draai die je aan de werkelijkheid geeft is wel grotesk, zeker met het oog op de door jou aangehaalde feiten.

"De dode immigranten kozen de gevaarlijke weg, omdat de campagnes van nationaal-populistische partijen (zoals de LPF, de Lega Nord, en het Vlaams Blok) hen de veilige legale weg hadden afgesneden." Die wegen zijn al langer afgesneden, niet door die extreemrechtse partijen, maar door alle andere partijen met regeringsverantwoordelijkheid in Europa de laatste decennia. Dit deden ze overigens zeker niet alleen onder druk van extreemrechts. Als je consequent wil zijn, moet je je pijlen in de eerste plaats dus op die regeringspartijen richten, en niet op partijen die nog nooit (zoals het Vlaams Blok) of nauwelijks (zoals de LPF) regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Ongeacht jou of mijn oordeel over die partijen zijn ze dudielijk niet de hoofdverantwoordelijken.

Er is meer. Volgens het huidige internationaal recht heeft momenteel een staat, in zoverre deze niet gebonden is door internationale verdragen, het recht om zijn grenzen af te sluiten of de toegang te beperken. Je kan dat betreuren, maar het is nu eenmaal zo. Als ik bijvoorbeeld geen visum krijg voor Rusland maar toch binnenwil, kan ik ook in een Russische gevangenis belanden - en met de huidige TBC-epidemie daar is dat sosm zo goed als een doodsvonnis. Wie is daar dan schulidg aan, volgens jou redenering? Juist, mijn regering, omdat die de visumplicht voor Russen niet opheft en het daarom voor mij nodig maakt een dergelijk visum te hebben. Migranten die dus zogenaamd de gevaarlijke weg kozen, doen bewust en per definitie iets illegaals, ze overtreden duidelijk de wetten van het land dat ze wilen betreden. Ze nemen daarbij ongehoorde risico's. En nee, niet de rechtspopulisten zijn daar dan van de oorzaak, wel die migranten zelf die bewust een weg willen kiezen die voor hen nu eenmaal niet openstaat. Kijk, onze rechtsorde laat toe dat een eigendom wordt afgeschermd met hekken, alarm etc etc. Als iemand bij het inbreken daardoor verongelukt, (omdat ik de normale toegangsweg voor hem heb afgesloten) ben ik dan schuldig, of de wetgever, of de maker van het hekken?

Is er tegen jou al een dergelijke aangifte gebeurd? Jij hebt toch opgeroepen om de doodstraf voor Pim Fortuyn aan te vragen. Iemand heeft Fortuyn vermoord. Als we jou redenering ten opzichte van de rechtspopulisten volgen, is hier zeker sprake van dood door schuld (en dit zou wel eens minder juridische onzin kunnen zijn) omdat je door een oproep een klimaat hebt geschapen waardoor mensen de indruk konden krijgen dat het wenselijk is Pim Fortuyn neer te schieten. Misschien kleeft er aan jou handen, Paul Treanor, wel meer bloed dan aan die van de rechtspopulisten.

En bij deze heb je overigens nog steeds mijn vraag niet beantwoord.
De doodstraf is wel barbaars 
Annelies Jonkers-Cornelisse - 20.09.2002 16:24

Doodstraf is wel barbaars.

De heer Alexander von Schmid stelt in de Volkskrant van 17 september jl. o.a. dat oog om oog, tand om tand, het rechtsgevoel bevredigt. In dit kader moet het ten uitvoer brengen van de doodstraf dan ook als een rechtvaardige daad gezien worden, mits de misdaad uit vrije wil gepleegd is. Nu het proces tegen Volkert van der G. begint, is het volgens dhr. Von Schmid tijd deze discussie op te starten. Dhr. Von Schmid is docent ethiek en filosofisch consulent. Ondergetekende heeft geen ethiek gestudeerd en ook geen filosofie. Na het lezen van zijn tekst, blijf ik wel met een paar vragen zitten.

Dhr. Von Schmid stelt dat een rechtssysteem dat uitgaat van de rechtsgelijkheid van alle burgers, noodzakelijkerwijze de doodstraf als mogelijkheid moet erkennen. Dat zou nodig zijn omdat het principe van rechtsgelijkheid in het straffen tot uitdrukking te laten komen. Bedoelt hij dat de straf in principe even zwaar moet zijn als de misdaad? Volgens mij is er momenteel een relatie tussen de zwaarte van de misdaad en de zwaarte van de straf. Dat hier een verband tussen moet zijn, zal niemand betwisten. Je kunt discussiëren over de vraag of de straffen die verstrekt worden niet te licht zijn tot relatie van de begane misdaden. Maar dat betoogt dhr. Von Schmid niet. Iedere moord die “vrijwillig” wordt gepleegd moet bestraft worden met de doodstraf. Anders wordt geen recht gedaan aan het rechtsgevoel van de gemiddelde burger.

Misschien moeten sommige vergrijpen zwaarder bestraft worden.
En inderdaad, er zijn gevallen waarin het voor het rechtsgevoel van de gemiddelde burger goed zou zijn als “levenslang” ook echt tot de dood wordt. Dan denk ik overigens niet aan moordenaars die één medemens om het leven hebben gebracht. Want hoe treed je dan op tegen mensen die willens en wetens vele mensen hebben gedood? Gaan we een seriemoordenaar die 10 mensen heeft vermoord, tien keer een dodelijke injectie geven?

Maar, de straf even zwaar als de daad. Oog om oog, tand om tand.
Wat doe je dan met mensen die stelen? Wat doen we met verkrachters? De daad bij de misdadiger uitvoeren, nee, dat zal dhr. Von Schmid niet bedoelen. Verplichte castratie dan?

Dhr. Von Schmid stelt dat “wat u wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook een ander niet” de gouden basisregel uit de ethiek is. Wat mij betreft is dit, of zou dit, een van onze waarden moeten zijn. Eén van onze peilers van de samenleving. Maar als je deze regel omdraait krijg je: “Doe een ander minimaal dat aan, wat hij jouw heeft aangedaan”. Als je zegt dat de eerste regel voor de samenleving van enorm belang is, dan volgt daar toch niet automatisch uit dat het tegenovergestelde ook gerealiseerd moet worden? Stel je eens een samenleving voor waarin dat de realiteit is. Is juist niet één van de kenmerken van beschaving dat je niet volgens deze regel handelt? Ik ben zelf geen Christen. Maar is het niet zo dat de regel “Wat u wilt dat u niet geschiedt, doe dat ook een ander niet” ook in de bijbel wordt gepredikt en dat de mentaliteit van “Doe een ander minimaal dat aan, wat hij jouw heeft gedaan” wordt afgekeurd?

Dhr. Von Schmid vraagt zich af of de burger die met 180 kilometer per uur over de snelweg heeft geraasd, beseft dat hij het recht van anderen op veiligheid heeft geschonden, wanneer de acceptgiro met de bijbehorende boete in zijn brievenbus valt. (Wel, van één burger, dhr. Heinsbroek, weten we allemaal dat hij dat niet beseft.) Uit onderzoek is bekend dat het "op heterdaad betrappen" inclusief een praatje van een agent, veel meer effect heeft dat die acceptgiro. Vooral als die acceptgiro twee of drie maanden na het vergrijp pas wordt ontvangen. Ik heb er dus alle begrip voor als dhr. Von Schmid wil wijken naar een effectievere strafwijze, maar het is mij niet duidelijk hoe het "oog om oog, tand om tand" principe hier kan worden gebruikt.

Dhr. Von Schmid stelt dat een gevangenisstraf slechts tijdelijk is terwijl het slachtoffer van moord definitief en onomkeerbaar zijn rechten kwijt is. Dat klopt. En inderdaad, dat "voelt" als oneerlijk. Het is oneerlijk. Door in bepaalde gevallen "echt" levenslang te hanteren zou aan een aspect, de tijdelijkheid, tegemoet worden gekomen. Onomkeerbaar, dat is moord inderdaad. Maar net zo onomkeerbaar is het uitvoeren van de doodstraf. Welke garanties zijn er dat er geen onschuldige mensen ter dood zullen worden gebracht? Is ons rechtssysteem zo perfect dat, dat niet kan gebeuren? We weten allemaal wat de twee mannen die ten onrechte werden bestraft voor de moord op Christel Ambrosius hebben moeten doorstaan. Moeten we dan maar gewoon accepteren dat er af en toe iemand onschuldig ter dood wordt gebracht?

Dhr. Von Schmid stelt t.a.v. moord: "De enige straf in overeenstemming met het principe van rechtsgelijkheid, is de doodstraf. De staat die het principe van rechtsgelijkheid onderschrijft en de doodstraf principieel afwijst, herbergt een grove tegenstrijdigheid in zijn rechtssysteem. Die zal als een kwaadaardig gezwel onrustig woekeren en rommelen in het collectieve rechtsgevoel van het land." Dat is me nogal niet wat. Waar baseert dhr. Von Schmid zich dan op? Inderdaad, op moment is er sprake van een verharding in onze maatschappij. Een verharding waar dhr. Von Schmid met zijn betoog ook aan mee werkt. Maar welke verschijnselen vergelijkt dhr. Von Schmid hier met een kwaadaardig gezwel?

Volkert van der G. ziet de camerabewaking in zijn cel als een aantasting van zijn fundamentele rechten. Daar heeft dhr. Von Schmid grote moeite mee. Maar zelfs als iemand veroordeeld is voor moord, dan heeft die dader toch nog altijd bepaalde rechten?
Wat in de huidige discussie over strafmaat e.d. trouwens vaak vergeten wordt, is dat mensen pas schuldig zijn, als zij als zodanig veroordeeld worden. Tot aan die veroordeling hebben we te maken met verdachten. En zelfs al zou men van mening zijn dat daders geen rechten hebben, dan zou men toch verdachten hun rechten niet willen onthouden?

Fredi E. ontving na zijn ontslag uit de gevangenis een behoorlijk geldbedrag als zijnde een achterstallige uitkering. Inderdaad, dat was wrang. Om te voorkomen dat iets dergelijks weer gebeurt, dient de wet aangepast te worden.

Dhr. Von Schmid ziet in, dat de kans dat je als misdadiger eindigt groter is wanneer je start aan de onderkant van de samenleving in Amerika dan wanneer je wordt geboren als een Kennedy. "De concrete situatie in een bepaald land (bepaalde mistanden) kan aanleiding zijn om de doodstraf niet ten uitvoer te brengen." stelt dhr. Von Schmid. Maar hoe wil hij dat meten? Hebben wij in Nederland misschien ook te maken met "een onderkant van de samenleving"? Krijgt een moordenaar die geboren is in bijvoorbeeld de Bijlmermeer per definitie geen doodstraf aan zijn broek?

Oog om oog en tand om tand bevredigt het rechtsgevoel. Maar volgens mij is het voor de burger nog veel belangrijker dat hij helemaal niet met misdaad in aanraking komt. (Wat schiet iemand die vermoord is, er trouwens mee op als de dader ook ter dood wordt gebracht?) Kortom, we moeten vooral voorkomen dat misdaden gepleegd worden.

Misdaad is een enorm probleem met vele oorzaken. Er zijn geen simpele antwoorden. Wat wel werkt, is een samenhangend geheel aan maatregelen. Moordenaars om het leven brengen is geen oplossing.


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.