english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Dinsdag aktiedag tegen wapentransporten
Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' - 19.02.2003 23:40

Het Platform Tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ heeft dinsdag 25 februari uitgeroepen tot landelijke aktiedag tegen de Amerikaanse militaire transporten door Nederland. Het Platform roept iedereen op tot geweldloze directe aktie tegen deze transporten.


PLATFORM TEGEN DE ‘NIEUWE OORLOG’

OPROEP VOOR AKTIES TEGEN AMERIKAANSE WAPENTRANSPORTEN

DINSDAG 25 FEBRUARI: LANDELIJKE AKTIEDAG TEGEN WAPENTRANSPORTEN

Het Platform Tegen de ‘Nieuwe Oorlog’ heeft dinsdag 25 februari uitgeroepen tot landelijke aktiedag tegen de Amerikaanse militaire transporten door Nederland. Het Platform roept iedereen op tot geweldloze directe aktie tegen deze transporten.
In hetzelfde weekend dat in Amsterdam ruim 80.000 mensen de straat opgingen tegen de dreigende oorlog tegen Irak, besloot de Nederlandse regering toestemming te geven voor de militaire transporten en daarmee het anti-oorlogsgeluid van deze massale demonstratie te negeren. De actieve Nederlandse medewerking aan oorlogsvoorbereiding moet gestopt worden.
Je kunt op allerlei verschillende manieren in aktie komen, zolang het maar geweldloos blijft.

Informatie over de transporten en geplande akties is te vinden op de website www.wereldcrisis.nl. Een ieder die aanvullende informatie heeft, kan deze (graag!) naar ons mailen:  o43@kerkenvrede.nl.
Voor vragen (wat kan ik doen? waar kan mensen vinden om iets mee te doen? etc.), informatie en melden van akties: neem contact op met het Platform Tegen de ‘Nieuwe Oorlog’, via Vredescentrum O’43 (030-2714376 of  o43@kerkenvrede.nl)
Voor training in methoden van directe aktie organiseert de Activistenschool aankomend weekend (22-23 februari) overigens een trainingsweekend, speciaal gericht op anti-oorlogsakties. Zie hiervoor: www.aktivistenschool.nl

STOP DE OORLOGSVOORBEREIDING! – KOM IN AKTIE!


- E-Mail: o43@kerkenvrede.nl Website: http://www.wereldcrisis.nl
 
aanvullingen
Vrije Radio Voor Vrede 2 
Radio De Vrije Keyser FM96.3 A'dam & Mp3 live - 20.02.2003 00:29

25 februari zal op VRIJE radio uitgebreid aandacht gegeven worden aan deze landelijke aktiedag tegen wapentransporten!

! Met JOUW hulp!!! Neem je GSM (met volle accus!) mee naar de axie

Dinsdag zal (zoals wekelijks) Radio de Vrije Keyser live in de lucht en op internet zijn vanaf ongeveer 12:00 tot ongeveer 20:00
(Misschien begint de uitzending wel vroeger, wie weet..)!

"Open Publishing News Radio"

Bel tijdens de uitzending naar de studio om je nieuws door te geven live in de uitzending!
(of buiten de uitzending als je dat wenst):
020 6881914
Meld je indien mogelijk ook absoluut in de chat!
(channel #NL op  http://IRC.INDYMEDIA.ORG
(veeel sneller dan e-mail!)
Vooral als je kontakt hebt met mensen die axie voeren!

Je telefonische nieuws wat in de uitzending komt kan vervolgens door luisteraars ook op INDYMEDIA.NL geplaatst worden.
(want internet in de buurt van een spoorweg is natuurlijk wat zeldzaam..)

Bij deze worden andere radiostations weer spontaan opgeroepen (weer) mee te doen door het signaal her- uit te zenden op eigen frequentie en/of URL !!

Zie meer over vrije Nederlandse radio:
 http://indymedia.nl/live

Vrije Radio Voor Vrede 15-2-2003 archief page:
 http://www.indymedia.nl/live/index030218.html

Website: http://www.VrijeRadio.nl
 
Persbericht NS 
Pim Baanvak - 20.02.2003 00:49

Dit is van de homepage van de NS. Ze zijn duidelijk bang om in verband te worden gebracht met de oorlogstransporten:


In de berichtgeving in verschillende media wordt NS in verband gebracht met militaire transporten. NS wijst erop dat zij geen enkele betrokkenheid heeft bij deze goederentransporten. NS houdt zich bezig met het vervoer van reizigers. NS wil niet in verband worden gebracht met zaken waarmee het bedrijf niets van doen heeft.

Taken en verantwoordelijkheden op het spoor


NS vervoert reizigers; de overheid zorgt voor het spoor

Naar aanleiding van Europese regelgeving hebben de rijksoverheid en de politiek begin jaren '90 besloten om in Nederland het vervoer op het spoor los te koppelen van het beheer van de railinfrastructuur.
ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding) is de nieuwe naam van de organisatie die al vanaf 1995 in opdracht en voor rekening van de overheid de spoorweginfrastructuur beheert. NS verzorgt het reizigersvervoer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van stations.

NS
NS speelt als grootste reizigersvervoerder een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren. Daarnaast houdt NS zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van stations en stationsomgevingen. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie en vriendelijkheid verschaffen, aan sociale veiligheid bijdragen, voldoende vervoerscapa-citeit creëren en schone treinen en stations realiseren. Bij NS werken ruim 24.000 mensen.

Andere vervoerders
Niet op alle spoorlijnen in Nederland rijden treinen van NS: op een aantal lijnen in het noorden en oosten van Nederland wordt het reizigersvervoer verzorgd door andere vervoerders zoals Syntus en NoordNed. De komende jaren zal dit mogelijk in meer regio’s het geval zijn, aangezien de overheid ervoor heeft gekozen om het openbaar vervoer in een aantal regio’s aan te besteden.
Op het Nederlandse spoorwegnet rijden inmiddels diverse goederenvervoerders, waarvan Railion de grootste is. Daarnaast zijn op dat gebied onder meer ACTS, Shortlines en ERS actief. NS houdt zich sinds 2000 niet meer bezig met goederenvervoer.

ProRail
ProRail zorgt namens de overheid voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet, inclusief alle bijbehorende voorzieningen zoals stations, tunnels, overwe-gen, bovenleiding, seinen en wissels. Daarnaast verdeelt ProRail de capaciteit op het spoorwegnet, regelt zij de railverkeersleiding, verzorgt informatie over het treinverkeer en coördineert bij calamiteiten.

Infrastructuur
ProRail is verantwoordelijk voor de veilige berijdbaarheid en optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoor. Ook het opheffen van storingen en herstel van de infra-structuur na calamiteiten behoren tot de taken. Deze werkzaamheden, evenals het on-derhoud aan het spoor, worden in opdracht van ProRail uitgevoerd door erkende spoor-aannemers.
Op veel plaatsen in het land vinden in opdracht van ProRail nieuwbouwprojecten plaats. Variërend van nieuwe tunnels en nieuwe baanvakken - zoals de Betuweroute - tot com-pleet nieuwe stations. Ook regionale projecten, zoals de aanleg van een fietstunnel onder het spoor, die veelal in opdracht van een gemeente worden uitgevoerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van ProRail. ProRail ontvangt jaarlijks middelen van de overheid voor onderhoud en instandhouding van het spoor.

Capaciteitsverdeling
Daarnaast is ProRail de organisatie voor capaciteitsmanagement. Zij coördineert het doelmatig gebruik van de infrastructuur. Vervoerders van reizigers en goederen vragen capaciteit op het spoorwegnet: ook voor onderhoudswerk moet capaciteit worden vrijgemaakt. Dat kan leiden tot onverenigbare wensen. ProRail integreert en beslist op basis van door de overheid vastgestelde regels over capaciteitsvragen van vervoerders en beheerders. Zij treedt zonodig op als scheidsrechter.

Railverkeersleiding
Ook de verkeersleiding wordt door ProRail geregeld: zij deelt in het operationele proces zogenaamde rijwegen toe aan de gebruikers van het spoorwegnet. Met behulp van een geautomatiseerd systeem bedient ProRail de seinen en wissels en geeft zo deze rijwegen vrij. De organisatie zorgt er bij verstoringen voor dat het treinverkeer weer op gang kan komen. Vervoerders zorgen zelf voor de bijsturing van de inzet van hun treinen en perso-neel.

Calamiteiten
Tevens coördineert ProRail de werkzaamheden van de Calamiteitenorganisatie Rail, die in actie treedt wanneer zich (ernstige) ontregelingen op en rond het spoor voordoen. ProRail informeert vervoerders en derden (waaronder de media) over de actuele stand van zaken in de treindienst en informeert hierover (in opdracht van de reizigersvervoerders) reizigers op de stations via de omroep, de centrale treinaanwijzers, de halaanwijzers en NOS-Teletekst 751-754.

Inspectie V&W, divisie Rail
De inspectie van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, divisie Rail heeft namens de rijksoverheid de zorg voor de veiligheid van het railverkeerssysteem en houdt daar toe-zicht op.

Spoorwegpolitie
De Spoorwegpolitie maakt al enige jaren geen deel meer uit van NS, maar is onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).


Samenvatting: rolverdeling op het Nederlandse spoorwegnet

NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. NS vervoert dagelijks meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations.

NoordNed en Syntus zijn regionale reizigersvervoerders op het spoor, actief in het noorden en oosten van het land.

ProRail is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van het Nederlandse spoorwegnet en de verkeersleiding van de treinen over het spoornet.

Railion, dochter van Deutsche Bahn, is de grootste goederen railvervoerder van Europa. Railion vervoert in Nederland dagelijks bijna honderdduizend ton goederen. Naast Railion zijn er nog enkele kleinere goederenvervoerders actief.


NS.nl 19 februari 2003  
LinkMichel - 20.02.2003 01:17Website: http://www.ns.nl/pers/actueeltjes.cgi?277
 
'k sie k'sie wat jij niet ziet...WARTRAIN 
Mischa - 20.02.2003 16:11

'k sie k'sie wat jij niet ziet...WEER een OORLOGSTREIN komt voorbij Helmond 16:05
Met Amerikaanse army-trucks....veel...geen bewaking gezien!

donderdag 20 februari 16:05

STOP DE AMERIKAANSE-OORLOGS-TRANSPORTEN!!!

Mischa


ANP stelt aantal 15/2 demo nu op 70.000 
M02 - 20.02.2003 17:54

20-02-2003 17:04 Bron: ANP

citaten:
------
Het Platform tegen de Nieuwe Oorlog heeft volgende week dinsdag uitgeroepen tot landelijke actiedag tegen oorlogstransporten door Nederland.
------

-----
Het platform was afgelopen weekeinde verantwoordelijk voor de organisatie van de vredesdemonstratie in Amsterdam waar bijna 70.000 mensen aan meededen.
-----
-einde citaten-

Tot vandaag (VIJF dagen na de grote demonstratie!!)
had het ANP het over 45:000 deelnemers

Website: http://www.trouw.nl/ANP/THEMA/pho20112014-30220.html
 
Transport materieel bijna klaar  
20.02.2003 18:50

Het transport van Amerikaans militair materieel van Duitse bases via het spoor naar de Rotterdamse haven is bijna voltooid, zo meldt  http://irak.tweevandaag.nl/ van 20 februari. Volgens railvervoerder Railion in Utrecht moeten nog twee tot drie van de in totaal 26 transporten worden uitgevoerd. Een woordvoerder verwachtte op donderdagochtend dat de klus binnen een tot twee dagen is geklaard.

"Het is voorspoedig verlopen. We hebben geen actievoerders op de rails gezien, wel bij ons voor de deur in Utrecht".
zie voor dit laatste  http://indymedia.nl/nl/2003/02/9608.shtml
I N E N G L I S H : 
M02 - 22.02.2003 18:03

See:
action against armstransports Tuesday 25th
Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog - 20.02.2003 20:24
 http://indymedia.nl/nl/2003/02/9627.shtml

I N E N G L I S H : 
M02 - 22.02.2003 18:03

See:
action against armstransports Tuesday 25th
Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog - 20.02.2003 20:24
 http://indymedia.nl/nl/2003/02/9627.shtml

Ook aktie op Schiphol 
23.02.2003 13:19

dinsdag 25 februari, 10.00 - 11.30, zie verder:
 http://www.indymedia.nl/nl/2003/02/9678.shtml
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.