english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Burgerinspecteurs Volkel opgepakt
Ravage, actieblad - 30.03.2003 19:56

Arrestaties

P E R S B E R I C H T

(Verslag afkomstg van de actievoerders in Volkel)

Arrestaties na Burgerinspectie naar kernwapens in Volkel

Volkel, 30 maart 2003 - Vanmiddag zijn er rond de 60 personen
gearresteerd op en rondom vliegbasis Volkel (NBr), waaronder
enkele journalisten.

De arrestaties vonden plaats tijdens een 'Burgerinspectie'
naar Amerikaanse kernwapens op Volkel. De burgerinspectie is
een van de vele activiteiten voor de vrede en tegen de oorlog
tegen Irak die op vele plekken in het land plaats vinden.

Bij de hoofdpoort vond vooraf een vredeswake plaats. Er werd een
minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van oorlog die al
zijn gevallen en nog zullen vallen in de toekomst. Daarna hebben
verschillende vertegenwoordigers vanuit de vredesbeweging en SP
kamerlid Krista van Velzen verhaal gedaan.

Vervolgens werd er een 'Die In' gehouden die de gruwelijke
gevolgen van een oorlog symboliseerde. Hierbij werd een oranje
rookbommetje afgestoken voor extra effect. Helaas zagen
'stillen' van de politie die zich bevonden tussen de
vredesdemonstranten zich geroepen om hiertegen met
buitenproportioneel geweld op te treden. Zij stortten zich met
drie man op de demonstrant en meteen daarop kwamen er ook nog
vier agenten te paard door de menigte gestormd waardoor er kort
wat commotie ontstond.

Nadat deze commotie was weggetrokken hebben mensen bij de
poort en om de basis heen de basis betreden of pogingen daartoe
gedaan. Op dit moment (zondagavond rond 18.00 uur) zitten er
tussen de 50 en 60 mensen vast.

Ook zijn er vijf journalisten aangehouden die nog vastzitten
met hun materiaal. Cameraman Huib Schoonhoven, geluidsman
Andreas de Dieck, WFA fotograaf Peter van de Oetelaar, ARTE
cameraman uit Frankrijk Fred Bak en Sander van de Kerkhof van de
lokale tv zender Skyline tv.

Waarom een Burgerinspectie?

Een van de belangrijkste redenen die de Verenigde Staten
aanvoeren om een oorlog tegen Irak te beginnen is de vermeende
en nog altijd niet bewezen aanwezigheid van
massavernietigingswapens in dat land. Nederland steunt een
aanval op Irak.
Van Irak wordt absolute openheid en ontwapening van
massavernietigingswapens geeist. Ondertussen liggen in
Nederland, op de vliegbasis Volkel, Amerikaanse kernwapens
opgeslagen. De Nederlandse regering weigert hierover openheid te
geven, laat staan dat ze overgaan tot verwijdering van deze
wapens.
Ontwapening dient wereldwijd plaats te vinden.

De burgerinspectie is een van de vele activiteiten voor de
vrede en tegen de oorlog tegen Irak die op vele plekken in het
land plaats vinden.


Website: http://www.antenna.nl/ravage
 
aanvullingen
ANP 30-03-03 22:49 
LinkMichel - 31.03.2003 01:31

"
Na verhoor werden 54 mensen vrijgelaten. Sommigen kregen een schikking, anderen een dagvaarding. Vier arrestanten werden vastgehouden.
"

Website: http://www.volkskrant.nl/ANP/BIN/ANP-300303-182-anp.html
 
4 vast 
Wim - 31.03.2003 13:21

Alle arrestanten werden naar een loods op het terrein van de luchtmachtbasis gebracht, waar ze in getimmerde compartimenten werden vastgehouden en een voor een voorgeleid.

De mensen die nog vastzitten worden er waarschijnlijk van beschuldigd wat al te enthousiast aan de hekken in de loods te hebben gehangen. De marechaussee was hier erg pissig over en heeft flinke klappen uitgedeeld aan mensen die aan de hekken van hun 'cel' gingen trekken.

Er staat trouwens nog een stukje met foto van de "die in" op

 http://www.brabantsdagblad.nl/regioportal/BD/0,2622,1363-Voorpagina__1525905_,00.html


ANP-Foto 
LinkMichel - 31.03.2003 15:31

"Onder het oog van de camera's wordt zondag voor de ingang van de vliegbasis Volkel een actievoerder gearresteerd. "

Website: http://www.volkskrant.nl/ANP/BIN/pho30171052-30330.html
 
Zie ook: 
M02 - 31.03.2003 16:12

fotos volkel
sas - 30.03.2003 20:49
 http://indymedia.nl/nl/2003/03/10915.shtml
English report from the Citizen's inspection 
Jens Nielsen - 31.03.2003 16:46


Citizens inspect Dutch military base storing weapons of mass destruction
Volkel, The Netherlands, March 30, 2003
On Sunday, there was a citizen's inspection of the Volkel airbase (the Netherlands), a

military base where American nuclear weapons are stored. More than being an action against

nuclear weapons as such, it was also an action for the peace and against the war on Iraq.About 60 people were arrested on and near the Volkel Airbase, among these several

journalists. Some were given a fine, others have to appear in court at a later date.There was initially a peace vigil in front of the main gate of the base. There they held one

minute of silence for those who have already become casualties of the war, and for those who

will become casualties in the future. After this, speeches were given by a number of people

from the peace movement and by Krista van Velzen, who is currently member of parliament for

the Dutch Socialist Party.

A "Die-in" followed, where people 'dropped dead' to symbolize the horrendous consequences of

a war. An orange smoke bomb was ignited for added effect. Unfortunately, the present

undercover policemen decided to react to this by resorting to disproportionate violence.

Three of them leaped upon the demonstrator and immediately 4 policemen on horses raced

through the crowd which caused some commotion.

As the calm had settled later, the citizen inspectors attempted to enter the base through

the main gate or by crossing the fence around the base. At this moment, (Sunday evening at

about 18.00) some 50 to 60 people have been arrested.

Five journalists have also been arrested, and they have still not been released with their

films: cameraman Huib Schoonhoven, soundman Andreas de Dieck, WFA photographer Peter van de

Oetelaar, ARTE cameraman from France, Fred Bak en Sander van de Kerkhof from the local tv

station Skyline TV.

Why a citizen's inspection?

One of the most important reasons that the US proposes as a reason for war with Iraq is the

presumed, but never proved, presence of weapons of mass destruction in Iraq. The Netherlands

supports an attack on Iraq.

From Iraq we expect absolute openness and disarmament of their weapons of mass destruction.

In the meanwhile, we have American nuclear weapons here on the airbase Volkel in the

Netherlands. The Dutch government refuses to provide openness about this, let alone remove

the weapons.

Disarmament should not be limited to Iraq, it should be worldwide.

The citizens inspection is one among many activities for the peace and against the war that

are taking place many places in the Netherlands.


See also the "alternative resolution" from The Platform Against the 'New War'

 http://www.wereldcrisis.nl/mod.php?mod=userpage&menu=35&page_id=31
and the site  http://www.vredesaktiekamp.nl/ with information in Dutch about this and similar

events.

More pictures from the inspection are available here:

 http://www.indymedia.nl/en/2003/03/10915.shtml
mishandelingen door politie en diens handlang 
nojusticenopeace - 31.03.2003 17:16

de manier waarop heel wat mensen of tijdens hun arrestatie of tijdens gevangenschap "behandeld" zijn door de smeris was volgens mij op zijn zachtst gezegd mishandelend en leverde in sommige gevallen grote gezondheidsrisicos op voor de vreedzame demonstranten.

HIERBIJ ROEP IK IEDEREEN DIE MISHANDELD IS HET TE MELDEN BIJ AMNESTY INTERNATIONAL.
zelf kreeg ik die tip van iemand en ik ga het ook zeker doen.

om maar een paar voorbeelden te noemen van wat er is gebeurd:
politie die vanaf het paard mensen aan proberen te houden.
dus iemand aan de jas meeslepen waardoor ademnood ontstaat en de levensgevaarlijke situatie dat de arrestant vlakbij de trappelende paardevoeten hangt.
mensen zijn in het gezicht geslagen en in de keel geknepen, aan de haren getrokken. er is gedreigd met stokken naar vreedzame demonstranten. er zijn mensen gewond door de manier waarop ze uit de groep zijn gehaald in de " hokken".
er zijn handboeien gebruikt die zeer gevaarlijk zijn, de zogenaamde wegwerphandboeien die strakker trekken als je je handen even beweegt en dan dus je circulatie volledig afknijpen. er zijn verzoeken genegeerd om handboeien wat losser te doen, met als gevolg ernstige wonden aan polsen en circulatieproblemen.
er is minstens 1 persoon in de hokken door politie besprongen en in bedwang gehouden terwijl ze niks deden. die persoon heeft daarbij ook op zijn minst schaafwonden in de nek opgelopen.
en dat is dan alleen nog maar wat ik heb gezien en gehoord.
ik denk dat iedereen wel een lijstje heeft.

eengezamenlijke aanklacht is dan ook waarschijnlijk geen overbodige luxe.

is iedereen al vrij inmiddels? 
vrij? - 31.03.2003 17:22

weet iemand of de mensen die gedurende de nacht zijn vastgehouden al vrij zijn? please zet het hier even onder. ik ben erg benieuwd.
Idd 
Roelof - 31.03.2003 23:57

Ik was heb Zondag idd ook het politieoptreden van dichtbij mee mogen maken. Het was echt niet normaal hoe een vredige demonstratie op zo'n beestachtige en nutteloze manier verstoord kon worden.

Toen ik om een verklaring eiste van het spontaan oppakken van mensen (kennelijk venwege de rookbom die bij de Die-In hoorde) kreeg ik geen antwoord. Na met enkele agenten gepraat te hebben over het belachelijke optreden, en enkele het met me eens waren, kon ik zien hoe diezelfde (zgn vriendelijke) mensen uit het niets ook op mij begonnen te rammen. En zo ging het even door...

Echt heel jammer! Ik snap het nog steeds niet, het gebeurt elke keer, maar wennen kan ik nog steeds niet. Het heeft gewoon geen rede!
politieklachtenburo.nl 
klager - 01.04.2003 00:31

Volgens mij is het niet zinnig om naar Amnesty International te gaan met de klacht. Amnesty doet sowieso weinig aan 'democratische westerse landen' omdat ze de handen meer dan vol hebben aan de rest van de wereld, en hebben bovendien een beleid die ongeveer erop neerkomt dat je eerst alle mogelijke wettelijke middelen zelf moet hebben aangewend voordat ze jouw zaak wer gaan onderzoeken (is vanuit Amnesty's principe ook tamelijk logisch). In ons geval betekent dat dat je eerst bij de politie zelf moet klagen (tot en met de ombudsman) en pas daarna, als je nog ne evreden bent, met je hele veraal naar Amnesty moet.

Ik denk dat je veel beter naar het amsterdamse onafhankelijke Klachtenburo Politieoptreden kan gaan. Zij zijn deskundig, onafhankelijk, en gratis!

Kijk eens op  http://www.politieklachtenburo.nl voor adres enzo. Succes.
 
- 01.04.2003 05:01

Je kan het natuurlijk wl melden bij Amnesty, dan kunnen ze dat weer meenemen in hun rapporten, want ze zijn er wel degelijk mee bezig zo te zien. Zie ook  http://web.amnesty.org/pages/irq-engmde140572003 "Iraq. In the shadow of war: backlash against human rights"
News Planet /ANP 30 maart 2003 20:00 
LinkMichel - 01.04.2003 05:37

"
De arrestaties werden verricht door mensen van de mobiele eenheid, politie, marechaussee en de beveiliging van de vliegbasis. De aangehouden mensen zijn meegenomen naar een kantoor op de basis, waar ze worden voorgeleid aan de officier van justitie. Na een verklaring krijgen ze een dagvaarding en worden ze vrijgelaten. Mensen die geen verklaring afleggen, moeten mee naar het politiebureau.
"

Website: http://www.planet.nl/news/0,2031,80_3252_1491150,00.html
 
Roelof 
01.04.2003 14:05

Quote: "Mensen die geen verklaring afleggen, moeten mee naar het politiebureau" En de NN-ers, dus diegene die hun identiteit niet willen opgeven.
Niet NN-ers komen soms al eerder vrij.

Verder is er voor oa. Volkel een centraal klachtenbureau van het minesterie van Defensie. Hier maar alle brieven heen dan?
4 arrestanten nog steeds vast 
stop de oorlog - 01.04.2003 15:23

De vier arrestanten van de burgerinspectie op Volkel zitten nu, dinsagmiddag, nog steeds vast. Aanklacht en hoe lang dat gaat duren zijn niet duidelijk. Er is contact met de advocaat.
het is nu 2 april 
nojusticenopeace - 02.04.2003 12:23

en in elk geval waren gisteravond rond 9 uur de mensen die langer vastzitten dan de anderen nog steeds niet vrij .
wat mishandeling door de politie betreft: er is in elk geval door 1 persoon officele aangifte op het politieburo van mishandeling gedaan. dit is ook bij amnesty international gemeld zodat zij het kunnen registreren. en deze persoon gaat er ook mee naar het klachtenburo zoals iemand hierboven adviseerde.

we vechten tegen de wapens en we zijn vreedzame mensen en wat mij betreft stellen we de eis fatsoenlijk behandeld te worden en zo niet dan pikken we het wat mij betreft niet.

hier zitten nog steeds mensen vast die niks misdaan hebben.

het is pure intimidatie dat ze nog niet vrij zijn.
alle arestanten vrij!!! 
arestant - 02.04.2003 13:41

de laatste 4 die nog vast zaten zijn vandaag om 12 uur vrij gelaten met een dagvaarding mee voor vernieling (350) en overtreding van de noodveroordening (443). 3 van hen is ook delediging van ambtenaar in vunxie ten laste gelegd.


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.