english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Blokkade rond de G8 in Evian (1-3 juni)
A SEED - 06.03.2003 01:17

Voor en tijdens de top zijn er 'dorpen' met een alternatief programma en actie-voorbereidingen.
Een verslag van de G8 voorbereidings-bijeenkomst in Genčve."Le Feu au Lac"

Afgelopen weekend vond in het Zwitserse Genčve een Internationale voorbereidingsbijeenkomst voor anti-G8 acties plaats. Er waren ongeveer 250 mensen, het merendeel uit Frankrijk en Zwitserland. Het was en divers gezelschap van vakbonden, Attac, jongeren organisaties, anarchisten en andere activisten.
De bijeenkomst begon met een beschrijving van de stand van zaken rond de G8. Verder een presentatie van de bestaande plannen; een grote demonstratie, een blokkade, vele grote vuren rond het meer van Genčve, een tegentop en diverse alternatieve tenten-dorpen.

Waar gaat het eigenlijk over?

De G8 top is een jaarlijks informeel overleg tussen met de 7 grootste economieën en Rusland. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog wel de G8 in Genua, nu bijna twee jaar geleden. Dit jaar gaan de wereldleiders naar Evian, in Frankrijk aan het Meer van Genčve. Er is niet altijd een duidelijke agenda, maar Franse NGOs die een overleg hadden met de franse regering hadden het volgende lijstje agendapunten gekregen:
1 Solidariteit met Afrika / schulden probleem
2 verantwoordelijkheid met betrekking tot energie, landbouw en biodiversiteit.
3 Sociaal verantwoord ondernemen
4 veiligheid en de strijd tegen massavernietigingswapens

Verder zal uiteraard de oorlog en zware stempel drukken de agenda en de discussies. Men zal proberen de G8 te gebruiken om de kloof tussen de diverse landen te dichten.

Demo en blokkade

De voornaamste discussie in het voorbereidings weekend ging over de demo en de blokkade. Uiteraard willen de vakbonden en Attac een massale demonstratie, indien mogelijk in Genčve. De Fransen willen echter dat mensen van de andere kant van Frankrijk zondagavond nog thuis kunnen komen zodat ze maandag ochtend weer naar hun werk kunnen. Zwitserse groepen kwamen met het plan voor een massale blokkade op zondag, tijdens de opening van de G8. Al vrij snel werd duidelijk dat alle aanwezige organisaties, inclusief Attac en de vakbonden, de blokkade ondersteunen. Na een flinke discussie was men het ook eens over de data en de tijden: de demonstratie begint zondagmorgen (1 juni) en sluit aan op de blokkade. Een erg positief punt is dat alle organisaties beloofden de blokkade ook actief te promoten, hoewel iedereen vrij wordt gelaten op tijd weer naar huis te gaan. Nu moet nog blijken hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.

De G8-top zelf vindt plaats in Evian. Dit dorp en het gebied eromheen zal een grote afgesloten 'rode zone’ zijn. Niemand denkt eraan om hierheen te gaan. Maar lang niet iedereen past in Evian. Vele delegatieleden, journalisten, toeleveranciers etc. zullen in de omgeving overnachten en werken. Dit is ook het zwakke punt van de top; elke dag moeten waarschijnlijk duizenden mensen van de diverse steden en hotels naar Evian en terug worden vervoerd. De hoge piefen gaan waarschijnlijk per helicopter, maar hiernaast zal vervoer per veerboot en auto nodig zijn.
Zwitserse organisaties zullen zich concentreren op Lausanne en de weg van Evian naar het oosten. De grote blokkade zal echter plaatsvinden aan de westkant, tussen Genčve en Evian. De afstand tussen de bergen en het Meer van Genčve is hier ongeveer 6 kilometer. Het is de bedoeling dat enige tienduizenden mensen het hier potdicht maken. Twee groepen vanaf de bergen (Frankrijk) en vanaf het meer (Zwitserland) zullen de grens tussen de beide landen echter juist openen.

De actie-dorpen

In de dagen voorafgaand aan de top worden twee dorpen opgezet bij Annemasse, een soort randgemeente van Genčve, maar dan net aan de Franse kant van de grens. Hierover vond nog een flinke discussie plaats; kunnen ze niet samen een dorp opzetten? Beide initiatieven bestaan uit leuke groepen en mensen met goede ideeën, maar ze verschillen al drie maanden van mening over de openheid en de doelstelling van het kamp. Te ingewikkeld om hier even uit te leggen, maar er is nu definitief besloten om gescheiden verder te gaan. Er wordt wel samengewerkt voor praktische zaken zoals de toestemming voor de lokatie en stroom en water. Waarschijnlijk komen beide kampen ook dicht bij elkaar te liggen zodat bezoeken ook kunnen 'zappen’.

Het eerste dorp gaat VAAAG heten, hetgeen staat voor Village Alternatif, Anticapitaliste et Anti-Gueres. Nog een mooie afkorting: een van de deelnemende netwerken is de CLAAAG: Convergence des Luttes Anti-Autoritaire et Anticapitaliste contre le G8.

Het andere dorp denkt nog na over een naam. Het organiserende netwerk G8-illegal’ bestaat uit een iets gevarieerdere groep mensen: anarchisten, groenen, studenten, mensen van diverse sociale centra en -netwerken en volgens de roddels zelfs enkele trotskisten, maar die laatsten ben ik niet tegengekomen. De uitgangspunten van dit dorp zijn:
* totale verwerping van de G8
* zelforganisatie en geen hiërarchie
* respect voor het milieu
* tegen sexisme, racisme, homofobie, antisemitisme etc.
* verder politieke openheid voor groepen om actief deel te nemen

Beide dorpen beginnen op 28 mei en blijven bestaan tot 3 juni, het eind van de G8 top. Aan de programma's wordt nog gewerkt, maar de eerste dagen zal er veel aandacht zijn voor anti-kapitalistische alternatieven, workshops, presentaties en discussies. Beide dorpen zullen werken met een horizontale organisatie-structuur en zelfstandige afdelingen en affiniteits-groepen. Uiteraard is het de bedoeling dat ook alle 'dorpsbewoners’ tijdens de top aan de acties deelnemen.

Voor de grote massa’s die voor de zondag worden verwacht, proberen mensen aparte opvang te regelen.

Bio-Barrio

Beide dorpen willen graag werken met thema-buurten of ‘barrios’. Met A SEED willen we de organisatie van een 'bio-barrio’ bij een van de dorpen op ons nemen. Hier willen we aandacht besteden aan milieu, biologische landbouw en de strijd van boeren, zowel in de derde wereld als in Europa. Dit zullen we doen met een programma met presentaties, discussies, video's en optredens. Maar ook door milieuvriendelijke alternatieven te tonen en in praktijk te brengen. Meer concretere informatie over de BioBarrio zullen we later rondsturen en op plaatsen.

Overzicht van de overige plannen

Tegentop
In Genčve zijn mensen bezig met het organiseren van een ‘Top voor een Andere Wereld’. Genoemde thema’s tot nu toe: Afrika, uitputting natuurlijke hulpbronnen, sociaal verantwoord ondernemen, structurele aanpassings-programma's en schulden, Europees landbouw beleid (door Via Campesina), Argentinië, water, kernenergie en locale problemen.

Vuren rond het meer
"Le Feu au Lac" (zeer vrij vertaald: het is dringend) is een uitdrukking van vissers om duidelijk te maken dat ze vanwege zonsondergang snel terug naar huis moeten. Ook was het een oude traditie om in geval van gevaar de omgeving te waarschuwen met een vuur. Als extra bijkomstigheid schijnt het nummer "Smoke on the Water" van Deep Purple te zijn geďnspireerd op rookwolken boven het Meer van Genčve. Voldoende redenen voor lokale groepen om op de zaterdagavond, net voor top, vele grote vuren rond het meer ontsteken. Er zouden al 50 locaties met het plan bezig zijn.
Hiernaast is dit een goede manier om de verspreidde actie-kampen en voorbereidende groepen met elkaar te verbinden.

Feest
Voor de zondagavond na de blokkade is een groot feest gepland.

Diversen

* Naast de dorpen is het de bedoeling dat er ook nog diverse infopunten komen. Zowel in de dorpen als op andere locaties zouden indymedia/internet punten moeten komen.
Er wordt nagedacht over een radio-zender die de communicatie tijdens de top moet vergemakkelijken.
* Het zoeken naar slaapplaatsen wordt bemoeilijkt door de politie die zelf al vele gebouwen heeft gevorderd.
* Om de Franse en Zwitserse tegenwerking binnen de perken te houden wordt er druk onderhandeld. Ze willen het liefst direct met 'Parijs’ overleggen. Vanuit lokale (extreem-) rechtse gemeenten en het departement Haute Savoie wordt minder medewerking verwacht.
* Verder protesteren alle Franse groepen hevig tegen mogelijke beperking van de bewegingsvrijheid van demonstranten en het sluiten van de grens.

Algemene mobilisatie Nederland

Twee weken geleden is er in Amsterdam een eerste overlegje geweest over de Nederlandse mobilisatie voor 'Evian’. De opkomt was minimaal, maar vanwege de oorlog en de diverse andere activiteiten die voor de G8 nog op de agenda staan, was dit niet vreemd. Er is wel een plannetje gemaakt voor een algemene voorbereidingsbijeenkomt in April. Met informatie over de G8 en de diverse plannen, actietrainingen en voor het smeden van concrete plannen voor een bijdrage vanuit Nederland. De precieze datum en de lokatie moeten nog worden vastgesteld.

Het zou mooi zijn als je met de Nederlandse mobilisatie zou willen helpen. Neem even contact op met  flip@aseed.antenna.nl

links
www.g8deviant.org (AARRG, part of 'G8 illegal’)
www.evian-g8.org (VAAAG dorp)
www.claaacg8.org (CLAAAC)
 http://squat.net/contre-attaque (Zwitserse groepen)
 http://squat.net/contre-attaque/leman.htm (informatie over de regio)

- E-Mail: flip@aseed.antenna.nl Website: http://www.aseed.net
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.