english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
AMA-Campus onthekt (persbericht)
maatje 5.5 - 24.08.2003 19:33

Meer dan honderd meter zwaar gevangenis hekwerk gedemonteerd, de AMA's zijn na een week van geweld blij met de ondersteuning, politie staat machteloos. De campus is inhumaan en moet dicht!

Vanmiddag heeft een groep van 60 mensen in Deelen geprotesteerd tegen een exces van het repressieve vluchtelingen beleid, de AMA campus. Er wordt geprotesteerd door het hek rond de AMA campus, bedoeld om ama's af te sluiten van de rest van de maatschappij, te demonteren. Het hekwerk wordt bout voor bout uit elkaar gehaald. De demonstranten zijn van mening dat alle vluchtelingen in vrijheid moeten kunnen leven waar zij dat verkiezen.


Sinds november 2002 zijn er twee, als een proef voor een jaar bedoelde, AMA campussen geopend, een in Vught en een in Deelen. De campussen zijn volgens de Nederlandse regering "sobere doch humane besloten opvangplekken", gericht op terugkeer en uitzetting. Echter in werkelijkheid hebben ze het meest weg van gesloten jeugdinrichtingen. De AMA's worden onderworpen aan een streng regime gebaseerd op straffen en belonen. Daarbij worden zij zoveel mogelijk van de rest van de maatschappij weggehouden.


Vanaf de opening van de campussen zijn de jongeren in opstand gekomen om voor hun vrijheid en voor een menswaardige opvang op te komen. Het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) doet de AMA's die in opstand komen af als raddraaiers en relschoppers en lijkt niet op hun argumenten, motieven in te willen gaan. Opkomen voor gelijkwaardige medische zorg, vrijheid en goed onderwijs is volgens ons niet meer dan vanzelfsprekend. In plaats van in te zien dat deze uitingen van machteloosheid van de jongeren impliciet zijn aan het systeem van de campus reageerde het COA met repressieve maatregelen en schakelde meerdere malen de politie in.


In juli was in Deelen de spanning dusdanig opgelopen dat de coaches, uitvoerend personeel op de campus, nauwelijks zonder bewaking het terrein opkwamen. s Nachts na 22.00 ging de bewaking alleen met honden het terrein op en mochten de AMA's hun kamers niet meer verlaten. Het NIDOS, de voogdij-instelling voor AMA's , achtte de situatie zo onveilig dat zij de AMA's naar andere opvangplekken lieten overbrengen. Dit besluit werd een paar dagen later door het COA en het ministerie van Justitie teruggedraaid. De jongeren die even van hun vrijheid hadden geproefd moesten terug naar Deelen. De overheid bestempeld de moeilijkheden op de campussen als opstartproblemen en niet als fundamentele problemen van het systeem van de campus. Deze visie sluit goed aan bij de rest van het toch wel repressief te noemen vluchtelingenbeleid. Slechts bezien vanuit het feit dat het aantal asiel aanvragen van AMA's fors is gedaald, bestempeld de overheid de campus een succes.


Het opsluiten van mensen is een vorm van psychische mishandeling met ernstige, blijvende gevolgen (trauma's) voor vele opgeslotene. Zo zijn er al verschillende zelfmoordpogingen geweest in de AMA campussen. Misschien door de lange ervaring die de overheid heeft met het opsluiten van vluchtelingen en hun (soms geslaagde) zelfmoordpogingen, dat de overheid dit niet ziet als een reden direct in te grijpen. Sinds begin 1990 is de Nederlandse regering bezig met het sluiten van de grenzen en het uitsluiten van vluchtelingen. De invoering van de koppelingswet en de nieuwe vreemdelingenwet van 2001 zijn hier belangrijke stappen binnen geweest. Veel mensen werden door deze wetgevingen uitgesloten van basisrechten als medische zorg, onderwijs en vrijheid. Een andere belangrijk onderdeel van het beleid zijn de deportatie- en detentie centra die de afgelopen jaren zijn geopend en nog zullen openen (zoals op Schiphol). Net als op de AMA-campus worden hier onschuldige mensen rechteloos opgesloten. Voor vele eindigt hun verblijf in een detentie centrum met deportatie naar levensbedreigende situaties.

Kortom het Nederlandse vluchtelingenbeleid lijkt gebaseerd op uitsluiting, opsluiting, uitzetting.


Binnenkort vindt de evaluatie van de AMA-campussen plaats. Met deze actie willen wij een discussie op gang brengen en ons ongenoegen uiten over dit onmenselijke vluchtelingenbeleid. We zien de AMA campussen en alle andere detentie en deportatie gevangenissen het liefst per direct gesloten.

Geen mens vlucht vrijwillig en dient daarom welkom geheten te worden en ondersteuning te krijgen bij aankomst.

Wij eisen vrijheid voor alle vluchtelingen.

 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
De Gelderlander 25-8-2003 
25.08.2003 00:03

Actie tegen kamp voor
jonge vluchtelingen

DEELEN - Vrijheid voor alle vluchtelingen. Onder dat motto hebben zo’n tachtig actievoerders zondagmiddag de hekken verwijderd van de besloten opvang voor minderjarige asielzoekers (ama’s) in Deelen bij Arnhem. De actie werd door de jonge vluchtelingen met groot gejuich begroet.
lees verder: www.gelderlander.nl
De Gelderlander over de actie 
maatje 5.5 - 25.08.2003 00:05

 http://www.gelderlander.nl/regioportal/GLD/1,3112,1444-Voorpagina__1740462_,00.html

eerder bericht | links naar andere media 
willink - 25.08.2003 01:11

actie voor AMA's in Deelen
freedom - 24.08.2003 18:04
 http://www.indymedia.nl/nl/2003/08/13418.shtml
foto-report 
link - 25.08.2003 13:50

Fotoreportage: Actie bij Ama-kamp in Deelen
25.08.2003 07:01
 http://www.indymedia.nl/nl/2003/08/13458.shtml


bevrijding = legaal! 
theo - 25.08.2003 13:55

Uit het nieuwsbericht van politie gelderland zelf:

"Hierbij werden hekken ontwricht, maar niet vernield."
"Omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, zijn er door de politie geen aanhoudingen verricht."

Mooi is dat, iedereen die dat wil kan dus die hekken daar gaan weghalen, met goedkeuring van de politie! Is ook logisch, de COA zelf zegt immers ook in de gelderlander dat de dat de AMA's vrij zijn om te gaan als zij dat willen...

Weg met de hekken!

Volledige politiebericht:
 http://www.politiegelderlandmidden.nl/info_service/persberichten/perslijst.asp?dd=24&mm=08&yy=2003


wanted: vertaling... 
vertaler? - 25.08.2003 14:29

Als iemand het originele persbericht -met name de achtergrond van de campussen- zou willen vertalen naar het engels, dan is dat een welkome aanvulling en kan het elders ter informatie ook nog gebruikt worden.
translation 
joshuA - 26.08.2003 13:46

ik wil t persbericht wel vertalen, maar weet niet of iemand t al gedaan heeft en waar t heen moet....
ik post t anders gewoon hier ok?
vertaling graag hier posten 
vertaler? - 26.08.2003 14:17

nog niet vertaald. post maar gewoon hier als aanvulling.. dat kan gewoon gelinkt worden.
AMA-Campus 'De-Fenced' 
joshuA - 26.08.2003 16:11

AMA-Campus 'De-Fenced'

More than hundred meter heavy prison fencing disassembled, after a week of violence the AMA' s(minor refugees) are glad with the support, police stands powerless. The campus is inhuman and must close!

This afternoon a group of 60 people protested against an excess of the repressive refugee administration, the AMA campus. The protest consisted of disassembling the fence around the AMA campus, meant to close the ama’s off from the rest of the society. The fence is removed piece by piece. The demonstrators are of opinion that all refugees must and can live where they choose to in freedom.

Since November 2002 there are two, a year long test case, AMA campuses, one in Vught and one in Deelen. The campuses are, according to the Dutch government "sober but humane refugee detention centers", dedicated to return and deportation. However in reality they more resemble youth-prisons then anything else. The AMA’s are subjected at a strict regime based on punishment and reward. Besides that the AMA's are secluded from the rest of the society as much as possible.

From the opening of the campuses the youth's are fighting for their freedom and for a humane treatment. The COA (Central Organisation for relief Assylum seakers) dismisses the AMA’s that speak up as troublemakers and refuses to listen to their arguments. Speaking up for equal medical care, freedom and good education is according to us not more than self-evident. Instead of realizing that these expressions of impotence from the youth's are products of the campus-system, the COA reacted with repressive measures and repeatedly called the police to solve their "problem".

In July the tension in Deelen had risen so high that the coaches, the personnel on the campus, scarcely entered the grounds without guards. At night after 22.00h the guards only entered the campus grounds with dogs and the AMA’s weren’t aloud to leave their rooms. The NIDOS, the guardianship-institution for AMA’s, considered the situation so unsafe that they had the AMA’s transferred to other relief centers. This decision was reversed a few days later by the COA and the ministry of Justice. The youth's, who had tasted their freedom had to return too Deelen. The authorities labeled the difficulties on the campuses as startup difficulties and not as fundamental problems of the campus-system. This view fits in well with the rest of it’s, easily defined as repressive, refugee administration. Merely from the perspective of the lowering number of asylum request from AMA’s, the authorities label the campus a success.

Locking up men is a form of psychological abuse with serious, lasting consequences (traumas) for many people who experience this. There already have been different suicide attempts in the AMA campuses. Perhaps because of the long experience that the government has with locking up of refugees and their (sometimes successful) suicide attempts, the authorities don't see this as a reason for immediate intervention. Since early 1990 the Dutch government is busy with the closing of its borders and the exclusion of refugees. The introduction of the "koppelingswet"(linking al personal information so illegal immigrants and the like can be excluded from participating with society) and the new alien-legislation of 2001 were important for this process. Many people became excluded from basic human rights as medical care, education and freedom by these legislations. An other important part of the administration are the deportation and detention centers that have been (and will be) opened the past years (as at Schiphol, Amsterdam Airport). Just as on the AMA-campus innocent people are and will be locked up without regard for human rights. For many their stay in a detention center will end with deportation to life threatening situations.

In short the Dutch refugee administration seems to be based on exclusion, detention and deportation.

Soon the evaluation of the AMA-campuses will start. With this action we want to show our displeasure and start a discussion on this inhuman refugee administration. We prefer to see the AMA campuses and all other detention and deportation prisons closed sooner rather than later.No man flees voluntary and therefore deserves to be welcomed and supported at arrival.We demand freedom for all refugees!

Photo report 
link - 27.08.2003 20:24

Photo report
 http://www.indymedia.nl/nl/2003/08/13458.shtml
Campus Vught | videodocu | partly english  
link, vpro-fwd. - 27.08.2003 23:54

PART I (partly english)

high:  http://www.vpro.nl/rmstreams.db?13720138 (realplayer)
low:  http://www.vpro.nl/rmstreams.db?13720480 (realplayer)

PART II (partly english)

video:
high:  http://www.vpro.nl/rmstreams.db?13720202 (realplayer)
low:  http://www.vpro.nl/rmstreams.db?13720779 (realplayer)


PART I
"Tot voor kort mochten alleenstaande minderjarige asielzoekers, de zogenaamde AMA's, eigenlijk altijd in Nederland blijven. Ook al werd hun asielaanvraag afgewezen. Ze leerden Nederlands, gingen naar Nederlandse scholen, woonden in Nederlandse gezinnen, kortom ze integreerden, en werden niet teruggestuurd. Dat moest veranderen."
 http://www.vpro.nl/info/tegenlicht/index.shtml?7738514+7738518+7738520+11296803

PART II
"Het tweede deel van de documentaire over Campus Vught, de besloten opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning. Nadat de eerste directeur het veld heeft moeten ruimen, probeert de nieuwe ‘head of campus’ het tij te keren."
 http://www.vpro.nl/info/tegenlicht/index.shtml?7738514+7738518+7738520+11297511

fence around dutch detention center dismantel 
link - 27.08.2003 23:58

 http://noborder.org/item_fresh.php?id=278

Website: http://noborder.org
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.