english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Aangifte integratie-commissie
Paul Treanor - 02.10.2003 12:34

Parlementaire commissie integratie besloot (in gesloten zitting) om bepaalde groepen niet te horen. Kritiek op de integratie wordt resoluut weggecensureerd.


De Tweede Kamer heeft een commissie ingesteld om het zogenaamde 'falen van de integratie' te onderzoeken. De commissie is niet op zoek naar de waarheid, maar wil de allochtonen in de beklaagdenbank zetten, voor de zoveelste keer. De commissie discrimineert ook, om dat te bereiken. Bepaalde groepen zijn niet welkom, dat heeft de commissie in besloten zitting bepaald. Wie dat zijn willen ze niet zeggen, vermoedelijk AEL en islamisten. Ik heb aangifte gedaan tegen de griffier van de commissie, wegens discriminatie. Hieronder de aangifte: lees ook de bijlage, om te zien wat de commissie niet wil bespreken.

---------------------

Amsterdam, 30 september 2003

Arrondissementsparket Den Haag
t.a.v. G. L. Bouman, Hoofdofficier van Justitie
Postbus 20302
2500 EH Den Haag


verzoek om strafvervolging (aangifte)

Ik verzoek je om een strafvervolging wegens discriminatie in te stellen, tegen mr. D. S. Nava, griffier van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid van de Tweede Kamer. Een medewerkster van de Commissie liet mij afgelopen dinsdag of woensdag weten, dat de Commissie besloten heeft om geen allochtonen aan het woord te laten, tenzij ze voorstander zijn van de integratie. Ook al zou er een vergelijkbare beperking gelden voor autochtone Nederlanders, dan blijft deze beperking duidelijk discriminerend. De integratie is per definitie gericht op allochtonen, en ze hebben meer belang om hun bezwaren daartegen te presenteren. Overigens zou ik het mooi vinden, als autochtone Nederlanders zouden protesteren tegen wat de overheid allochtonen aandoet bij 'de integratie'. Tot nu toe heb ik echter geen enkele teken van geweten of solidariteit kunnen ontdekken.

De voorzitter van de Commissie, het kamerlid Stef Blok (VVD) draagt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor dit beleid. Tegen hem is aangifte zinloos, omdat hij niet vervolgd kan worden voor zijn werk als kamerlid, ook al pleegt hij daarbij strafbare feiten. Nava als griffier heeft echter de leiding over het personeel in dienst van de Commissie, en voert de besluiten van de Commissie uit, wat betreft de eigen werkwijze. Hij had een opdracht tot discriminatie (formeel of informeel) moeten weigeren, en dat heeft hij niet gedaan.

In de komende jaren zal jij misschien allochtonen vervolgen, wegens gewelddadig verzet tegen de integratie. In zulke gevallen zal het OM ongetwijfeld beweren, dat allochtonen 'middels het democratisch proces hun grieven kenbaar kunnen maken'. Dat is niet waar: de houding van de Integratie-Commissie is tekenend voor de politiek als geheel. Alle politieke partijen in de Tweede Kamer zijn autochtoon Nederlandse partijen, en allemaal pro-integratie. Ik ken geen enkel voorbeeld, waar tegenstanders van de integratie in de landelijke politiek aan het woord kwamen, of waar de grieven van allochtonen besproken werden. Ook in de media komen tegenstanders van de integratie zelden aan het woord. Een 'immigrant-basher' zoals Paul Scheffer komt daarentegen snel aan het woord, ook bij de Commissie, en heeft uitgebreid toegang tot de media. Vanwege deze eenzijdigheid, en het feit dat de democratische meerderheid nu eenmaal autochtoon is, staat geen democratische weg open voor allochtonen. Om de eenzijdigheid - en de bron van het geweld - te verduidelijken, stuur ik als bijlage de punten die ik zelf aan de Commissie voorlegde. Dit is wat Blok en Nava niet in de openbaarheid willen bespreken.


Paul Treanor

---------------------------------------------------
BIJLAGE INTEGRATIE1. 'De integratie' is historisch verbonden met het nationalisme en de nationale staat. Niet-nationale staten kunnen zonder, en dat was meestal het geval.

2. Immigratie is in wezen onverenigbaar met de nationale staat, want die streeft naar eenheid van volk en grondgebied. De grens zou het liefst overeen komen met de verspreiding van het volk: niet te groot en niet te klein, 100% van het volk binnen de grens, 0% buiten, en ook 0% minderheden in eigen land. Van de niet-eiland-staten, voldoen SloveniŽ en Portugal redelijk aan deze eis van het nationalisme. In Nederland is het ook aardig gelukt, tot aan de Tweede Wereldoorlog. De immigratie doet altijd afbreuk aan de eenheid van volk en territorium. Wat voor nut heeft een eigen staat voor het Nederlandse volk, als alle niet-Nederlanders daar ook ogen wonen? De nationale staat veronderstelt dat de wereldbevolking etnisch geordend wordt, en ook grotendeels in eigen land blijft wonen.

3. Op langere termijn vereist de nationale staat dan ook een nul-migratie. Niet een nul-saldo, maar helemaal geen migratie - niemand erin, en niemand eruit. Als de ideale omvang bereikt is, zodat de grens ook de etnische grens vormt, dan moet de grens ook dicht. En ook stabiel blijven, want ook een grens-verschuiving zou de bereikte bevolkings-samenstelling verstoren.

4. Elke immigrant die een nationale staat binnenkomt, doet afbreuk aan de eenheid van volk en territorium, en afbreuk aan de nationale staat als staatsvorm. Wat mij betreft, reden om de immigratie toe te juichen. De immigratie is een vijandelijke daad tegen de natie, als immigrant ben ik de eerste om dat toe te geven. Rechts Nederland vergelijkt de immigratie herhaaldelijk met de Duitse bezetting, en ook in andere landen wordt de immigratie omschreven als een 'invasie', of met metaforen van overstromingen ('toestroom', 'vloed', 'tide of immigration', 'swamping').

5. De bevolking van Nederland wil de immigratie ook niet, dat wil zeggen, de overgrote meerderheid die het voortbestaan van de nationale staat ook steunt. De immigratie is inderdaad een invasie, in de zin dat de immigrant de grens overschrijdt, zonder de toestemming van het volk. Over de immigratie als zodanig heeft in Nederland nooit een politiek debat plaatsgevonden, laat staan een referendum. De volgende newsgroup-posting (nl.politiek, gepost 04 januari 2003) geeft een goed beeld van hoe de 'gewone blanke Hollander' denkt over de veranderingen van de laatste 30 jaar, waarover ze niets te vertellen hadden:

"Al jaren ontkennen jullie dat er een probleem is, met die allochtonen. De meeste criminaliteit wordt gepleegd door deze mensen. Jullie soort steek daarvoor al jaren de kop in het zand, maar dat betekent wel dat het probleem er blijft, en steeds erger wordt. De toestroom van deze mensen, is nooit gestopt door links, en dat terwijl er na 1970 we geen gastarbeiders meer nodig hadden. Toch bleven ze komen, en als er iemand wat van zei dan was hij gelijk een racist, en werd er niet geschroomd om WO2 er bij te halen.

Onder links is het probleem zelf nooit bespreekbaar geweest....Dat is nu wel anders, en dat komt wel door Pim, deze man was helemaal niet zo gevaarlijk als jullie willen laten geloven...Deze man wordt dan democratisch gekozen, omdat de mensen het zat zijn. Ze zijn het zat om in een cultuur te leven die niet van ons is, om overvallen, verkracht, en onderdrukt te worden. Wijken die veranderen in getto's omdat daar voor 90% allochtonen wonen. Zat om te vluchten naar andere wijken, waar nog wel merendeel Nederlanders wonen. Zat om iedere morgen en middag kilometers, om je kind naar school te brengen, omdat de school in de buurt vol zit met allochtonen. We zijn het zat, om in een door jullie opgedrongen multiculturele samenleving te leven."

De politieke partijen, ook de LPF, willen echter geen referendum over de immigratie - misschien omdat het zou laten zien, wat voor racisten in dit land wonen. Ik denk dat 80% of 90% van de kiezers zou stemmen voor 'Nederland voor de Nederlanders' - dat wil zeggen, geen structurele immigratie.

6. Een groot deel van de Nederlandse bevolking, waarschijnlijk een meerderheid, wil ook dat de bestaande immigranten verdwijnen. Dit gegeven wordt helemaal weggemoffeld, ook door de LPF, die groot is geworden op basis van anti-allochtonen sentiment. Het is dringend nodig voor autochtone politici om deze werkelijkheid te erkennen. De allochtonen zelf weten allang dat ze hier niet welkom zijn, want ze worden elke dag ermee geconfronteerd.

7. Spanningen tussen autochtone meerderheid, en door immigratie ontstane minderheden (allochtonen), zijn dus voorgeprogrammeerd in de nationale staat. Dat kan uitmonden in verdrijving, of gedwongen assimilatie, of beiden tegelijk. Geweld is dan ook onvermijdelijk, bij langdurig structurele immigratie in een nationale staat.

8. Zowel verdrijving als assimilatie-dwang zijn negatieve reacties op de immigratie, vanuit de autochtone bevolking. Beiden ontstaan los van de houding en maatschappelijke toestand van de immigranten. Er bestaat geen strategie, waarbij allochtonen zich kunnen vrijwaren van deze negatieve reacties. Allochtone minderheden die eeuwenlang aanwezig zijn, zoals de Joden in Duitsland, kunnen plotseling geconfronteerd worden met agressie vanuit de autochtone bevolking.

9. De integratie is dan ook een eenzijdige reactie, en niet een gemeenschappelijk proces. De integratie is iets dat geŽist wordt van de allochtone bevolking (immigranten en hun kinderen). De eis is afkomstig van de autochtoon-Hollandse bevolking, en haar politieke vertegenwoordigers.

10. Voor de immigrant bestaat de integratie uit een lijst met eisen: het heeft altijd een dwingend character. Het is nooit een tweerichtingsverkeer, en kan nooit harmonieus verlopen.

11. Het is ook kenmerkend voor de integratie, dat de lijst steeds langer wordt: de eisen worden steeds opgeschroefd. Tot een paar jaar geleden was het spreken van Nederlands de voornaamste integratie-eis. Rob Oudkerk heeft eerder dit jaar geŽist, dat immigranten iets van de Nederlandse geschiedenis weten. Vervolgens bepleitte Michiel Smit de terugkeer van de 'vaderlandse geschiedenis'. Smit is niet zonder invloed: zijn voorstel om Nederlands verplicht te stellen in moskeeŽn, werd binnen enkele dagen overgenomen door Wouter Bos. Ook in andere landen worden de eisen steeds opgeschroefd. In de VS moeten candidaten voor naturalisatie, bijvoorbeeld, de volgende vragen beantwoorden:

Waarom zijn er 13 strepen op de vlag?
In welk jaar werd de Grondwet geschreven?
Hoeveel amendementen telt de Grondwet?
Welke amendementen hebben betrekking op het kiesrecht?
Wie benoemt de rechters van het Hooggerechtshof?
Wie schreef het volkslied?

De Britse regering overweegt om vergelijkbare examens in te voeren, samen met een eed van trouw aan de Koningin en haar opvolgers. Overigens is de eed overgenomen van Canada, waar het al langer verplicht is bij naturalisatie.

12. De grote politieke partijen in Nederland concurreren met elkaar, om steeds hardere integratie-eisen te stellen: daarbij schuift de ideologie van rechtse figuren zoals Michiel Smit steeds naar het politieke midden. De integratie wordt gekenmerkt door voortdurende verrechtsing. Autochtone politici bepleiten nooit minder integratie - altijd 'meer en harder'. De voorgestelde taalverboden laten zien hoe dat gaat. Michiel Smit ageerde eerst tegen het gebruik van andere talen in gemeentelijk voorlichtings-materiaal. Hij heeft later voorgesteld, om het spreken van Nederlands op straat in Rotterdam verplicht te stellen. De stad Gouda heeft dat al gedaan, in de 'Tien Gouden Stadsregels', al staan er geen sancties op overtredingen. Diverse scholen en hogescholen hebben het spreken van andere talen op school (ook buiten de les) verboden. Zulke taalverboden lijken strijdig met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (Art 27):

"In Staten waar zich etnische, godsdienstige of linguÔstische minderheden bevinden, mag aan personen die tot die minderheden behoren niet het recht worden ontzegd, in gemeenschap met de andere leden van hun groep, hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en in de praktijk toe te passen, of zich van hun eigen taal te bedienen."

De 'migratie-adviseur' Jan Beerenhout stelde vervolgens voor, om mensen een boete te geven als ze bij het winkelen geen Nederlands gebruiken. Hij wou ook mensen extra laten betalen, als ze bij de huisarts geen Nederlands spreken. En zo gaat het maar door: de integratie staat nooit stil.

13. De integratie-programma's in Nederland zijn altijd verplicht, nooit vrijwillig. Niet-meedoen wordt gestraft met sancties - korting op de uitkering, of onthouden van verblijfs-documenten. Intimidatie en dreigementen zijn dan ook inherent aan de integratie: het is vergelijkbaar met de manier waarop Sociale Diensten en CWI's met onwillige werklozen omgaan.

14. De allochtoon kan echter nooit integreren. Wat hij of zij ook doet, het is nooit voldoende. Dat is op zich logisch, want de integratie is een negatieve reactie op de immigratie. Het probeert de immigratie op een bepaalde manier ongedaan te maken, door van de immigrant een niet-immigrant te maken. Dat is onmogelijk: iemand die in Turkije geboren is, blijft nu eenmaal in Turkije geboren. Iemand met niet-Nederlandse ouders kan niet achteraf Hollandse ouders aanschaffen. Dat is het verschil met de werkloze: als hij of zij werk aanvaardt, dan is de Sociale Dienst tevreden. De overheid, namens de autochtone meerderheid, is nooit tevreden met de allochtoon.

15. De integratie wordt door de Commissie Integratie, en de politiek in het algemeen, benaderd op dezelfde manier als de criminaliteitsbestrijding, en met een vergelijkbaar taalgebruik. Het allochtoon-zijn wordt inderdaad door de gemiddelde Nederlander ervaren als een bepaalde vorm van criminaliteit - als iets wat uit zichzelf al fout is.

16. Mede daardoor bevat de integratie ook een element van straf, volkswoede, en heksenjacht. Er wordt nauwelijks gekeken naar het nut van de integratie-programma's - 'de allochtonen nu eens aanpakken' staat voorop. De integratie is in laatse instantie een vorm van vervolging.


 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.