english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
NSF: geen blauwdruk voor de beweging, maar ruimte voor alternatievendiscussie
Ralph en Christian - 27.11.2003 11:57

In Nederland lijkt de discussie over een eventueel Nederlands Sociaal Forum nu echt begonnen te zijn, nadat er al eerder op verschillende plekken, door verschillende mensen over gesproken werd.

NSF: geen blauwdruk voor de beweging, maar ruimte voor alternatievendiscussie

In Nederland lijkt de discussie over een eventueel Nederlands Sociaal Forum nu echt begonnen te zijn, nadat er al eerder op verschillende plekken, door verschillende mensen over gesproken werd. Kees Hudigs kritische reactie op een artikel van de website OneWorld over een NSF is een goede aanleiding om over dit idee na te denken. Kees Hudig maakt een aantal terechte opmerkingen, anders dan hij denken wij echter wel dat het tijd is voor een Nederlands Sociaal Forum. Idealiter zou dit volgend jaar, tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU plaatsvinden. Dit omdat zo’n bijeenkomst een erg goede stimulans is voor organisaties in Nederland, die werken aan een betere wereld. In dit artikel proberen wij aan te geven waarom we nu in Nederland kunnen besluiten tot de organisatie van een NSF.

De idee van de Social Fora

Allereerst is het goed even stil te staan bij wat Social Fora eigenlijk zijn. In 2001 werd in Porto Alegre (Brazilië) het eerste World Social Forum georganiseerd, als een ruimte voor discussie over alternatieven voor het neoliberalisme en daarmee als een vrijhaven in een wereld waarin de neoliberale consensus erin slaagt discussie te marginaliseren.
Social Fora zijn bijeenkomsten van organisaties die strijden tegen het neoliberalisme en die streven naar een nieuwe wereldorde, gebaseerd op sociale gerechtigheid en participatieve democratie. De organisatie van een forum is een reflectie van de waarden van waar voor het staat en is daarom gebaseerd op een horizontale structuur. In deze alternatieve ruimte worden alle deelnemers uitgenodigd hun kennis en ervaring te delen, te reflecteren op het neoliberalisme, alternatieven te bedenken voor de Washington-consensus en acties voor te bereiden. Dit maakt het een samenkomst van de wereldwijde civil society, waarin verenigingen, NGOs, migrantenorganisaties, vakbonden, vrouwenorganisaties, studenten en vele anderen actief zijn. Al deze deelnemers worden principieel niet gebonden aan een gemeenschappelijke verklaring, omdat een Social Forum geen beweging, maar een ruimte is. Politieke partijen spelen geen directe rol in de organisatie van het forum, noch in de bepaling van de inhoud, maar zij mogen wel ondersteunend participeren.
De Social Fora zijn hiermee dus per definitie pluriform en kunnen geen leiders hebben, zoals het artikel op de website OneWorld suggereert. Hierin zijn wij het volledig met Kees eens. Een Nederlands Sociaal Forum kan niet de Nederlandse beweging zijn en evenmin zou het een blauwdruk moeten opleveren voor de toekomstige ontwikkeling van de beweging in Nederland. Wel kan een NSF een ruimte zijn waar progressieve Nederlandse organisaties en individuen elkaar (beter) leren kennen, hun analyses aanscherpen en vooral demonstreren dat er alternatieven zijn voor het neoliberale Nederland en de neoliberale wereld.

Argumenten voor een NSF

Dat we in Nederland een dergelijke ruimte voor discussie kunnen organiseren is natuurlijk onvoldoende reden omdat ook te doen. Wij denken dat er echter goede argumenten zijn om nu van die mogelijkheid gebruik te maken.
Steeds meer mensen in Nederland lijken geïnteresseerd in alternatieven voor het neoliberalisme, zoals blijkt uit de grote opkomst bij het symposium Grenzen aan de markt van onder anderen XminY en de veel grotere Nederlandse delegatie op het ESF dan vorig jaar. Ook de ontwikkeling van Keer het Tij in Nederland (met een bijzonder geslaagde demonstratie in september tegen Balkenende II) en de grote opkomst bij de anti-oorlogsdemonstraties in het afgelopen jaar laten zien dat ook in ons land een zekere onvrede over de huidige wereldorde bestaat. Een NSF kan meer Nederlanders betrekken bij al die organisaties die strijden voor een betere wereld. Juist omdat een Social Forum de uitgelezen mogelijkheid is om op een positieve manier te werk te gaan, omdat er over alternatieven en ideeën wordt gesproken. Wordt tenslotte niet veel organisaties verweten dat ze geen alternatieven bieden? Voor veel mensen kan een NSF bovendien een grote inspiratie - en informatiebron zijn. Naar onze mening is het bereiken van deze mensen één van de belangrijkste taken van progressieve organisaties.
Zoals Kees volledig terecht opmerkte gebeurt er in Nederland op dit moment al behoorlijk veel. Zeker als we dit vergelijken met enige jaren geleden en dat is reden tot voorzichtig optimisme . Speciale vermelding verdient het project Voor de verandering, dat op een bijzonder constructieve manier werkt aan alternatieven. In onze ogen zouden al deze Nederlandse initiatieven (variërend van Eurodusnie tot de grote NGOs) bij elkaar gebracht moeten worden, om een volgende stap vooruit te zetten. Er is veel van elkaar te leren en ook veel samen te organiseren. Wederom zijn wij het met Kees eens waar hij zegt dat lokale initiatieven opgebouwd moeten worden, naar onze mening zou het NSF daar een uitgelezen mogelijkheid voor zijn. Er kunnen bijvoorbeeld activisten uit andere landen uitgenodigd kunnen worden, die daar succesvolle campagnes hebben opgezet over - bijvoorbeeld - corporate accountability of GATS (voor ons waren dergelijke meetings het leerzaamst en constructiefst tijdens het ESF). Zo zouden we het NSF kunnen gebruiken om nieuwe nationale campagnes te starten en oude nieuwe impulsen te geven.
Wat ons betreft is er juist in Nederland op dit moment de noodzaak om te demonstreren dat er wel degelijk alternatieven zijn, dat vele organisaties concrete ideeën hebben en dat we niet hoeven te accepteren dat de wereld in leefbaarheid tekort schiet voor vele wereldburgers. In Nederland heeft het poldermodel deze nadruk op alternatieven te lang bemoeilijkt, maar onze traditie kan ook een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Alleen hebben wij gelukkig niet de verplichting consensus te vinden, maar wel om de publieke discussie nieuwe impulsen te blijven geven.

NSF in 2004?

Het is absoluut waar dat we goed moeten nadenken over de juiste timing voor een dergelijk evenement. Sommigen zeggen dat het nog te vroeg is, om iets ambitieus als een NSF te beginnen en dat is een waarschuwing die we serieus moeten nemen. We moeten dan ook kijken of hier voldoende voedingsbodem voor is. Wij denken dat er belangrijke redenen zijn om een NSF al volgend jaar te plannen.
Ten eerste is Nederland volgend jaar voorzitter van de EU. Dit zal een zekere mate van momenthum genereren en ook de noodzaak om alternatieven voor dit Europa in de publieke discussie te brengen. In combinatie met de toenemende onvrede over Balkenendes beleid, de mislopende vrede in Irak, de discussie over de toekomst van de WTO en de stemming over de Europese conventie bestaat de kans dat er volgend jaar nog meer roep om verandering komt. Bovendien zal de aandacht van de media door het EU-voorzitterschap en de stemming over de conventie meer dan normaal op internationale issues gericht zijn. Wij denken dat we als progressieve Nederlandse organisaties verschillende essentiële verhalen te vertellen hebben over al deze thema’s.
In de tweede plaats is er in Nederland momenteel – zoals gezegd - veel gaande. Er is een dynamiek ontstaan van interessante organisaties die ieder op hun eigen manier met deze thematiek bezig zijn (alleen al in Groningen zijn er verschillende organisaties die zich vanuit hun eigen perspectief actief met globalisering bezig houden: o.a. de IS, AK2000, Alert!, Milieudefensie en het COS). Er lijkt iets te broeien, zoals ook wel blijkt uit de organisatie van het Festival Globalisering in het komende jaar. Ook een initiatief als een NSF wordt steeds vaker bediscussieerd, de meeting van Keer het Tij op het ESF is hier een voorbeeld van. Voor ons voelt het logisch om van deze dynamiek gebruik te maken en die te laten materialiseren in een Nederlandse alternatieve ruimte voor discussie en organisatie.
Wij begrijpen dat veel organisaties een zekere terughoudendheid voelen ten opzichte van een dergelijk initiatief, want inderdaad is het ambitieus en zal het veel energie kosten om het te realiseren. Maar we moeten ook niet te bang zijn om ambitie te hebben. Daarnaast moeten we de Social Fora niet groter maken dan ze eigenlijk zijn. Namelijk niets meer – maar ook niets minder - dan een ruimte voor open discussie en de ontwikkeling van alternatieven.

Christian Ernsten en Ralph Hoetmer
Alert!/ ATTAC

Artikel Kees Hudig:  http://www.globalinfo.nl/article/articleview/270/1/1/

 

Lees meer over: zonder rubriek

aanvullingen
NSF één organisatie of een netwerk 
Donald - 27.11.2003 16:07

Uit het artikel op Oneworld.nl spreekt een beeld van een NSF als paraplu organisatie. Dit beeld wordt versterkt door de uitspraken van enkele geïnterviewden die de behoefte aan één leider of leiders benoemde. In het verleden is er vaker door voorgangers van grote organisaties gepleit voor leiders en eenheid in organisatie (bijvoorbeeld door Sylvia Boren van Novib geciteerd in het boek Alternatieven voor Globalisering). Dit beeld van de Sociale Fora verschilt wezenlijk met de Sociale Fora zoals wij die kennen uit Porto Alegre, Florance en Parijs. Het staat ook ver van de werkelijkheid van de andersglobaliseringsbeweging als een divers en dynamisch netwerk zoals die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
Als de NSF van netwerk en discussieforum veranderd in één organisatie geleid door enkele grote NGO’s kiest de Nederlandse “beweging voor een andere wereld” een radicaal andere weg dan de beweging in de rest van de wereld. Niet allen isoleren we zo van de mondiale beweging, maar de ontwikkeling van de beweging wordt drastisch ingeperkt.
Het NSF als een discussieruimte (zoals beschreven door Christian en Ralph)waar mensen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten, ideeën en ervaringen uitwisselen, werken aan verbreding en het betrekken van nieuwe mensen is toe te juichen. Er moet echter gewaakt worden tegen de trend naar centralisering en institutionalisering. Deze trend beperkt de ontwikkeling en creativiteit en dient de particuliere belangen van enkele individuen en organisaties.

Vergadering over Nederlands Sociaal Forum 
Platform Keer het Tij - 27.11.2003 17:51

Platform Keer het Tij organiseert op zondag 7 december een vergadering waar gesproken wordt over nieuwe acties in 2004. Een van de voorstellen is om samen met andere partners een grote conferentie te organiseren in het najaar van 2004; een Nederlands Sociaal Forum. Zie ook:

 http://www.indymedia.nl/nl/2003/11/15728.shtml

Website: http://www.indymedia.nl/nl/2003/11/15728.shtml
 
kan ook met een link 
Rapha - 27.11.2003 17:59

Het artikel van Kees kan gevonden worden op de Indymedia website, dus misschien is een link plaatsen iets overzichtelijker dan de hele tekst. Dit is de link:

 http://www.indymedia.nl/nl/2003/11/15701.shtml
zie ook 
linking - 28.11.2003 17:26

zie ook

 http://www.xs4all.nl/~ac/discussie/anders%20gaan%20verlangen.htm
Anders gaan verlangen?
Verkeert de andersglobaliseringsbeweging in ademnood? Een pleidooi voor een tweetandige strategie.
Auteur: Peter Tom Jones & Jan Dumolyn
Datum Publicatie: 15.10.2003
Bron: globalinfo  http://www.globalinfo.nl/

 http://www.xs4all.nl/~ac/discussie/saskiap.htm
De nieuwe (?) politieken van (een deel van) de andersglobaliserings-beweging.
Auteur: Saskia Poldervaart
Bron: Buiten de Orde oktober 2003
 http://www.buitendeorde.nl/

Website: http://www.xs4all.nl/~ac/
 
Europees Sociaal Forum in Parijs 
link - 03.12.2003 01:44

Europees Sociaal Forum in Parijs
redactie - 16.11.2003 22:55
 http://www.indymedia.nl/nl/2003/11/15252.shtml
kritiek op sociaal forum in UK 
link - 03.12.2003 01:45

uk/europe alternative esf coming to a derbyshire field, ideas anyone?
02-12-2003 21:05 | 0 comment(s)
 http://www.indymedia.org.uk/en/2003/12/282401.html

Democratise the ESF 2004
02-12-2003 09:41 | 5 comment(s)
 http://www.indymedia.org.uk/en/2003/12/282369.html
Voor een 'Europa in Mineur'  
linking - 09.12.2003 23:41

 http://www.autonoomcentrum.nl/global/discussie/consumenten.htm
De consumentenbeweging als tegenkracht van de globalisering
door Joost Hardeman
Bron: Uitpers november 2003

 http://www.autonoomcentrum.nl/global/discussie/bifo.htm
Voor een 'Europa in Mineur'
Auteur: Bifo, juni 2003
Bron globalinfo
De italiaanse schrijveractivist Bifo schetst de gewenste toekomst voor Europa en globaliseringsnetwerkenWebsite: http://www.autonoomcentrum.nl/
 
Nederland langs de zijlijn van mondiaal debat 
linking - 23.01.2004 03:24

 http://www.xs4all.nl/~ac/global/discussie/onzewereld.htm
Nederland langs de zijlijn van mondiaal debat
14 December 2003
Bron Onze Wereld  http://www.onzewereld.nl/
Auteur: John Verhoeven

In snel tempo verandert de beweging van andersglobalisten in een mondiale burgerbeweging. Vakbonden, maatschappelijke organisaties en linkse partijen staan te dringen om mee te kunnen doen in dit dynamische strijdperk van mondiaal debat en activisme. Behalve Nederlandse bonden en partijen. Die zijn nog vrijwel afwezig. Volgens John Verhoeven, hoofdredacteur van Onze Wereld, een vergissing en een gemiste kans.

Website: http://www.xs4all.nl/~ac/
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.