english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Hoogervorst bevordert emancipatie, vindt hij
Janna - 20.01.2004 12:36

ik kreeg zojuist een brief van Wever, namens Hoogervorst van volksgezondheid, waarin hij (in antwoord op mijn brief van drie en een halve maand geleden) zijn bezuinigingsmaatregel op anticonceptie als een bijdrage aan verworvenheden op gebied van emancipatie benoemt.
Je zou bijna denken dat hij er op uit is iemand op de kast te jagen. de lul!


Voila wat hij te melden heeft:

" Geachte mevrouw,

In de afgelopen periode kreeg ik veel brieven naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om de vergoeding van anticonceptiemiddelen aan vrouwen vanaf 21 jaar te beeindigen. Ook u heeft met uw brief gereageerd. In de brieven lees ik dat tengevolge van dit voornemen vooral vrouwen uit andere culturen en of vrouwen met een klein besteedbaar inkomen straks minder goede mogelijkheden hebben om zelfstandig, onafhankelijk van hun partner, anticonceptie te regelen. Ook blijkt u bezorgd te zijn over het toenemen van ongewenste zwangerschappen en, in het verlengde daarvan, voor de kans op stijging van het aantal abortussen. Ik dank u allen voor uw kritische en contructieve berichten en wil er graag op ingaan. Eerst zal ik kort uiteenzetten waarom ik het kabinet heb voorgesteld deze maatregel te gaan nemen. vervolgens zal ik ingaan op specifieke opmerkingen uit uw brief.

Zoals u is bekend meent dit kabinet dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om aan grote financiele problemen het hoofd te bieden. Daarom valt niet te ontkomen aan vermindering van de rijksuitgaven, ook op het terrein van volksgezondheid en de zorg. Ik heb gezocht naar beperking van het ziekenfondspakket waarbij ik een aantal criteria heb gehanteerd:
*echt noodzakelijke medische zorg zo min mogelijk beperken;
*Acceptabele effecten voor chronisch zieken;
*Acceptabele gevolgen voor het besteedbaar inkomen;
*Eenvoudig en uitvoerbaar.

Voor de echte minima en chronisch zieke patienten zal met behalp van onder andere een belastingmaatregel het financiele effect worden verzacht dat kan ontstaan wanneer deze mensen te maken krijgen met veel, soms zelfs alle, ombuigingsmaatregelen op het terrein van de zorg waartoe besloten is in het regeerakkoord.

Tegen deze achtergrond vind ik het verantwoord om de kosten van anticonceptiva voor vrouwen vanaf 21 jaar straks, met ingang van 1 januari aanstaande, niet meer te vergoeden. Ik vind dat vrouwen voor wat betreft het voorkomen van ongewenste zwangerschappen hun eigen verantwoordelijkheid moeten en kunnen nemen. Ik verwacht dan dat ook het voergrote deel van de vrouwen, ook vrouwen met kleine inkomens, anticonceptiva zullen blijven gebruiken wanneer zij ervoor moeten betalen. De kosten zijn vrij laag, voor pilgebruikers gemiddeld ongeveer 26 euro per half jaar. Er is een ruim en divers aanbod aan anticonceptiemiddelen, de goedkoopste eerste keus pil kost nu ongeveer 15 euro per half jaar.

Het gebruik van anticonceptiva valt niet onder bovengenoemde noodzakelijke medische zorg en behoort dan ook tot de eigen verantwoordelijkheid van vrouwen en eventueel hun partners. En ik ga ervan uit dat verreweg de meeste vrouwen hun verantwoordelijkheid zullen nemen en de pil zullen blijven gebruiken, ook als die niet meer wordt vergoed. Ik zie dit ook als een verworvenheid op het gebied van de emancipatie.

Ik vertrouw erop dat ik uw brief op deze manier voldoende heb beantwoord en wens u van harte het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet,

de minister van volksgezondheid, welzijn en sport,
namens deze
de directeur geneesmiddelen en medische technologie,

Mr.
L.J.S. Wever."
 

Lees meer over: feminisme

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.