english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
De eenmalige maatregel: de afronding van het
Werkgroep Vluchtelingen Vrij - 02.02.2004 14:28

De discussie over de eenmalige maatregel voor vluchtelingen en de daarmee verbonden terugkeernota dreigt ten onder te gaan in het gemorrel met aantallen en mate van schrijnendheid. De achtergrond van de problemen waar vluchtelingen al jaren mee te kampen hebben blijft veelal buiten beeld: het vluchtelingenbeleid dat vluchtelingen structureel weert, uit en opsluit en deporteert.

Bron:

Groningen 31 januari 2004
De eenmalige maatregel: de afronding van het uitsluitingproces van vluchtelingen

De invulling van de eenmalige maatregel voor vluchtelingen en de daarmee verbonden terugkeernota van minister Verdonk heeft politiek en maatschappelijk veel commotie teweeg gebracht.Van tevredenheid binnen regeringspartijen en onvrede onder oppositiepartijen en locale overheden tot grote verontwaardiging en woede onder vluchtelingen en land-, stad-, buurt-, en schoolgenoten . Deze laatste groep beijvert zich ervoor dat vluchtelingen die in ons midden wonen alsnog een verblijfsvergunning krijgen in plaats van opgesloten, verwijderd of op straat gezet te worden.

De discussie dreigt te verzanden in een aantal afgeleide vragen. Zijn er niet meer schrijnende gevallen? Hoeveel procent van de niet-erkende vluchtelingen kan daadwerkelijk worden verwijderd? Wie zet deze vluchtelingen op straat? Hoe zit het met de gemeentelijke zorgplicht? Op zich belangrijke vragen. Het cruciale punt echter is, het vinden van een daadwerkelijke oplossing voor de problemen waar vluchtelingen, die in Nederland wonen en een menswaardig bestaan tracht(t)en op te bouwen, al jaren mee te kampen hebben. Dat gaat in het gemorrel met aantallen en mate van schrijnendheid ten onder.

De eenmalige maatregel van minister Verdonk, die door velen als een vorm van pardon-maatregel wordt beschouwd voor vluchtelingen die hier al jaren wonen, biedt de meeste van hen echter geen soelaas. Laat staan een toekomst. Het gaat hier in feite om de afronding en legitimering van een in 1998 ingezet vluchtelingenbeleid.

In 1998 werd de Koppelingswet ingevoerd om illegaal verklaarde migranten en niet erkende vluchtelingen uit te sluiten van alle voorzieningen (huisvesting, onderwijs, medische zorg etc.). In hetzelfde jaar gaf de toenmalige staatssecretaris van Justitie, Cohen, de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) de opdracht bij nieuwe asielaanvragen het uitgangspunt te hanteren vluchtelingen niet te geloven en niemand toe te laten. Met als resultaat dat de daarna afgegeven beschikkingen van de IND vrijwel altijd negatief waren. Het gevolg was dat vrijwel alle vluchtelingen gedwongen waren in beroep te gaan of een nieuwe procedure aan te spannen. Met de inwerkintreding van de voorlaatste terugkeernotitie in 2000 stelde de overheid zichzelf niet langer verantwoordelijk voor het al of niet kunnen terugkeren van vluchtelingen. Tevens werden vrijwel alle landen veilig verklaard. Sindsdien staat elke vluchteling voor de juridisch onmogelijke taak aan te tonen niet te kunnen terugkeren naar het land van herkomst. In juridische termen: omkering van de bewijslast. Hierdoor werden talloze vluchtelingen uit de voorzieningen en op straat gezet. Met de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de vluchtelingenstatus feitelijk opgeheven en 99% van de vluchtelingen,die na de invoering van deze wet in Nederland hun heil zochten, kunnen zelfs geen tijdelijke verblijfsvergunning meer krijgen. Met andere woorden: Nederland is voor vluchtelingen vrijwel gesloten.

In dit kader is de presentatie van minister Verdonk dat zij ruimhartig aan 2334 vluchtelingen een verblijfsvergunning heeft geschonken een leugen. De mensenrechten van vluchtelingen staan hierbij zeker niet centraal. In plaats van vluchtelingen die langer dan drie jaar in Nederland wonen een vluchtelingstatus te geven, heeft de minister slechts aan 220 vluchtelingen onder de noemer “schrijnende gevallen” en 17 Bosniërs in het verlengde van het Scebrenica-debacle een tijdelijke verblijfsvergunning gegeven voor vijf jaar. De overige 2097 vluchtelingen hebben bij de uitvoering van de eenmalige maatregel ook een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar gekregen. Waarna ze alsnog het land uitgezet kunnen worden. Volgens de oude vreemdelingenwet, waaronder zij vallen, hadden deze mensen sowieso recht op een vluchtelingenstatus voor onbepaalde tijd.

In het huidige beleidsvoorstel van mevrouw. Verdonk gaat het überhaupt niet om mensenrechten. Er wordt een verdeel en heers politiek gevoerd onder vluchtelingen en hun medestanders, waarbij het kunnen uitspelen van de mate van “schrijning” als criterium geldt. Het gaat hierbij om vluchtelingen die al drie tot vijftien jaar in de opvang zijn gegijzeld, grotendeels maatschappelijk uitgesloten moeten leven en geen kant op kunnen.

Daarnaast probeert de regering de gemeenten over te halen om mee te werken aan het uithuis zetten van 5000 tot 7000 vluchtelingen. Vluchtelingen die al vele jaren onder de directe zorgplicht van de gemeente vallen. Door het aanbod van het afvoeren van deze vluchtelingen naar nieuw op te zetten verwijdercentra, tracht mevrouw Verdonk de verantwoordelijkheid en het geweten van de locale bestuurders af te kopen . De gemeenten hoeven deze mensen dan niet meer zelf op straat te zetten en kunnen zichzelf gevrijwaard voelen van het groeiend maatschappelijk verzet . De gemeenten zouden dan hun handen in onschuld kunnen wassen. De landelijke overheid zet immers hun plaatsgenoten, na acht weken in een verwijdercentrum te hebben opgesloten, ergens in het land zonder voorzieningen op straat. Een praktijk die wij al kennen van het voormalige verwijdercentrum Ter Apel.

Als vluchtelingen in Nederland serieus worden genomen wordt het de hoogste tijd dat aan diegenen die langer dan drie jaar in Nederland het recht op een vluchtelingenstatus is onthouden een verblijfsvergunning wordt toegekend. We kunnen dan eindelijk met de politieke discussie beginnen over de vraag hoe de nieuwe vluchteling de wettelijke mogelijkheid kan worden geboden om als vluchteling erkend te worden. Dit in plaats van hen te weren, uit of op te sluiten. Laat staan te deporteren.

Inez Dekker en Hans Alderkamp, medewerkers van de Werkgroep Vluchtelingen Vrij

- E-Mail: werkvluchtvrij@hetnet.nl Website: http://home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.