english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Uitzetting: brief aan KLM,Martinair,Transavia
ed - 18.02.2004 14:34

Open brief aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen
KLM, Martinair en Transavia.

Betreft: verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale
migranten uit NederlanAmsterdam, 18-02-'04

Beste mensen van KLM, Martinair en Transavia,

Wij willen middels deze open brief met klem een oproep doen aan uw
luchtvaartmaatschappijen een standpunt in te nemen over de dreigende uitzetting van 26.000 uitgeprocedeerde vluchtelingen. De IND zal een beroep doen op uw maatschappijen deze verwijderingen uit te voeren.
Deze mensen verblijven hier veelal meer dan vijf jaar, soms zelfs tien jaar. Rond deze groep is nu veel commotie ontstaan. Gemeenten, kerken, scholen en steun- en actiegroepen geven te kennen deze uitzettingen niet te accepteren en komen in actie voor deze mensen.

Het Autonoom Centrum heeft met uw luchtvaartmaatschappijen in het verleden herhaaldelijk contact gehad over de medewerking die uw maatschappij verleent aan het verwijderen van vluchtelingen en 'illegalen' per lijndienst dan wel per gecharterd vliegtuig.
Als protest tegen medewerking aan verwijdering hebben we acties gevoerd tegen Martinair (bezetting hoofdkantoor 1996) en KLM (campagne 'Zwaanzinnige terugvlucht, uw uitzettingsagent', 1999, zie  http://www.autonoomcentrum.nl/klm). Ook Transavia, die de laatste tijd veel charteruitzettingen uitvoert, is door ons aangesproken op haar verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van de kritiek en acties zijn diverse gesprekken gevoerd met uw maatschappijen. Deze acties en gesprekken leidden er toe dat Martinair toezegde geen medewerking meer te zullen verlenen aan de uitvoering van (groeps-)uitzettingen van vluchtelingen en 'illegalen' en dat de KLM, die aanvankelijk volhardde in haar standpunt zonder meer medewerking te verlenen aan uitzettingen, haar standpunt wijzigde in geen persoon gedwongen, tegen zijn wil in, uit te zetten. Transavia heeft toegezegd in februari 2004 met haar standpunt te zullen komen en dat ons kenbaar te maken.

Het moge duidelijk zijn dat de groep van 26.000 vluchtelingen niet vrijwillig kan vertrekken en dat slechts een deel dit onder dreiging van vreemdelingendetentie of onderduiken in de illegaliteit niet anders kan dan overwegen.

Mochten uw maatschappijen toch meewerken aan de verwijderingen dan voelen we ons genoodzaakt actie te ondernemen, eventueel samen met de talloze steuncomitées, om uw maatschappij van gedachten te doen veranderen. De ernst van de situatie van verwijderingen, gezinnen die uit elkaar gehaald worden, kinderen van acht, negen jaar die hier geboren zijn en op school zitten, dit alles kan toch niet opwegen tegen het commercieel belang van uw maatschappijen om extra tickets aan de IND te verkopen.
Uw maatschappijen zouden daarmee een slaatje slaan uit de droevige ellende van mensen die gedwongen verwijderd worden naar landen waar velen, zo blijkt uit de praktijk, wel degelijk iets te vrezen hebben.
Luchtvaartmaatschappijen hoeven niet als verlengstuk van Justitie te fungeren als onderdeel van een verwijderingsmachine. Doen ze dit wel dan is dat een vrije keuze. Het lijkt ons dan ook een uitgelezen kans om invulling te geven aan
ethisch ondernemen.
We hopen ook dat zowel piloten als personeel en passagiers zich meer dan voorheen zullen verzetten tegen de uitzettingen. Vakbonden hebben al aangegeven om leden die in gewetensnood komen te steunen.

We hopen uw standpunten spoedig te mogen vernemen,
Gegroet, Autonoom Centrum

Bilderdijkstraat 165-f, 1053 KP, Amsterdam, 020-6126172,
 ac@autonoomcentrum.nl

Cc:
Air France
FNV-Vakbond
Pilotenvereniging VNV
Ifalpa
Personeelsverenigingen luchtvaartmaatschappijen
Vluchtelingen(zelf)organisaties
Kerken
Media


Bijlage bij Open Brief aan Luchtvaartmaatschappijen van Autonoom
Centrum dd. 2004-02-18

Hieronder een aantal passages over medewerking aan verwijdering door luchtvaartmaatschappijen uit het boek: 'Over de grens' - Verwijderingen van vluchtelingen en migranten uit Nederland, een uitgave van het Autonoom Centrum, publicatie laatste week februari a.s., te bestellen door overmaking van 10 euro op girorek. 6131418 tnv St. Afval A'dam, ovv 'vlucht naar voren'.

Uit 'Over de grens':
Het standpunt van bijvoorbeeld de KLM is in enkele jaren bijgetrokken. Beriep de KLM zich in 1999, voordat het Autonoom Centrum haar anti-KLM campagne startte, nog op haar vervoersplicht en wilde zij niet op de stoel van de rechter gaan zitten, in juli 2002 meldde de KLM in de media geen mensen tegen hun wil n te zullen vervoeren en de menswaardigheid en veiligheid voorop te zetten. Dit houdt in dat als een uitzetbare geboeid wordt aangeleverd de KLM-piloot weigert deze persoon te vervoeren als die kenbaar maakt niet vrijwillig mee te gaan.

De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is vertegenwoordigd in de IFALPA Security Commissie (International Federation of Air Line Pilots' Associations) door de heer. Voorbach. Hij meldde najaar 2003: "Het is policy van Ifalpa en de VNV dat passagiers die niet willen reizen ook niet meegaan.Voor deportees geldt dat ook. Dit is om veiligheidsredenen. Wij zijn geen politieke vereniging en zullen ook nooit een politieke stellingname innemen. Het deportee verhaal is uitsluitend iets voor security redenen."

Ook Martinair en Transavia laten zich charteren voor verwijdering. De luchtvaartmaatschappij Martinair voert al jaren charters uit voor de overheid ter verwijdering van illegalen en vluchtelingen, ze deed dit reeds naar het onveilige voormalige Zaïre. Dit charteren is in tegenspraak met de stellingname van Martinair na een bezettingsactie in 1996 door het Autonoom Centrum en vele actievoerders. Toen zegde Martinair toe, onder druk van de actie, te zullen stoppen met groeps- en individuele verwijderingen als deze niet vrijwillig zijn. Ook zou Martinair zich beter informeren over uitzettingen. Martinair in door
het Autonoom Centrum later, toen zij toch weer (groeps-)uitzettingen uitvoerde, herinnerd aan dat eerder ingenomen standpunt. De reactie daarop van toenmalig directeur Schröder was dat de IND, als deze Martinair vroeg te charteren, steeds vermeldde dat de uitzetting criminelen betrof, zoals de Nigeriaanse prostituees! Schröder zei achteraf de medewerking van Martinair te betreuren en dat als Martinair vantevoren had geweten welke mensen werden uitgezet hij hier nooit aan zou hebben meegewerkt.

Ook Transavia laat zich regelmatig inhuren door de IND voor groepsdeportaties, zoals ook voor de zeer omstreden verwijderingen naar de DRCongo. Een gesprek najaar 2003 tussen Hoofd Corporate Communications van Transavia en het Autonoom Centrum (AC) naar aanleiding van de protestbrief van het AC tegen Transavia wegens een (mislukte) groepsuitzetting naar DRCongo, leverde de toezegging op van Transavia, die aangaf zich niet in de verwijderingsmaterie te hebben verdiept, dat ze zich nader en kritischer zou beraden .

Tot zover 'Over de grens', dat een hoofdstuk 'De verwijderingsmachine' bevat over de nog aktievere rol die luchtvaartmaatschappijen toebedeeld krijgen bij grensbewaking en weren van migranten, blijkens de maatregelen in de Terugkeernota van minister Verdonk dd. 21 november '03.

Recentelijk sprak de FNV-vakbond zich in de media uit over gewetensbezwaard personeel i.v.m. de dreigende uitzetting van de 26.000 uitgeprocedeerde vluchtelingen: FNV-voorzitter Lodewijk de Waal: "Dit dramatische besluit heeft onvoldoende breed draagvlak in de samenleving. Onze leden bij gemeenten, politie, justitie, marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Centraal orgaan Asielzoekers (COA) moeten straks de besluiten uitvoeren, waar hun omgeving, waaronder hun eigen burgemeester, geen begrip voor kan opbrengen." Veel leden komen met hun geweten in de knel als zij gezinnen moeten uitzetten die jarenlang in Nederland wonen en die in hun land van herkomst een onzekere toekomst hebben. "Zij moeten een taak uitvoeren waar hun geweten zich tegen verzet, hun directe omgeving wellicht grote bezwaren tegen heeft en waarvoor het maatschappelijk draagvlak op zijn minst twijfelachtig is."


- E-Mail: ac@autonoomcentrum.nl Website: http://www.autonoomcentrum.nl
 
aanvullingen
 
18.02.2004 21:44

Ik vind je aanhef niet zo chique als in de rest van de brief u & uw wordt gebruikt. Al bij deze aanhef zal de betreffende functionaris van de luchtvaartmaatschappij zich niet door het autonoom centrum serieus worden genomen voelen. Gelukkig hoeft een luchtvaartmaatschappij niet serieus genomen worden, er zal toch uitgezet gaan worden door de luchtvaartmaatschappijen; deze brief is dan ook volgens mij slechts een aankondiging op acties
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.