english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Meldpunt Discriminatie Moslims geopend
AEL-NL - 15.11.2004 10:44

De AEL is tot de conclusie gekomen dat discriminatie niet mag worden gebagatelliseerd of genegeerd vanwege politieke sentimenten. Tijdens de voorbereidingen van MDM viel bovendien de bodem weg onder het draagvlak van Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), dat stelselmatig klachten van moslims expliciet negeert.

Waarom MDM

De AEL heeft voorafgaand aan de oprichting onderzocht hoe bestaande Anti-discriminatie organisaties werken en hoe groot de bereidheid is om klachten van moslims specifieke aandacht te geven. De houding ten aanzien van moslims verschilde aanzienlijk per kantoor. Er waren echter ook overeenkomsten. Zo zijn er bij de ADB’s in de Randstad weinig moslims werkzaam en blijkt er weinig animo te zijn om tot een samenwerkingsverband met moslimorganisaties te komen. In enkele gevallen werd dit beargumenteerd door te stellen dat ‘de politiek niet zit te wachten op een aparte behandeling van moslims’. Het onderwerp van een apart meldpunt voor moslims bleek ‘politiek gevoelig’ te liggen.

De AEL is tot de conclusie gekomen dat discriminatie niet mag worden gebagatelliseerd of genegeerd vanwege politieke sentimenten. Tijdens de voorbereidingen van MDM viel bovendien de bodem weg onder het draagvlak van Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), dat stelselmatig klachten van moslims expliciet negeert. Hoewel van de meeste anti-discriminatie organisaties niet gezegd kan worden dat zij stelselmatig klachten van moslims minder serieus nemen dan andere, heeft de AEL moeten vaststellen dat dit op het niveau van individuele medewerkers wel voorkomt.

Discriminatie

Onder discriminatie verstaan wij elke vorm van ongelijke behandeling of geweld die verband houdt met de Islamitische identiteit, bijvoorbeeld een onbeschofte behandeling, ontslag of het zonder relevante argumentatie weigeren van stageplaatsen, etc. Tevens behandelt MDM dubieuze berichtgeving in de media.

Hoe incidenten te melden

Er zijn twee manieren waarop u uw melding bij ons bekend kunt maken: via het incidentformulier of via telefoonnummer 06-38018381 (10.00 uur tot 17.00 uur). Wij zullen uw melding registreren en onderzoeken. Na ontvangst van de melding wordt er een rapport opgemaakt. Vervolgens zal MDM contact met u opnemen om u te adviseren. Indien u er niet zeker van bent of een probleem daadwerkelijk met discriminatie te maken heeft dan kunnen we daar samen in een gesprek achterkomen.

Wat wij niet behandelen

Berichten op online forums worden vanwege de prioriteitstelling (voorlopig) niet in behandeling genomen.

Privacy

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw identiteit blijft onvoorwaardelijk geheim.

Doelstellingen

MDM stelt zich de volgende taken ten doel ten aanzien van discriminatie van moslims:

1. Registratie
2. Bestrijding
3. Preventie

1. Registratie

Dagelijks ontvangt MDM meldingen van incidenten. Alle incidenten worden zorgvuldig geregistreerd. Deze taak heeft vooralsnog de hoogste prioriteit. MDM zal jaarlijks een verslag publiceren.

2. Bestrijding

Bestrijding door middel van actieve ondersteuning betekent dat MDM zich inzet om herhaling te voorkomen en om de geleden schade van de gedupeerde tot een minimum te beperken. Bij onderzoek baseert MDM zich op het principe van hoor en wederhoor, hetgeen betekent dat in het geval van actieve ondersteuning de tegenpartij zal worden geconfronteerd. Juridische hulp, het publiekelijk maken van misdragingen en georganiseerde actie om druk op te voeren behoren tot de inzetbare instrumenten van MDM.

3. Preventie

Door het zorgvuldig behandelen van individuele klachten, het actief volgen van ontwikkelingen en het bieden van ondersteuning bij bestrijding van discriminatie, is MDM in staat om klachtenpatronen te herkennen en te analyseren. Als gevolg hiervan kan, al dan niet in samenwerking met bestaande organisaties en personen, worden opgetreden om toekomstige klachten te voorkomen.

MDM richt zich momenteel primair op het onderdeel registratie. Er wordt hard gewerkt aan het versterken van de tweede taak, te weten ‘’actieve ondersteuning voor bestrijding’’. MDM is scherp ingesteld op de laatste ontwikkelingen.

U hoeft geen moslim te zijn om een incident te melden. Ook als u als niet-moslim getuige bent van een incident kunt u een klacht indienen bij MDM. Het is van belang dat elke klacht, ook relatief minder ernstige, wordt gemeld. Stop incidenten niet in de doofpot, verzwijg ze niet!

Website: http://www.ael-nl.org/live/index.php/content/view/full/92
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Het is Triest 
nb - 15.11.2004 11:22

Het is triest maar helaas noodzakelijk. Het Meldpunt Discriminatie Internet is helaas een club gebleken die haat tegen moslims minder belangrijk vind dan haat tegen joden. Er is een geval bekend van een website die opriep tot haat tegen moslims die geen aktie opriep bij het MDI. Dezelfde pagina is toen gecopieerd, alleen waar moslim stond is jood neer gezet en ja hoor, het MDI kwam in aktie. Het MDI lijkt te vervallen tot een verlengstuk van het zionistische fascisme...

ze moeten wel 
nb - 15.11.2004 13:29

Want de zaak is in de openbaarheid gebracht. Dat ze het nu "een inschattingsfout" afdoen doet niets af van hun eerste reactie. Alleen het woord "moslim" was vervangen door het woord "jood" en ze gingen onmiddelijk aan de slag in tegenstelling tot optreden bij de originele poster. Ik weet genoeg. Hun neiging om kritiek op Israel te stigmatiseren als zijnde anti-semitisme vult het plaatje goed aan...

Vraag 
Biebob - 15.11.2004 13:30

Wat bedoelen jullie met discriminatie?
Spelregels 
Libby - 15.11.2004 14:34

Inhoudelijke aanvullingen waarin beledingingen verwerkt zijn of polemisch gesteld zijn worden verwijderd omwille van de beledigingen of poging tot uitlokken van discussie.

Vragen en opmerkingen over het editoriaal beleid horen niet thuis op de site, daarvoor is er het e-mailadres  info@indymedia.nl en het chatkanaal #nl op irc.indymedia.org.
Twee maten? 
Koevoet - 15.11.2004 14:42

Van de website van het MDI

MDI, 4-11-2004

"Begin dit jaar maakte het MDI een beoordelingsfout bij de beoordeling van een uiting op een webforum. Daarop gewezen werd dat nog dezelfde dag gecorrigeerd en de fout werd ruiterlijk erkend. (...) Het MDI meet niet met twee maten, dat kan iedereen die de moeite neemt om onze jaarverslagen te lezen ook gewoon concluderen. Alle uitingen worden hetzelfde behandeld. Dat er veel antisemitisme op internet verschijnt is een feit, maar er worden ook veel anti-Islam en anti-Marokkaanse uitingen geplaatst. Daar treden wij ook resoluut tegen op. In de eerste negen maanden van 2004 kregen wij 285 moslimhaat uitingen gemeld, waarvan wij er 101 als zijnde strafbaar beoordeeld en 184 als niet strafbaar. Van de 419 uitingen over antisemitisme beoordeelden wij 240 als strafbaar en 179 als niet-strafbaar. Bovendien beoordeelden wij nog eens 179 anti-Marokkaanse uitingen (112 strafbaar, 67 niet strafbaar) en 256 anti-Turkse uitingen (95 strafbaar, 161 niet strafbaar). Momenteel lopen er 7 aangiftes over moslimhaat en anti-Marokkaanse uitingen en 13 over antisemitisme."

Meer lezen zie:  http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=pers


Goed werk 
Fatima S. - 15.11.2004 16:01

Goed dat de AEL inziet dat onderdrukte mensen op moeten komen voor hun rechten.
Zie ook  http://www.indymedia.nl/nl/2004/11/23096.shtml voor de Campagne Stop De Hetze!

E-Mail: stopdehetze@hotmail.com
gelul 
jan lul - 15.11.2004 17:56

 http://www.theovangogh.nl/proverb1.html
Hmmm 
Ismo - 16.11.2004 06:53

Heer,

Ik ben Jood en Vrijmetselaar.

Bovenstaande vind ik zeer beledigend. Ik zal niet zeggen discriminerend. Denk in het vervolg na over wat U schrijft en scheer niet iedere Jood over een kam. Dat is kwetsend en onjuist. Ik dacht dat we die tijd achter ons hadden gelaten.

Ismo
Uitstekend initiatief! 
Astrid Essed - 16.11.2004 07:40Beste initiatiefnemers,

Bij dezen wil ik jullie van harte feliciteren met dit mi uistekend initiatief!
Hoewel eerlijlkheid mij gebiedt geen nader oordeel te kunnen vellen over de tot nu toe door het MDI gehanteerde beoordelingscriteria tav discriminatieklachten van moslims en ik daarover dan ook geen oordeel wil vellen, is het wel degelijk een feit, dat over het algemeen genomen individuele medewerkers [dus uiteraard niet de ADB's als organisatie] klachten van moslims mibder serieus behandelen dan andersoortige discriminatieklachten.
Niet alleen is dit een kwestie van het ongeoorloofd maken van onderscheid tussen clienten naar afkomst en religie, hetgeen ten enenmale onacceptabel is, daarenboven is een en ander niet los te zien van de zeker sinds 11 september optredende stigmatisering van moslims in het algemeen en Marokaanse moslims in het byzonder, hetgeen mede zijn uituingsvorm heeft gekregen betreffende bedreigingen, onrespectvol gedrag en intimidatie in het algemeen.
Eveneens heeft het het klimaat geschapen voor een tolerantie van beledigingen van moslims zowel culrureel als religieus, die door bepaalde politici openlijk wordt afgedaan als ''laher incasseringsvermogen'' van moslims.

Met name in het huidige klimaat van ernstige intimidatie en terreur jegens moslims, hetgeen zich uit in terroristische aanslagen op Moskeen en scholen, die veelal door media en poklitici van VVD-signatuur worden afgedaan als ''incidenten'' is de oprichting van een dergelijk bureau van groot belang.

Veel succes hiermee en laten jullie je niet intimideren door lieden en/f politieke krachten, die een impliciet pleidooi houden voor een ongelijke of minder respectvolle behandeling tav moslims.

Alle bewoners in Nederland hebben dezelgde rechten EN plichten en werderzijds respectvol en vreedzaam samenleven is van het grootste belang!

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Beledigd 
JV - 16.11.2004 09:32

Ik zou als Joodse Vrijmetselaar ook zwaar beledigd zijn als ik Joel Kaplan zulke onzin hoorde uitkramen, en het sprookje van de landdieven nog eens hoorde herhalen, dat de muur er niet is om Palestijnen van hun land te scheiden, maar om terroristen van Israeli's te scheiden.

Als dat waar was, stond de muur aan de Israelische kant vab de groene lijn, namelijk.


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.