english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Pamflet tegen antikraak
Martijn le Noble - 09.01.2005 17:50

In de gangbare en vooral de lokale media niets anders dan huisjesmelkers dit, illegalen en onbevoegde onderverhuur dat. Het lijkt net alsof de overheden helemaal niet zelf ook een beetje verantwoordelijk zijn voor de woningnood. De Koppelingswet en herinvoering van het huisvestingsvergunningensysteem in Rotterdam lijken helemaal niet ook nadelige gevolgen te hebben. Ondertussen, in deze omgekeerde wereld, is het Ministerie van EZ op haar website antikraak gaan promoten. Enigszins tegenwicht hieraan is gepast. Vandaar dit pamflet.

De ‘A’ van antikraak staat eigenlijk voor ‘A’-sociaal

Waarom?

In Nederland staat ongeveer tussen de 4,5 en de 5 miljoen m2 kantoorruimte – zowel verouderd als pas opgeleverd – leeg. Dit bedraagt 10 % van het totaal aan kantoorruimte. Ieder jaar wordt er ook weer 10 % bijgebouwd. Dit legt een enorm beslag op de infrastructuur van het bouwen, hetgeen de prijs voor de woningbouw opdrijft. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse overheid de woningbouw uitbesteed aan de woningbouwcoropraties. Alle huurprijsbescherming en sociale bedoelingen ten spijt, zal er meer huur voor woningen worden gevraagd bij een overvraag aan huurwoningen; Amsterdam is hier het empirisch bewijs voor. Ook worden betaalbare woningen tegen de vlakte gegooid, terwijl mensen om deze zelfde woningen staan te springen met wachtlijsten tussen de 4 en 7 jaar. Zelfs in dit klimaat durft de regering meer woningen te ‘liberaliseren’, dat wil zeggen: nieuwe huurders van deze woningen krijgen niet meer de normale huurprijsbescherming. Huisjesmelkers - en zij die ten onrechte als zodanig gekwalificeerd worden - worden door de gemeente aangepakt zonder oog te hebben voor de belangen van de zittende huurders die, op de keper beschouwd, heus niet voor hun lol of de lage huren in zulke woningen wonen, dit terwijl de gemeente zelf helemaal NIETS doet aan de woningnood.

Wat heeft dit te maken met antikraak?

• Niet zelden wonen er in antikraakpanden het minimale aan bewoners: panden met 10 mensen erin waar er wel 200 in kunnen wonen, zijn de de excessen waar we over spreken.
• Antikraak maakt uitbuiting van de (speculatieve) leegstand economisch rendabel en – ten onrechte - maatschappelijk geaccepteerd: welliswaar heeft de Gemeente Rotterdam de bevoegdheid woonruimte te vorderen in het belang van een rechtvaardige woonruimteverdeling, hier heeft zij het laatste decenium nimmer gebruik van gemaakt.
• Terwijl de Leegstandswet aan eigenaren de wettelijk geregelde mogelijkheid geeft om panden te verhuren zonder de normale huurbescherming, worden antikraakpanden veelal veel langer in gebruik gegeven aan antikrakers dan de toegestane duur van de vergunning (en eventuele verlenging daarvan inbegrepen) op grond van de Leegstandswet.
• De antikraakbureau’s vangen van twee kanten: zowel van de eigenaar van het vastgoed, als van de mensen die op het pand passen. Dit terwijl deze partijen ook zonder deze bemiddeling elkaar gemakkelijk zouden kunnen vinden met behulp van de digitale snelweg. Bij achterstallig onderhoud wijzen de antikraakbureau’s iedere verantwoordelijkheid van de hand.
• De antikraakbureau’s schuwen niet zelden om met gebruikmaking van bluftechnieken hun oppassers ervan te overtuigen dat zij geen huurbescherming hebben in die gevallen dat er meer wordt betaald dan enkel de servicekosten.
• De antikraakbureau’s behouden zich het recht voor om – op gespannen voet, zo niet helemaal in strijd met het huisrecht – onaangekondigd en zonder dringende noodzaak de woning te betreden. Dit is in het huurrecht, dat overigens niet zomaar met een overeenkomst opzij kan worden gezet, volstrekt uitgesloten (en terecht).
• Er zijn gevallen bekend dat de antikraakbureau’s zonder enige vorm van overleg de verwarming van hun oppassers afsluiten.
• Huurders van woonruimte hebben bij opzegging door de verhuurder altijd recht op rechterlijke tussenkomst en dit is niet voor niets.

Dit alles bijelkaar genomen, maakt dat het fenomeen van antikraak vooral moet gezien worden als een ernstige maatschappelijk ongewenste ontwikkeling met vooral uitholling van het huurrecht en deflatie van de positie van woningzoekenden tot gevolg. Antikrakers werken (al dan niet onbewust) mee aan de verrijking van organisaties die dergelijke neveneffecten van hun economische bedrijvigheid op de koop toe nemen. Het enkele argument dat men in een gat in de martk springt, maakt het hele fenomeen van antikraak alles behalve moreel aanvaardbaar.

Oproep!

Ook antikrakers gaan veelal niet voor hun lol in een antikraakpand zonder huurbescherming (in sommige gevallen wel huurbescherming) wonen. Toch wil ik hen oproepen om, wanneer zij al een beetje aan het overwegen zijn om te verhuizen, het boven uiteengezette ook in overweging te nemen. Niet in de laatste plaats wil ik potentiële antikrakers oproepen om principiëel niet hun geld te geven aan antikraakbureau’s. Tevens zou ik eigenaren van vastgoed willen aansporen om zelf, buiten antikraakbureau’s om, een betrouwbare partij te zoeken om eventuele leegstand op te heffen en daarbij in het kader van verantwoord ondernemerschap een maximale bezetting van het vastgoed na te streven, dit alles mogelijk in samenwerking met andere marktpartijen en overheden.


- E-Mail: martijn@helpdehennep.tk Website: http://www.plakplaats.tk
 

Lees meer over: wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
A van a-sociaal 
Chaoss - 11.01.2005 12:19

"Ook antikrakers gaan veelal niet voor hun lol in een antikraakpand zonder huurbescherming (in sommige gevallen wel huurbescherming) wonen. Toch wil ik hen oproepen om, wanneer zij al een beetje aan het overwegen zijn om te verhuizen, het boven uiteengezette ook in overweging te nemen. Niet in de laatste plaats wil ik potentiële antikrakers oproepen om principiëel niet hun geld te geven aan antikraakbureau’s. Tevens zou ik eigenaren van vastgoed willen aansporen om zelf, buiten antikraakbureau’s om, een betrouwbare partij te zoeken om eventuele leegstand op te heffen en daarbij in het kader van verantwoord ondernemerschap een maximale bezetting van het vastgoed na te streven, dit alles mogelijk in samenwerking met andere marktpartijen en overheden."

Ik ben het volledig met je eens wat betreft de tekst, maar neem het volgende ook in ogenschouw.

Ik woon zelf anti-kraak. Niet omdat ik dat zo graag wil, maar uit pure noodzaak. Een huurhuis kan ik mij niet veroorloven en vanwege mijn baan (docent) kan ik ook niet gaan kraken. Daarom ben ik aangewezen op anti-kraak. Ik denk ook dat veel studenten de voorkeur geven aan anti-kraak omdat dat in hun budget past. Veel mensen zijn allang blij met een woning en staan niet stil bij alle gerechtelijke gevolgen daarvan.
Bij de opmerking dat de A van anti-kraak staat voor asociaal staat, hoop ik dat je hiermee doelt op de bureaus en niet op de Antikrakers zelf. Ik heb mijn anti-kraak pand meerdere keren opengesteld voor huisloze krakers, actiegroepen en actievoorbereidingen.

beter 1 bewoner dan geen bewoner 
kees - 11.01.2005 16:54

voordelige tijdelijke bewoning is goed! Het hele woord anti-kraak bevalt me niet.
regelen 
rogier - 11.01.2005 16:58

uit hetgeen hierboven staat kan ik maar een conclusie trekken. Tijdelijke bewoning moet gereguleerd worden! De bewoning opzich is namelijk goed
Reactie 
Martijn - 11.01.2005 19:35

Iedereen heeft verantwoording af te leggen voor zichzelf. Men moet het uiteindelijk zelf weten. Met de titel van "De 'A' van antikraak staat voor 'A'-sociaal", bedoel ik weldegelijk dat het fenomeen op zich a-sociaal is. Wie zichzelf aangesproken voelt, ...

In het pamflet vergat ik overigens te vermelden dat er antikrakers in de omloop zijn die weldegelijk ook mede uit opportunisme antikraken, daarmee voorbijgaand aan de onsociale gevolgen.
De stelling 'voordelige tijdelijke verhuur is goed' is een mooi staaltje newspeak, in het licht van de buitensporigheid van onderbezet leegstaand vastgoed dat in 'tijdelijk beheer' is.

Graag wil ik nog wijzen op de activiteiten van ROSA in de Zaanstreek die ook de onsociale uitwassen van antikraak aan de kaak willen stellen. Zij hebben een lijst gemaakt die in de Ravage van (ik geloof september 2004) is gepubliceerd van alle antikraakpanden in hun buurt, met het betreffende kraakwachtbureau erbij en de aantallen vierkante meters. Wat mij betreft kan dat idee navolging krijgen.

Ten overvloede vermeld ik hier nog dat ik met name ageer tegen antikrakers die hun geld aan bemiddelingsbureau's geven en niet tegen bruikleners die zelf tot een voor veel partijen wenselijke privaatrechtelijke verhouding zijn gekomen. Vooral de onderbezetting die met het fenomeen van antikraak in de regel gepaard gaat is mij een doorn in het oog.

Het pamflet is ook in Word-formaat te downloaden van www.plakplaats.tk

De stelling 'beter 1 persoon dan geen persoon in een pand' is in het kader van een strategie tegen de woningnbood erg kortzichtig gedacht.


E-Mail: martijn@helpdehennep.tk
Website: http://plakplaats.tk
 
fv 
Jan - 12.01.2005 16:28

Dit verschijnsel doet me sterk denken aan stakingsbrekers. Ik vind die vergelijking ook wel gepast.Huurders worden uit hun woningen gezet en vervangen door kraakwachten.

¨Het hele woord anti-kraak bevalt me niet¨ Deze bureau´s zijn opgericht als anti-kraak en als zodanig adverteren ze zich ook naar eigenaren.Ze zijn opgericht om kraken tegen te gaan.
A van anti 
Chaoss - 13.01.2005 11:20

Ik ben het met eens dat Anti-kraak niet de beste oplossing is en dat het vreemd is dat er in een pand waar ruimte is voor meerdere personen, slechts een persoon leeft.
Toch vind ik het nogal kort door de bocht door alle anti-krakers asociaal te noemen. Dat is nogal een generalisatie. Zoals ik al zei zijn veel antikrakers net zo goed slachtoffers van een falend woonbeleid. Dat meeste mensen hier op Indy kraken een normale optie vinden wilt niet zeggen dat dat ook voor iedereen zo is. Ik denk dat je toch wat meer rekening moet houden met de situaties van veel antikrakers voor je ze meteen a-sociaal noemt. Vergeet ook niet dat veel anti-krakers het ook niet heel nauw nemen met de regels. In mijn pand wonen officieel 3 mensen, maar vaker zitten we er met meer dan 10 mensen. Vergeet ook niet dat een anti-kraakpanden ook kraakpanden zijn geworden op het moment dat de bewoners er achter kwamen wat er met zo'n pand zou gaan gebeuren en het niet eens waren met de geplande bestemming.
Nogmaals, wie zich aangesproken voelt, 
Martijn - 13.01.2005 18:17

Ik heb geenszins gesteld dat alle antikrakers asociaal waren. Ik heb zelfs in mijn tweede aanvulling mijzelf nog zacht uitgedrukt door te stellen dat er antikrakers in de omloop zijn die 'mede' uit opportunisme kraken. Om mijzelf niet te veel in de verdediging te plaatsten, durf ik hier wel te stellen dat er ook vast wel antikrakers zijn die overwegend uit opportunisme zijn gaan antikraken.

Zelf vind ik het nogal generaliserend om antikrakers in een slachtofferrol te plaatsen. Er gaat toch ook een zekere vrijwilligheid van uit, aan het antikraken. Sommige antikrakers pochen zelfs met de uitgestrekheid van de ruite die ze hebben. Inderdaad, volgens de regels hebben ze er dan vervolgens niks aan omdat ze het in de regel contractueel niet mogen gebruiken. Antikrakers die zich vervolgens niet aan de regels houden, lopen vervolgens het risco dat zij met succes worden aangesproken op grond van wanprestatie, hun naam is altijd bekend. Dus de mogelijkheid om je vervolgens toch niet aan de regels te houden is niet zo'n sterk middel in het geval van antikraak. Toegegeven, dit neemt trouwens niet weg dat antikrakers, wanneer zij zich serieus zouden organiseren en op hun strepen gaan staan, de antikraakbureau's heel wat minder makkelijk weg zouden kunnen laten komen met hun blufpraktijken. Hierbij wil ik eventueel, als redelijkerwijze te verwachten zou zijn dat dit het werk van de antikraakbureaus substantiëel minder makkelijk zou maken, wel bij helpen.

Nog even het volgende: veel antikraakbureau's stellen de eis dat hun antikrakers student moeten zijn. Het klinkt misschien gek, maar hoger opgeleiden kunnen meer doen tegen de woningnood dan minder hoogopgeleiden. In deze context is antikraak een goed voorbeeld van wat je zou kunnen noemen: 'verdeel en heers'. Dit wordt nog eens bevestigd door de praktijk dat men moet worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een antikraakruimte, zo wordt de kans op woonruimte meer binnen beperkte kring gehouden.

Om niet te veel in een wij-zij-jullie discussie te vervallen: het lijkt mij zeer wenselijk dat 'wij' (iedereen die belang heeft bij een rechtvaardig(ere) woonruimte verdeling) ons niet onderling in verschillende groepen tegen elkaar uit laten spelen. Er moet meer actie gevoerd worden tegen de woningnood en het invoeren van maatregel na maatregel van onsociaal karakter. Zo worden de gevallen van urgentie telkens weer zonder enig tegengeluid of bijna zelfs voorafgaande bespreking in de media afgeknabbeld. Antikraak, met alle onzekerheid van dien, is bijna op de bres springen vóór de speculatieve leegstand. Antikraak maakt wetgevingsvoorstellen om leegstaand kantoorruimte effectief voor bewoning geschikt te maken, politiek minder makkelijk haalbaar. Ook een pand waar al wat antikrakers in zitten, zal nog minder snel gevorderd worden door de gemeente in het belang van een rechtvaardige woonruimteverdeling.


E-Mail: martijn@helpdehennep.tk
Website: http://www.plakplaats.tk
 
Oke 
Chaoss - 14.01.2005 10:58

Oke, je hebt me overtuigd :)
Anti-kraak 
iKKe - 09.11.2006 14:52

Ik woon nu anti-kraak, via adhok, als er een de teering kan krijgen van al die anti-kraak instellingen dan is het adhok wel! Ik ben nu druk op zoek naar iets anders, maar dat is zo makkelijk nog niet. Maar daar gaat het nu niet om.

Ik ben het er helemaal mee eens dat anti-kraak de verkeerde benaming is. Omdat je dan eigenlijk meteen aangeeft dat het tegen kraken is, maar anti-kraak is zoveel meer dan dat. Panden die voor een langere tijd leeg staan krijgen vaak van die problemen als een dak wat lekt, wat dan niet word opgemerkt omdat er nooit iemand komt. Kraak het antwoord op panden die al een jaar of langer leegstaan. Maar als een eigennaar van een pand van te voren al weet dat zijn/haar pand voor een langere tijd leeg gaat staan, vind ik het juist goed dat er een instelling is, die voor bewoners kan zorgen. Ik hoop dat er binnenkort een stichting komt die het bewonen van leeg staande panden belangrijk vind, en niet hun eigen portomonee, of dat het persé krakers buiten de deur moet houden. Daar heb ik zo'n verschikkelijke hekel aan => onderschijt tussen mensen maken.
Maar daarnaast, iets wat dan voor mij voordelig is; via "anti-kraak" kom je op veel leukere lokaties dan met het standaart huren, wie krijgt er nou ooit de kans om in een klooster te gaan wonen, of een huis met 5 kamers? Ook al is dat voor meerdere personen bedoeld, als je een pand beheert en je moet er ook nog eens voor betalen, mag je er ook wat voor terug krijgen...
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.