english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Eigenrichting
Astrid Essed - 26.01.2005 13:46

Naar aanleiding van de dood van Ali El B, die op 17-1 door een 43 jarige automobiliste werd doodgereden, wil ik graag nog enige toelichting geven op de begrippen eigenrichting en een tragisch ongevalGeachte Redactie,


Naar aanleiding van mijn recentelijk op de nieuwslijn gepubliceerde Open Brief aan premier Balkenende en enkele aan mijn gerichte reacties vind ik het in dezen van belang, nog eens nader in te gaan op de begrippen eigenrichting, zelfverdediging en moord met voorbedachten rade.

Een van mijn critici schreef naar aanleiding van de door mij gemaakte opmerking, dat premier Balkenende met zijn instemming met de door minister Verdonk gedane uitlatingen tav de zaak Ali El B een impliciet pleidooi hield voor eigenrichting het volgende:

''Van eigenrichting is hier helemaal geen sprake.Het gaat hier om een tragisch ongeval. Niks etgenrichting of moord.
Iemand steekt jouw tas uit jouw auto. Je zet je auto in zijn achteruit om de dader te achtervolgen en 50 meter verder is er een botsing met dodelijke afloop.
Eigenrichting is als je tas wordt gestolen en je gaar drie dagen op zoek naar om hem af te knallen of bewust te overrijden. Maar dat is hier niet aan de orde''

Gaarne wil ik in dit verband enkele in de Nederlandse wetgeving geldende rechtsregels de revu laten passeren

A Zelfverdediging

In de eerste plaats is hier sprake van een tegen Ali El B al dan niet met opzet gehanteerd buitenproportionneel geweld, hetgeen alleen is toegestaan wanneer er sprake is van zelfverdediging, hetgeen hier niet het geval was.
Ali El B en zijn metgezel hebben de vrouw weliswaar van haar tasje beroofd, hetgeen uiteraard strafrechtelijk vervolgbaar is en door mij genendele wordt gebagetalliseerd, maar hierbij is geen sprake van bedreiging, aangezien zij direct daarna zijn weggevlucht.

B Actie door de burger:

Volgens de Nederlandse strafwetgeving is de burger echter te allen tijde
gerechtigd een andere burger bij het vermoeden van een strafbaar feit aan te houden en zeker wanneer het betrekking heeft op eigen gestolen eigendommen, maar hierbij mag slechs proportionneel geweld worden toegepast, waarbij in uiterste vorm iemand tegen de grond gehouden mag worden.
Het is in dezen evidfent, dat mishandeling en zeker het doodrijden van iemand absoluut strafbaar is.


C Tragisch ongeval:

In tegenstelling met de aanvankelijk door de politie uitgegeven verklaring, die hier wordt bevestigd door mijn criticus, is er dezen geen sprake van een tragisch ongeval.

Van een tragisch ongeval is ¨sprake bij een verkeersongeluk wanneer er althans geen sprake is van verwijtbaarheid in dezen(door bijvoorbeeld dronkenschap of het evident negeren van elementaire verkeersregels) of wanneer de betreffende automobiliste bij een naar aanleiding van noodweer ontstaan gevecht met Ali El B hem een duw had gegeven waardoor hij verkeerd was neergekomen (dood door schuld)

Hier echter is sprake van een bewuste keus van de desbetreffende vrouw, haar auto in zijn achteruit te zetten en zo de dieven te achtervolgen.
Zij had er immers eveneens voor kunnen kiezen hen rennend te achtervolgen, met een mobiel 112 te bellen of luidkeels om hulp te roepen.
Daarenboven is deze keuze-optie van haar in hoge mate verwijtbaar en wel om de volgende reden
Wanneer iemand een ander in zijn achteruitstand per auto achtervolgt, wordt een deel van het zicht hem-haar benomen, hetgeen hoogswaarschijnlijk in het geval van de vrouw heeft plaatsgehad.
Hierdoor nam zij een onverantwoord risico met de veiligheid van de jongens, aangezien zijn van te voren had kunnen inschatten, dat er een gerede kans was, dat zijn hen zou kunnen aanrijden, hetgeen inderdaad is gebeurd met alle fatale gevolgen van dien.

Aangezien er in dezen dus geen sprake was van zelfverdediging, proportionneel geweld bij een poging de gestolen eigendommen te herkrijgen en er daarenboven een bewust groot veiligheidsrisico is genomen met het leven van de jongens, waarbij een mensenleven verloren is gegaan, is er wel degelijk sprake van eigenrichting.

Wel ben ik het met mijn criticus eens, dat er in dezen geen aanwijzingen zijn voor moord
[hier vertaald als het met opzet inrijden op de dieven], hoewel een en ander nog in een gerechtelijk vervolgonderzoek dient te worden vastgesteld.

Moord met voorbedachten rade:

Ik wil nog ingaan op het laatste deel van de door mijn criticus gemaakte opmerking:

''´´Eigenrichting is als je tas wordt gestolen en je gaat 3 dagen later op zoek naar de dader om hem af te knallen of bewust te overrijden. Maar dat is hier niet aan de orde.´´

Deze opmerking is niet geheel juist.
Weliswaarv is hier inderdaad sprake van eigenrichting, maar tevens van moord met voorbedachten rade
Echer ook in het geval Ali El B is er sprake van eigenrichting vanwege het hier gebruikte buitenproportionnele geweld en de eigen keuze van de vrouw voor een verhoogd veiligheidsrisico.

Dood door schuld, doodslag en moord met voorbedachten rade

a Er is sprake van dood door schuld wanneer er door een onopzettelijk verrichte handeling van een ander (¨bijvoorbeeld een gevecht waarbij de ander verkeerd terechtkomt)
Hiervan zou sprake geweest zijn wanneer Ali El B was omgekomen in een gevecht met de vrouw (in het geval van noodweer)

b Er is sprake van doodslag wanneer iemand een ander ad hoc in woede doodslaat
Een en ander is vergelijkbaar wanneer er sprake was van een bewust inrijden van de vrouw op de berovers [waarvoor vooralsnog geen aanwijzingen zijn]

c Er is sprake van moord met voorbedachten rade wanneer de misdaad bewust van te voren ´´met koel overleg´´ wordt gepland

In dit geval is zoals reeds is uitgelegd noch van a, noch van c sprake

Betreffende geval b zijn er weliswaar geen aanwijzingen voor een bewust gepleegde doodslag, maar eveneens is het bewust nemen van een veiligheidsrisico, zeker bij een fatale afloop, een verwijtbare doodsoorzaak.

En tenslotte is er wel degelijk sprake van eigenrichting vanwege de afwezigheid van noodweer en het bewust genomen veiligheidrisico met de berovers met fatale afloop.

Tenslotte wil ik een en ander beeindigen met de opmerking, dat tasjesroof zeker niet gebagatelliseerd dient te worden, maar dat niemand het recht heeft ter terugrkijging van het verloren eigendom een zodanig veiligheidsrisico voor de berover in te bouwen, dat een en andre de dood ten gevolge heeft.

Beroving van een mensenleven van de ene burger door de andere zonder de aanwezigheid van noodweer is het ultieme geweldsmisdrijf en ,mag niet gebagatelliseerd worden door te wijzen op tasjesdiefstal, hetgeen bovendien in geen enkele verhouding staan tot het verlies van een mensenleven.

Ik vertrouw erop, dat de andere Indymedialezers deze zelfde mening zijn toegedaan

Vriendelijke groeten
Astrid Essed 

Lees meer over: vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
Sorry???? 
Bart - 26.01.2005 15:33

[quote]Ik vertrouw erop, dat de andere Indymedialezers deze zelfde mening zijn toegedaan[/quote]

Beste Astrid,

met dit zet je jezelf meteen buitenspel. Een andere dan jouw mening is niet mogelijk. Jammer. Ik hoopte dat indymedia lezers een eigen menig zouden mogen hebben en met open vizier de wereld in kijken. Helaas is jouw menig de waarheid. Dan heb ik niets meer toe te voegen.

Bart
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.