english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
NOS berichtgeving tav Midden-Oosten
Astrid Essed - 18.02.2005 05:22

In haar berichtgeving tav het besluit van de Israelische minister van Defensie, Mofaz tot beeindiging van de Palestijnse huisvernietigingen, maakt de NOS teletekstredactie zich schuldig aan tendentieuze en onvolledige berichtgeving.
Aan de teletekstredactie van de NOS

Geachte Redactie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 17-2 vermeldt u, dat de Israelische minister van Defensie, Mofaz, het Israelische leger heeft opgedragen het slopen van huizen van Palestijnse daders van anti-Israelische aanslagen te beeindigen.
U vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat volgens een eerder onderzoek van het Israelische leger vernietiging van huizen de Palestijnen niet afschrikt van het plegen van aanslagen.
U eindigt uw berichtgeving met de mededeling, dat het Israelische leger tot vorig jaar zomer 270 huizen vernietigde van familieleden van Palestijnse daders van aanslagen, vooral op de Westelijke Jordaanoever.

Met deze wijze van berichtgeving maakt u zich schuldig aan tendentieuze en onvolledige berichtgeving uwerzijds, hetgeen in strijd is met uw journalistieke verplichting tot het vermelden van objectieve en volledige berichtgeving.
Enerzijds wekt u door het ontbreken van kritische achtergrondinformatie alsmede uw tendentieuze wijze van formulering de indruk, dat het al dan niet legitieme karakter van deze huizenvernietigingen een kwestie van interpretatie is, hetgeen niet het geval is.
Anderszijds kan door uw onvolledige berichtgeving ten onrechte de indruk bij het teletektslezende publiek ontstaan, dat deze huisvernietigingen tot vorig jaar zomer plaatsvonden, hetgeen evenmin het geval is.

Tendentieus woordgebruik:

In uw nieuwsberichtgeving refereert u niet alleen aan het ''slopen'' van Palestijnse huizen, hetgeen een legitiem karakter suggereert, daarenboven bestempelt u de Israelische huisvernietigingen als '' een omstreden afschrikkingspraktijk'', hetgeen eveneens ten onrechte ruimte openlaat voor een interpretatieverschil tav het al dan niet legale karakter ervan.

Te uwer informatie:

Zoals u ongetwijfeld zult weten zijn nog afgezien van het inhumane karakter in dezen, deze door het Israelische leger toegepaste vernietigingen van huizen van zowel echte of vermeende Palestijnse verantwoordelijken voor aanslagen alsmede de vernietiging van de huizen van hun familieleden in strijd met het Internationaal Recht, dat niet alleen de vernietiging cq onteigening van land, bezittingen en huizen van ''beschermde personen'' [mensen, die leven onder een bezetting] verbiedt [artikel 53, 4e Conventie van Geneve], maar eveneens een collectieve straf verbiedt [artikel 33. 4e Conventie van Geneve] waarbij sprake is in geval van de vernietiging van de huizen van familieleden van de echte of vermeende daders.

Terecht hebben deze huisvernietigingen dan ook geleid tot brede internationale protesten, niet alleen van mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International  http://www.amnesty.org], Human Rights Watch [ http://www.hrw.org], het Rode Kruis [ http://www.icrc.org] alsmede van de Secretaris-Generaal Kofi Annan, maar eveneens van een groot aantal internationale en Europese politici waaronder premier Balkenende, die vorig jaar nog deze acties terecht heeft bestempeld als illegaal.
Het zou dan ook aanbeveling verdienen wanneer u hiervan tevens melding maakt in uw berichtgeving, hetgeen wel door uw Belgische teletekstcollega's gedaan wordt.

Onvollledige berichtgeving tav duur huisvernietigingen:

Tevens vermeldt u in uw berichtgeving, dat het Israelische leger tot vorig jaar zomer 270 huizen van familieleden van echte of vermeende aanslagplegers heeft vernietigd, waaruit de indruk zou kunnen ontstaan, dat er na vorig jaar zomer geen sprake meer was van huisvernietiging, hetgeen genendele het geval is.

Te uwer informatie:

Zo is er in de periode vanaf 2 october tot 25 december sprake geweest van het vernietigen van meer dan 486 Palestijnse huizen met als gevolg enkele duizenden daklozen.
Ook in de maanden januari en februari is er sprake geweest van huisvernietigingen.

Het verdient dan ook aanbeveling, dat u zich bij een volgende berichtgeving over dit onderwerp tevens zult willen baseren op bovenstaande achtergrondinformatie, die gemakkelijk is te controleren via de u ten dienste staande internationale persbureaus, alsmede de websites van reeds genoemde internationaal gerennommeerde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [ http://www.amnesty.org], Human Rights Watch [ http://www.hrw.org], de website van het Rode Kruis [ http://www.icrc.org waarop u tevens de volledige inhoud van de 4e Conventie van Geneve aantreft], alsmede de website van de Verenigde Naties [ http://www.un.org]

Een en ander zal bijdragen aan een eerlijke en objectieve berichtgeving, hetgeen uw journalistieke taak is tegenover het teletekstlezende publiek.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 

Lees meer over: media vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
. - 18.02.2005 13:11

Ik heb grote bewondering voor de bijdragens die Astrid regelmatig levert.

Inderdaad dient verkeerde berichtgeving van oa het NOS Journaal bekritiseerd te worden.

Het verbaast me daarom wel een beetje dat Astrid geen kritiek heeft op de weinig kritische berichtgeving van het NOS inzake het Kyoto Protocol en de "broeikas" theorie. Het NOS slikt deze theorie als zoete koek, terwijl er heel wat op aan te merken valt.

Astrid, ik nodig je uit om je ook eens in deze materie te verdiepen.

 http://www.stichting-han.nl/
 http://www.stichtingklimaat.nl/index.htm

Ik ben benieuwd!
NOS berichtgeving t.a.v. Nabije Oosten 
Wim Olijslagers - 18.02.2005 15:04

Ik heb in de loop der jaren de NOS-redactie verschillende malen gewezen op slordige danwel tendentieuze berichtgeving over dit onderwerp. Overigens moet gezegd dat vrijwel het gehele Nederlandse volk dermate is gemanipuleerd in de meningsvorming dat het weinigen meer opvalt.

Een teken aan de wand vind ik de wijze waarop NOS-personeel promotie maakt naar vette banen bij de Rijksoverheid of grootbedrijfsleven. Dat gebeurt zo vaak, dat ik er al vanuit ga dat redacteuren in hun NOS-werk anticiperen op zo'n promotie. Dat vereist dan een bepaalde stellingname.
De "heer" Frieszo was wel kampioen in het manipuleren. Hij zit nu lekker beschermd een vet overheidssalaris te verdienen. Bah! Die had nooit journalist mogen worden.

In de voorbije decennia zijn er voldoende aanwijzingen geweest, dat met name het Nabije Oosten door qua achtergrond (op andere wijze mag je het tegenwoordig niet formuleren) met bias belaste personen is becommentarieerd. Er is naar mijn gevoelen veelvuldig sprake van "kliekvorming" op zo'n redactie en dus eenzijdigheid.
Het is sowieso geheel fout om een heel lange periode met dezelfde verslaggever ter plaatse te werken. Rouleren is noodzakelijk om meer waarborgen te hebben op juistheid en betrouwbaarheid. Het opgebouwde netwerk kan gemakkelijk worden overgedragen, dat is geen struikelpunt.

Het NOS-personeel bij het Journaal is zich niet bewust dat zij door ons allemaal betaald worden voor objectief werk, en niet voor een aanloop naar vette overheidsbanen.


aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.