english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Verjaardag brand in de rijksdag
autonoom - 27.02.2005 19:54

De nacht van 27 op 28 februari 1933 werd er brand gesticht in de Rijksdag . Een korte samenvatting van de feiten

Berlijn, de nacht van 27 op 28 februari 1933, een vlam van verzet laait op uit de koepel van Rijksdag. De Nederlander Marinus van der Lubbe wordt op heterdaad betrapt. Er volgt een ,door de nazies georchestreerd, schijnproces. Er moet koste wat kost aangetoont worden dat er sprake is van een communistisch complot, hoewel hun eigen onderzoeken dit zelf tegenspreken. Commisaris Heisig , belast met het onderzoek in Nederland, is er van overtuigd dat "de brandstichter vrijuit spreekt" en is van mening dat "alleen van der Lubbe den brand heeft gesticht". Tot zijn dood blijft Marinus verklaren dat hij alleen en op eigen initiatief de brand heeft gesticht. Hij geeft verder nog drie andere ,mislukte, brandstichtingen toe. Op 10 januari 1934 wordt hij onthoofd. De nazies gebruiken hun "complottheorie " om hun reeds lang geplande repressie tegen politieke dissidenten in versneld tempo door te voeren. Tegelijkertijd onstaat er een andere "complottheorie" die ontwikkelt word door de 3de Internationale . Er moest een theorie komen die wenselijker was voor de communistische partijtop. Deze wordt beschreven in het zogenaamde "bruinboek" . Marinus zou een door de nazies betaalde provocateur zijn. Verder zou hij als "schandknaap" een gewillige speelbal zijn in de handen van de nazies. Tweemaal word Marinus veroordeelt , verraden door de communisten en vermoord door de fascisten.
Het was van in het begin duidelijk dat de nazies er alle belang bij hadden een "complot" te bewijzen. Het belang van de "provocateursthese" voor de 3de Internationale is echter iets complexer, uiteraard is het handig meegenomen om de brandstichting te kunnen bestempelen als "alweer een wandaad van de fascisten". Het Communistische partijbeleid was namelijk op dat moment al lang niet meer geintresseerd in een sociale revolutie, integendeel, de partijtop was op dat moment vooral geintresseerd in politiek gekissebis met de andere partijen in de Rijksdag. Voorts was een arbeidersrevolutie en dus sociale onstabiliteit niet voordelig voor Rusland dat toen aanzienlijke handelsbelangen had met Duitsland. Marinus was op zijn reizen door Duitsland erg onder de indruk gekomen van enerzijds de macht van de nationaal-socialisten en anderzijds de apathie van Duitse arbeiders die niet in beweging leken te komen zonder bevel van de Communistische partij. Marinus, die partijgeleide politiek veracht, probeert her en der arbeiders op te zwepen tot actie. Hij wordt onthaald op apathie en moedeloosheid. Marinus besluit dat hij iets moet doen, een signaal dat het proletariaat in vuur en vlam zou moeten zetten. Na enkele kleinere brandstichtingen die, op één na, allemaal mislukken wil hij het bijna opgeven. Maar hij besluit het nog één maal te proberen. Met zijn laatste geld koopt hij enkele ontvlammers en trekt naar dé plaats waar de arbeiders verraden en verknecht worden. Het parlement in de Rijksdag…
Voor de communisten was/is het gewoonweg onbespreekbaar dat een individu op eigen houtje tot revolutionaire daden overgaat. Geen daden zonder bevel van bovenaf. Het is bovendien al helemaal onbespreekbaar dat zo iemand de arbeiders zou kunnen inspireren tot zelforganisatie waardoor de autoritaire partijstructuur als een kaartenhuis in elkaar zou vallen. Dus moest Marinus zwartgemaakt worden en daarmee andermaal de arbeidersstrijd verraden worden uit eigenbelang…En andermaal moest autoritair links niet onder te doen voor rechts…

" Zo kan alleen de volgende conclusie getrokken worden: Deze jonge ,24 jarige man, is met een verbazingwekkende, affektieve overbiddelijkheid, ja zelfs verbetenheid, consequent gebleven tot aan zijn terechtstelling. Daar ligt -juist met het oog op zijn leeftijd- een verbazingwekkende menselijke prestatie. Maar hij wàs ook een ongewoon mens… Hij was goedhartig en niet haatdragend, maar verzette zich tegen iedere autoriteit. Deze fundamenteel opstandige neiging was wel zijn meest bedenkelijke eigenschap. Het was met name deze eigenschap die hem de noodlottige weg wees die hij is gegaan."
(K.Bonhoeffer en J.Zutt, M.v.d.L's psychiaters tijdens het proces)

 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme

aanvullingen
Boeken over van der Lubbe 
Fort van Sjakoo - 28.02.2005 12:10

Auteur: Jassies, Nico
Titel: Marinus van der Lubbe en de Rijksdagbrand
---------------------------------------------------
Eerder afgedrukt in het `Jaarboek Dirk van Eck-Stichting 2001' als uitgebreidere en geannoteerde versie van wat fde auteur eerder in het Amsterdamse blad 'Ravage' publiceerde. Hij verdedigt daarin, met overtuigende argumenten, dat van der Lubbe eind februari 1933 in zijn eentje de Rijksdag in brand stak- als een anti-kapitalistische daad met de uitdrukkelijke bedoeling de Duitse arbeiders wakker te schudden . Iets wat van de Lubbe zelf ook steeds heeft volgehouden, ondanks de verschrikkelijke druk die er op hem werd uigeoefend, zowel door de communisten als door de nazi's, om toe te geven dat het om een anti-communistisch, respectievelijk anti-nazi complot ging. En natuurlijk kunnen zulke totalitaire systemen niet in andere termen denken, aangezien zij alleen maar met complotten bezig zijn. Het meest bijzondere aan deze publicatie is het nieuwe materiaal dat Jassies in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis vond over de internationale solidariteit rond van der Lubbe, en vooral de grote betrokkenheid van mensen als André Prudhommeaux, die de 'Werkloozenkrant', een autonoom blaadje waarin Van der Lubbe zijn standpunten naar voren bracht, in het Frans vertaalde.
2002, 48 pag., € 1,5
Dolle Hond, Amsterdam, ISBN Zonder
*************************************************
Auteur: Internationaal van der Lubbe-comité
Titel: Roodboek
Sub titel: Van der Lubbe en de Rijksdagbrand
------------------------------------------------------
Heruitgave van het beroemde Roodboek, oorspronkelijk in 1934 door een groep vrienden van Marinus van der Lubbe samengesteld als tegenwicht voor het door de Communistische Internationale samengestelde Bruinboek, dat bol stond van de verdraaiingen.
-----------------------------------------------------
1999, 135 pag., € 13,75
Kelder, Utrecht, ISBN 9076905010
*************************************************
Auteur: Zonder auteur
Titel: Dossier Marinus van der Lubbe 1933/34
--------------------------------------------------
Weer een fraaie uitgave van de Utrechtse uitgever Kelder. Ditmaal geen herdruk van een al lang uitverkochte klassieker maar voor het eerst een bundeling van teksten uit Nederlandse anarchistische, radencommunistische, antimilitaristische en anarcho-syndicalistische hoek, die eerder enkel als pamflet of als artikel in bladen van diverse groepen uit dat spectrum werden afgedrukt. De diverse teksten tonen met name de verdeeldheid binnen radicaal links in Nederland over de brandstichting op 27 februari 1933 door de radencommunist Marinus van der Lubbe in het Duitse parlement, de Rijksdag. Een deel van de anarchisten en radencommunisten verwelkomden zijn actie, die bedoeld was als protest tegen het internationaal kapitalisme (en niet enkel alleen tegen het aan de macht komen van de nazi’s in Duitsland zoals veelal gesteld). Een ander deel van deze stromingen verwierpen het individuele karakter van zijn daad, of veroordeelden die überhaupt. De meeste stukken hebben met elkaar gemeen de afschuw over de communistische machinaties (door middel van onder andere de publicatie van de twee beruchte `Bruinboeken over de Rijksdagbrand […]’) om Van der Lubbe in een slecht daglicht te stellen, zijn daad als een opzetje van de nazi’s te presenteren, waarmee Van der Lubbe zijn daad ontnomen werd. Deze campagne was er met name op gericht om het falen van de linkse politiek tegenover Hitler te verdoezelen. Naast de boeken van Fritz Tobias (alleen nog tweede hands verkrijgbaar), Martin Schouten en Niko Jassies is deze uitgave een fraaie aanvulling op de heruitgave van het eveneens bij Kelder verschenen `Roodboek van der Lubbe en de Rijksdagbrand’.
------------------------------------------------------
2004, 219 pag., € 20
Kelder, Utrecht, ISBN 90-807734-2-5
*********************************************
Auteur: Schouten, Martin
Titel: Marinus van der Lubbe
Sub titel: Een biografie
---------------------------------------------
Martin Schouten herschreef zijn oorspronkelijk in 1986 uitgekomen biografie over de brandstichter van de Rijksdag in 1933: Marinus van der Lubbe. Hij vulde zijn aanvankelijke biografie aan met materiaal, dat tijdens het vooronderzoek voor de nietszeggende film van Joost Seelen, "Water en Vuur" boven tafel kwam. Schouten beschrijft Marinus' leven van begin tot eind, maar met het zwaartepunt bij de daad die hem wereldberoemd en verguisd maakte: het in de fik steken van het Duitse parlementsgebouw. Rinus zag zijn daad als een teken voor de Duitse arbeidersklasse om in opstand te komen, maar dat gebeurde niet. Het kostte Rinus zijn kop. De smaadcampagne van de zijde van de communistische Internationale nog tijdens zijn detentie en de Historikerstreit die na de Tweede Wereldoorlog over zijn daad uitbrak, wordt in dit boek ook beschreven. Tevens zijn in het boek het Reisdagboek en diverse brieven van Rinus opgenomen.
--------------------------------------------------
1999, 332 pag., € 19
Bezige Bij, Amsterdam, ISBN 9023437950
***********************************************


E-Mail: sjakoo@xs4all.nl
Website: http://www.sjakoo.nl
 
gebroddel 
no - 28.02.2005 12:53

Wat een gebrabbel. De reichstag is in brand gestoken door de nazis. Daarna is men meteen egonnen Communisten op te pakken. Deze "anarchistische" geschiedsschrijving is niet gebaseerd op feiten maar op de wens hoe het verlopen zou zijn. Van het zelfde kaliber als dat de holocaust niet bestaan zou hebben.
bah!

realistischere gescheidenisschrijving 
wikipedia - 28.02.2005 14:09


The Leipzig Trial took part from September 21 to December 23, 1933 and was presided by the old German Imperial Court. The Leipzig Trial was widely publicized and was broadcast by the radio. It was expected that the court would find the communist guilty on all counts and approve the repression and terror exercised by the Nazis against all democratic forces in the country. It was clear the first time Georgi Dimitrov spoke that that would not happen. Dimitrov had given up his right to a court appointed lawyer and defended himself successfully. He proved his innocence and the innocence of his communist comrades and was set free. In addition, he presented evidence that the organizers of the fire were amidst the highest lines of NSDAP.

Dit en meer op wikipedia. Borman schijnt zelfs hoogs persoonlijk de veranwoordelijkehdi op zich genomen te hebben maar later weer ingetrokken.


Bovenstaand verhaal is een "anarchisme" verhulde historisch revisionisme met als doel de nazis van haar schuld te verlossen en die de communisten in de schoenen te schuiven.


Website: http://en.wikipedia.org/wiki/Reichstag_fire
 
Correctie 
autonoom - 28.02.2005 14:53

Als Marinus een nazi-provocateur zou geweest zijn, 50000 mark zou ontvangen en na twee maanden vrij zou worden gelaten (zie het fameuze bruinboek)is het nogal vreemd dat hij als enige veroordeeld is geworden, en aldus terechtgesteld is.Als hij betaald zou zijn geweest is het ook nogal vreemd dat hij vanuit de gevangenis aan vrienden moet vragen om hem een beetje geld op te sturen opdat hij post zou kunnen versturen. Soit,
"Marinus is in handen van beulen, die voor niets terugdeinzen. Als hij een nazi-provocateur was , zou hij gesproken hebben, zou hij Torgler, Dimitroff en de anderen zeker met eenige woorden aan de galg hebben gebracht.
Maar hij zwijgt. Hij neemt de geheele schuld op zich.Dit zwijgen is sterker, krachtiger, dan uw duizendvoudig herhaalde leugens. Dit zwijgen bewijst!" (Roodboek,p78)
Blijkbaar is het onmogelijk te geloven voor heel wat mensen dat individuen in staat zouden zijn tot revolutionaire daden. In ieder geval is het belangerijk dat discussies als deze gevoerd blijven worden...
wikipedia 
autonoom - 28.02.2005 15:02

De informatie op de link naar wikipedia is is grotendeels gebaseerd op speculaties en vage verhalen.Nauwelijks historisch relevant te noemen lijkt me. Wou ik nog snel even vermelden...
simpel 
zwijger - 28.02.2005 16:00

Als je onder de drugs zit zwijg je ook als de doodstraf tegen je geeist wordt. Hij was dus gewoon gedrogeerd.
De bronnen van de anarchistische beweging met betrekking tot deze historisch revisionistische beweringen zijn altijd vager dan vaag geweest. De door anarchistisch nederland gecultiveerde mythe lijkt vooral geinspireerd door een kleinburgelijke communistenhaat in plaats van de werkelijkheid.

Serieuse geschiedenisschrijvers gaan er wel degelijk vanuit dat de nazi's achter de brand zaten. Moderne geschiedschrijvers trekken zelfs een parralel tussen de Reichgstag brand en 9/11 omdat ook die terreur aktie uiteindelijk de heersenden, de fascisten, helpen hun terreurbewind te versterken.

bronnen 
autonoom - 28.02.2005 16:59

De enige bronnen die echt betrouwbaar zijn , me dunkt, zijn Marinus'brieven en reisdagboek. De talrijke getuigenissen van mensen uit zijn nabije kennissenkring.De neergeschreven verslagen van de onderzoekers en psychiaters tijdens het proces. Kort samengevat, dingen die een historicus min of meer betrouwbare bronnen zou kunnen noemen...Helaas blijven de meesten zich baseren op de grove leugens die hun wortels hadden in het bruinboek...

PS: ik behoor niet tot anarchistisch "nederland", als u dan toch wilt indelen in "nationaliteiten" zal u het eerder bij de zuiderburen moeten zoeken.U kan me dus moeilijk beschuldigen van enig "romantisme"...
punt 
. - 28.02.2005 19:43

er is geen brief van marinus over de brand.

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.