english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Uitlatingen premier Balkenende nav interview
Astrid Essed - 21.03.2005 03:52

Met zijn uitspraak in het Volkskrant interview dd 18-3 nav zijn speech bij het Yad Vashem museum in Israel maakt premier Balkenende ten aanzien van vervolging van groepen een impliciet onderscheid tussen geintegreerde en niet-geintegreerde groepen.


Open brief aan premier Balkenende

Aan premier J.P. Balkenende

Geachte Excellentie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Ik heb het interview met u in de Volkskrant dd 18-3 '' Kies alsjeblieft voor positieve energie'' met belangstelling gelezen.

Hoewel ik zeer kritisch sta tegenover de door u in het interview gemaakte opmerkingen tav veiligheid en terreurbestrijding, die refereren aan de voorgenomen anti-terreurmaatregelen, die mi een ondergraving zijn van de Nederlandse rechtsstaat, wil ik mij in deze brief beperken tot uw opmerkingen in verband met uw speech tijdens de herdenkingsceremonie bij het Yad Vashem-museum in Israel.

In de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor uw onverbloemde veroordeling van de Nederlandse houding van onverschilligheid en verraad jegens de joodse medeburgers, die naast de verzetsdaden eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Duitse bezetting van Nederland.
Terecht refereert u ten aanzien hiervan en de deportatie van meer dan 140.000 mensen aan een inktzwart hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis.

In verband met een door u tijdens dit interview gedane uitlating wil ik echter enige kritische kanttekeningen maken

Ik citeer hierbij een deel van uw tijdens dit interview gemaakte opmerkingen

Uw citaat

'''Maar we weten inmiddels dat het meestal anders was, echt anders.
Daarom vond ik het van belang dit te zeggen. Er waren 140 duizend joden. Zij waren geintegreerd, zij functioneerden gewoon. Van hen zijn er niet meer dan 40 duizend teruggekomen. Dat is de realiteit. En dat maakt het voor Nederland een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis.''

Met name heb ik mij in dit verband gestoord aan een deelopmerking uit deze passage

'' Zij waren geintegreerd, zij functioneerden gewoon.

Hoewel u er in uw toespraak bij het Yad-Vashem-museum de nadruk op gelegd hebt, dat het van belang is zowel tegen discriminatie en anti-semitisme
te strijden, heeft deze verwijzing naar de mate van integratie van de Nederlandse Joden in de Nederlandse samenleving, hetgeen overigens geen verwondering mag wekken na een veelal eeuwenlang verblijf in Nederland, mij buitengewoon gestoord.

Met een dergelijke opmerking wekt u namelijk de impliciete indruk, te getuigen van een grotere morele verontwaardiging betreffende de vervolging van een bevolkingsgroep, wanneer er sprake is van een volledige integratie.

Ik hoef u er niet op te wijzen, dat een en ander niet alleen vanuit humanitair oogpunt onacceptabel is en in strijd met de door u gepropageerde normen en waarden, maar eveneens in strijd is met het internationaalrechtelijk gelijkheidsprincipe ten aanzien van een gelijke en humane behandeling van iedere bevolkingsgroep ongeacht ras, afkomst, religie of mate van al dan niet aanwezige integratie.

Bovendien dient u zich met name te realiseren, dat een dergelijke door u als Nederlandse premier gedane uitlating een belangrijk politiek-maatschappelijke impact heeft in het kader van het huidige in de Nederlandse samenleving plaatsvindende brede maatschappelijke debat over integratie van allochtone bevolkingsgroepen in het algemeen en met name Marokkaanse moslims in het byzonder.

Met name gezien tegen dit licht is de nodige voorzichtigheid met het maken van dergelijke opmerkingen van het grootste belang.

Overigens verbaast mij deze door u gedane uitlating in hoge mate, aangezien u na de moord op van Gogh op duidelijke wijze stelling genomen hebt tegen de op islamitische moskeen en scholen gepleegde aanslagen.

Ik spreek tenslotte de hoop uit, dat u zich bij toekomstige
uitlatingen over dit zeer beladen onderwerp duidelijker bewust zult zijn van de
draagwijdte van het oneigenlijke aspect van de al dan niet aanwezige
mate integratie van een bevolkingsgroep in een samenleving, gekoppeld aan
racisme en vervolging en zich zult onthouden van vergelijkingen, die onbedoeld
een impliciet begrip suggereren voor een ongelijke behandeling tussen
geintegreerde en niet-geintegreerde bevolkingsgroepen.


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.