english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŰren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Deelname van Balkenende aan Cidi-conferentie
Astrid Essed - 13.04.2005 03:41

Met zijn deelname aan de recentelijk-gehouden Cidi-conferentie dd 11-4 getuigt premier Balkenende van zijn impliciete steun aan de Israelische bezettings en nederzettingenpolitiek en zijn gebrek aan respect voor het Internationaal Recht

Beste Indymedia-lezers,

Zoals u kunt zien is onderstaande een protestbrief tegen de reeds plaatsgevonden deelname van premier Balkenende aan de Cidi-conferentie dd 11-4.
Deze brief is hem uiteraard voorafgaande deze conferentie opgestuurd.
Voor meer informatie tav doelstellingen en gedachtegoed Cidi zie www.cidi.nl

Geheel onderin treft u enkele onthullende Cidi-uitspraken aan
Onderstaande brief wordt eveneens binnen enkele dagen op de webiste van Stop de Bezetting [www.stopdebezetting.nl] , die momenteel onder reconstructie is, geplaatst.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAan premier J. P. Balkenende

Geachte Excellentie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van uw aanwezigheid bij de
viering van het 30 jarig bestaan van het Centrum Informatie en
Documentatie Israel [Cidi] in het kader waarvan een internationale conferentie wordt gehouden met als centraal thema ''De Joodse gemeenschap en de veranderende samenleving''
Volgens de mij beschikbare informatie houdt u ter gelegenheid hiervan
een inleidende toespraak met als thema ''Joodse cultuur in de Nederlandse
geschiedenis en in de toekomst''

Met uw actieve participatie aan deze conferentie in uw hoedanigheid van
premier getuigt u van een verwijtbaar gebrek aan respect voor de
principes van het Internationaal Recht, toegespitst op de op het
Midden-Oostenconflict van toepassing zijnde VN-resoluties en de bepalingen van de 4e Conventie van Geneve.

Te uwer informatie:

Zoals u ongetwijfeld zult weten is het Cidi niet slechts een
''onafhankelijke Nederlandse organisatie'', die opkomt voor ''de
veiligheid van het Joodse volk overal ter wereld'', maar een organisatie, die zoals op de Cidi-website vermeld staat ''onlosmakelijk verbonden is met het democratische Israel''
Een en ander impliceert volgens de hieraan door het Cidi gegeven
invulling niet alleen een vrijwel kritiekloze verdediging van het
politiek-militaire optreden van de elkaar opvolgende Israelische regeringen, maar eveneens een impliciete verdediging van de Israelische bezetting en de daaraan inherent zijnde mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

A Bezetting:

Een van de opvallendste uitspraken, die het Cidi-standpunt tav de
bezetting weergeven, is:

''Zolang het terrorisme voortduurt is het voor Israel onmogelijk een
terri-toriaal compromis te sluiten, dat een einde maakt aan de
bezetting.''

In de eerste plaats staat een dergelijke uitspraak haaks op de in 1967
aangenomen VN-Veiligheidsraadsresolutie 242, waarbij Israel werd
opgeroepen tot terugtrekking uit alle in de juni-oorlog veroverde gebieden, in de
tweede plaats vertrekt een dergelijk standpunt van de ontkenning van de
wet van oorzaak en gevolg, dat aan iedere bezetting inherent is
onderdrukking, hetgeen leidt tot zowel gelegitimeerd verzet[gericht tegen het bezettingsleger] als niet-gelegitimeerd verzet [het plegen van
aanslagen op burgers, cq het zeer te veroordelen terrorisme]

B Nederzettingen in bezet Palestijns gebied:

Hoewel het Cidi niet expliciet het bestaan van de nederzettingen
verdedigt, bagatelliseert het wel hun aanwezigheid in bezet Palestijns gebied door
slechts te refereren aan het ''problematische karakter'' ervan.
Zoals u echter weet zijn deze nederzettingen illegaal volgens het
Internationaal Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en twee
VN-Veiligheidsraadsresoluties dd 1979, die de stop cq ontmanteling der
nederzettingen eisen]
Evenmin rept het Cidi van de ten gevolge van de nederzettingenbouw
plaatsgevonden massale Palestijnse land en huisonteigeningen, die niet
alleen in alle opzichten onrechtvaardig zijn, maar eveneens in strijd
met het Internationaal Recht, dat onteigeningen van land, huizen en andere bezittingen van '''beschermde personen''[mensen, die leven onder een bezetting] verbiedt [artikel 53, 4e Conventie van Geneve]

C Israelische mensenrechtenschendingen cq oorlogsmisdaden:

Welhaast het meest stuitende is mi de door het Cidi teberde gebrachte
expliciete verdediging van de Israelische mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden waaronder het willekeurig schieten op burgers onder het
mom van ''bewust gekozen'' confrontatie met het Israelische leger.
Nog afgezien van het feit, dat hiervan in de meeste gevallen geen
sprake was en is, rechtvaardigt een bewuste confrontatie geenszins het schieten op burgers en zeker geen schoolkinderen [een door het Cidi aangehaald voorbeeld] gezien het volgens de 4e Conventie van Geneve geldende grondprincipe, dat het schieten op non-combatanten [burgers] streng verboden is.

Zoals u weet is Israel dan ook zeker vanaf de Eerste Intifadah dd 1987
talloze keren voor een dergelijk militair optreden veroordeeld door
diverse mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International
(www.amnesty.org), Human Rights Watch (www.hrw.org), de Israelische
mensenrechtenorganisatie B┤tselem (www.btselem.org) , het Rode Kruis (www.icrc.org) en diverse internationale hulporganisaties, de Verenigde Naties alsmede de EU.
Alsmede wil ik u in dit verband herinneren aan het grote aantal door
het Israelische leger bedreven oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen gedurende de in 2002 verrichte twee grote militaite offensieven in de
Palestijnse gebieden.

D Resolutie 194 en de Israelische Muur

Gezien tegen deze achtergrond is het dan ook niet verwonderlijk, dat
het Cidi noch VN AV-resolutie 194 betreffende het recht op de terugkeer
van de Palestijnse vluchtelingen erkent , noch de ICJ veroordeling tav Israel erkent betreffende de diep door bezet Palestijns gebied lopende
Israelische Muur, welks advies met een vrijwel unanieme meerderheid (zoals u weet stemde ook de voltallige EU voor) door de Algemene Vergadering van de VN is overgenomen.

Nogmaals spreek ik in dezen mijn grote verbazing en verontrusting uit
in verband met uw inleidende toespraak op de lustrumviering van een
organisatie, die in haar standpunten getoond heeft, niet het minste
respect te hebben voor de naleving van het Internationaal Recht, zowel vervat in de op het Midden-Oosten conflict van toepassing zijnde VN-resoluties (Met name de VN resoluties 194, 242, 338 en de VN resoluties inzake de ontmanteling der nederzettingen) als de belangrijkste principes van de 4e Conventie van Geneve.

Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen, dat u deze conferentie niet als
prive-persoon of politicus in ruste bezoekt, maar als premier, ergo
een actief functionnerend Nederlands politicus, die als zodanig gehouden
is aan zowel de naleving van de principes van de Nederlandse rechtsstaat als aan het Internationaal Recht, belichaamd in de VN-resoluties, de
internationale humanitaire rechtsverdragen waaronder de 4e Conventie van Geneve.

In dit kader beschouw ik uw deelname aan deze conferentie dan ook als
ongepast, tenzij u zowel tijdens uw toespraak als in latere discussies
getuigt van het van u te mogen verwachten respect voor het
Internationaal Recht en in een verklaring Israel oproept tot de naleving cq implementering van alle VN-resoluties inzake het conflict.

Van een premier, die zich daarenboven met grote regelmaat beroept op
┤┤normen en waarden┤┤ mag met name het respect voor de meest
fundamentele normen en waarden, de internationale humanitaire rechtsverdragen, verwacht worden, zowel ten aanzien van de binnenlandse politiek als in de relatie tot andere landen.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u zich tijdens uw deelname aan de
Cidi-conferentie comform deze normen en waarden zult uitspreken.


Vriendelijke groeten
Astrid Essed
sympathisant Stop de Bezetting


alsmede ondertekend door het bestuur van Stop de Bezetting

Mevrouw G. Duisenberg voorzitter
De heer J. Bakker secretaris
Mevrouw S. Sebregts


Cidi-uitlatingen:

Hieronder treft u enkele onthullende Cidi-uitspraken aan met mijn toegevoegd commentaar:

A De Cidi-verdediging van de Israelische bezetting

Zie www.cidi.nl
Israelisch-Arabisch conflict
Wat kwam eerst, terrorisme of bezetting: [3]
Als laatste zin onder dit hoofdstuk 3

CIDI:

Conclusie: Niet de bezetting is de oorzaak van het Palestijnse terrorisme. Het omgekeerde is eerder het geval: Zolang het terrorisme voortduurt is het voor Israel onmogelijk een terri-toriaal compromis te sluiten, dat een einde maakt aan de bezetting.

Commentaar Astrid Essed:
Zoals u in de brief aan premier Balkenende kunt lezen, heb ik deze zogenaamde stelling ontkracht.

B De terrorisme-definitie door het Cidi

Zie www.cidi.nl
Arabisch-Israelisch conflict
Hoe betrouwbaar is Arafat
Geheel onder dit stukje:
Terrorisme:

Commentaar Astrid Essed:

Onthullend is ook het feit, dat het Cidi, comform het Israelische militair-politieke standpunt [dat daarin in niets verschilt van dat van iedere andere bezettingsmacht waar ook ter wereld] onder terrorisme verstaat ieder verzet tegen de Israelische bezettingsmacht, gelegitimeerd [cq militaire aanvallen tegen het Israelische bezettingsleger] of niet-gelegitimeerd [militaire aanvallen op burgers of burgerdoelen]

Zie hiervoor hun kritiekloos geciteerde statistiek van het IDF[het Israelische leger]

Slachtoffers terrorisme sinds 29 september 2000.

Bron: Israel Defense Forces. Update: 4 juli 2004.

Slachtoffers Burgers, Veiligheidstroepen, Totaal aantal Israelische slachtoffers
Gewond 4520 1925 6445
Gedood 676 293 969

Details van gedode Israelische burgers en veiligheidstroepen

Type aanval Israelische burgers Veiligheidstroepen Totaal
Steniging 2 0 2
Messensteken 6 0 6
Aanrijding 1 7 8
Lynchen 17 2 19
Schieten 94 106 200
Schieten
vanuit een auto 28 9 37
Schieten op auto's
vanuit een
hinderlaag 68 13 81
Schieten op steden
en dorpen 16 6 22
Schieten op militaire
installaties 0 26 26
Bomaanslagen 24 43 67
Zelfmoord bomaanslagen
402 48 450
Autobommen 15 23 38
Mortierbommen 2 1 3
Overige 1 9 10
Totaal 676 293 969


C Machiavellistische Cidi-uitspraak tav Palestijnse slachtoffers van het Israelische politiek-militaire optreden [blaming the victim]
De hieronder geciteerde Cidi-uitspraak wordt vergezeld van het volgende door mij gegeven commentaar

Commentaar Astrid Essed:

Deze mi meest schokkende Cidi uitspraak stelt in wezen de slachtoffers verantwoordelijk stelt voor hun eigen dood.
Een en ander is vergelijkbaar met de uitspraak van de Duitse bezetter of hun aanhangers, dat Nederlandse schoolkinderen, die door nazi-militairen worden neergeschoten, hiervoor zelf verantwoordelijk zijn vanwege de door hen ''zelfgekozen'' confrontatie met de Duitse bezettingsmacht of het feit, dat het verzet [die vanuit die optiek zonder enige uitzondering qua definitie uiteraard ''terroristen'' zijn]hen daartoe ''zou aanzetten''

Zie www.cidi.nl
Arabisch Israelische conflict
Veelgestelde vragen
Hoe komt het dat er meer Palestijnse slachtoffers zijn gevallen? Telt een Palestijns leven niet?


CIDI:

Het relatief grote aantal Palestijnse slachtoffers in de eerste maanden van de geweldsgolf kan verder als volgt worden verklaard:
Het door de Palestijnse Autoriteit bewust en op grote schaal inzetten van burgers, waaronder schoolkinderen, in zelfgekozen zeer gewelddadige confrontaties met Israelische militairen
Het door opgehitste menigten - met kinderen in de frontlinies - met molotovcocktails, stenen en katapulten bestormen van kleine (en vaak ge´soleerde) Israelische fortificaties waar achter zich goed bewapende en getrainde militairen bevinden. Soms beschoten Palestijnse politieagenten en militieleden met vuurwapens Israelische militaire posities, waarbij aanvallende menigten als menselijke schilden worden ingezet.
Het door de Palestijnse terreurorganisaties bewust en op grote schaal opereren in en vanuit civiele posities
Het vestigen van hoofdkwartieren, wapen- en bommenfabriekjes, wapenopslag-plaatsen, fortificaties en schuilplaatsen in woonwijken, scholen, moskeeŰn en kerken. Dat was o.m. het geval in het vluchtelingenkamp van Jenin.
Het door de Palestijnse leiders, media, onderwijsinstellingen en moskeeŰn propageren van het zogenaamde martelaarschap
Zo trof het Israelische leger tijdens de Operatie Defensive Shield in vrijwel alle scholen op de Westelijke Jordaanoever posters aan waarin de Shahids, de Palestijnse martelaren die zichzelf hadden opgeblazen, werden verheerlijkt. Op vele van die posters werden de portretten van de zelfmoordenaars afgebeeld.


 

Lees meer over: militarisme vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
geen humor 
JV - 14.04.2005 13:21

De door het CIDI getoonde verregaande minachting voor het Palestijnse volk hoort eigenlijk in een strafzaak thuis.

'onafhankelijke Nederlandse organisatie', ha ha ha ha...
CIDI tegen moslimhaat en antisemitisme 
NN - 16.04.2005 18:04

Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) is blij met de bevolkingstoename van moslims. Dat zei directeur Ronny Naftaniel van het CIDI tijdens de dertigjarige viering van zijn organisatie.

Wat fragmenten uit Naftaniels toespraak:

We moeten evenwel scherp in de gaten houden dat de overgrote meerderheid van de in Europa levende Moslims niets met deze extremistische ideeen van doen heeft. Vergeleken met 30 jaar geleden is de samenstelling van de bevolking in Europa aanzienlijk veranderd. In Nederland wonen nu bijna 1 miljoen Moslims. Dat geeft het leven meer kleur.

Het gemak waarmee Nederlanders terreurdaden terugkoppelen naar deze bevolkingsgroep geeft mij regelmatig een vieze smaak in de mond. Vooral na de moord op Van Gogh is in ons land het leefklimaat onaangenaam verscherpt. Haat en geweld tegen Moslim scholen en moskeeŰn zijn onacceptabel. Dat geldt ook voor de voortdurende roep vanuit de samenleving, dat Islamitische organisaties zich moeten excuseren voor daden waar zij part noch deel aan hebben.

CIDI zal niet er niet in berusten dat goedwillende Moslims slachtoffer worden van fascisto´de Londsdale jongeren en anderen. We zullen onze Islamitische broeders alle mogelijke democratische technieken in handen geven racisme effectief te bestrijden en tevens justitie en politie aan hun taak helpen herinneren kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. De implementatie van de Nederlandse antiracisme wetgeving is nu nog te traag, inconsistent en visieloos.

Wij Joden kennen maar al te goed het proces van discriminatie: Eerst de stereotypering van een bevolkingsgroep, dan het zwart maken van hun cultuur, vervolgens de obsessie met hetgeen leden van die bevolkingsgroep al dan niet doen, dan het demoniseren en tot slot de uitsluiting of uitstoting van heel die groep. Dat is ons zo vaak overkomen en die ideologie leeft nog steeds in sommige Arabische staten. Maar in Nederland en Europa mag zoiets niet opnieuw gebeuren, ook niet in het prilste stadium. Tegen niemand. Daar staat CIDI voor.

Zie verder  http://www.cidi.nl/news/2005/110405c.html

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.