english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Verdonk zit fout in fatale asielzaak
SteungroepWessam - 27.05.2005 11:18

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenbeleid) heeft de Kamer verkeerd ingelicht over een asielzaak waarbij een dode is gevallen.

STEUN ONZE GROEP VOOR DAT OOK MIJN VRIEND KOMT TE OVERLIJDEN.
OP NAAM VAN VERDONK.
DAT IS DE ZOVEELSTE AL.
DIT IS VOOR NABESTAANDE EEN WARE HEL OM ZO JE GELIJK TE HALEN.

WIJ ZELF WENSEN DE FAMILIE STERKTE MET DIT VELIES
MIJN VRIEND IS MET EEN PRECIES GELIJK VERHAAL OOK MET GROF GEWELD HET VLIEGTUIG INGEZET,EN OOK MIJN VRIEND WAS IN DE TIJD SUICIDAAL HOE ERG HET OOK IS.NOGMAALS VEEL STERKTE.


Uit een nog geheim rapport blijkt dat Verdonk ten onrechte heeft verteld dat er geen fouten zijn gemaakt bij de uitzetting van een gestoorde man naar Spanje in 2002. Andrej Donorov, een schizofrene Oekraïner, pleegde kort na zijn uitzetting zelfmoord. Verdonk heeft na Kamervragen gezegd dat er, óók volgens Spanje, niets is misgegaan. Maar in het rapport van de Spaanse regering staat dat de zaak fataal is afgelopen door ‘afwezigheid van persoonlijke documentatie’, die Nederland had moeten verstrekken. Ook in een gesprek met een Nederlandse vertegenwoordiger in Madrid hebben de Spanjaarden hun onvrede kenbaar gemaakt. De weergave van de gesprekken weigert Verdonk te openbaren omdat het in strijd zou zijn met ‘het belang van de Staat'.

Een woordvoerder van Verdonk ontkent dat de minister de Kamer verkeerd zou hebben voorgelicht. „Haar antwoord op de Kamervragen van destijds was gebaseerd op berichten van de Spaanse autoriteiten, waaruit bleek dat er niets zou zijn misgegaan.“

Uit het dossier-Donorov, dat deze week op aandringen van de Tweede Kamer openbaar zal worden gemaakt, blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden die aan de uitzetting verbonden waren. Het Bureau Medische Advisering had bepaald dat er een ‘gedegen overdracht van medische gegevens’ moest plaatsvinden. Uit een proces-verbaal van de Marechaussee op Schiphol blijkt echter dat er geen medisch dossier voorhanden was op het moment dat Donorov werd uitgezet. Toen de psychiatrisch gestoorde man in Madrid aankwam, bleken de Spanjaarden hem niet te kennen. Het duurde twee uur voordat hij werd opgevangen.

In schriftelijke antwoorden op Kamervragen heeft Verdonk verder verklaard dat de gezondheid van de man kort voor vertrek nog is gecontroleerd. Ook dat was een voorwaarde voor de uitzetting. Uit het dossier blijkt nu dat alleen een anonieme medewerker van het asielzoekerscentrum telefonisch heeft laten weten dat Donorov kon worden uitgezet zonder medische escorte. De Inspectie voor de Volksgezondheid doet inmiddels ook onderzoek naar de zaak-Donorov, net als de Nationale Ombudsman.

- E-Mail: steungroepwessam@yahoo.com Website: http://steungroepwessam.web-log.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme vrijheid, repressie & mensenrechten wonen/kraken

aanvullingen
uit dit artikel zijn aanvullingen verwijderd, zie spelregels
De zaak Donorov laat Verdonk niet met rusT 
AKTIEGROEP - 27.05.2005 11:23

Vrijdag 27 mei 2005 - Drie jaar na de dood van de 34-jarige asielzoeker Andrej Donorov wordt het dossier over de zaak openbaar behandeld in de Tweede Kamer. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) houdt vol dat er geen fouten zijn gemaakt, maar uit de stukken rijst een ander beeld op. „Er was niets bekend van Donorov.“


Twee tassen heeft Andrej Donorov bij zich als hij om 06.45 uur het Bureau Verwijderingen van luchthaven Schiphol binnen loopt. In de ene tas zitten kleren, in de andere tas medicijnen. De handen van Donorov, die aan één oog blind is en met het andere oog scheel kijkt, zijn geboeid met koppelboeien. Dat moet zo blijven gedurende de hele vlucht naar Spanje, zegt de medewerker van de Vreemdelingendienst, die de dan 34-jarige Oekraïner aflevert bij de marechaussee. „Zijn gedrag kan op ieder moment veranderen.“ Donorov is al meerdere keren opgenomen in een psychiatrische inrichting. Hij is depressief, schizofreen, suïcidaal en staat stijf van de medicamenten. Toch wordt hij op 19 augustus 2002 uitgezet naar Madrid, omdat het gezin Donorov met een Spaans visum naar Nederland was gekomen. Het Bureau Medische Advisering heeft strikte voorwaarden gesteld aan de uitzetting. Er moet ’een gedegen overdracht van de medische gegevens’ zijn, voor vertrek moet bekeken worden of een medische escorte nodig is en er moet ’adequate uitleg en begeleiding’ zijn. In juni schrijft een behandelend psychiater nog dat de suïcidale neigingen van zijn patiënt verband houden met zijn naderende uitzetting naar Spanje. De advocaat van Donorov vraagt om uitstel van vertrek, maar dat wordt over het hoofd gezien. Een ’ambtelijke misslag’, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) later erkennen.
De vrouw van Donorov probeert op 19 augustus wanhopig de reis tegen te houden. Ze is er van overtuigd dat haar man zelfmoord zal plegen. „Ze was erg geëmotioneerd“, schrijft een wachtmeester van de marechaussee later in een proces-verbaal. „Ze vroeg ons waarom we haar zieke man naar Madrid gingen brengen. Ze verklaarde dat hij nog niet genezen was en dat hij nog onder medische begeleiding moest blijven.“ De marechaussee vraagt aan de medewerker van de Vreemdelingendienst naar het medische dossier van Donorov, maar de Vreemdelingendienst blijkt niets te hebben. Onduidelijk is ook waarom er geen medische escorte is. Er wordt die ochtend nog gebeld naar de IND, maar uiteindelijk gaat de uitzetting door. Volgens de medewerker van de Vreemdelingendienst moeten de klachten niet al te serieus genomen worden. „Ze proberen van alles om onder de uitzetting uit te komen.“ In Spanje aangekomen, zijn er complicaties. „Bij de Spaanse autoriteiten was niets bekend van de betrokkene“, schrijft de marechaussee. Na twee uur wachten, wordt Donorov overgebracht naar een opvangcentrum.
Enkele dagen later hangt hij zichzelf op in het toilet van zijn kamer.
De dood van Donorov verbijstert de advocaten van het gezin. Ze dienen klachten in bij de Inspectie voor de Volksgezondheid en de Nationale Ombudsman. Ook in de Tweede Kamer bestaan er twijfels over het voorval. Voormalig minister en PvdA-Kamerlid Klaas de Vries bijt zich vast in de zaak. „De uitzetting is op een volstrekt onverantwoorde wijze gebeurd“, meent hij.


Geen fouten

Minister Verdonk blijft in antwoorden op Kamervragen en in Kamerdebatten volhouden dat er geen fouten zijn gemaakt. „Ook de Spaanse autoriteiten hebben niet de indruk dat iets is misgegaan tijdens de overdracht“, laat ze de Kamer weten.
Dat blijkt anders te liggen. In een onderzoeksrapport van de Algemene Onderdirectie Asiel van Spanje krijgt Nederland harde kritiek. „De Nederlandse autoriteiten hebben op geen enkel moment aan Spanje informatie gestuurd aangaande de medische toestand van de heer Donorov, waardoor men hem niet de behandeling heeft kunnen geven welke hij had kunnen eisen“, schrijven de Spanjaarden.
Aan één van de voorwaarden voor de uitzetting, een ’gedegen overdracht van de medische gegevens’, lijkt daarmee niet voldaan. Ook is het discutabel of er kort voor de uitzetting goed is gekeken naar de noodzaak van een medische escorte. In een proces-verbaal van de Vreemdelingendienst, dat bijna driekwart jaar na de dood Donorov is opgesteld, wordt geschreven dat er is gebeld met een niet nader genoemde medewerker van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Die zou weer hebben gebeld met een niet nader genoemde medewerker van de medische dienst. Volgens Verdonk is daarmee voldaan aan de voorwaarde om kort voor vertrek nog een keer de gezondheidstoestand te bekijken. Het probleem is alleen dat de medische dienst ontkent ooit te hebben gesproken over de uitzetting van Donorov.
PvdA’er Klaas de Vries laat de zaak niet rusten. „Het deugt niet. Er zit een enorme discrepantie tussen de woorden van Verdonk, die steeds weer zegt dat alles goed is gegaan, en de gegevens die naar buiten komen



NOG EVEN DIT OOK WIJ LATEN HET NIET MET RUST.
verantwoordelijk ben je gewoon en dat blijft ze ook met
mensen de dood in te jagen.
AKTIE GROEP VERDONK STAP OP. 
STAP OP - 27.05.2005 12:15

Nu kan het nog.
Want het duurt niet lang meer of u word aangeklaagd
voor het schenden van bepaalde verdragen die zijn gesloten.
al uit het tijdperk 1951.

KOM OP NEDERLAND IS ER NOG PLAATS
VOOR AKTIE..

OOK HET VERHAAL WESSAM EN ZIJN PARTNER KRIJGT HOPELIJK EEN VERVOLG.

WIJ GEVEN NIET OP.

U TOCH OOK NIET!!!
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.