english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
NOSberichtgeving dd 9-6 tav terreurverdachten
Astrid Essed - 13.06.2005 05:11

Middels haar berichtgeving dd 9-6 tav de arrestatie van 4 Iraki's getuigt de NOS teletekstredactie niet alleen van onzorgvuldige berichtgeving, maar tevens van een impliciete verdediging van de zowel in Nederland, andere Europese landen als in de VS internationaalrechtelijk onjuist gehanteerde definitie van het begrip terrorisme.


Aan de teletekstredactie van de NOS

Geachte Redactie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

In uw berichtgeving dd 9-6 maakt u melding van het feit, dat de
Nationale Recherche vier Iraakse mannen heeft opgepakt, van wie zeker een als
terreurverdachte wordt beschouwd en van een ander wordt onderzocht of
hij bij terrorisme betrokken is.
Verder vermeldt u, dat de twee andere gearresteerde Iraakse mannen van
andere misdrijven worden verdacht.
U vervolgt uw berichtgeving met de mededeling, dat op een videoband te
zien is, hoe de genoemde terreurverdachte in Fallujah mijnen legt waarmee
hij een Amerikaans konvooi wil opblazen.
U vermeldt vervolgens, dat het OM wil nagaan of er daardoor in Fallujah
slachtoffers zijn gevallen.
U beeindigt uw berichtgeving met de mededeling, dat het OM geen
aanwijzingen heeft, dat de vier aanslagen in Nederland planden.
In uw slotzin vermeldt u, dat een AIVD-tip deze zaak aan het rollen
bracht.

Met deze wijze van berichtgeving zonder enige kritische
achtergrondinformatie uwerzijds maakt u zich enerzijds schuldig aan een
impliciete verdediging van de in leidende Nederlandse en Amerikaanse
politieke kringen heersende internationaalrechtelijk onjuiste definitie
van het begrip terrorisme, anderszijds getuigt u in uw wijze van
berichtgeving van journalistieke onzorgvuldigheid.

Journalistieke onzorgvuldigheid:

In het begin van uw berichtgeving stelt u, dat de Nationale Recherche
vier Iraakse mannen heeft opgepakt, van wie er een als terreurverdachte
wordt beschouwd en van een ander wordt onderzocht, of hij mogelijkerwijs
betrokken is bij terrorisme.
Tav de twee andere gearresteerden vermeldt u vervolgens, dat zij van
andere misdrijven worden verdacht.
In uw slotzin echter wekt u met uw vermelding, dat het OM geen
aanwijzingen heeft, dat de vier aanslagen in Nederland zouden plannen, de indruk, dat alle vier mannen verdacht zouden worden van terrorisme, hetgeen in strijd is met uw eerdere vermelding van ten hoogste twee verdachten.
Uiteraard bent u zich ervan bewust, dat een en ander aanleiding kan
zijn tot verwarring bij het teletekstlezende publiek en ik spreek dan ook de hoop uit, dat u bij een volgende berichtgeving zult getuigen van grotere zorgvuldigheid in dezen.


Terrorisme:

Ernstiger echter acht ik het feit, dat u in uw berichtgeving tav het
tegen de betreffende verdachte aangevoerde video-bewijsmateriaal waarbij hij in Fallujah mijnen gelegd zou hebben onder een Amerikaans convooi, de
indruk wekt, dat hier sprake zou zijn van terrorisme, hetgeen genendele het geval is.

Te uwer informatie:

Uiteraard bent u op de hoogte van het feit, dat er vanaf de
Brits-Amerikaanse verovering van Irak dd april 2003 tot op heden sprake
is van de Brits-Amerikaanse bezetting van Irak [internationaalrechtelijke
definitie voor de militaire aanwezigheid van een buitenlandse
mogendheid op het soevereine grondgebied van een andere Staat]

Zonder nader te willen ingaan op de politiek-humanitaire componenten
van deze bezetting dient gememoreerd te worden, dat deze bezetting heeft
geleid tot toenemende onderdrukking en een groot aantal
mensenrechtenschendingen cq oorlogsmisdaden van Brits-Amerikaanse militaire zijde.
Een en ander heeft uiteraard geleid tot verzet, enerzijds in de vorm
van de zeer verwerpelijke militaire aanvallen op burgers en burgerdoelen, hetgeen de internationaalrechtelijke definitie is van terrorisme, anderszijds tot het internationaalrechtelijk gelegitimeerde verzet tegen het leger van de Brits-Amerikaanse bezettingsmacht en de hen ondersteunende troepen [zie artikel 1 van het aanvullende Protocol van de 4e Conventie van Geneve]

Zoals u uiteraard weet, heeft er vorig jaar o.a. in Fallujah zowel in
maart als in november een opstand plaatsgehad tegen de Amerikaanse
bezettingstroepen, waaraan in de door u genoemde videoband wordt
gerefereerd.
Aangezien op deze videoband sprake is van een mogelijke actie tegen een
Amerikaans legerconvooi, is in dezen dan ook geen sprake van
terrorisme, maar internationaalrechtelijk gelegitimeerd verzet.

Het is mi dan ook van belang, dat u hiervan in uw berichtgeving melding
maakt, zoals wel door uw Belgische teletekst-collega's wordt gedaan.

Overigens kunt u bovenstaande informatie tav het verschil tussen
terrorisme en gelegitimeerd verzet aantreffen op de website van het Rode Kruis, www.icrc.org, alwaar u tevens de volledige tekst van alle Geneefse
Conventies alsmede de toegevoegde Protocollen kunt aantreffen.

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u bij een volgende berichtgeving tav
dit onderwerp van bovenstaande informatie wilt melding maken.

Een en ander zal leiden tot een eerlijkere en objectievere
berichtgeving dienaangaande, hetgeen uw journalistieke taak is tav het
teletekstlezende publiek.


Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 

Lees meer over: media vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.