english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Vluchtelingen in Ter Apel weer op straat
Werkgroep Vluchtelingen Vrij - 20.07.2005 17:23

Uit beantwoording van de brief van Burgemeester Broertjes van Vlagtwedde aan de gemeenteraad over het geven van misleidende en onjuiste informatie aan de gemeenteraad Vlagtwedde bij de komst van een vertrekcentrum in Ter Apel blijkt dat hij hierin blijft volharden. Tevens blijkt uit de brief van burgemeester Broertjes dat met ingang van vandaag de vluchtelingen weer in grote getale vanuit het vertrekcentrum Ter Apel op straat gezet mogen worden.Groningen 20 juli 2005

VLUCHTELINGEN UIT VERTREKCENTRUM TER APEL KUNNEN WEER OP STRAAT GEZET WORDEN

Uit beantwoording van de brief van Burgemeester Broertjes van Vlagtwedde aan de gemeenteraad over het geven van misleidende en onjuiste informatie aan de gemeenteraad Vlagtwedde bij de komst van een vertrekcentrum in Ter Apel blijkt dat hij hierin blijft volharden. Tevens blijkt uit de brief van burgemeester Broertjes dat met ingang van vandaag de vluchtelingen weer in grote getale vanuit het vertrekcentrum Ter Apel op straat gezet mogen worden.

In de brief van de burgemeester staat : “Door mevrouw Verdonk is mij toegezegd dat, tot de beantwoording van uw vragen in deze brief, er geen op straat zettingen zullen plaatsvinden.” De brief is gisteren verstuurd aan de gemeenteraad hetgeen inhoud dat met ingang van vandaag de praktijk van meer dan 50% van de vluchtelingen zonder voorzieningen op straat te zetten weer kan aanvangen. In een brief van het ministerie van justitie – die als bijlage aan de gemeenteraad is gestuurd – staat op pagina 2 dat minister de vluchtelingen die niet meewerken op straat gezet worden. Dit is de wereld op zijn kop. In de praktijk van het vertrekcentrum komt tegen alle afspraken in niemand in aanmerking voor een buitenschuldverblijfsvergunning. Wat de vluchtelingen ook doen om papieren te bemachtigen om terug te keren naar hun land van herkomst.

In dezelfde bijlage staat “In dit overleg zijn hernieuwde en zorgvuldiger werkafspraken gemaakt, zijn toezeggingen gedaan en heeft er een verduidelijking plaatsgevonden van het buitenschuldcriterium. Op basis hiervan is de wederzijdse verwachting dat er minder uitgeprocedeerde asielzoekers op straat worden gezet.” Dit is een verwachting die is gebaseerd op gebakken lucht en in strijd met de werkelijkheid. De bijlage is vrijwel een copy van de brief die de vluchtelingen ruim een week geleden hebben gekregen, waaruit zij al de conclusie trokken dat er aan het regime dat in het vertrekcentrum tegen hen wordt ingezet niets wezenlijks zal veranderen. Zij zullen in grote getale op straat belanden of eerst opgesloten en dan op straat gezet worden omdat ze niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Burgemeester Broertjes probeert in zijn brief aan de gemeenteraad de raad wederom op het verkeerde been te zetten. Hij schrijft: “Daarnaast is na overleg met de driehoek door mij besloten dat ik een verzoek, om vanuit de basiseenheid politieondersteuning te bieden bij uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers, aan zal houden”

De burgemeester hoeft geen politie in te zetten omdat op het vertrekcentrum de vreemdelingenpolitie en KMAR voldoende agenten op het terrein hebben om mensen af te voeren.

Tevens geeft hij een algemene statistiek over de werkgelegenheid over twee centra in Ter Apel waarmee hij poogt te verdoezelen dat de aan de raad toegezegde werkgelegenheid van 25 voltijdbanen voor mensen uit de regio niet is gerealiseerd. Niemand uit de regio heeft een van deze vijfentwintig banen gekregen.

De gemeenteraad van Vlagtwedde rest dan ook niets anders dan een motie van wantrouwen tegen de burgemeester Broertje wegens misleiding en het contract met het COA op te zeggen wegens contractbreuk


- E-Mail: werkvluchtvrij@hetnet.nl Website: http://home.wanadoo.nl/werkvluchtvrij/
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme media

aanvullingen
eisen? 
velvet - 21.07.2005 04:59

Heeft iemand de exacte eisen waaraan moet worden voldaan voor het bemachtigen van een buitenschuldverklaring?

Inmiddels zijn er zoveel van dit soort verhalen dat wanneer dit echt compleet onrechtmatig is (het niet verstrekken terwijl er wel recht op is dus) dat er toch ergens wel een advocaat te porren moet zijn om een spraakmakende zaak te beginnen van 'mensen met recht op een buitenschuldverklaring' vs 'De Nederlandse Staat'.


criteria 
velvet - 21.07.2005 12:01

Ok even een aanvulling op mezelf. Uit een brief van Verdonk, datum 6 februari 2004, blijkt dat:

"Het buiten-schuld-criterium
Gesproken is over de realisering van de terugkeer en de medewerking van betrokken vreemdelingen die daarvoor is vereist. Indien betrokken asielzoeker niet in staat is geweest op zelfstandig wijze in het bezit te komen van de benodigde documenten, vindt, zoals gezegd, verplichte presentatie bij de ambassade plaats. In die gevallen waarin de benodigde documenten worden verkregen kan betrokkene terugkeren.

In die gevallen waarin de benodigde documenten niet worden verkregen kan sprake zijn van de situatie waarin objectief komt vast te staan dat betrokkene buiten zijn schuld niet terug kan keren naar herkomstland, land van eerder verblijf of regio en zal alsnog een verblijfsvergunning worden verleend.

De VNG en de G4 hebben hun zorgen uitgesproken over de uitwerking van het buiten-schuld-criterium en de objectiveerbaarheid van het bewijs. Ik heb mij daarop bereid verklaard om over de toepassing van het buiten-schuld-criterium periodiek gedurende het project aan uw Kamer verslag uit te brengen. "
Bron:  http://www.minjus.nl/pers/persberichten/archief/archief_2004/060204uitkomsten_overleg_minister_verdonk_met_vng_en_g4_over_het_terugkeerbeleid.asp

Wat er op neer komt dat er dus geen duidelijke richtlijnen zijn. Maar.. deze brief is van begin 2004.. misschien ondertussen al wel meer duidelijkheid?

Verder staat op een andere website:

"Asielzoekers die niet staatloos zijn, maar buiten hun schuld niet terug kunnen keren omdat het land van herkomst weigert de eigen onderdanen terug te nemen, kunnen formeel geen beroep doen op dit ‘buiten-schuld criterium’. Zij worden dus in feite gedwongen om illegaal in Nederland te verblijven."
Bron:  http://www.pardonnu.nl/vragen.php?id=12#vragen

Geen idee hoe recent bovenstaand commentaar is.
Dus... op dit moment kunnen alleen staatlozen een buitenschuldverklaring krijgen?

Iemand duidelijke, recente informatie hierover?
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.