english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
bajesboten zaanstad definitief
Joke Kaviaar - 08.04.2006 14:20

De gemeenteraad van Zaanstad heeft nog even als mosterd na de maaltijd JA gezegd tegen de bajesboten in de Isaac Baarthaven.

Opvallend: de SP stemde VOOR.


Afgelopen donderdag 6 april mocht de Zaanse Raad nog even JA zeggen tegen de komst van de bajesboten. Dit nadat B&W er al toe hadden besloten, en de vrijstellingsprocedure al liep. Over de bajesboten aan de Zaan is nooit werkelijk in de raad debat gevoerd.

Aanvankelijk beweerden justitie en veranwoordelijk wethouder Egberts dat er alleen kortgestraften zouden komen. Doordat de boten werden bezet, kwam de waarheid naar boven: ook illegalen zullen er worden opgesloten.

Sindsdien ging het er in de Zaanse politiek vooral over of er nu wel of niet uitgeprocedeerde asielzoekers zouden komen te zitten. Tegen het opsluiten van illegalen hebben sowieso de meesten partijen geen enkel bezwaar. Door dit gesteggel over het wel of niet opsluiten van uitgeprocedeerden is het simpele feit dat onschuldigen worden opgesloten al helemaal niet besproken. Over het opsluiten van uitgeprocedeerden beweert justitie, bij monde van dhr. Kroon, te garanderen dat het niet gebeurt. Wethouder Egberts presteert het zelf dit te beloven. Maar uiteraard valt die garantie niet te geven.

Na publiciteit in VN over de Rotterdamse bajesboten, besloot wethouder Egberts om de erdoor gedrukte beslissing nog even te verkopen in een commissie vergadering waar niet kon worden ingesproken. Tegen de komst van de bajesboten werd tijdens deze vergadering, die plaatsvond op 30 maart, tot een demonstratie opgeroepen door All Included. In de vergadering kreeg de wethouder in een solo actie van 'uw lokale sushi importeur' het stinkend zaakje in de vorm van visafval gepresenteerd.

Nu dus de mosterd na de maaltijd beslissing van de Raad. Alleen de lokale actiepartij Rosa en Democraten Zaanstad stemden tegen.

Zeer opvallend is het stemgedrag van de SP: zij stemden VOOR!

Dit in tegenstelling tot het eerder verkondigde standpunt: "De SP is tegen het opsluiten van niet-criminelen" (citaat komt uit mail gericht aan schrijfster dezes).- E-Mail: info@jokekaviaar.nl Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
aanvullingen
SP valt tegen 
WW - 08.04.2006 19:30

Het valt me erg tegen van de SP als ze, zoals Joke zegt, inderdaad voor de bajesboten hebben gestemd. Als er één politieke partij is die zich landelijk duidelijk heeft uitgesproken tegen het criminaliseren van asielzoekers door ze op te sluiten, is het de SP wel...

Ik ben daarom ook benieuwd naar de reden dat de SP vóór heeft gestemd...
SP geeft geen verklaring 
JK - 08.04.2006 22:16

Helaas geeft de SP zelf geen verklaring op de website. Na de visaktie van de sushi importeur waren ze er als de kippen bij om deze te veroordelen.
Nu zwijgt men in alle talen. Het opsluiten van onschuldigen is blijkbaar veel minder een veroordeling waard!

Dit is de pagina op hun website, waar nieuwsberichten staan:  http://zaanstreek.sp.nl/nieuws.shtml
Zelf vragen stellen aan de fractie?
 http://zaanstreek.sp.nl/fractie.shtml voor e-mail adressen

weblog Anna de Groot van SP Zaanstad vermeld ook niets, maar dit is hem:
 http://www.annadegroot.sp.nl/weblog/

Vanmiddag trof ik mensen van de SP Zeist bij de picket bij kamp Zeist. Zij hebben gezegd dat ze gingen vragen aan SP Zaanstad hoe het zit.


link naar NHD met het nieuws erover 
JK2 - 08.04.2006 22:19

link naar Noord Hollands Dagblad waarin het nieuws te lezen valt:
 http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article453756.ece?catId=
a - 09.04.2006 00:42

svp dit bricht meteen verwijderen: POKKE SP
sp - 09.04.2006 13:42

2006-04-07 Van geweten naar weten naar wat we nu weten.


Op 6 april werd een voorstel van B&W besproken in de gemeenteraadsvergadering.
Aan de raad werd gevraagd het college te ondersteunen in het doorzetten van de reeds ingezette art. 17 WRO procedure betreffende de detentiepontons in het industriegebied Achtersluispolder.

De SP heeft de afgelopen weken deel genomen aan emotionele en rationele debatten en discussies over dit onderwerp.
Dit heeft geleid tot de vaststelling dat de landelijke wet- en regelgeving door ons ook bij onze tweede kamerleden worden neergelegd.
Vervolgens hebben we vastgesteld of de ogen sluiten voor de werkelijkheid dat onder de huidige regering het opsluiten van onschuldige mensen praktijk is geworden, een wezenlijke bijdrage levert aan een oplossing van dit probleem en iets kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie van deze groep mensen.
Het gaat daarbij om 2 zaken: algemeen de kwaliteit van huisvesting op deze boten en welke mensen er gedetineerd gaan worden.

De SP heeft duidelijk gemaakt dat zij het opsluiten van illegale bestuurlijke vreemdelingen zoals dat heet niet beschaafd vindt, maar wel een uitvoering is van het huidige Haagse regeringsbeleid. Wij schakelen hierdoor onze tweede kamerfractie in.
Het andere punt is natuurlijk de veiligheid, de menselijkheid, de bejegening en de omstandigheden waaronder mensen mogen worden opgesloten.

Over dit laatste aspect hebben buitenstaanders over het algemeen weinig te zeggen. Binnen het gesloten systeem van justitie heeft men toezicht en klachtenbehandeling georganiseerd.

Vanwege de heftige discussies, de vele vragen en stellingen, de zorg bij velen na de berichten over justitie in de afgelopen periode heeft de wethouder de volgende garanties en toezeggingen van het ministerie van justitie gekregen:
• Er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers, ook niet diegenen die vervolgens als illegale bestuurlijke vreemdeling kan worden beschouwd,
• In de Commissie van Toezicht neemt iemand namens de gemeenteraad zitting. Deze informeert de Raad.
• Het onderzoek naar de toestanden op de boten in Rotterdam wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad van Zaanstad,
• Er worden geen concessies gedaan als het gaat om brandveiligheid en andere vergunningen. De Raad krijgt inzicht in deze rapportages,
• Bij het onderzoek van de brandweer wordt de risicoanalyse betrokken, vooral wat er gebeurt bij calamiteiten.

Met deze harde toezeggingen, tot doel hebbende het vergroten van de veiligheid en de leefomstandigheden aan boord, zijn een groot deel van onze voorwaarden door Justitie ingewilligd. Dit is in Nederland nog niet eerder gebeurd en dat schept een precedent.

Van geweten naar weten naar wat we nu weten en er van uitgaande dat het college zich bewust is van haar grote verantwoordelijkheid, kan de SP niet anders dan, weliswaar met gepaste terughoudendheid, met het collegevoorstel instemmen.


===


2006-04-06 Raadsvergadering dd 6 april 2006

Voorstelnummer 37/ agendapunt …
Onderwerp: detentiepontons.

Voorzitter,

Het volgende wil ik meedelen:
• Op 31 maart j.l. heeft de SP een verklaring doen uitgaan over de gebeurtenissen in de commissievergadering van 30 maart en over de gewetensbezwaren die er zijn bij de fractie als het gaat om het detineren van illegale bestuurlijke vreemdelingen zoals dat heet. Wij vinden dat deze mensen als zwakste schakel in de keten van zoekers naar een menswaardig bestaan door opsluiting in een huis van bewaring in onze ogen onterecht en dus onevenredig zwaar bestraft worden. Maar zoals eerder vermeld is dat een zaak van landelijke wetgeving en daarmee dus ook primair een zaak van de regering en de 2e kamer. Wij zullen onze tweede kamer fractie dan ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Zaanstad. Vanuit die gewetensfunctie ten aanzien van deze toekomstige bewoners op de bajesboten heeft onze fractie dan ook naar meer duidelijkheid gezocht. .
• Van geweten naar weten.
Voor ons ligt nu het voorstel van het college om een al genomen collegebesluit tot het inzetten van een art. 17 WRO procedure door te zetten. Een art. 17 WRO procedure behoort tot de competentie van het gemeentebestuur. Wij lezen uit de stukken van VROM Rijksgebouwendienst dd 3 februari 2006 dat “de detentiecapaciteit medio april in gebruik kan worden genomen op de afbouwlocatie. Dus wij verzoeken u nogmaals om een principe besluit te nemen dat de boten voor een periode van maximaal 5 jaar kunnen worden afgemeerd in Zaandam. Op basis van dit principe besluit dient de RGD een bouwvergunning in voor een aantal aanpassingen op de kade. Het afmeren van detentieboten past op dit moment vermoedelijk niet in het vigerende bestemmingsplan. U hebt als college de mogelijkheid op basis van een art. 17 WRO procedure van dit vigerende bestemmingsplan af te wijken”.
We hoeven ons dus niet meer af te vragen waarom het college voor deze procedure heeft gekozen en dus ook niet of het college een andere route heeft overwogen dan de gevolgde. Dit zou achteraf misschien wel beter zijn geweest gezien de politieke en persoonlijke gevoeligheid die met dit onderwerp is gemoeid.
Heeft het college een kortere periode overwogen dan de maximale 5 jaar? Kan na 5 jaar op een andere plaats in Zaanstad via een nieuwe art 17 WRO procedure opnieuw voor 5 jaar een vergunning verleend worden?
• Zoals inmiddels bekend heeft de RGD een 2-tal opdrachten verstrekt aan een adviesbureau om een risicoanalyse uit te voeren. Daarnaast wordt ook de fijnstof problematiek onderzocht. De SP wil van het college weten of zij inzage heeft in het rapport van deze risicoanalyse. Zo ja, is het college bereid deze informatie te delen met een [vertrouwens]commissie uit de raad? Dit heeft zeker ook te maken met de volgende zinsnede uit de brief van 3 februari: “De ontsluitingsweg van de Achtersluispolder wordt eveneens in het onderzoek betrokken. Mocht deze onvoldoende zijn dan is het wellicht mogelijk om bij een grote calamiteit het platform weg te slepen van de locatie als de groep niet tijdig kan worden geëvacueerd”.
Bij deze zinsnede springen mij en de fractie allerlei rampen voor ogen: een brand, ongeregeldheden aan boord, een zinkend schip enz. Kan de wethouder uitleggen wat de RGD hieronder verstaat?
• In de brief van het Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sanctie van 30 maart lezen we de condities en criteria waaronder het ministerie van justitie mensen op de boten wil huisvesten en begeleiden. Tevens is er onderzoek gaande naar de situatie op de boten in Rotterdam. Kennelijk is de uitvoering van de condities en criteria niet geheel in overeenstemming geweest met de werkelijkheid. Onderzoek moet nu uitwijzen wat er wel of niet mis is op deze Rotterdamse boten. Wij willen de wethouder dringend verzoeken garanties te verkrijgen van Justitie over de volgende zaken:
- dat er voldoende controle is op het eigen regiem aan boord van de boten;
- dat het systeem van signaleren van evt misstanden tijdig opgepakt wordt door verantwoordelijken en niet pas aan de orde komt door externe factoren als een undercover journalist.
- Tevens willen we de wethouder verzoeken bij justitie aan te geven dat wij het van groot belang vinden dat nationale en internationale regels en verdragen worden gerespecteerd en dat kritiek zoals geuit door de Raad van Europa niet alleen het imago van Nederland schaadt, maar ook het imago van Zaanstad kan schaden.
- Er komen geen vrouwen en kinderen, maar alleen mannen op de boten. Mogen wij aannemen dat het uitsluitend om meerderjarige mannen gaat?
• Van geweten en weten komen we nu aan het punt wat we kunnen weten.
Het hebben van 2 drijvende detentiepontons met een maximale capaciteit van 800 mensen, waarvan er 576 opgesloten zijn, schept niet alleen een uitzonderlijke verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid die de uiteindelijke verantwoording draagt voor deze mensen, maar vraagt ook om het bewustzijn bij college en gemeenteraad van de uitzonderlijk grote verantwoordelijkheid die het college neerlegt bij de Raad door het volgen van een art. 17 WRO procedure waar de raad geen zeggenschap in heeft. Ook vandaag wordt alleen maar steun gevraagd aan het college dat dit besluit inmiddels al heeft genomen.
Wat mag een verantwoordelijke gemeenteraad dan vragen aan het college?
Welke garanties heeft u dat er geen 2e Schiphol of een 2e Rotterdam plaats kan vinden? Is het hebben van een interne klachtencommissie wel voldoende om misstanden tijdig te signaleren en om te zetten naar verbeteringen? Welke garantie heeft u dat dit interne mechanisme nu wel werkt in tegenstelling tot eerder vermelde situaties?
Deze bijzondere verantwoordelijkheid en bijzondere gewetensfunctie van zowel individuele leden van de gemeenteraad als van de gemeenteraad als vertegenwoordigend en controlerend orgaan, maakt het wenselijk om een vertrouwenscommissie uit Raad en college in het leven te roepen die als gesprekspartner voor justitie, bewoners, werkenden, verzorgers enz. kan dienen. Wij adviseren u dan ook een dergelijke vertrouwenscommissie te benoemen.
Volgens de SP is dit de maximale inzet die de gemeenteraad kan aanbieden aan het college om achteraf niet te hoeven zeggen: “we hebben niet geweten dat…” of “hadden we maar…”.

...dan liever de 'stank' van Zaanse cacao? 
Joke Kaviaar - 09.04.2006 19:56

Dit is dus weer typisch:
We kunnen er niks aan doen, dus gaan we maar akkoord. En dus gaan we maar onderdeel uitmaken van het systeem dat dit alles heeft bepaald, en uitvoert.

Ik krijg de indruk dat er gedaan wordt of de gemeente Zaanstad zoveel heeft bedongen. Maar commissies van toezicht zijn volgens mij in het hele gevangeniswezen heel normaal. Ze functioneren alleen nauwelijks want er zijn misstanden genoeg. Het beroerde behandelen van 'illegalen' is bovendien standaardpraktijk en moeilijk te bestrijden en waar te nemen, aangezien de betrokkenen vaak helemaal niet weten wat hun rechten zijn, zoals het oprichten van gedetineerden commissies, het indienen van beklagschriften etc. Daarnaast kunnen ze moeilijk door taalbarrieres onderling communiceren, en hebben vaak geen contacten (meer) in de samenleving.

En dan denkt de SP dat ze daar even met de gemeente Zaanstad een geweldig 'precedent' hebben geschapen. Nou, gefeliciteerd hoor. Gaat de SP zich straks op de borst kloppen dat ze een misstand hebben gesignaleerd? En wat denkt de SP daaraan dan te doen?

Met "gepaste terughoudendheid, met het collegevoorstel instemmen" noemen ze dit tenslotte. Sorry hoor. Maar het is instemmen of niet instemmen en daartussen is er niets.
Puur politiek opportunisme van de SP vind ik dit dus. Het laten varen van principes, waarvan ik me afvraag of zie die ooit werkelijk gehad hebben.

Alleen Rosa heeft op basis van haar principes gestemd hier. En op basis van het FEIT!! dat zij van Vluchtelingenwerk nog op donderdag 6 april, dus de dag dat deze beslissing in de raad viel, nog te horen heeft gekregen dat:
"Vluchtelingen werk gevraagd is te helpen bij het begeleiden van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Zaandam".

Hierover stond op zaterdag 1 april trouwens nog een heel artikel in het Dagblad Zaanstreek.

Bij de SP doen ze al net zo weinig boter bij de vis als bij de Partij van de Apartheid.

E-Mail: info@jokekaviaar.nl
Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
@SP 
Ronald - 09.04.2006 22:25

Je zegt; "Dit heeft geleid tot de vaststelling dat de landelijke wet- en regelgeving door ons ook bij onze tweede kamerleden worden neergelegd. "
Het kan ook bij iemnd anders worden neerelegd dus dat doe ik dan maar? Alles kan altijs wel 'ook bij iemand anders worden neergelegd'
Volgens mij is er ook geen voorstel geweest om de vaststelling van wetgeving bij de huidige verantwoordelijken weg te halen.. Laten we bij het onderwerp blijven.
Je spreekt van "de ogen sluiten voor de werkelijkheid". Laten we de ogen eens NIET sluiten voor de werkelijkheid. De werkelikheid is dat het zaanse college met steun van de SP meewerkt aan onmenselijk beleid. Nooit mogen we de ogen sluiten voor die werkelijkheid.
Volgens jou gaat het hierbij om twee zaken. Het gaat om meer dan dat. Maar we moeten de punten wel rangschikken.
Primair gaat het om het opsluiten van niet-veroordeelde mensen. Over dat punt stap je heen door te stellen dat dit al praktijk is geworden. Uitgangspunt van socialistische politiek is verzet tegen onmenselijk beleid. "Menselijke waarde" is één van de kernbegrippen in het beginselprogramma van de SP. Dat is meer dan een loze kreet!
Secundair gaat het om kwaliteit van huisvesting, daglicht in de cel, veiligheid, competenties van bewakers enzovoorts.
We kennen de valse beloftes van de Dienst Justitiele Inrichtingen in Rotterdam, de leugens van de DJI in Zaanstad ( http://www.rosa-zaanstad.nl/week1306.htm oa 30 en 31 maart), en de competenties van de Schiphol-Oost-bewakers als het gaat om ontruimingen…
Er zijn geen gatanties dat er hierin iets is veranderd, slechts beloftes van een onbetrouwbaar gebleken DJI.
De door jou genoemde garanties en toezeggingen zijn natuurlijk niets waard. Die zijn in Rotterdam ook gedaan zoals je weet, behalve natuurlijk dat onderzoek naar de toestanden in Rotterdam. Net de gedane beloften konder dergelijke toestanden immers niet voorkomen…
Alleen die commissie van toezicht ken ik niet. Jij hebt natuurlijk onderzocht wat de taken en vooral bevoegdheden van deze commissie zijn. Laat mij even weten wat de commissie kan doen wanneer beloften zijn geschonden en wie er allemaal inzitten.
Die alinea over harde toezeggingen is natuurlijk cynisch bedoeld. Ik waardeer je zelfspot. Het maakt echter weinig goed!
SP heeft dus wel een verklaring. 
Rob Poldner - 09.04.2006 22:48

Volgens mij is het praten met argumenten zinvoller dan praten in holle frasen.

Om de afwegingen binnen de SP fractie te kunnen volgen raad ik de lezer aan onze website te bezoeken.

 http://zaanstreek.sp.nl/bericht/060409-van_geweten_naar_weten_naar_wat_we_nu_weten.html

Moeilijke situaties en vragen kunnen niet altijd simpel met een ja of een nee worden afgedaan.
Ook blijft het een eewige discussie op welke wijze je een probleemsituatie het beste oplost.
Daarover, en dat is een soort kip en een ei verhaal, nee geen vis en kuit, kun je ook eeuwig van mening blijven verschillen.
Dat neemt niet weg dat zowel een gekozen politicus als een zelfbenoemd actievoerder en alles wat daar tussen zit, zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Dat recht en die plicht heb je en die dient ook gerespecteerd te worden. Onderlinge strijd verzwakt zoals bekend de te halen doelstelling. Bijv. het voorkomen dat de verkeerde mensen worden opgesloten en dat de leefomstandigheden in P.I.'s en de bajesboten, worden verbeterd.
Daar staat de SP voor en daar blijft de SP voor staan.

Rob Poldner


@Rob 
Ronald - 09.04.2006 23:59
Holle frasen. Gelukkig zie je, wat laat weliswaar, in wat het woord van DJI waard is.
Feit blijft dat de zaanse sp-fractie beleid steunt dat het mogelijk maakt dat mensen zonder veroordeling voor onbepaalde tijd worden opgesloten. Dat is zeker geen holle frase maar een kille vaststeling.
Onderlinge strijd verzwakt inderdaad, maar een discussie over strategie kan niet genoeg worden gevoerd. Maar laten we het eerst hebben over de doelstelling. Wat mij betreft kan die niet anders zijn het einde van het voornoemde beleid. Hoe we dat doel bereiken, daarover voeren socialisten, zowel ~activisten als ~politici, doorlopend discussie. Je bijdrage aan deze discussie is van harte welkom, als het doel maar helder is.
Onmenselijk beleid steunen en vage toezeggingen die al eerder zijn gedaan (en geschonden) voorstellen als precedent is minder constructief.
Oeps, mijn reaktie is verdwaald 
Wessel Koopmans - 10.04.2006 01:55

Zie voor mijn reaktie

Rotte tomaten voor SP-Zaanstad

 http://www.indymedia.nl/nl/2006/04/35500.shtml

Deze reaktie per ongeluk op de verkeerde blz. gezet.

Mijn exkuses, Wessel.

Website: http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/
 
Open brief aan wethouder Egberts 
Wessel Koopmans - 10.04.2006 14:57

Deze brief was bedoeld voor het weblog van Egberts ( http://hjegberts.web-log.nl/), maar hij heeft de reaktiemogelijkheid weggehaald die lafbek. Ik heb de brief per email gestuurd.


Egberts zwijn,

Je bent een lafbek. Want je durft wel afgewezen asielzoekers en andere mensen zonder papieren op te sluiten in je bajesboten, maar Joke Kaviaar durf je niet aan te klagen!

Je bent net zo'n lafbek en leugenaar als je baas Verdonk!

Je bent nog iets veel ergers als rotte vis!

Censureer dit ook maar van je weblog, zoals je als zoveel hebt gecensureerd. Maar dit blijft op mijn homepage staan!

Allincluded wist NIET van de vis! En de mensen die geprotesteerd hebben tegen de arrestatie van Joke, waaronder ikzelf, hebben dat op persoonlijke titel gedaan.

Ik kots op jou en op je knechtjes in de gemeenteraad die akkoord zijn gegaan met jouw duivelse plannen.

Als de eerste afgewezen asielzoeker achter de deur gaat in Zaandam kom ik je ook iets brengen. Dat zal geen taart zijn want dat vind ik zonde van de taart. Wat, daar zal ik nog eens over denken. Het is dat ik (onder de huidige omstandigheden) niet voor geweld ben, anders wist ik het wel.

Na de revolutie breken we als het aan mij ligt alle bajesboten af, behalve de boten in Zaandam. Die zou ik willen bestemmen voor alle politici zoals jij, die meegewerkt hebben aan het deportatiebeleid van deze regering. Dan kunnen jullie zelf ervaren hoe "menswaardig" de omstandigheden aan boord zijn.

Wessel Koopmans.Website: http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/
 
even Wessels reactie verduidelijken 
Joke Kaviaar - 10.04.2006 16:45

..want:

1. misschien niet iedereen weet hier dat 'uw lokale sushi importeur' en Joke Kaviaar een en dezelfde persoon zijn. Dat verklaart Wessels opmerking over dat aanklagen, die ik overigens van harte steun. De avond van de visaktie liet Egberts weten geen aangifte te zullen doen (dit verklaart waarschijnlijk de snelle vrijlating van 'uw lokale sushi importeur', nl. na drie uur). Die dag erna heb ik Egberts zelf ook gezegd wat Wessel nu zegt. Het is namelijk zó makkelijk om mensen zonder gezicht (ik bedoel uiteraard in overdrachtelijke zin) op te laten sluiten, dat er over ze heen wordt gewalst, dus daagde ik hem uit.
Nog geen dag later heeft Egberts gezegd dat 'uw lokale sushi importeur', ik dus, "aangepakt moet worden" en dat hij "zonodig aangifte gaat doen". Toch nog de moed opgevat? dacht ik. Tot nu toe niets gehoord.

2. Intussen presteert de wethouder het wel om zijn weblog te censureren. Zo censureerde hij een, overigens vrij beleefde, reactie van mij, waarin ik een aantal van zijn als feiten gepresenteerde beweringen ontkrachtte. Niet alleen haalde hij de reactie direct weg; hij bande ook mijn IP. Via een proxyserver plaatste ik een nieuwe reactie. Ook deze werd verwijderd en het IP van de proxy gebanned.
Zo kon ik nog wel even doorgaan, dacht ik, maar ik heb wel beter te doen.

Daarna hebben meer mensen, o.a. Astrid Essed, reacties geplaatst. Maakt niet uit van welke aard ze zijn; Egberts verwijdert alle kritische reacties.
Moe van al die boze mensen heeft de wethouder nu de reactie mogelijkheid van zijn weblog verwijderd. Intussen is er een hevige discussie gaande over de rol van de vijf man sterke fractie van de SP in het "JA" van de raad voor de bajesboten. Daarover staat hierboven al zoveel, en ik heb er ook al het nodige over gezegd, dat ik daar nu verder niet meer op in ga. Dan zou ik in herhaling vallen.

tot zover de verduidelijking, groet, Joke

E-Mail: info@jokekaviaar.nl
Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
en dan ook is wat goed nieuws ! 
korelatie - 10.04.2006 21:59

 http://www.rtvutrecht.nl/rss/nieuws/111542

SP stemgedrag verklaard: in college van B&W! 
Joke Kaviaar - 10.04.2006 23:19

Er moest nog wel een andere verklaring voor zijn! En ja hoor...

De SP zit in het college van B&W in Zaanstad, samen met PvdA, GroenLinks, en CDA, zo valt te lezen op:  http://www.rtvnh.nl/nieuws/laatstenieuws.asp#item56348

Het belang van de SP om vóór de bajesboten te stemmen, komt dus voort uit college onderhandelingen. Zoals iemand anders het al verwoordde: De SP ruikt macht. Met het scherpe veroordelen van de visaktie en het instemmen met de bajesboten wist de SP dit binnen te slepen. Pure koehandel dus, over de ruggen van geïllegaliseerden.

DIT ZAAKJE STONK, STINKT, EN STINKT STEEDS MEER!

B&W wordt alsvolgt samengesteld: met zes wethouders, waarvan drie van de PvdA en van de andere drie partijen elk één wethouder.
Het nieuwe college wordt gelijktijdig met de nieuwe interimburgemeester Tonny van de Vondervoort op 20 april geïnstalleerd.

tweede open brief aan Egberts 
Wessel Koopmans - 11.04.2006 00:17

Beste meneer Egberts,

Mijn exkuses als ik iets te ver ben gegaan met mijn scheldbrief. Iemand heeft mij er op gewezen dat ik ook tegen mijn tegenstanders beleefd zou moeten zijn. Dat is een waar woord wat ik uit het oog verloren ben in mijn woede over de geplande bajesboten in Zaandam.

Ik hoop dat u kunt begrijpen dat mijn woede jegens u en alle andere leidinggevende uitvoerders van het huidige regeringsbeleid, m.n. op het gebied van de behandeling van mensen zonder papieren, voortkomt uit mijn oprechte betrokkenheid bij deze stadsgenoten.

Ook uw onjuiste voorstelling van zaken heeft bij mij kwaad bloed gezet. Eerst zei u namelijk herhaaldelijk dat er "criminele illegalen" op de bajesboten opgesloten zouden gaan worden, maar later werden dat "criminelen én illegalen". U zei dat er geen afgewezen asielzoekers worden opgesloten, maar dat kunt u helemaal niet garanderen, want afgewezen asielzoekers zijn ook "illegaal" gemaakt door de onrechtvaardige wetten die u dient.

U zegt de zaken nu op orde te hebben dankzij de garanties van justitie, maar u weet zoals elke geïnteresseerde krantenlezer dat deze garanties niets waard zijn.

Daarom blijf ik bij mijn aanbod om u iets te brengen als de eerste afgewezen asielzoeker achter de deur gaat in Zaandam. Ik ben van plan om u zsm. nadat dit feit bevestigd is 's-nachts wakker te maken met herrie. Maar ik zal u niet meer uitschelden, behalve voor leugenaar, en alle andere scheldwoorden die ik gebruikt heb neem ik terug.

Wessel Koopmans.Website: http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans
 
De SP over de coalitie onderhandelingen! 
Joke Kaviaar - 11.04.2006 11:21

zie deze link:

 http://zaanstad.sp.nl/bericht/060411-de_onderhandelaars_zijn_rond_nu_de_leden_van_de_coalitiepartijen_nog.html
nog meer info over coalitie 
JK - 11.04.2006 11:56

Hier:

 http://zaanstreek.webregio.nl/src/Nieuws/nieDefault.aspx?ThemaID=1&RefURL=/src/Nieuws/nieRegioDetail.aspx%3FNewsItemID%3D72713%7CSubArtikel%3D0%7CThemaID%3D1&FrameNr=1&ThemaID=1

intussen bereiken mij veel berichten over SP'ers die woedend zijn en
van plan om eruit te stappen
besmet werk: bewaarder bajesboot 
JK - 11.04.2006 20:26

In het Dagblad Zaanstreek wordt vast geholpen bewaarders te werven:
zie dit artikel:
 http://www.nhd.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article464224.ece?catId=

Het CWI mag deze fijne taak gaan vervullen. Het is nog niet bekend wanneer de boten in gebruik zullen worden genomen.
Naschift mbt. boze brieven aan Egberts 
Wessel Koopmans - 12.04.2006 05:53

11-04-2006 Naschrift.

Het was een domme zet om mij te laten meeslepen door mijn woede. Weliswaar is woede een uitstekende drijfveer om te vechten voor veranderingen, maar een mens kan er niet aan beginnen om zich boos te maken op alle uitvoerders van het systeem. Egberts is maar een van de vele mensen die een dikbetaalde boterham verdienen met het schenden van mensenrechten. Joke heeft gelijk dat Egberts moet worden aangeklaagd. Haar aktie om rotte vis op tafel te gooien omdat dit zaakje stinkt blijf ik ondersteunen. Het is jammer maar waar dat er soms een spraakmakend incident voor nodig is om de aandacht te vestigen op het feit dat onze medeburgers "illegaal" gemaakt worden en in kampen worden gestopt.

Mijn eigen bijdrage was echter minder geslaagd. Ik moet leren om mijn tegenstanders niet te haten, want haat geeft nooit goede resultaten. Dat is me deze keer helaas niet gelukt. Ik zal proberen mij in het vervolg beter in de hand te houden. Mijn exkuses als mijn scheldbrief een negatief effekt heeft gehad op de opbouw van de beweging tegen de bajesboten.

Wessel Koopmans.


Website: http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/
 
ingebruikname bajesboten Zaandam 
Joke Kaviaar - 17.04.2006 21:23

Volgens het NHD gaat binnenkort het CWI Zaanstad beginnen met het werven van bewakers voor de bajesboten. De deadline is 1 juli, volgens het NHD, dan zouden de boten "operationeel" moeten zijn.

Intussen ontdekte ik foto's van de bajesboten in aanbouw gemaakt door mensen van de SP in Zaanstad, op de site van de SP Zaanstad gezet op 29 maart:  http://zaanstreek.sp.nl/actie/detentieboten_zaanstad_fotopagina.shtml

Het blijft me een raadsel hoe de SP fractie van Zaanstad het in hun hoofd haalt daarmee in te stemmen! Ze kunnen notabene zèlf zien ik wat voor kleine K.U.T.cellen die mensen straks worden opgesloten. Alleen al dáárom had het NEE! moeten zijn...

Verder valt nog te melden dat dat Verdonkte nieuwe Zaanse college aanstaande donderdag de 20e wordt geïnstalleerd.

E-Mail: info@jokekaviaar.nl
Website: http://www.jokekaviaar.nl
 
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.