english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
brandweer; leen je niet voor intimidatie!
Joke Kaviaar - 09.08.2006 11:42

OPEN BRIEF aan brandweercommandant - Bij het breken van de twee blokkade acties bij de bajesboten speelde de Rotterdamse politie een belangrijke rol.
Bleef het op 26 juni nog ( http://www.indymedia.nl/nl/2006/06/37336.shtml) bij het doorknippen van het hek, waardoor mensen met lock-on en al konden worden verwijderd;
op 31 juli ( http://www.indymedia.nl/nl/2006/07/38016.shtml) werd de brandweer tevens ingezet om op het politiebureau Marconiplein arrestanten te kunnen intimideren en los te slijpen.


26-6: ...even later werden de tralies doorgeknipt door brandweerlieden
26-6: ...even later werden de tralies doorgeknipt door brandweerlieden

Onderstaande open brief is gegaan naar de brandweercommandant regio Rotterdam-Rijmond, de postcommandanten van de betreffende brandweerkazerne (Laanslootseweg), burgemeester Ivo Opstelten en de pers.
Het is te hopen dat de brandweercommandant op het verzoek ingaat, zodat in het vervolg de brandweer niet meer door de politie kan worden misbruikt. Hier volgt de tekst.


O P E N B R I E F

betreft: medewerking brandweer aan breken protestacties

Geachte heer, heren, dames,

Op 26 juni en 31 juli jl. werd bij de bajesboten in de Merwehaven te Rotterdam actie gevoerd. De acties richtten zich tegen het vreemdelingenbeleid van minister Verdonk om mensen zonder papieren op te sluiten en uit te zetten (dit betreft zowel uitgeprocedeerde asielzoekers als arbeidsmigranten e.a.), en tevens tegen het beleid van minister Donner om de regimes in gevangenissen te versoberen en daartoe met name mensen zonder papieren in zo goedkoop mogelijke uitzet- en detentiecentra op te sluiten.

Als speerpunt voor deze acties is gekozen voor de bajesboten omdat het regime daar onmenselijk is, mensenrechten worden geschonden, en de mensen daar zeer lang vastzitten. Behalve ter protest dienen de acties ook om de gevangenen op de boten een hart onder de riem te steken: namelijk dat ze niet worden vergeten.

Bij beide acties verzocht de politie de brandweer om aan de actie een einde te maken. Dit bestond eruit dat de brandweer mensen die zich hadden vastgeketend uit het hek losknipte.

Bij de tweede actie werd behalve dat, ook aan de brandweer gevraagd om, nadat de actie reeds was gebroken en alle actievoerders waren afgevoerd naar het politiebureau, drie arrestanten uit de zgn. lock-ons te slijpen, die zij nog om hadden (lock-ons zijn stalen buizen waarin mensen hun handen kunnen vastmaken). NB. Van zoiets als een openbare orde probleem was op het moment dat iedereen op het bureau zat natuurlijk al helemaal geen sprake meer.

Ondergetekende was bij beide acties betrokken en door de politie gearresteerd en dus getuige.

Wat mij verbaast is dat de brandweer aan dit verzoek van de politie heeft voldaan. Het is niet de taak van de brandweer om protestacties te breken. Dat is de taak van de politie en de politie heeft hier ook haar eigen dienst voor, de BRATRA (brand en traangas eenheid). De politie is echter te beroerd om haar eigen dienst te bellen en te laten komen, want dat gaat ze niet snel genoeg.

In het geval van het doorknippen van het hek bij beide acties leidde dit tot een verkorting van de betreffende actie. Daar heeft de politie belang bij. Daar heeft de bajesboot directie belang bij. Maar wat is het belang van de brandweer? Beargumenteerd zou hooguit kunnen worden dat het noodzakelijk was in het kader van de veiligheid. Echter, ik kan u verzekeren dat in geval van calamiteiten de blokkade direct door ons kon en zou worden opgeheven.

Brengt mij op de inzet van de brandweer op het politiebureau maandag 31 juli jl.
Ik zal u vertellen wat voorafging aan het inschakelen van de brandweer.

Ik hoorde agenten praten met de twee arrestanten die samen in de lock-on nog vastzaten. De agenten, van de forensische dienst, wilden vingerafdrukken maken. Zij sloegen een dreigende toon aan. Ik hoorde onder andere ‘goedschiks of kwaadschiks’ en ‘straks ligt je hand eraf’ en iets over bloedspetters. Nogmaals, de reden voor de politie om de lock-ons af te willen hebben is enkel gelegen in het af willen nemen van vingerafdrukken.

De twee weigerden de lock-on af te doen, waarop de brandweer kwam. De twee werden meegenomen en we hoorden buiten het geluid van de slijptol. Betrokkenen vertelden me achteraf dat er werd gedaan alsof zonder koeling in de ijzeren pijpen zou worden gesneden, in de lengte, dus over hun onderarm. Dit leek een zodanig gevaarlijke situatie te worden dat beiden hebben besloten zich los te maken. Zonder koeling kunnen namelijk ernstige brandwonden ontstaan.

Mijn vraag aan u: lijkt het u de taak van de brandweer zich te laten gebruiken om mensen te dreigen met het veroorzaken van ernstige brandwonden? Lijkt het u de taak van de brandweer de politie te helpen met het intimideren van arrestanten teneinde van hen vingerafdrukken te kunnen afnemen?

Bij de derde arrestant, die beide armen in de lock-on had, moest er iemand van de brandweer aan geloven om de klus daadwerkelijk te klaren. Wij allen hoorden buiten wederom het geluid van de slijpmachine. Betrokkene vertelde later dat de brandweerman die het moest doen, zelf erg bang was dat het mis zou gaan. Geen wonder. Hij wist dat hij aansprakelijk zou kunnen worden gesteld in het geval van hierdoor ontstaan letsel.
Bij het los slijpen van de lock-on werd trouwens wel degelijk water gespoten. De eerdere bewering bij de andere twee om het zonder koeling te doen diende dus om hen bang te maken.

Waarom leent de brandweer zich hiervoor? Deze werkzaamheden kunnen worden geweigerd, aangezien ze niet tot de taak van de brandweer behoren.
Hoe moet dit vertrouwen wekken bij mensen voor brandweerlieden? De brandweerlieden worden zo een instrument in handen van de politie.

Daarom vraag ik u om brandweerlieden de instructie te geven, dit soort werkzaamheden niet meer te verrichten. Een instructie van de commandant, u dus, kan voorkomen dat individuele brandweerlieden zich ergens toe verplicht voelen.
Hierbij moet ik nog opmerken dat op 31 juli jl. een aanwezige verslaggever brandweerlieden heeft horen opmerken o.a.: "Ik had die actievoerders liever niet losgemaakt, want ik ben het helemaal met ze eens." en “Die activisten doen goed werk."

Graag wil ik, tot slot, u in herinnering roepen de Schiphol brand, in het uitzetcentrum vorig jaar. De brandweer stond toen voor de verkeerde poort omdat het uitzetcentrum verzuimd had door te geven dat de brandweer sinds enige tijd voor een andere poort moest komen aanrijden. De hierdoor ontstane vertraging is er mede de oorzaak van dat er elf doden zijn gevallen.

De bajesboten zijn ook niet echt brandveilig te noemen. Nog onlangs was er weer brand ontstaan in een plafond van een cel. In de nacht is er bovendien zo weinig personeel op de boten aanwezig dat we maar mogen hopen dat er dan niets gebeurt, want een herhaling van het Schiphol scenario lijkt me niet ondenkbaar.

Bovenstaande schrijf ik u om te illustreren dat het belang van justitie (goedkope bouw van gevangenissen voor het opsluiten van mensen zonder papieren) niet bepaald de veiligheid van mensen dient. Het staat dus haaks op het belang en de taken van de brandweer, mijn inziens. Reden temeer om de taken strikt gescheiden te houden en niet de indruk te wekken dat de brandweer het verlengstuk van politie en justitie kan zijn.

Ik hoop van u te horen wat u hiermee gaat doen. Het is niet ondenkbaar dat meer acties bij de bajesboten plaats zullen vinden. Acties, die niet gericht zijn tegen de brandweer, maar tegen overheidsbeleid. Ik vind het zeer onwenselijk wanneer de brandweer in de positie komt om tegen ons te worden ingezet, en verzoek u dergelijke ingrepen, zowel bij de actie zelf, als naderhand, op het politiebureau, over te laten aan de politie. De BRATRA is hierin gespecialiseerd en ervaren en weet hoe het veilig kan.

Wanneer activisten gewond raken door het toedoen van brandweerlieden, is de brandweer aansprakelijk. Voorkomt u dat alstublieft.
Ik zou graag de brandweer blijven zien als een redder in nood, niet als pressiemiddel om protest de kop in te drukken en kan me slecht voorstellen dat individuele brandweerlieden hier op zitten te wachten.

Met vriendelijke groet,

Joke Kaviaar
(mede namens andere betrokken activisten)- E-Mail: info@jokekaviaar.nl Website: http://www.jokekaviaar.nl
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.