english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
verklaring van indigenas tegen prodesis
mirrormundo - 15.02.2007 21:20

Op 9 feb 2007 stelden 58 representanten van indigena-gemeenschappen in het Lacandonwoud in Chiapas een verklaring op waarin ze de stopzetting eisen van Prodesis (ALA/B7-310/2003/5756). Dit is een omstreden ontwikkelingsproject van de staat Chiapas (€16.000.000) en de Europese Unie (€15.000.000), waarover in het Euro-parlement 3 keer vragen zijn gesteld.

Artikel van Elio Henríquez in de Mexicaanse krant La Jornada van 10-2-2007 (vertaald uit het Spaans door Manja):

San Cristobal de las Casas, Chiapas, 9 de febrero.

Vertegenwoordigers van 70 inheemse gemeenschappen eisen de opschorting van Prodesis. Zij beweren dat ze niet geïnformeerd zijn over het ontstaan, inhoud, financiering, en algemene en specifieke doelstellingen van het project dat eind 2003 werd getekend, met een inbreng van €15 miljoen van de EU en €16 miljoen van de regering in Chiapas (totaal: 435.550.000 pesos)

Het programma heeft officieel als hoofddoel “het aanzetten tot een integrale strategie voor de regionale ontwikkeling en met een toekomstvisie om de omstandigheden, kwaliteit en levensniveaus van de volkeren te verbeteren”.
Volgens ngo’s is het echter de bedoeling om meer verschuivingen naar het binnenland van het reservaat van families te vermijden, en dat de al gevestigde bewoners de nieuwe lokatie accepteren.
De enige verwezenlijking, verkregen door de begunstigden van Prodesis, is van het type “assistentieel, maar ze hebben alleen kippen en lammetjes overhandigd, projecten die enkele gemeenschappen hebben afgewezen omdat ze dit niet beschouwen als ondersteunende ontwikkeling”.

“Onwettig project”
Ze verzekerden dat het voorstel “niet slecht is”, maar het is “onwettig, omdat men ons heeft uitgesluiten van deelname”, waardoor ze van bonds- en rijksregeringen, en bovendien van de EU, een “geheel uitstel van betaling van het project met uitzondering van al opgerichte programmas eisen, zolang wij niet integer geinformeerd worden en middels passende procedures ten aanzien van onze manieren en regels over het ontstaan, inhoud, financiering en de doelstellingen van het project.
Men heeft verklaard dat de gemeenschappen die, zo zegt men, begunstigd zullen worden, niet bekend zijn met de voorwaarden van het door de EU en de regering van Chiapas getekende verdrag. “De directeur van Prodesis, Rodolfo Díaz Arvide, heeft bekend gemaakt dat men ons een kopie van het verdrag gaat overhandigen, maar dit is nog niet gebeurd”.

Volgende week zal een commissie van afgevaardigden naar Mexico Stad reizen om aan de vertegenwoordigers van de EU een kopie van de verklaring te overhandigen. In overeenstemming met de afgevaardigden zal 40% van Prodesis besteed worden aan “diensten”, dat overeenkomst met bedragen voor lokale en internationale technische hulp, accountantscontrole, voortgang en het ‘monitoren’ van buitenaf. 20% zal besteed worden aan het salaris van 5 personen personeel en 26% aan investering in productiemiddelen, en de rest aan adviseurschap, opleiding/praktisch onderwijs, productieve uitrusting en uitwisseling van ervaringen.

- TEXT VAN DE VERKLARING (vertaald uit het Spaans door Manja):

Aan onze inheemse gemeenschappen en aan het volk van Mexico,
Aan de volkeren van de wereld en de media,
Verklaring van de 3 subregios van het Lacandona oerwoud,
Verenigd in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, op 9 februari 2007, de afgevaardigden, in de termijn van de 5e module van de School van Leiderschap gegeven door het project van sociale en houdbare ontwikkeling (prodesis), in de faciliteiten van pronatura (voor de natuur), Chiapas, en de bekende plaats Moxviquil, verklaren wij:

1: dat wij de afgevaardigden zijn van de drie subregios waarin de prodesis zich verdeelt: Palenque, Ocosingo en Comitán, benoemd in onze gemeenschappen en microregios middels democratische processen en op de juiste wijze aangetoond en erkend door de functionarissen van de prodesis.

2: dat achter ons samenkomen om na te denken over verschillende onderwerpen die niet door de prodesis op de agenda gezet, maar dat deze onze verontrusting is en van onze gemeenschappen die ons deze representatie hebben toegzegd om ons te gedragen conform de ‘weg’ en gebruik, wij concluderen dat er belangrijk verzuim heeft plaatsgevonden door personen die vooraf gingen aan het prodesis project. Te weten: men heeft ons niet geínformeerd over de oorsprong, inhoud, financiering, algemene en specifieke doelen van dat project en wij zijn alleen object en nooit subject van de beslissing geweest.

3: dat het behoud van natuurlijke bronnen een wet is in onze gemeenschappen, maar we hebben ook onze eigen manieren, voor ons is de aarde onze moeder en zij is heilig. Dat het voorstel van de prodesis niet slecht noch onwettig moge zijn omdat men ons niet heeft laten deelnemen aan de definitie en medewerking, noch zien wij doorgaans dat onze manier en gebruiken van onze cultuur weergegeven worden in het project of waarvan wij weten dat het alleen onze aanwezigheid is waardoor men zich aan ons wijdt.

4: dat wij benoemd zijn door de bezitters van de aarde waar het project van toepassing is niet om zaken te ontvangen als kinderen, maar om te zien dat haar manier en recht gerespecteerd en versterkt wordt.

5: dat in artikel 2 lid B de politieke constitutie van onze Mexicaanse natie het recht bepaalt, als garantie van de inheemse bevolking en haar gemeenschappen, om gezamenlijk met de Mexicaanse staat de instellingen en programmas die ons betreffen te ontwerpen en bewerkstelligen.

6: dat verdrag 169 van de O.I.T. (Organización Internacional de Trabajo = International Labour Organization) bepaalt dat, voor welke actie dan ook over de geldmiddelen/hulpbronnen en manieren van de gemeenschappen, de autoriteiten vantevoren toestemming zullen moeten en dat is niet gebeurd

6: dat het niemand afschrikt dat de meest vergeten inheemse bevolking en Mexicaanse boeren denken voordat ze hun hand uitsteken, hun herinnering voor hun materiele behoeften stellen. Wij vertegenwoordigen aan anderen, wij spelen niet alleen de baas over onszelf.

7: dat wij erachter zijn gekomen dat, naar aanleiding van onze tegenstemming en redenen, agenten van de prodesis onze verwijdering zouden trachten te krijgen, of, hier niet in slagend, onze verdeling of de verkleining van onze deelname.

Voor al het bovenstaande, in naam van de gemeenschappen die ons hebben gekozen, en wij vertegenwoordigen de afgevaardigden van de 3 subregios van de prodesis, verklaren wij:

Ten eerste: wij eisen van de Mexicaanse bonds- en rijksregering en van de Europese Unie dat zij ons integer informeren en middels procedures passend bij onze manieren en regelgevingen over het ontstaan, de inhoud, financiering en doelstellingen van het prodesis project en dat zij het recht eerbiedigen dat wij hebben om gerelateerde informatie uit andere bronnen niet van de regering afkomstig op te nemen en dat wij dit vrij kiezen.
Zolang dit niet gebeurt, zal er een complete uitstel (van betaling) voor het project gelden, uitgezonderd de programmas die al zijn opgericht.

Ten tweede: wij eisen dat men ons constitutionele recht om te herdefinieren, bewerken en samen met de Mexicaanse regering het prodesis project te bewerkstelligen, zonder enige beperking. Wij zijn subjecten en geen objecten van het recht.

Ten derde: wij eisen van de agenten van de prodesis dat zij zich niet bemoeien met de vrije verkiezing van de communautaire vertegenwoordigers van de prodesis en wie zijn microregionale adviezen wil integreren. En aan de algemene besturen van de organizaties doen wij een eerbiedige oproep dat zij zich niet lenen voor die bemoeienissen en dat zij de democratisch genomen beslissingen, genomen door de gemeenschappen en communautaire vertegenwoordigers van de basis, respecteren.

NOOIT MEER EEN MEXICO ZONDER ONS !!!


- E-Mail: mirrormundo@yahoo.com Website: http://www.aterburg.dds.nl/mirrormundo/indexmirrormundo.htm
 

Lees meer over: globalisering

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.