english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creŽren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
IOM aangevallen / IOM attacked
nn - 06.06.2007 13:36

(english version scroll down)

In de nacht van zes op zeven juni hebben wij het kantoor aan de Schinkelkade van de Internationale Organiastie voor Migratie (IOM) aangevallen. De ramen zijn bekogeld met verf en stenen. Ook hebben we de deur dichtgelijmd en leuzen achtergelaten. Deze actie hebben wij gedaan uit solidariteit met vluchtelingen en migranten, en tegen organisaties als het IOM dat overheden helpt met het ontmoedigen, terugsturen en detineren van deze mensen!


Het IOM is actief in 91 landen als organisatie die overheden helpt met het structureel racistische asielbeleid. Zij worden ten eerste ingezet om mensen te ontmoedigen hierheen te komen. Dit doen zij door een verwrongen en uitzichtloos beeld te scheppen van hun kansen in het westen. Ook onderhandelen ze met vluchtelingen om hun met een afkoopsom terug te sturen. Dit zou dan een humanitair gezicht moeten geven aan het vluchtelingenbeleid, terwijl het op deze manier voor overheden een goedkope en makkelijke oplossing vormt om mensen terug te sturen. Deze mensen hebben het recht om hier te blijven, ware het niet dat dankzij de misleidende retoriek van de IOM zij ontmoedigt worden om het te proberen. Overheden profiteren op nog meer manieren van het werk van de IOM. Namelijk, het IOM reguleert vanuit een economisch perspectief waar goedkope werkkrachten nodig zijn en waar niet. Het is een walgelijk feit dat de IOM slechts vanuit marktwerkingen het lot van vluchtelingen bepaald.
Wanneer er ergens teveel instroom is, beperken zij dit niet alleen d.m.v. een ontmoedigingsbeleid, maar ook praktisch. Zo is bekend dat zij op het eiland Nauru een detentiekamp beheren zodat vluchtelingen niet naar Australie kunnen komen.

Op dit moment begint de G8 top in Heiligendamm, waar de acht rijkste landen bijeen komen om een aantal onderwerpen te bespreken. Hier wordt ook het asielbeleid besproken, waarbij het weer eens pijnlijk duidelijk wordt dat men slechts het doel heeft de grenzen te sluiten, maar wel wil profiteren van goedkope en rechteloze arbeidskrachten in zogenaamde ontwikkelingslanden. Organisaties als het IOM zijn vervolgens degenen die deze plannen ten uitvoer brengen. Hieruit blijkt maar weer eens dat overheden slechts economische belangen hebben, terwijl mensenrechten hiervoor op grote schaal geschonden worden. Wij vinden dat iedereen het recht heeft de uitbuiting en onderdrukking te ontvluchten, zonder verdoemd te worden tot de hel van de illegaliteit en detentieboten. De overheden en hun instituties gaan dit nooit veranderen, want ze hebben het zelf gecreeerd. Wij zullen hen bevechten tot de staatsterreur stopt! Geen mens is illegaal!

De nachtelijke baksteenbrigadeIOM attacked in solidarity with refugees and migrants.

In the night from the 6th to the 7th of june, we attacked the office on the Schinkelkade from the International Organisation for Migration (IOM). The windows were hit by stones and paint. We also glued the door shut and sprayed slogans on it. We did this action out of solidarity with refugees and migrants, and against organisations like the IOM that helps governments with the discouraging, deporting and detaining of these people!
The IOM is active in 91 states as an organisation that helps governments with their racist refugeepolicy. Their function is firstly to discourage people to flee from their country. They do this by creating a distorted and hopeless image of their chances in the west. They also negociate with refugees to send them back where they came from by giving them redemption money. This should appearantly give a humanitarian face to the refugeepolicy, while this is just a cheap and easy solution for governments to send people back. These people have the right to stay here, but thanks to the misleading rhetorics of the IOM they are kept from doing so. Governments profit in more ways from IOM's work. Namely, the IOM regulates from an economic perspective where cheap labourers are needed, and where they aren't. It is a disgusting fact thath the IOM decides about the fate of refugees just from a freemarket point of view. QWhen there are too many people seeking asylum, they don't just discourage them, but provide pratical assistance as well. As is known the IOM runs a detentioncamp on the island of Nauru to keep refugees from entering Australia.
At this moment the G8summit is starting in Heiligendamm, where the eight richest countries in the world gather ro talk about several topics. One of those topics is the refugeepolicy, where once again it gets painfully clear that they only want to profit from cheap labourers without any rights in socalled developing countries. Organisations like the IOM are the ones who bring this policy into practice. This gives proof again that governments only have financial interests, while human rights are violated for them massively. WE think that everyone has the right to flee from repression and exploitation, without being condemned to the hell of illegality and detentionboats. Governments and their institutions will never change this, because they invented it. We will fight untill the stateterror ends! Nobody is illegal!

The nightly brickbrigade_


 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.