english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Stop Deportaties: vonnissen blokkades Schiphol uitzetbajes
Werkgroep Stop Deportaties - 21.12.2007 13:41

Gisteren werd voor de zoveelste maal de rechtszaak behandeld tegen blokkade activisten die zich op 25 oktober 2006 en op 19 april 2007 hadden vastgeketend aan de toegangshekken van de uitzetbajes Schiphol Oost. Ook moest iemand van hen nog voorkomen vanwege het presenteren van een zak visafval in de Zaanse gemeenteraad, maart vorig jaar.

In februari van dit jaar was de eerste zitting rond de blokkade van 25 oktober 2006, een jaar na de brand die aan elf mensen het leven kostte. Het is inmiddels overduidelijk dat de verantwoordelijk politici, zoals Donner, Dekker en Verdonk er helemaal mee wegkomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het in gebruik hebben van deze (brandgevaarlijke) bajes, en de doden die het tot gevolg heeft gehad.

In plaats van hen werd Ahmed Isa vervolgd. Hij had een sigaret niet goed gedoofd, en wordt als zondebok aangewezen voor een ongeluk, zoals deze wel vaker gebeuren. De rechtbank veroordeelde hem tot drie jaar. Hoger beroep moet nog worden behandeld.

De rechtszaak van gisteren betrof nog één persoon die de OvJ nog altijd niet veroordeeld had weten te krijgen voor die eerste blokkade. De zaak raakte o.a. door twee wrakingen van rechters, waarvan de tweede geheel terecht slaagde, meerdere malen uitgesteld.

Wat tijdens de vorige zitting werd behandeld, werd ook nu weer behandeld. Het moest helemaal overnieuw. De rechter had mensen aan het einde het laatste woord ontnomen en had iemand laten wegslepen, en zo eindigde een zitting die al een uurtje of zeven had geduurd met de woorden "Ik wraak u!" door advocaat Kersting. De rechter motiveerde naderhand dat "de verdachten de rechtszaal als politiek podium voor hun gedachtengoed" hadden willen gebruiken. De wrakingskamer wees de wraking daarom toe.

Nu zat er dus een andere rechter. De derde in de zaak van de eerste Schiphol Oost blokkade. Ook werd voor de tweede keer de tweede Schiphol Oost blokkade behandeld, en OvJ Plas had er in zin in! Er kwamen forse eisen op tafel.

Door de verdediging werd er beroep gedaan op noodweer en het ontbreken van materiele wederrechtelijkheid, wat allemaal zoveel inhoudt als: omdat er zoveel onrecht mensen wordt aangedaan, kunnen we niet anders dan daartegen in verzet komen, en is het dat ook gerechtvaardigd, ook al worden daarmee wetten overtreden, dat deze acties plaatsvinden. Allicht werd deze verdediging niet gehonoreerd. De rechter zei alleen dat hij onder de eis ging zitten omdat er sprake is van een "ideeële doelstelling".

Tot een wraking kwam het deze keer niet: de rechter stond geduldig alles toe dat bij de laatste woorden te berde werd gebracht.

De eerste gedaagde vroeg vijf minuten stilte voor alle slachtoffers van het opjaagbeleid, zoals de doden van de Schipholbrand, de doden buiten de bajessen, zoals Michael Osey die op de vlucht zijn dood tegemoet viel in Amsterdam Zuid Oost, de man die onlangs in Groningen zichzelf uit wanhoop in brand stak, en zoveel anderen die aan de westerse vraatzucht ten prooi vallen.

Voor hen allen: vijf minuten stilte in de rechtszaal. De rechter liet vijf minuten stilte houden. Daarna werd door iemand een spiritual over freedom gezongen. De volgende vertelde over de ellende van een in Kamp Zeist opgesloten vrouw die al veertien maanden vastzit, en de vierde kon deze keer haar procesverklaring wèl helemaal voorlezen en werd dit keer niet weggesleept.

Zonder nu alle juridische details, die zo dodelijk saai zijn om naar te luisteren, laat staan ze te lezen!, hier op te gaan sommen was het eind oordeel alsvolgt:

Schiphol Oost, eerste blokkade, op één punt vrijspraak, waar eerder geen vrijspraak werd verkregen bij de eerste rechter, namelijk vernieling van een toegangshek. Volgens deze rechter bleek nergens uit dat activisten hiervoor verantwoordelijk waren (dit is gunstig voor het nog moeten dienen van het hoger beroep van anderen). Verder op alle punten veroordeeld, waarbij dus blijft staan dat het blokkeren van een hek wordt gezien als onbruikbaar maken en dus ook een veroordeling wegens vernieling oplevert. Dezelfde persoon kreeg vrijspraak voor de zgn. visactie in het Zaanse stadhuis, want wat in de dagvaarding stond beschreven is niet gebeurd.

Voor de tweede Schiphol OOst blokkade ook weer iedereen guilty as charged, aan het niet opvolgen van een befehl is befehl bevel.

Straffen..... jaja.

Voor beide blokkades werd aan een persoon 60 uur werkstraf (30 dagen zitten als je niet uitvoert) uitgedeeld, geheel onvoorwaardelijk, want de "uitlatingen" (lees: de procesverklaring, degene die de vorige keer tot wegslepen leidde) van de persoon gaven hier aanleiding toe, geen voorwaardelijk te geven, want het helpt toch allemaal niet, zo zei de rechter ongeveer. (eis voor dit en de vis was 80 uur werkstraf, plus vier weken waarvan twee voorwaardelijk).

voor de tweede blokkade kregen alle bij naam bekende mensen 40 uur werkstraf (20 dagen zitten als je niet uitvoert) waarvan de helft voorwaardelijk. (eis was 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk).

Voor een NN'er werd een uitzondering gemaakt: zij kreeg een week onvoorwaardelijk, conform de eis. De rechter wilde niet uitleggen waarom hij hier niet onder de eis ging zitten vanwege de eerder door hem aangehaalde "ideeële" motieven.

Een steeds terugkerend element in deze zaak is dat de OvJ, en dit wordt nagevolgd door de rechter, steeds zegt dat de blokkade brandonveiligheid veroorzaakt: zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten!!!

De rechter zei hierover: "het feit dat autoriteiten afhankelijk zijn van de welwillendheid van anderen voor het uitoefenen van hun taak is een belemmering en brengt de brandveiligheid in het gevaar".

Laten we dat eens omdraaien! Is het niet diezelfde overheid die maakt dat door hen opgesloten mensen "afhankelijk zijn van de welwillendheid van anderen"???!! M.a.w. als activisten om deze reden veroordeeld kunnen worden voor het niet opvolgen van een bevel, dan moet het toch ook kunnen dat de overheid vervolgd word wegens opzettelijke brandstichting, aangezien zij het risico van de brand aanvaard hebben, zoals Ahmed Isa wordt verweten?

Kortom, een schandelijke vertoning weer in die rechtszaal gelegen direct naast de uitzetbajes. "Het ligt hier extra gevoelig" zei de rechter.

Zo denken wij er ook over!!!

Ps. Onlangs werden twee afdelingen voor vrouwen in Kamp Zeist gesloten, waarover even daarvoor was gepubliceerd door een activiste die er een dag had gezeten voor boetes. Zij schreef dat het daar brandonveilig was... twee jaar na de Schipholbrand nog.

Deze overheid speelt met mensenlevens, maakt mensen systematisch kapot, maakt jacht op hen, en schendt voortdurend mensenrechten! Het kan dus niet anders zijn dan dat deze en andere acties tegen dit opjaagbeleid doorgaan!

verslag van de vorige zitting:  http://www.indymedia.nl/nl/2007/09/47319.shtml

- E-Mail: stopdeportaties@yahoo.com Website: http://stop_deportaties.mahost.org/
 

Lees meer over: anti-fascisme / racisme europa globalisering vrijheid, repressie & mensenrechten

aanvullingen
procesverklaring NN4 
WSD - 21.12.2007 23:58

Hieronder de procesverlaring van NN4, die een week onvoorwaardelijk kreeg. De rechter gaf over dit vonnis geen uitleg. Toen zij uitleg vroeg, drong de marechaussee zich aan ons allen op. ..of we nu even gauw op wilden hoepelen zeker... en geen gezeur verder.

PROCESVERKLARING 20 december 2007

Ik maak nu gebruik van mijn recht op ‘het laatste woord’. Tijdens de vorige rechtszaak hier is dat recht enkele van mijn medeverdachten onthouden. De rechter beweerde in eerste instantie dat ze in tijdnood was gekomen; daarom mochten de laatste woorden maximaal vijf minuten duren.

Jammer dat sommige mensen meer te zeggen hadden – gelukkig was daar de parketpolitie om te zorgen dat hen alsnog de mond gesnoerd werd.
Nadat onze advocaat de rechter gewraakt had, kwam in een schriftelijke reactie de werkelijke reden van de rechter naar boven: wij zouden de gelegenheid hebben aangegrepen om de rechtszaak te gebruiken als politiek podium voor ons gedachtegoed.

Wat is daar mis mee? Velen zijn me op dit pad voorgegaan, en niet de eerste de besten, om op te komen voor ander recht..
Ja, inderdaad doe ik deze acties om te protesteren tegen het vreemdelingenbeleid in Nederland. Tegen het feit dat er in Nederland onschuldige mensen voor onbepaalde tijd mogen worden opgesloten en dat onder mensonwaardige omstandigheden.

Een voorbeeld - een individueel geval. Ik ken een vrouw, een meisje eigenlijk nog, van 23 jaar. Ze is Marokkaanse en zit in Kamp Zeist. Afgelopen vrijdag is haar beroep opnieuw afgewezen. Ze zit nu op een dikke 14 maanden in vreemdelingenbewaring. Dat is meer dan één jaar en twee maanden.

In die tijd is ze vier maal verhuisd: van Noorderzand naar Zestienhoven naar Noorderzand naar Kamp Zeist, waar ze nu verblijft. Inmiddels heeft ook in Zeist een interne verhuizing plaatsgevonden. Alle vrouwen zitten nu bij elkaar in een ander gebouw, het is er dermate druk dat de toch al spaarzame uurtjes die men buiten de cel kon doorbrengen inmiddels nog verder zijn uitgedund. De vrouwen zitten nu zo’n 21 uur per dag in hun cel opgesloten.

Het gaat steeds slechter met het meisje, en ik moet het met afgrijzen aanzien. Inmiddels heeft ze elke dag een gesprek met de psychiater of psycholoog nodig. Ze krijgt drie maal per dag een antipsychoticum tegen schizofrenie voorgeschreven, de hoogste dosering, en neemt ’s nachts een slaapmiddel. Dat laatste doen overigens alle vrouwen in Kamp Zeist.
Ondanks alle dempende middelen gaat ze vaker en vaker door het lint. Dat wordt afgestraft, aanvallen van woede kunnen niet getolereerd worden, dus belandt ze in de isoleercel, en daar knapt ze nog verder af.

Tijdens onze gesprekken roept ze telkens: ‘Ik zit hier onschuldig vast – is dat normaal?’

Wat moet ik daarop zeggen? Nee, natuurlijk is dat niet normaal! Het is een godvergeten schandaal! Onschuldige mensen gevangen houden zonder maximum termijn is ábnormaal. Er zijn andere landen die dat doen, en die kunnen rekenen op een waarschuwend vingertje van Nederlandse zijde. Want Nederland is een heel fatsoenlijk land, in Nederland worden geen mensenrechten geschonden.

Nee, nee….

Onschuldige mensen kapot maken enkel en alleen omdat ze niet willen meewerken aan hun uitzetting, natuurlijk is dat niet normaal! Dat is ziek! De Staatssecretaris van Justitie zou moeten worden aangeklaagd voor psychische foltering! Want ze zei het, Albayrak, als antwoord op vragen, gesteld door leden van de SP:

“Bij een vooraf vastgestelde eindtermijn voor de bewaring bestaat de mogelijkheid dat in die wetenschap de vreemdeling mogelijk minder medewerking zal verlenen aan de terugkeer, omdat hij weet dat de terugkeer zonder zijn medewerking niet gemakkelijk gerealiseerd wordt en opheffing van de maatregel volgt als hij de termijn uitzit. Overigens kan de vreemdeling door mee te werken aan zijn vertrek de duur van de bewaring verkorten.”

‘De vreemdeling’! Het gaat hier toevallig wel om mensen en in dit geval ook nog om iemand die als peuter naar Nederland kwam en daar vrijwel haar hele leven heeft gewoond! Mensen die, áls ze ooit vrij komen, van deze behandeling nooit meer zullen herstellen. Is dat normaal??

Nogmaals mevrouw Albayrak:

“De bewaring mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is met het oog op het beoogde doel, de veiligstelling van de uitzetting. Naarmate de bewaring voortduurt, wordt het belang van de vreemdeling om in vrijheid gesteld te worden groter. In de jurisprudentie wordt als vuistregel gehanteerd dat na zes maanden het individuele belang van de vreemdeling in principe zwaarder weegt dan het algemene belang”.

Mooie theorie! Mooi op papier! Hoe valt dit te rijmen met de 14 maanden die dat meisje inmiddels vast zit? Er zijn uiteraard al meerdere toetsingsmomenten geweest na die zogenaamde ‘magische grens’ van zes maanden, waarna ‘het individuele belang van de vreemdeling in principe zwaarder weegt dan het algemeen belang’.

Maar toch, ze zit nog steeds gevangen. Ín principe hadden we haar vrij kunnen laten, maar úit principe doen we dat toch maar niet, moeten de IND en de rechter gedacht hebben. Want elke illegaal die we mogelijkerwijs het land uit kúnnen werken, is er één. Één uitvreter minder en Nederland weer een beetje veiliger geworden.

Een groot deel van de Nederlandse inwoners lijkt het geen donder te kunnen schelen. Of ze zijn totaal niet op de hoogte van wat zich in Nederlandse vreemdelingenbajessen afspeelt, of, erger nog, ze stemmen in met de kwalijke praktijken en gevolgen van de Vreemdelingenwet 2000.

Gemanipuleerd en geïndoctrineerd als ze zijn door de overheid middels staatssecretaris, minister, justitie en politie. Met in hun kielzog een groot deel van de pers, die de visie van de overheid klakkeloos en kritiekloos reproduceert.

Want het beeld dat Nederland krijgt voorgeschoteld vanuit officiële hoek is: alle illegalen zijn criminelen. Een beeld dat nog eens wordt bevestigd door politieke partijen, die elkaar aan de rechterzijde lopen te verdringen met als doel: stemmen winnen door xenofobe onderbuikgevoelens van de burger aan te wakkeren.

Het volk wordt misleid door een populistische hetze, waaraan ten grondslag ligt: illegaal is per definitie gelijk aan (=) crimineel. Het betreft hier internetfraudeurs, mensensmokkelaars, verkrachters, drugssmokkelaars... Het is een godvergeten schandaal, dat deze misleidende beelden zijn gekweekt en worden gevoed. Want het is namelijk gewoon niet waar! Is dat normaal, een overheid die zijn bevolking loopt voor te liegen?

Men komt ermee weg door de deksel van deze beerput die vreemdelingenbewaring heet, hermetisch dicht te houden. Iedereen die in aanraking komt met vreemdelingendetentie moet zijn mond houden. Voor degene die er werken wordt dat afgedwongen middels contracten.
Ook bezoekers van bezoekgroepen krijgen te maken met de verplichting tot zwijgen.

Dit is een stukje uit een protocol:

(detentiecentrum X…) is een mediagevoelige instantie, de leden van de bezoekgroep dienen zich hiervan bewust te zijn en er dan ook op toe te zien dat zij hun mening over (detentiecentrum X…) niet in de media ventileren. Indien leden van de bezoekgroep van mening zijn dat zij hier niet aan kunnen voldoen, dienen zij hun lidmaatschap van de bezoekgroep op te zeggen. De directie is van mening dat u niet gelijktijdig kunt deelnemen aan de bezoekgroep en u kritisch in de media kunt uitlaten over (detentiecentrum X…).

Een ander stukje uit een ander protocol:

Wat mag je niet doen?

(..) Geen informatie van vreemdelingen aan andere vreemdelingen of mensen van buitenaf doorgeven (ook niet aan zijn zieke moeder of zwangere vriendin).

Actievoeren is niet toegestaan – signaleren wel!

Het is niet mogelijk om naast je bezoek ook actie te voeren. Het actie voeren kan namelijk tot gevolg hebben dat de hele bezoekgroep de toegang tot de locatie wordt ontzegd. Onder actie voeren valt o.a.: praten met de pers over schrijnendheid, handtekeningen verzamelen, kritische stukjes in (interne) bladen schrijven.

Als klap op de vuurpijl moet zelfs de gevangene zélf zijn mond houden: in de huisregels in Alphen aan den Rijn staat dat wie communiceert met de pers, bestraft wordt met isolatie. Gedwongen worden om je eigen doofpot dicht te houden, onvoorstelbaar…..

Geen wonder dus dat de Nederlanders niets te weten komen!

Niet alleen mensen zonder papieren worden gestigmatiseerd, ook actievoerders dienen gecriminaliseerd te worden. In plaats van dat de overheid gelukkig is met het feit dat er mensen rondlopen die wél zelfstandig nadenken, die wél opkomen voor misstanden, worden activisten hard aangepakt.

Telkens weer hoor ik het Officieren van Justitie zeggen:
‘Er zijn andere manieren om een protest te laten horen, namelijk die conform de wetten ‘die we met z’n allen’ hebben afgesproken’.

Wij met z’n allen?? Wat een holle uitdrukking is dat toch. Er is met mij helemaal NIETS afgesproken! Die ene keer in de vier jaar dat ik mag stemmen, geldt dat dan als ‘afgesproken’? Flauwekul!

Wat zijn dan trouwens die manieren, de juiste, fatsoenlijke manieren, om te protesteren?

Hard roepen met een spandoek bij een demonstratie? Als je er tenminste eerst netjes een vergunning voor hebt aangevraagd? Maakt dat indruk? Totaal niet! Als je pech hebt, word je nog ‘met z’n allen’ (op de fiets) opgepakt ook, bijzonder slecht behandeld, en niemand is daar van onder de indruk, want politie en justitie hebben zich keurig aan de wet gehouden, dat zeggen ze tenminste.

‘Ons treft geen blaam - wij hebben de wet aan onze kant. Wij zeggen gewoon: ‘Jullie zijn een gevaar voor de openbare orde. Dat zeggen we namelijk over al die illegalen in ons land ook, en daar komen we mee weg. We hebben het begrip ‘gevaar voor de openbare orde’ zo ver opgerekt, dat we er alle kanten mee op kunnen’.

Brieven schrijven aan Albayrak? Ik ken mensen die het doen – ze krijgen nog niet eens antwoord van Albayrak zelf! Ze krijgen een brief van een of andere ambtenaar die haarfijn uit de doeken doet hoe de Vreemdelingenwet in elkaar zit, en dat, hoe ‘de vreemdeling’ het ook wendt of keert, het altijd de schuld is van ‘de vreemdeling’ dat hij vast zit, omdat hij namelijk niet mee wil werken aan zijn deportatie. Nee, natuurlijk niet! Waarom zouden die mensen hier gekomen zijn in the first place? Toch niet gewoon om een leuk reisje te maken!

Andere mogelijkheid tot protest: het laten stellen van kritische vragen door politieke partijen. En daar maakt de Staatssecretaris zich dan lekker vanaf door zich te beroepen op ‘de Wet’, zie mijn quote van haar, eerder in deze procesverklaring. Nog meer? De verkorte versie, ja hoor, daar gaat ze weer:

‘Het is voor een belangrijk deel afhankelijk van de medewerking van de vreemdeling zelf hoe lang het vertrekproces duurt’.

Zie toch wat voor versluierende taal gebruikt wordt. Het vertrekproces behelst opsluiting onder veel slechtere omstandigheden dan in een gevangenis waar men alleen voor een bepaalde duur vastzit.

Zie hier de absurde verklaring:

Nee, het is geen gevangenisstraf, want het is geen straf, het is een vrijheidsontnemende maatregel! Gevangenisstraf geldt voor een bepaalde periode. Een maatregel kan in principe voor de rest van iemands leven duren. Bovendien geldt dat gevangenisstraffen worden uitgezeten in normale gevangenissen, met een normaal regime, terwijl men tijdens maatregelen ‘woont’ in vreemdelingenbajessen onder het slechts mogelijke regime, bewaakt door Securicors, deels op macht beluste, huurlingen.

Dus kies maar: een ellendig leven in vreemdelingenbajessen of een mogelijk nog ellendiger leven in je land van herkomst, al dan niet in de bajes daar.

Mensenrechten? Doen we daar nog aan in Nederland? DAT hadden we toch ‘met z’n allen’ afgesproken? Herinnert u zich nog artikel 1 van de Grondwet?

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Ik vind het normaal dat ik bóós ben. Als woorden niet meer helpen, dan moeten daden volgen. Zoals bij de actie waarvoor ik nu als verdachte ben gedagvaard. Ik zal zowel in woord als in daad blijven protesteren tegen het schandelijke vreemdelingenbeleid. Ik blijf doorgaan totdat leugens en verdachtmakingen van Justitie, politie en pers zullen worden ontzenuwd. Geen mens is illegaal, weg met de Vreemdelingenwet!
nn 
nn - 22.12.2007 00:53

Geen mens is illegaal!

Acties gaan door totdat elk deportatiecentrum gesloopt is!

Als elke vorm van verandering onmogelijk wordt gemaakt is geweldadig verzet noodzakelijk:

"Geweldloosheid is onhoudbaar wanneer het gaat om bestrijding van vergaande onderdrukking, gewelddadig verzet is gerechtvaardigd wanneer alle andere middelen zijn uitgeput. Als laatste uitweg. Sommige doelen zijn alleen te bereiken met geweld."
- Michael Ignatieff
aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.