english
nederlands
Indymedia NL
Vrij Media Centrum Nederland
Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld & geluid.
> contact > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
Zoek

 
Alle Woorden
Elk Woord
Bevat Media:
Alleen beelden
Alleen video
Alleen audio

Dossiers
Agenda
CHAT!
LINKS

European NewsReal

MDI klaagt Indymedia.nl aan
Rechtszaak Deutsche Bahn tegen Indymedia.nl
Onderwerpen
anti-fascisme / racisme
europa
feminisme
gentechnologie
globalisering
kunst, cultuur en muziek
media
militarisme
natuur, dier en mens
oranje
vrijheid, repressie & mensenrechten
wereldcrisis
wonen/kraken
zonder rubriek
Events
G8
Oaxaca
Schinveld
Schoonmakers-Campagne
Hulp
Hulp en tips voor beginners
Een korte inleiding over Indymedia NL
De spelregels van Indymedia NL
Hoe mee te doen?
Doneer
Steun Indymedia NL financieel!
Rechtszaken kosten veel geld, we kunnen elke (euro)cent gebruiken!

Je kunt ook geld overmaken naar bankrekening 94.32.153 tnv Stichting Vrienden van Indymedia (IBAN: NL41 PSTB 0009 4321 53).
Indymedia Netwerk

www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Credits
Deze site is geproduceerd door vrijwilligers met free software waar mogelijk.

De software die we gebruiken is beschikbaar op: mir.indymedia.de
een alternatief is te vinden op: active.org.au/doc

Dank aan indymedia.de en mir-coders voor het creëren en delen van mir!

Contact:
info @ indymedia.nl
Oproep tot deelname aan het Media Forum -Lima
Latinos Locos - 01.04.2008 20:57

Oproep tot deelname aan het Forum van Radio en Media
Lima, Peru 10 tot 16 mei - 2008


Tussen 13 en 16 mei 2008 vindt in Lima, Peru de vijfde Presidentiële Top plaats van Regeringsleiders van de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (ALC) en de Europese Gemeenschap (EU). Parallel aan deze officiële bijeenkomst organiseren sociale bewegingen en niet-gouvernementele organisaties uit Europa, Latijns-Amerika en de Caraïben een kritische bijeenkomst over alternatieven. Deze Sociale Top vindt plaats onder de naam Enlazando Alternativas 3, cumbre de los Pueblos.(verenigde alternatieven, Top van het Volk)

Tijdens deze alternatieve bijeenkomst in Lima, zullen gedurende vier dagen verschillende thema's ter discussies worden gesteld. Onder andere de vrijhandelsverdragen tussen de EU en Latijns Amerika, de implementatie van het neoliberaal model en het ontwikkelingsbeleid zoals de EU dat voorstelt. Aan de hand van deze thema's en de discussies hierover, zullen de sociale bewegingen alternatieve agenda´s formuleren waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de meerderheid van alle betrokken volken.

Tijdens het evenement, zal er bovendien een volkstribunaal plaats vinden (Tribunal de los Pueblos). Dit tribunaal zal het functioneren van de machtsystemen van transnationale Europese bedrijven kritisch beoordelen, zowel in Latijns Amerika als in de landen van herkomst.

Meer informatie: www.enlazandoalternativas.org

Mediaforum Lima 2008:

Tussen 10 en 16 mei zal het alternatieve mediaforum plaatsvinden. Dit is een gezamenlijk initiatief van enlazando Alternativas 3 en onafhankelijke media uit Peru, Latijns Amerika en Europa. Het is een evenement van media dekking en communicatie uitwisseling dat al eerder met veel succes heeft plaats gevonden tijdens andere belangrijke bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn: De derde Top van Volken in Mar de Plata, Argentinie, het vierde Wereld Sociaal Forum en Caracas en 2006 en Anlazando Alternativas 2, in Wenen.

Tussen 10 en 12 mei zullen de Peruaanse sociale bewegingen hun activiteiten en mobilisaties voorafgaand aan de Top beginnen. Van 13 tot 16 mei zal de gezamenlijke media dekking van de Top van het Volk, Enlazando Alternativas 3 plaats vinden.

We nodigen alle onafhankelijke media van Europa, Latijns Amerika en de rest van de wereld uit om samen te komen en verslag te doen van deze Top van het Volk in Lima, Peru.

Radioforum:

Het Radio Forum is een initiatief waarbij comunity radio's, netwerken en andere actoren die verbonden zijn aan de nieuwe technologieën samenwerken. Het radioforum draagt bij aan de versterking van samenwerkingsverbanden tussen radio's uit de hele wereld doordat ze strategisch gebruik maakt van nieuwe technologieën. Ze vormt dan ook een gezamenlijke ruimte van onafhankelijke media.

Tijdens het evenement wordt zowel op FM als op internet (live streaming) uitgezonden vanuit een studio die zich in het hart van de alternatieve bijeenkomst bevindt. De programmering is doorlopend en in verschillende talen te volgen op www.foroderadios.fm;

Tegelijkertijd zullen er bijeenkomsten, debatten en uitwisselingen van ervaringen plaats vinden op het gebied van ontwikkelingen en strijd van de alternatieve media.

We nodigen alle organisaties met ervaring op radio gebied uit om deel te nemen aan dit evenement en op die manier bij te dragen aan het versterken van deze ruimte voor de stem van het volk en sociale bewegingen van Europa en Latijns Amerika, die strijden voor een meer rechtvaardige wereld.

Hoe kun je meedoen?

Alle radiomakers, videomakers en verslaggevers die interesse hebben, kunnen meedoen aan het gezamenlijke programma tussen 10 en 16 mei in Lima. Het alternatieve media forum is een initiatief van collectieve participatie, zelfvoorzienend en onafhankelijk.

Om mee te doen aan het Radioforum kun je contact opnemen met:

 lima@foroderadios.fm

Om mee te doen aan het forum van alternatieve media en algemene vragen:

 medioslima@riseup.net

Via dit adres kun je geïnformeerd worden over slaapplaatsen en verblijf en Lima tijdens de Top van het Volk.


Twijfel niet en neem deel en we zien elkaar op de Top van het Volk!!
Verspreid dit bericht!!


 http://www.enlazandoalternativas.org
 http://www.foroderadios.fm

Oproep van: Radio Mundo Real, Programa Democracia y Transformación Global (Perú), CONACAMI (Peru), Colectivo Observatorio Alternativo Zoom (Peru), Comunicaciones Aliadas (Peru), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radio Onda (Alemania), Radio Matraca (Duitsland), Radio Lohro (Duitsland), Noticias (Nederland), Red con Voz (Madrid), Radio Vallekas (Madrid), Amisnet (Italie), Indymedia-Peru, Minga Informativa, Amarc-Europe.


 

Lees meer over: media

aanvullingen
Convocatoria Medios Lima: Castellano 
L.L. - 01.04.2008 21:00

Convocatoria a participar del Foro de Radios y Medios
Lima, Perú
10 al 16 de mayo - 2008


Entre el 13 y 16 de mayo se realizará en Lima, Perú la Cumbre de Jefes de Estado de Gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE). De forma paralela a la reunión oficial se llevará a cabo un encuentro entre movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de Europa, América Latina y el Caribe bajo el nombre de Enlazando Alternativas 3: “Cumbre de los pueblos”
En Lima, durante estos cuatro días de encuentro alternativo, se cuestionarán, entre otros, los acuerdos de libre comercio entre la UE y América Latina, la implementacion del modelo neoliberal y las políticas de desarrollo propuestas por la UE. En esa misma línea, los movimientos sociales articularan agendas alternativas globales, acordes con una propuesta cercana a las mayorías de todos los pueblos.

Durante el evnto se realizará el Tribunal de los Pueblos (TPP) con el objetivo de enjuiciar el funcionamiento del sistema de poder de las transnacionales europeas que operan en América Latina, como en los propios países de origen.

Mayor info: www.enlazandoalternativas.org

Foro de Medios Lima 2008:

Entre el 10 y el 16 de mayo se realizara el Foro de Medios Alternativos, un espacio conjunto impulsado por Enlazando Alternativas 3 y medios independientes del Peru, América Latina y Europa. Este evento de cobertura e intercambio comunicacional se ha venido realizando exitosamente en importantes reuniones anteriores como la III Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata, Argentina, el VI Foro Social Mundial de Caracas en el 2006 y Enlazando Alternativas 2 en Viena, Austria.

Entre el 10 y 12 de mayo los movimientos sociales peruanos realizarán sus actividades y movilizaciones previas a las cumbres. Del 13 al 16 de Mayo se llevará a cabo la cobertura conjunta de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas 3.
Invitamos a todos los medios independientes de Europa, America Latina y el mundo a unirse en la cobertura y reporte de la Cumbre de los Pueblos en Lima, Peru.

Foro de Radios:

El Foro de Radios es una iniciativa de convergencia tecnológica en la cual se integra el trabajo de radios comunitarias, redes y otros actores vinculados a las Nuevas Tecnologías (TICs), conformando así un proyecto de intercambio en la producción de información libre en diversos formatos. El Foro de Radios contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación entre radios de todo el mundo a través del uso estratégico de nuevas tecnologías (TICs) y constituye en sí mismo un espacio común de medios independientes.

Durante el evento se transmitirá en FM y por Internet (live streaming) desde un estudio en el corazón del encuentro social. La programación será continua, conjunta y multilingüe a través de www.foroderadios.fm; simultáneamente se realizarán encuentros, debates e intercambio de experiencias en el desarrollo y lucha desde los medios alternativos.

Invitamos a todas las organizaciones con experiencias radiofónicas a participar de este evento para fortalecer un espacio que se convierte en la voz de los pueblos y movimientos sociales de Europa y América Latina que luchan por un mundo más justo.


¿Cómo participar?

Todas las radios, trabajadores visuales, y comunicadores interesado/as pueden unirse a la programación compartida entre el 10 al 16 de mayo en Lima. El Foro de Medios Alternativos es una iniciativa de participacion colectiva, autogestionada e independiente.

Para participar en el Foro de Radios tomar contacto con:

 lima@foroderadios.fm

Participar en el Foro de Medios Alternativos y preguntas generales:

 medioslima@riseup.net

En esta dirección puedes informarte sobre alojamiento y estadía en Lima durante la Cumbre de los Pueblos.


No dejes de participar y nos vemos en la Cumbre de los Pueblos!!
Distribuye este mensaje!!!

 http://www.enlazandoalternativas.org
 http://www.foroderadios.fm

Convocan: Radio Mundo Real, Programa Democracia y Transformación Global (Perú), CONACAMI (Perú), Colectivo Observatorio Alternativo Zoom (Perù), Comunicaciones Aliadas (Perú), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radio Onda (Alemania), Radio Matraca (Alemania), Radio Lohro (Alemania), Noticias (Holanda), Red con Voz (Madrid), Radio Vallekas (Madrid) Amisnet (Italia), Indymedia (Perù), Minga Informativa, Amarc-Europe.


Call for participation: Lima (english) 
L.L. - 01.04.2008 21:01

Call for participation in the
Radio and Public Media Forum

Lima, Perú
May 10 to 16 – 2008

Between the 13th and 16th of May, the Fifth Summit of European Union-Latin America and Caribbean (EU-LAC) Heads of State will be held in Lima, Peru. Parallel to the official meeting, social movements and non-governmental organizations from Latin America, Europe and the Caribbean will gather in an alternative event, namely “Enlazando Alternativas 3: Cumbre de los pueblos” (Linking Alternatives 3: Peoples’ Summit).

During the four days of this alternative meeting, participants will discuss, among other issues, EU-Latin America free trade agreements, the ongoing implementation of a neo-liberal economic model and development policies proposed by the EU. Along these same lines, social movements will aim to integrate alternative global agendas, in accordance with proposals that lie closer to the majorities of all peoples.

During the event, a Peoples’ Tribunal (PT) will be held with the objective of calling into justice the power system of European multinationals operating in Latin America, as well as in their countries of origin.

For more information: www.enlazandoalternativas.org

Alternative Media Forum, Lima 2008

Between May 10 and 16, the Alternative Media Forum will be carried out with the support of Enlazando Alternativas 3 and a number of independent media of Peru, Latin America and Europe. This event for communicational coverage and exchange has been held previously with great success in important meetings, such as the Third Summit of the Peoples in Mar de Plata, Argentina, the Fourth World Social Forum in Caracas, and Enlazando Alternativas 2 in Viena, Austria.

From May 10 to 12, Peruvian social movements will carry out activities and mobilizations that precede the summits; from May 13 to 16, the common media coverage of the Peoples’ Summit, Enlazando Alternativas 3, will take place.

We cordially invite all independent media from Latin America, Europe and around the World to join in the coverage and reporting of the Peoples’ Summit in Lima.

Radio Forum

The Radio Forum is an initiative of technological convergence which brings together community radio initiatives, networks and other actors involved in New Technologies (NTs), thereby consolidating an information exchange project regarding diverse-format, free information production. The Forum thus contributes to strengthen cooperation ties between radio projects from around the World through the strategic use of NTs, and itself constitutes a common space for world alternative media.


The event will be transmitted live in FM and Internet streaming from a studio located in the heart of the social summit. Programming will be continuous, collaborative and multi-lingual through www.foroderadios.fm. Simultaneously, meetings, debates and exchanges of experiences in social resistance and alternative media development will be carried out.

We invite all organizations with experience in radio to participate in this event, in order to strengthen a space that is slowly consolidating into the voice of those peoples and social movements in Latina America and Europa who fight for a world of justice.

How to participate?
All interested radios, individuals and initiatives involved in audio-visual media and communication can joined the common program between May 10 and 16 in Lima. The Alternative Media Forum is an initiative for collective participation, self- supporting and independent.

To participate in the Radio Forum, contact:

 lima@foroderadios.fm

To participate in the Alternative Media Forum and for general questions, contact:

 medioslima@riseup.net

In this address you can obtain information on stay and accommodation in Lima.

Don’t keep yourself from participating, see you at the Peoples’ Summit!
Please pass on this message!

 http://www.enlazandoalternativas.org
 http://www.foroderadios.fm

Inviting organizations: Radio Mundo Real, Programa Democracia y Transformación Global (Perú), CONACAMI (Peru), Colectivo Observatorio Alternativo Zoom (Peru), Comunicaciones Aliadas (Peru), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radio Onda (Alemania), Radio Matraca (Germany), Radio Lohro (Germany), Noticias (The Netherlands), Red con Voz (Madrid), Radio Vallekas (Madrid), Amisnet (Italie), Indymedia-Peru, Minga Informativa, Amarc-Europe.Appel à participation Lima (Francais) 
L.L. - 01.04.2008 21:03

Appel à participation au
Forum de Radios et de Medias
Lima, Pérou
Du 10 au 16 mai 2008Du 13 au 16 mai se tiendra à Lima, Pérou le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement d’Amérique Latine et des Caraïbes (ALC) et de l’Union Européenne (UE). Parallèlement à cette réunion officielle se déroulera une rencontre entre mouvements sociaux et organisations non gouvernementales d’Europe, d’Amérique Latine et des Caraïbes : Enlazando Alternativas 3, “Sommet des Peuples“.
A Lima, pendant ces quatre jours de rencontre alternative, seront questionnés, entre autres, les accords de libre commerce entre l’UE et l’Amérique Latine, l’implantation du modèle néolibéral et les politiques de développement proposées par l’UE. Dans le même temps, les mouvements sociaux mettront au point un agenda alternatif global, en accord avec la majorité des peuples.

Pendant la rencontre se tiendra le Tribunal des Peuples (TPP), afin de juger le fonctionnement du système de pouvoir des transnationales européennes en Amérique Latine et dans leurs pays d’origine.

Pour plus d’information : www.enlazandoalternativas.org

Forum des Medias Alternatifs Lima 2008

Du 10 au 16 mai se tiendra le Forum des Medias, un espace de rencontres impulsé par Enlazando Alterantivas 3 et par des médias indépendants du Pérou, d’Amérique Latine et d’Europe. Cet espace de couverture et d’échange communicationnel s’est déroulé avec succès lors des réunions antérieures comme le III ème Sommet des Peuples à Mar del Plata, Argentine, le VI ème Forum Social Mundial de Caracas en 2006 et Enlazando Alternativas 2 à Vienne, Autriche.

Du 10 au 12 mai les mouvements sociaux péruviens réaliseront des activités et mobilisations préalables aux sommets. Du 13 au 16 mai aura lieu la couverture commune du Sommet des Peuples, Enlazando Alterantivas 3.
Nous invitons tous les médias indépendants d’Europe, d’Amérique Latine et du monde à s’unir pour couvrir le Sommet des Peuples à Lima, Pérou.


Forum de Radios:

Le Forum de Radios est une initiative de convergence technologique à laquelle s’intègre le travail de radios communautaires, de réseaux et d’autres acteurs liés aux Nouvelles Technologies (TICs), façonnant ainsi un projet d’échange dans la production d’information libre et de différents formats. Le Forum de Radios contribue à renforcer les liens de coopération entre radios du monde entier grâce à l’usage stratégique de nouvelles technologies (TICs) et constitue en soi un espace commun de médias indépendants.

Pendant la rencontre, les transmissions se feront sur bande FM et sur Internet (live streaming) depuis un studio situé au cœur de la rencontre sociale. La programmation sera en continu, en commun et multilingue via www.foroderadio.fm ; simultanément auront lieu des rencontres, des débats et des échanges d’expérience sur le développement et la lutte depuis les médias alternatifs.

Nous invitons toutes les organisations ayant une expérience radiophonique à participer à cet événement, afin de renforcer un espace qui devient la voix des peuples et des mouvements sociaux d’Europe et d’Amérique Latine qui luttent pour un monde plus juste.

Comment participer ?

Tous les radios, médias et travailleurs audiovisuels intéressés peuvent s’unir à la programmation partagée du 10 au 16 mai à Lima. Le Forum de Radios Alternatives est une initiative de participation collective, autogérée et indépendante.

Pour participer au Forum de Radios prendre contact avec :

 lima@foroderadios.fm

Participer au Forum de Médias et questions générales:

 medioslima@riseup.net

A cette adresse vous pouvez vous informer sur le logement et le séjour à Lima pendant le Sommet des Peuples

Rejoint-nous ! Et Distribue ce message !!!
Nous nous verrons au Sommet des Peuples !

 http://www.enlazandoalternativas.org
 http://www.foroderadios.fm

Organisateurs: Radio Mundo Real, Programa Democracia y Transformación Global (Perú), CONACAMI (Perú), Colectivo Observatorio Alternativo Zoom (Perù), Comunicaciones Aliadas (Perú), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radio Onda (Alemania), Radio Matraca (Alemania), Radio Lohro (Alemania), Noticias (Holanda), Red con Voz (Madrid), Radio Vallekas (Madrid) Amisnet (Italia), Indymedia (Perù), Minga Informativa, Amarc-Europe.Appello alla partecipazione Lima (italiano) 
L.L. - 01.04.2008 21:04

Appello alla partecipazione del
Foro delle Radio e dei Media
Lima, Perù
dal 10 a 16 maggio 2008Dal 13 al 16 maggio si terrà a Lima, Perù, il Quinto Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’America Latina e dei Caraibi (ALC) e dell’Unione Europea (UE). Parallelamente alla riunione ufficiale si realizzerà un incontro tra i movimenti sociali e le organizzazioni non governative europee, latinoamericane e caraibiche: Enlazando Alternativas 3 “Vertice dei Popoli”.

A Lima, durante quattro giorni di incontri alternativi, si metteranno in discussione, tra l’altro, gli accordi di “libero commercio” tra la EU e America Latina, l’applicazione del modello neoliberale e le politiche di sviluppo proposte dall’UE. I movimenti sociali elaboreranno un’agenda alternativa globale, che mira ad avere il consenso della maggioranza dei popoli.

Durante l’incontro si terrà il Tribunale dei Popoli (TPP) con l’obiettivo di valutare il funzionamento del sistema di potere delle transnazionali europee in America Latina e nei loro paesi d’origine.

Maggiori informazioni su : www.enlazandoalternativas.org

Foro Mundiale di Media Lima 2008

Dal 10 al 16 maggio si realizzerà il Foro Mundiale dei Media Alternativi, uno spazio comune lanciato da Enlazando Alternativas 3 e dai media indipendenti del Perù, dell’America Latina e dell’Europa. Questo spazio informativo e di scambio mediatico è già stato sperimentato con successo nelle precedenti riunioni come il III Vertice dei Popoli di Mar de La Plata, Argentina, il VI Forum Sociale Mundial di Caracas nel 2006 e nell’incontro di Enlazando Alternativas 2 a Vienna, Austria.

Dal 10 al 12 maggio i movimenti sociali peruviani realizzeranno varie attività e mobilitazioni anteriori ai vertici ufficiale e alternativo. Dal 13 al 16 maggio sarà seguito dal punto di vista informativo il Vertice dei Popoli, Enlazando Alternativas 3.
Invitiamo tutti i media indipendenti europei, latinoamericani e degli altri continenti ad unirsi nell’informazione sul Vertice dei Popoli di Lima.

Foro di Radio
Il Foro di Radio è un’iniziativa di collaborazione tecnologica che vuole integrare il lavoro delle radio comunitarie, della rete e di altri attori legati alle Nuove Tecnologie (TICs) realizzando cosi uno progetto di scambio nella produzione dell’informazione libera, in diversi formati. Il Foro di Radio contribuisce al rafforzamento dei vincoli di cooperazione tra radio di tutto il mondo grazie all’uso strategico di nuove tecnologie (TICs) e costituisce, in sé, uno spazio comune dei mezzi indipendenti.

Durante l’incontro si trasmetterà in FM e via Internet (live streaming) dallo studio che sarà situato nel cuore del vertice. La programmazione continua, comune e multilingue avverrà su www.fororadios.fm; simultaneamente saranno realizzati incontri, dibattiti e scambi di esperienze sullo sviluppo e la lotta dei mezzi alternativi.

Invitiamo tutte le organizzazioni con esperienze radiofoniche a partecipare all’evento per rafforzare uno spazio che può diventare la voce dei popoli e movimenti sociali dell’Europa e dell’America Latina in lotta comune per un mondo più giusto.

Come partecipare?

Tutte le radio, i laboratori audiovisivi e i media interessati possono associarsi alla programmazione condivisa tra il 10 e il 16 di maggio a Lima. Il Foro mondiale di Media è un’iniziativa di partecipazione collettiva, auto-gestita e indipendente.

Per partecipare dal Foro di Radio prendere contatto con:

 lima@foroderadios.fm

Per partecipare al Foro di Media e domande generale:

 medioslima@riseup.net

A questo indirizzo potete informarvi anche sull’alloggio e, più in generale, sul soggiorno a Lima durante il Vertice dei Popoli.

Participa ! Vediamoci allo Vertice dei Popoli!
Diffondi questo messaggio !

 http://www.enlazandoalternativas.org
 http://www.foroderadios.fm

Convocano: Radio Mundo Real, Programa Democracia y Transformación Global (Perú), CONACAMI (Perú), Colectivo Observatorio Alternativo Zoom (Perù), Comunicaciones Aliadas (Perú), Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Radio Onda (Alemania), Radio Matraca (Alemania), Radio Lohro (Alemania), Noticias (Holanda), Red con Voz (Madrid), Radio Vallekas (Madrid) Amisnet (Italia), Indymedia (Perù), Minga Informativa, Amarc-Europe.aanvullingen
> indymedia.nl > zoek > archief > hulp > doe mee > publiceer nieuws > open nieuwslijn > disclaimer > chat
DISCLAIMER: Indymedia NL werkt volgens een 'open posting' principe om zodoende de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. De berichten (tekst, beelden, audio en video) die gepost zijn in de open nieuwslijn van Indymedia NL behoren toe aan de betreffende auteur. De meningen die naar voren komen in deze berichten worden niet zonder meer door de redactie van Indymedia NL gesteund. Ook is het niet altijd mogelijk voor Indymedia NL om de waarheid van de berichten te garanderen.